Αναρτήσεις

Συνεχιζόμενες στρεβλώσεις αδαών για τον Απελευθερωτή τής Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια

Ongoing ignorant distortions about Ioannis Kapodistrias, the Liberator of Greece.*

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας