Αναρτήσεις

John A. Scott, Η ενότητα του Ομήρου, Κεφάλαιο ΣΤ΄ - Η εξατομίκευση Θεών και ηρώων

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας