Αναρτήσεις

Δημοσθένης: μια βιογραφία (υπό Gilbert Murray)

Ο Αθηναίος ρήτωρ Δημοσθένης και το μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο των "Άρπαλείων χρημάτων" στην Αρχαία Αθήνα (324 π. Χ.)

Το πηγαίο χιούμορ του Βασιλιά Φίλιππου Β' της Μακεδονίας

Ο Δημοσθένης και ο "Επιτάφιος" που εκφώνησε για τους Αθηναίους νεκρούς της μάχης της Χαιρώνειας

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας