Αναρτήσεις

Δημήτριος Βυζάντιος: Ο λογοτέχνης ο Ελληνισμός και η Παιδεία

Το 1821 στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, «ο καπετάν Μιχάλης»

Ἡ Ἡρωὶς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως[1]

Η βυζαντινή μουσική και η Ορθόδοξη πολιτιστική κληρονομιά ως ψηφίδες της εθνικής αυτοσυνειδησίας των Ελλήνων σύμφωνα με τον λογοτέχνη Στρατή Μυριβίλη

Η βάρβαρη Φράγκικη κατάκτηση και ο απεγνωσμένος Ελληνικός αγώνας για επίβίωση μέσα από την διήγηση του Ανδρέα Καρκαβίτσα

Δημοσθένης Βουτυράς: μια βιογραφία (1872-1958)

Πηνελόπη Δέλτα: μια σύντομη βιογραφία (1874-1941)

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας