Αναρτήσεις

Αλέξανδρος Μακρής, «Οι κήρυκες της ιδέας του Έθνους: Παλαιοί πολεμιστές, ανάπηροι και θύματα πολέμου στην Ελλάδα: (1912-1940) Πρόνοια, οργανώσεις μνήμη», βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2023.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας