Αναρτήσεις

Η μίμηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου από Ρωμαίους Αυτοκράτορες

Πηγές απόκτησης πληροφοριών κατά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών

Ο Αθηναίος ρήτωρ Δημοσθένης και το μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο των "Άρπαλείων χρημάτων" στην Αρχαία Αθήνα (324 π. Χ.)

Ο εμφύλιος ανταγωνισμός των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου στον Ελληνιστικό κόσμο

Η εξέλιξη της κατασκευής της ασπίδας από την Ομηρική εποχή ως τον Ελληνιστικό κόσμο

Η Μακεδονική ταυτότητα κατά τον 19ο αιώνα

Αριστοτέλης (384 π.Χ. – 322 π.Χ.)

Η ιστορία της τράπουλας

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας