Αναρτήσεις

Μία μαρτυρία για το ποντιακό αντάρτικο από την άλλη πλευρά: αποσπάσματα συνέντευξης του Τοπάλ Οσμάν Αγά στον δημοσιογράφο Αχμέτ Εμίν Γιαλμάν

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας