Αναρτήσεις

Σκιά και Χρόνος, του Μιχάλη Μελετίου (βιβλιοκρισία)

Οι επιδράσεις της αρχαίας ελληνικής Γραμματείας στους βυζαντινούς ιστορικούς (η περίπτωση της Άννης Κομνηνής)

Ξενοφών: μια βιογραφία

Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος και το "Άπειρον"

Το "Συμπόσιο" του Πλάτωνα και η αυτοκτονία του Ιωάννη Συκουτρή (21 Σεπτεμβρίου 1937)

Δικαίαρχος: Ένας αρχαίος Μεσσήνιος φιλόσοφος και γεωγράφος

Η σημερινή ηθική κατάπτωση της Ελληνικής κοινωνίας και τα σοφά αποφθέγματα των 7 Σοφών της Αρχαιότητας

Η φιλία σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και τα "Ηθικά Νικομάχεια"

Δημόκριτος (460 π.Χ. - 370 π.Χ.)

Αριστοτέλης (384 π.Χ. – 322 π.Χ.)

Η έννοια του Χρόνου στους Πλάτωνα και Αριστοτέλη

Οι αρετές της Ιδανικής Πολιτείας κατά Πλάτωνα (Σοφία - Ανδρεία - Σωφροσύνη - Δικαιοσύνη)

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας