Θέματα Ελληνικής Ιστορίας: Ιστοριογραφικός πόλος (editorial)

Ολοκληρώνω τον απολογισμό της πρώτης 12ετίας του ιστολογίου μας—τον οποίο ξεκίνησα στο προηγούμενο editorial—παραθέτοντας παρακάτω κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας, που σκιαγραφούν ποσοτικώς την πορεία του ιστολογίου, τις επιτυχίες αλλά και τα προβλήματά του, κατά την περίοδο 2010-2021. Βάσει δε αυτών των στοιχείων, διατυπώνω κάποιες σκέψεις μου για τους στόχους του ιστολογίου κατ' αυτό το επετειακό έτος.

1. Ανοδική πορεία

Κατά την 12ετία 2010-2021, η πορεία του ιστολογίου μας ήταν ανοδική ή και ενίοτε αλματώδης: Οι επισκέπτες του (avg. unique visitors per day) υπερεξαπλασιάσθηκαν κατ' αυτή την περίοδο, από 163 επισκέπτες τη μέρα το 2010 σε 1.073 επισκέπτες τη μέρα τον Ιανουάριο του 2021. Οι δε νέοι επισκέπτες (avg. first-time unique visitors per day) εννεαπλασιάσθηκαν κατά την ίδια περίοδο, από 89 νέοι επισκέπτες τη μέρα το 2010 σε 799 νέοι επισκέπτες τη μέρα τον Ιανουάριο του 2021, ενώ οι τακτικοί επισκέπτες (avg. old unique visitors per day) υπερτριπλασιάσθηκαν τότε, από 74 τακτικοί επισκέπτες τη μέρα το 2010 σε 274 τακτικοί επισκέπτες τη μέρα τον Ιανουάριο του 2021 (Έκθεμα 1) 


2. Πολυκύμαντη πορεία

Αυτή όμως η ανοδική πορεία ήταν πολυκύμαντη και όχι γραμμική (Έκθεμα 2): Την πρώτη τετραετία άνθησης και αλματώδους ανάπτυξης (2010-2013), ακολούθησε μια τριετία μικρής κάμψης και ανάκαμψης (2014-2016). Στη επόμενη όμως τριετία (2017-2019) το ιστολόγιο υπέστη ένα μεγάλο πλήγμα από την Facebook—αιφνίδια διαγραφή του λογαριασμού μας στο Facebook, με (3,3) χιλιάδες followers τότε—σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα (μη-)ορατότητος των αναρτήσεών μας από την μηχανή αναζήτησης της Google, όπως ανέφερα στο προηγούμενο άρθρο μου. Παρ' όλα όμως εκείνα τα αναπάντεχα εμπόδια, φαίνεται ότι το ιστολόγιο κέρδισε τελικά την μάχη επισκεψιμότητας στην επόμενη διετία (2020-2021), μετά από επίμονες και συστηματικές προσπάθειες τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αρθρογραφικού περιεχομένου, και μάλιστα την κέρδισε κατά κράτος. Συγκεκριμένα (Έκθεμα 1 και 2):

2.1. Τετραετία άνθησης (2010-2013). Κατ' εκείνη την 4ετία, η επισκεψιμότητα του ιστολογίου αυξήθηκε με αλματώδεις ρυθμούς (π.χ. 209% το 2010-2011), ήτοι πενταπλασιάσθηκε κατ' αυτή την περίοδο, από 163 επισκέπτες τη μέρα το 2010, σε 865 επισκέπτες τη μέρα το 2013. Οι δε νέοι επισκέπτες επταπλασιάσθηκαν κατά την ίδια περίοδο, από 89 νέοι επισκέπτες τη μέρα το 2010 σε 629 νέοι επισκέπτες τη μέρα το 2013.

2.2. Τριετία κάμψης και ανάκαμψης (2014-2016). Κατ' εκείνη την 3ετία, η επισκεψιμότητα του ιστολογίου σημείωσε μικρή κάμψη (-2% το 2014 και -13% το 2015) αλλά στην συνέχεια ανέκαμψε, με αποτέλεσμα να επανέλθει κατά το 2016 στα επίπεδα του 2013: Το 2016, η επισκεψιμότητα του ιστολογίου υπελείπετο ελάχιστα  έναντι εκείνης του 2013, μόλις κατά 1,71%, με 851 επισκέπτες τη μέρα το 2016 έναντι 865 επισκεπτών τη μέρα το 2013, ενώ οι νέοι επισκέπτες ήσαν τότε οριακά περισσότεροι (+3%), ήτοι 648 τη μέρα το 2016 έναντι 629 τη μέρα το 2013.

2.3. Τριετία «κατάρρευσης» (2017-2019). Τότε όμως, από τον Νοέμβριο 2016, το ιστολόγιο υπέστη το ως άνω συνδυαστικό πλήγμα (Facebook και Google). Κατά συνέπεια, η επισκεψιμότητα του ιστολογίου σημείωσε μεγάλη κάμψη κατ' εκείνη την 3ετία, κατά -52%, από 851 επισκέπτες τη μέρα το 2016 σε 405 επισκέπτες τη μέρα το 2019. Οι δε νέοι επισκέπτες μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά -58%, από 648 τη μέρα το 2016 σε 271 τη μέρα το 2019. Ακόμη και οι τακτικοί αναγνώστες μας (old unique visitors) μειώθηκαν κατά -34% τότε, από 203 τη μέρα το 2016 σε μόνον 134 τη μέρα το 2019.

2.4. Διετία «επαναφοράς» (2020-2021). Δεν το βάλαμε όμως κάτω, παρότι προς στιγμή αισθάνθηκα πως ίσως είχε επέλθει η ώρα να τα παρατήσω. Με την αμέριστη όμως συμπαράσταση και ενθάρρυνση της γυναίκας μου Γιάννας, των συνεργατών μου και εκατοντάδων (550) συνεργούντων ιστολογίων,1 όπως ανέφερα και στο προηγούμενο άρθρο μου, (α) επιλύσαμε τα περισσότερα τεχνικά προβλήματα (όχι ακόμη όλα), (β) ανοίξαμε νέους λογαριασμούς στο Facebook με μεγάλη ανταπόκριση, π.χ. με 11.700 επιλεγμένα μέλη σήμερα σε έναν από αυτούς, τα Θέματα Ελληνικής Ιστορίας - official page, (γ) δημιουργήσαμε εφαρμογή android για κινητά με 6.000 ενεργές εγκαταστάσεις και υψηλή βαθμολόγηση (4.3/5, επί 272 βαθμολογησάντων), (δ) συνεχίσαμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα (ή και πείσμα) την εμμονική αναζήτηση ή έστω προσέγγιση της ιστορικής αληθείας στην αρθρογραφία μας, και (ε) αρχίσαμε να δίνουμε όλο και μεγαλύτερη έμφαση σε άρθρα που αναφέρονται σε πρωτογενείς πηγές.

Ως αποτέλεσμα εκείνης της επίμονης 3ετούς προσπάθειας, η επισκεψιμότητά μας υπερδιπλασιάσθηκε το 2020, από 405 επισκέπτες τη μέρα το 2019 σε 1.073 επισκέπτες τη μέρα τον Ιανουάριο 2021, Παράλληλα, σχεδόν τριπλασιάσθηκαν οι νέοι επισκέπτες μας, από 271 τη μέρα το 2019 σε 799 τη μέρα τον Ιανουάριο 2021, ενώ οι τακτικοί επισκέπτες μας διπλασιάσθηκαν, από 134 τη μέρα το 2019 σε 274 τη μέρα τον Ιανουάριο 2021.

Δηλαδή, στην αυγή της Διακοσιετηρίδος, το ιστολόγιό μας έχει σήμερα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας του, λίγες εβδομάδες πριν εισέλθει, από 27 Φεβρουαρίου 2021, στο 14ο έτος αδιαλείπτου λειτουργίας του. 


3. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα

Κατ' αυτό το επετειακό έτος, το ιστολόγιό μας θα συνεχίσει να εστιάζει, ως ιστοριογραφικός πόλος της Διακοσιετηρίδος, όλο και περισσότερο σε πρωτογενείς πηγές για να ιχνηλατήσουμε, και ίσως τελικά κατανοήσουμε, το παγκοσμίου σημασίας έργο του Καποδίστρια, σύμφωνα με την προτροπή του πρ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου, επί λέξει ως εξής: Τα Καποδιστριακά Αρχεία, καθώς σταδιακά έρχονται στο φως, θα ρίξουν άπλετο φως σε όσους θέλουν να το δούν [το εθνοαπελευθερωτικό έργο του Καποδίστρια]. Οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν την ιστορία ως πεδίο για την προβολή του πολιτικού τους σκοπού. 2

Παράλληλα όμως, η αρθρογραφία του ιστολογίου θα συνεχίσει να καλύπτει όλο το χρονικό συνεχές της Ελληνικής Ιστορίας, δεδομένου ότι το φαινόμενο του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, και ειδικά το «φαινόμενο Καποδίστρια», είναι δυνατόν να γίνουν κατανοητά μόνον εάν διερευνηθούν επιστημονικά στο ευρύτερο πλαίσιο της πολυχιλιετούς Ελληνικής Ιστορίας: Στα 100 πλέον δημοφιλή άρθρα του ιστολογίου μας το 2019-2020, 17 άρθρα αναφέρονται στην Τουρκοκρατία και την Παλιγγενεσία, με 66.519 επισκέψεις (21%), ενώ τα (83) υπόλοιπα, με 248.595 επισκέψεις (79%), αναφέρονται σε προηγούμενες η επόμενες περιόδους.3

Σε αυτό το πλαίσιο, το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι ότι το ιστολόγιό μας, ως απολύτως ανεξάρτητο, διαθέτει πολλούς βαθμούς ελευθερίας, πολύ περισσότερους από εκείνους αντιστοίχων επετειακών θεσμικών φορέων, που εξ ορισμού και εξ υπαρχής υπόκεινται σε (θεσμικούς) περιορισμούς και σκοπιμότητες (πολιτικές, ιδρυματικές και άλλες), με εξαίρεση ίσως το Μουσείο Καποδίστρια. Ως αποτέλεσμα, εμείς μπορούμε να λέμε τα πράγματα με τ' όνομά τους, όπως προκύπτουν από  πρωτογενείς πηγές, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Σε αυτό το πλαίσιο (ανεξαρτησίας του ιστολογίου και ελευθερίας λόγου των συντακτών του), επενδύσαμε τις συγκριτικά απειροελάχιστες δυνάμεις μας στην αναζήτηση της αληθείας για τον Αγώνα της Παλιγγενεσίας, εκλαμβάνοντας ως αλήθεια την προσωπική (υποκειμενική) άποψη που μπορεί να διαμορφώσει κάθε φιλίστωρ αναγνώστης κυρίως βάσει πρωτογενών πηγών ως σκεπτόμενος πολίτης, ήτοι βάσει επισήμων (ως επί το πλείστον κυβερνητικών) εγγράφων κορυφαίων συντελεστών της απελευθερώσεως της Ελλάδος ως ανεξάρτητης χώρας, και μάλιστα εκείνων των επισήμων εγγράφων που συνετάγησαν κατά τη διάρκεια του Αγώνα της Παλιγγενεσίας. Κι απ' ότι φαίνεται, σε διαδικτυακό τουλάχιστον επίπεδο, αυτή η επένδυση (νοητικού και όχι χρηματικού κεφαλαίου) μάλλον αποδίδει.

ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Από άποψη επισκεψιμότητας του ιστολογίου, ο ρόλος που διεδραμάτισαν τα (550) συνεργούντα ιστολόγια στην αντιστήριξη του ιστολογίου μας κατά την επάρατη τριετία 2017-2019 ήταν τεράστιος: Σε αυτό το υπέροχο (ανιδιοτελές) δίκτυο των συνεργούντων ιστολογίων, οφείλεται η ανάσχεση της «κατάρρευσης» της επισκεψιμότητας του ιστολογίου μας τότε περίπου κατά το ήμισυ (περί τους 400 επισκέπτες τη μέρα το 2019 από 851 επισκέπτες τη μέρα το 2016). Εάν δεν μας υπεστήριζε αυτό το δίκτυο, τότε η επισκεψιμότητά μας θα είχε πέσει στους 100-200 επισκέπτες τη μέρα ή και χαμηλότερα. Δεν έχω λοιπόν λόγια να τους ευχαριστήσω.

2 Ιδέ δίγλωσση δημοσίευση (τελευταία πρόταση) του από το 1976 άρθρου του πρ. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσάτσου με τίτλο στη μεν Ελληνική «Συνεχιζόμενες στρεβλώσεις αδαών για τον Απελευθερωτή τής Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια», στη δε Αγγλική «Ongoing ignorant distortions about Ioannis Kapodistrias, the Liberator of Greece», αναδημοσιευθείσα στα Θέματα Ελληνικής Ιστορίας στις 31 Αυγούστου 2020 (στην Αγγλική) και 2 Σεπτεμβρίου 2020 (στην Ελληνική).

Στην Ελληνική εδώ:

https://www.istorikathemata.com/2020/09/blog-post.html

Στην Αγγλική εδώ:

https://www.istorikathemata.com/2020/08/ongoing-ignorant-distortions-about.html

3 Οι τίτλοι των 100 πλέον δημοφιλών άρθρων του ιστολογίου μας το 2019-2020, δηλαδή εκείνων των άρθρων που οι ίδιοι οι αναγνώστες μας «ψήφισαν» δια των επισκέψεών τους ως πλέον δημοφιλών τότε, παρατίθενται με υπερσυνδέσμους στο τελευταίο έκθεμα (Exh. 14) της 26σέλιδης συγκριτικής μελέτης επισκεψιμότητος του ιστολογίου μας με τίτλο «Comparative Web-Performance Report»—όπου επίσης παρατίθενται και τα κορυφαία 100 (top-100) συνεργούντα ιστολόγια κατά τα έτη 2019 (Exh. 11) και 2020 (Exh. 13)—η οποία είναι δωρεάν αναγνώσιμη και διαθέσιμη (freely readable and downloadable) εδώ:

https://www.academia.edu/44922510/Comparative_Web_Performance_Report 

Σχόλια

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

α1 Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος26 Αβράαμ Λίνκολν1 Άγγελος Έβερτ1 Άγγελος Σικελιανός1 Αγγλία12 Άγιο Όρος5 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος3 Αδαμάντιος Κοραής9 Αθανάσιος Ευταξίας1 Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης2 Αθανάσιος Τσακάλωφ1 Αιγαίο17 Αιγαίο Ελληνική θάλασσα3 Αίγινα1 Αισχύλος1 Ακρόπολη12 Αλβανία13 Αλεξάνδρεια9 Αλέξανδρος Ζαϊμης6 Αλέξανδρος Κορυζής5 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος7 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος14 Αλέξανδρος Οθωναίος7 Αλέξανδρος Παπάγος18 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης7 Αλέξανδρος Παπαναστασίου18 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής1 Αλέξανδρος Σακελαρίου5 Αλέξανδρος Υψηλάντης8 Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος3 Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν5 Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Αναγέννηση3 Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος1 Αναστάσιος Παπούλας4 Ανατολική Ρωμυλία1 Ανδρέας Γ. Παπανδρέου16 Ανδρέας Καρκαβίτσας2 Ανδρέας Λόντος2 Ανδρέας Μεταξάς1 Ανδρέας Μιαούλης8 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος14 Ανδρέας Τζίμας1 Άνθιμος Γαζής1 Αννα Κομνηνή1 Άννα Κομνηνή1 Αννίβας1 Αντάντ18 Αντιβενιζελισμός31 αντισημιτισμός5 Αντόνιο Γκράμσι1 Αντώνης Σαμαράς1 Απεργίες4 Αποικιοκρατία6 Άραβες3 Αρβανίτες1 Άρειος Πάγος3 Άρης Βελουχιώτης9 Αριστείδης ο Αθηναίος2 Αριστοτέλης7 Αριστοτέλης Ωνάσης1 Αρχαία Αθήνα28 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία10 Αρχαία Σπάρτη22 Αρχαιοκαπηλεία6 Αρχαιολογία26 Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός3 Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος3 Αρχιμίδης4 Αστρονομία4 Αστυνομία2 Αυστρία4 Αυτοκράτορας Ηράκλειος3 Αφρική4 Αχαϊκή Συμπολιτεία2 β1 Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος43 Βαλκάνια26 βασανιστήρια1 Βασίλειος Τσίχλης23 Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄1 Βασιλιάς Γεώργιος Α΄22 Βασιλιάς Γεώργιος Β΄26 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄34 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄8 Βασιλιάς Όθων Α΄25 Βασιλιάς Παύλος Α΄7 Βασιλιάς Φίλιππος Β΄6 Βενιαμίν Λέσβιος1 Βιβλία και Βιβλιοθήκες37 Βιβλιοκρισίες87 Βιέννη5 Βιετνάμ2 Βιογραφίες80 Βλάσης Γαβριηλίδης1 Βουλγαρία14 γ1 Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης8 Γαλλία21 Γαλλική Επανάσταση6 Γαριβάλδι2 Γελιογραφίες4 Γενοκτονία των Αρμενίων3 Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου6 Γερμανία51 Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός2 Γεώργιος Α. Παπανδρέου19 Γεώργιος Βλάχος4 Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)7 Γεώργιος Ζησιμόπουλος2 Γεώργιος Θεοτόκης10 Γεώργιος Κάνιγκ3 Γεώργιος Καραϊσκάκης4 Γεώργιος Καρτάλης2 Γεώργιος Καφαντάρης9 Γεώργιος Κονδύλης18 Γεώργιος Κουντουριώτης4 Γεώργιος Λεοναρδόπουλος2 Γεώργιος Παπαδόπουλος2 Γεώργιος Παπανδρέου (GAP)1 Γεώργιος Πωπ1 Γεώργιος Ράλλης6 Γεώργιος Σεφέρης2 Γεώργιος Σταύρου2 Γεώργιος Στρέιτ1 Γεώργιος Τσολάκογλου4 Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας)1 Γιάννης Ιωαννίδης3 Γιάννης Ψυχάρης2 Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο)8 Γιουγκοσλαβία12 Γιώργης Σιάντος4 Γιώργος Ρωμανός1 Γκουλάγκς4 Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά35 Γράμμος - Βίτσι2 Γρηγόρης Φαράκος2 Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας)7 Γρηγόριος Ξενόπουλος4 δ1 Δαρδανέλλια1 Δέσποινα Κούρτη1 Δημήτρης Παρτσαλίδης3 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος1 Δημήτριος Βούλγαρης2 Δημήτριος Γούναρης24 Δημήτριος Ιωαννίδης1 Δημήτριος Καλλέργης1 Δημήτριος Μάξιμος1 Δημήτριος Ράλλης4 Δημήτριος Υψηλάντης10 Δημήτριος Ψαρρός4 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ)19 Δημοσθένης4 Δημοψήφισμα2 δημοψήφισμα 19243 Διατροφή5 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)3 Δικαιοσύνη7 Διονύσιος Σολωμός1 Διπλωματία24 δοσιλογισμός3 δουλεμπόριο3 Δύση2 Δωδεκάνησα13 Ε.Ρ.Ε.5 ΕΔΕΣ15 Εθνικά Δάνεια2 Εθνική αντίσταση13 Εθνική τράπεζα4 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.)8 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)6 Εθνικός Διχασμός (1914-1918)35 Εθνικός Συναγερμός3 Εθνοσυνέλευση5 ΕΚΚΑ4 Εκκλησιαστική Ιστορία10 ΕΛΑΣ29 Ελβετία4 ΕΛΔΥΚ1 Ελευθέριος Βενιζέλος71 Ελληνική λογοτεχνία5 Ελληνική Οικονομική Ιστορία34 Ελληνική Οικονομική κρίση33 Ελληνική Παιδεία23 Ελληνική Παράδοση2 Έλληνικό Έθνος33 Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος12 Ελληνικός στρατός43 Ελληνισμός27 Ελληνισμός της Αμερικής2 Ελληνοτουρκικές σχέσεις6 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 189711 Ελλήνων Πάσχα3 Εμμανουήλ Μπενάκης1 Εμμανουήλ Ξάνθος1 Εμμανουήλ Παπάς1 Εμμανουήλ Ρέπουλης5 Εμμανουήλ Ροϊδης4 Εμμανουήλ Τομπάζης2 Εμμανουήλ Τσουδερός5 Εμπόριο6 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.)1 Ένωση Κέντρου5 ΕΟΚ1 ΕΟΚΑ Α΄10 ΕΟΚΑ Β΄3 Επανάσταση στο Γουδή10 Επέτειος2 Επίκουρος1 Επιτάφιος1 Ερατοσθένης1 Ερυθρός Σταυρός3 ΕΣΣΔ19 Ευάγγελος Αβέρωφ3 Ευάγγελος Λεμπέσης1 Ευεργέτες1 Ευρωπαϊκή Ένωση3 Ευρωπαικός Διαφωτισμός3 εφημερίδα "Καθημερινή"5 Η γυναίκα στην Ιστορία2 Η δίκη των "εξ"25 Ήθη και έθιμα3 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)37 Ήπειρος14 Ηράκλειτος1 Ηρακλής Θεσσαλονίκης5 Ηρόδοτος13 Θαλής ο ΜΙλήσιος1 Θέατρο5 Θεμιστοκλής5 Θεμιστοκλής Σοφούλης9 Θεόδωρος Δηλιγιάννης6 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης13 Θεόδωρος Πάγκαλος20 Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος)1 Θεόδωρος Τουρκοβασίλης3 Θεόφιλος Καΐρης1 Θερμοπύλες2 Θεσσαλονίκη28 Θουκυδίδης10 Θράκη11 Θρασύβουλος Τσακαλώτος3 Θρησκεία3 Θωρηκτό Αβέρωφ9 Ι.Β.Δ.104 Ιαπωνία3 Ιατρική8 Ιερή Συμμαχία8 Ιερός Λόχος6 Ιλιάδα11 Ίμια3 Ιουλιανή κρίση του ΄652 Ιούλιος Βέρν2 Ιπποκράτης ο Κώος3 Ισλάμ6 Ισοκράτης2 Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Ιστορία622 Ιστορία της Αλβανίας12 Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας1 Ιστορία της Κρήτης16 Ιστορία του Αθλητισμού9 Ιταλία27 Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης2 Ιωάννης Γκούρας1 Ιωάννης Δεμέστιχας3 Ιωάννης Καποδίστριας24 Ιωάννης Κωλέττης6 Ιωάννης Μακρυγιάννης6 Ιωάννης Μεταξάς41 Ιωάννης Μιχαήλ5 Ιωάννης Παπακωνσταντίνου10 Ιωάννης Συκουτρής6 Ιωάννης Τσαγκαρίδης1 Ιωάννης Τσιμισκής1 Ιωάννινα5 Ίων Δραγούμης26 Ιωνική Επανάσταση1 Κ. Θ. Δημαράς2 Καλαμάτα1 Κανέλος Δεληγιάννης3 Καρλ Γιουνγκ1 Καρλ Μαρξ1 Κάρολος Παπούλιας2 Καρχηδόνα1 κατεχόμενα της Κύπρου1 Κατοχή13 Κατοχικά Δάνεια3 Κίμων ο Αθηναίος2 Κίνα7 Κίνημα του Ρομαντισμού2 κινηματογράφος3 Κινηματογράφος και Ιστορία4 Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.)3 Κολλυβάδες2 Κόμμα Φιλελευθέρων11 Κομμουνισμός29 Κομνηνός Πυρομάγλου2 Κοράνιο2 Κόρινθος6 Κύθηρα1 Κυπριακή Ιστορία46 Κυριάκος Κατσιμάνης14 Κύριλλος Λούκαρις2 Κωνσταντίνος Δεμερτζής1 Κωνσταντίνος Καβάφης3 Κωνσταντίνος Καναρης6 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή1 Κωνσταντίνος Καραμανλής11 Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος)2 Κωνσταντίνος Λινάρδος18 Κωνσταντίνος Μανιαδάκης6 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης4 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄8 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος8 Κωνσταντίνος Σημίτης4 Κωνσταντίνος Σμολένσκι2 Κωνσταντίνος Τσαλδάρης4 Κωνσταντίνος Φωτιάδης5 Κωνσταντινούπολη41 Κως4 Κώστας Βάρναλης1 Κώστας Περρίκος1 Κωστής Παλαμάς6 ΛΑ.Ο.Σ3 Λαθρομετανάστευση3 Λαικό Κόμμα7 Λαμία2 Λατινική Αμερική1 Λεονίντ Τρότσκι4 Λέσβος3 Λεωνίδας Παρασκευόπουλος1 Λόγιος Ερμής4 Λόρδος Βύρων8 Λουτράκι1 Λύσανδρος1 Μαζική πολιτική προπαγάνδα2 Μακάριος11 Μακεδονία48 Μακεδονικό Ζήτημα32 Μακεδονικός Αγώνας8 Μακεδονομάχοι5 Μάνη2 Μάο Τσε Τουνγκ2 Μαραθώνας3 Μάρκος Βαφειάδης9 Μάρκος Μπότσαρης1 Μάτζικερτ1 Μεγάλη Βρετανία37 Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia)1 Μέγαρο Μαξίμου1 Μέγας Αλέξανδρος8 Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών2 Μέγας Θεοδόσιος1 Μέγας Κωνσταντίνος1 Μελέτης Βασιλείου1 Μεσαίωνας5 Μέση Ανατολή2 Μεσόγειος2 Μεσολόγγι10 Μεσσήνη Μεσσηνίας12 Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974)43 Μέττερνιχ4 Μίκης Θεοδωράκης3 Μίκης Πρωτοπαπαδάκης8 Μικρά Ασία43 Μιλτιάδης ο Αθηναίος1 Μιλτιάδης Πορφυρογέννης1 Μιχαήλ Ψελλός3 Μνημείο14 Μοροζίνι2 Μουσολίνι12 Μπενιζέλος Ρούφος1 Μυστικές υπηρεσίες5 ναζισμός2 Νάξος2 Ναπολέων Βοναπάρτης2 Ναπολέων Ζέρβας10 Ναυαρίνο2 Ναύπακτος2 Ναύπλιο16 Ναυτική Ιστορία57 Νέα Δημοκρατία10 Νεοκλής Σαρρής1 Νεότουρκοι6 Νικήτας Σταματελόπουλος5 Νικηφόρος Φωκάς1 Νικίας2 Νικόλαος Δημητρακόπουλος1 Νικόλαος Λεωτσάκος3 Νικόλαος Πλαστήρας18 Νικόλαος Πολίτης1 Νικόλαος Στράτος5 Νίκος Ζαχαριάδης17 Νίκος Καζαντζάκης2 Νίκος Μπελογιάννης1 Νίκος Νικολούδης42 Νίτσε1 Ξάνθη1 Ξενοφών3 Οδυσσέας Ανδρούτσος1 Οδυσσέας Ελύτης4 Οδυσσέας Ιάλεμος2 Οδύσσεια7 Οθωμανική Αυτοκρατορία74 Οθωνική περίοδος (1832-1864)14 Οικουμενικό Πατριαρχείο8 Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά1 ομάδα των "Ιαπώνων"2 Όμηρος22 ομοφυλοφιλία1 Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)3 Οργάνωση "Χ"2 Ορθοδοξία32 π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος13 ΠΑ. ΣΟ. Κ.25 Παγκόσμιος Ιστορία23 Παλαιών Πατρών Γερμανός2 Παναγής Τσαλδάρης16 Παναγιώτης Δαγκλής1 Παναγιώτης Δεμέστιχας1 Παναγιώτης Κανελλόπουλος15 Πάνος Κορωναίος2 Πάτρα3 Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄5 Παύλος Γύπαρης4 Παύλος Κουντουριώτης14 Παύλος Μελάς2 Παυσανίας1 Παυσανίας Κατσώτας1 Παυσανίας ο περιηγητής1 ΠΕΑΝ2 Πειραιάς6 πειρατεία1 Πεισίστρατος1 Πελοποννησιακός πόλεμος7 Περικλής1 Περικλής Αργυρόπουλος1 Περικλής Γιαννόπουλος5 Περικλής Δεληγιάννης1 Περιοδικά Ιστορίας3 Περσικοί πόλεμοι10 Πετρέλαια στο Αιγαίο2 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης4 Πέτρος Γαρουφαλιάς1 Πέτρος Μακρής - Στάϊκος5 Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης13 Πλάτων9 Πλούταρχος7 Ποίηση και αισθητική18 Πόλεμος των Μπόερς1 Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι14 πολιτική δολοφονία18 Πολιτική Ιστορία17 Πολωνία2 Πόντος7 Πρίγκιπας Ανδρέας2 προπαγάνδα5 πρόσφυγες6 προσωκρατικοί φιλόσοφοι3 Προτεινόμενα3 Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές30 πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff1 Πύρρος της Ηπείρου1 Ρήγας Παλαμίδης1 Ρήγας Φερραίος3 ριζοσπάστης1 Ρόδος10 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία15 Ρώμη8 Ρωμηοσύνη5 Ρωσία23 Ρωσικο κόμμα3 Σάββας Γκαλιμαρίδης2 Σάμος1 Σαντόρε Σανταρόζα2 Σαντορίνη1 ΣΚΑΪ2 Σκάκι1 Σκωτία4 Σόλων3 Σοφοκλής Βενιζέλος3 Σοφοκλής Δούσμανης1 Σπυρίδων Μαρκεζίνης5 Σπυρίδων Τρικούπης3 Σταλινισμός15 Σταυροφορίες6 Σταφιδικό Ζήτημα2 Στέφανος Δραγούμης3 Στέφανος Σαράφης2 Στέφανος Σκουλούδης5 Στέφανος Στεφανόπουλος1 Στράβων5 Στρατής Μυριβίλης2 Στρατιωτικά κινήματα1 Στρατιωτική Ιστορία58 Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη3 Στυλιανός Γονατάς7 Στυλιανός Χούτας1 Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ2 Συνθήκη της Λοζάννης9 Συνθήκη των Σεβρών6 συντάξεις1 ΣΥΡΙΖΑ4 Σωκράτης3 Σώματα Ασφαλείας1 Ταγίπ Ερντογάν1 Τάγματα ασφαλείας2 Τείχος του Βερολίνου1 τεκτονισμός1 Τέχνες11 Τεχνολογία8 το παιχνίδι στην Ιστορία6 Τοπική Ιστορία1 Τουρκία20 Τουρκοκρατία (1453-1821)35 Τράπεζα της Ελλάδος5 Τράπεζες1 Τριπολιτσά2 Τσαούς Αντών (Φωστερίδης)1 Ύδρα5 Υποβρύχιο Παπανικολής1 υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ3 Υφαλοκρυπίδα1 Φαίδων Γκιζίκης3 Φαλμεράγιερ6 Φανάρι2 Φασισμός1 Φιλελληνισμός9 Φιλία1 Φιλική Εταιρεία9 Φιλολογικά και άλλα δοκίμια44 Φιλοποίμην2 Φιλορθόδοξη Εταιρεία1 Φιλοσοφία9 Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας25 Φλωρεντία1 Φλώρινα4 Φραγκοκρατία8 Φωκίων1 Φωτογραφικό Οδοιπορικό26 Χαλκιδική2 Χαράλαμπος Κατσιμήτρος3 Χαράλαμπος Τσερούλης2 Χαράτσι1 Χαρίλαος Τρικούπης13 Χαρίλαος Φλωράκης2 Χάτι Χουμαγιούν1 Χίτλερ17 Χούντα6 Χρεοκοπία10 Χρηματιστήριο4 χριστιανικό ολοκαύτωμα3 Χριστόδουλος Τσιγάντες1 Χριστούγεννα10 Χρυσόστομος Σμύρνης1 Χωροφυλακή2 Ψαρά3 ψυχολογία2 Ψυχρός Πόλεμος12 CIA4 John Iatrides1 K.K.E.44 KGB4 Mεσσήνη4 Robert Bruce2 Slider3 William Wallas2 Winston Churchil1
Εμφάνιση περισσότερων
"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας