Αναρτήσεις

John A. Scott, Η ενότητα του Ομήρου, Κεφάλαιο B΄ Τα επιχειρήματα του WOLF

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας