Αναρτήσεις

Θαλής ο Μιλήσιος (624 π. Χ. - 543 π. Χ.)

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας