Αναρτήσεις

Γεώργιος Βλάχος και Ιωάννης Μεταξάς

Η ονοματοδοσία μιας οδού στην Θεσσαλονίκη

Σε Μεραρχία «Ηπείρου-Κατσιμήτρος» μετονομάστηκε η VIIIη Μεραρχία.

Ας είμεθα τίμιοι απέναντι της Ιστορίας. Το μέγα ΟΧΙ είναι πράξις του Ι. Μεταξά...

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας