Όσα αποσιωπούν για τα "Ιουλιανά" του 1965....

γράφει ο Ιστορικός Γ. Λεονταρίτης

Την περασμένη Κυριακή, η εφημερίς «Το Βήμα», αφιέρωσε ειδικόν ένθετον για την επέτειον των «Ιουλιανών» του 1965. Πρόκειται για την γνωστήν πολιτικήν κρίσιν που ανεστάτωσε τότε την χώραν, με οδυνηρές συνέπειες. Πολλά αναφέρθησαν στο «Βήμα», αλλά – ως συνήθως – αποσιωπάται ο πραγματικός αίτιος της πολιτικής αναταραχής, εκείνος που οδήγησε την Ελλάδα στο χείλος του κρημνού, και ευθύνεται για την επέμβασιν του Στρατού.
Πρόκειται για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο ρόλος του οποίου παραμένει σκοτεινός. Επεσε στην πολιτικήν ζωήν του τόπου ως αερόλιθος, και διέλυσε τα πάντα. Ηλθε από την Αμερικήν – χάρις στον Κ. Καραμανλήν – και επολιτεύθη κατά έναν περίεργον τρόπον, που ακόμη και σήμερα γεννά πολλά ερωτηματικά. Από τα πρώτα του βήματα ως υφυπουργός και υπουργός στην κυβέρνησιν της Ενώσεως Κέντρου, προκάλεσε προβλήματα, με σκάνδαλα, με δημιουργίαν προσωπικής φατρίας μέσα στο Κόμμα, και με ανάμειξιν σε μυστικήν στρατιωτικήν οργάνωσιν, τον ΑΣΠΙΔΑ. Θα μπορούσε να γραφεί βιβλίον ολόκληρον για αυτήν την περίοδον.

Σ’ αυτό το άρθρο, θα αρκεσθούμε μόνον στην επισήμανσιν εκείνων των σημείων που απέφυγε να θίξει το «Βήμα». Ο συντάκτης αυτού του κειμένου, έζησε εκείνα τα γεγονότα και είχε προσωπικήν γνωριμίαν και επαφήν με πολλούς εκ των πρωταγωνιστών της εποχής των «Ιουλιανών». Εξοργίζεται, όταν βλέπει σήμερον, μετά πάροδον τόσων ετών, να εξωραΐζεται  ο κυρίως ένοχος, ο Ανδρέας Παπανδρέου και να αναθεματίζονται κορυφαίοι πολιτικοί άνδρες, που προσπάθησαν να σώσουν την δημοκρατίαν, βλέποντες καθαρά πού οδηγούσε την χώραν με την τακτικήν του, ο μετέπειτα ιδρυτής του αθλίου ΠΑΣΟΚ.
Κι ακριβώς, επειδή  εγνωρίσαμε ποιος ήταν ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και ποια ήταν και είναι η πολιτεία αυτού του κόμματος, θα έπρεπε όσοι αναφέρονται στο 1965, να είναι πιο προβληματισμένοι και προσεκτικοί όταν γράφουν Ιστορία. Θα τονίσουμε, λοιπόν, τα εξής βασικά σημεία:

1) Η κρίσις των «Ιουλιανών» προεκλήθη από την ανάμειξιν του Ανδρέα Παπανδρέου στην οργάνωσιν ΑΣΠΙΔΑ. Απ’ εκείνην την στιγμήν, ο Ανδρέας εναρκοθέτησε και την Κυβέρνησιν, και την Ενωσιν Κέντρου, και τον πατέρα του. Είναι περίεργον, να ισχυρίζονται – ακόμη και σήμερα – ορισμένοι «δημοκράτες», ότι η συνωμοσία του ΑΣΠΙΔΑ, υπήρξε… «σκευωρία», όταν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της στρατιωτικής οργανώσεως (Μπουλούκος, Χονδροκούκης κ.ά.), έγραψαν βιβλία με τις αναμνήσεις των, και τα αποκαλύπτουν όλα.

2) Η ζωή του Γεωργίου Παπανδρέου, εξ αιτίας της ανερμάτιστης πολιτικής του υιού του, είχε μεταβληθεί σε κόλαση. «Θα με πεθάνει αυτό το παιδί», έλεγε. Τον έψεγε διότι είχε μεταβάλλει το υπουργείον του σε… «λαχαναγορά». Ανέφερε με το γνωστό χιούμορ του, επιγραμματικά: «Ο Ανδρέας προσθέτει ολίγους οπαδούς, αφαιρεί πολλούς, πολλαπλασιάζει τα προβλήματα, και διαιρεί το Κόμμα…»!

3) Όταν ξέσπασε ο σάλος για την υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, ο τότε Πρωθυπουργός του Κέντρου, αναγκάσθηκε να διατάξει ανακρίσεις και έρευνα από το υπουργείον Αμύνης. Επειδή εγνώριζε την ανάμειξιν του υιού του, θέλησε να αναλάβει ο ίδιος και το υπουργείον Εθνικής Αμύνης. Επρόκειτο για αψυχολόγητον λάθος. Πώς ήταν δυνατόν, ο πατέρας του «ενόχου» να προΐσταται των ανακρίσεων; Γι’ αυτό προεκλήθη η διαφωνία με τον Βασιλέα.

4) Ο Ανδρέας μετέτρεψε το προσωπικόν του νομικόν πρόβλημα, σε πολιτικήν κρίσιν. Επίεζεν αφορήτως τον πατέρα του (πρέπει να του αναγνωρισθεί το ελαφρυντικόν της πατρικής στοργής, προς τον αγνώμονα και εγωπαθή υιόν), αγνοούσε τους άλλους πολιτικούς ηγέτες, που από κοινού είχαν σχηματίσει την Ενωσιν Κέντρου και φιλοδοξούσε κάποια μέρα να… «κληρονομήσει» το Κόμμα.

5) Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, επρότεινε σώφρονα λύσιν, που μπορούσε να μας βγάλει από το αδιέξοδον. Είπε στον «Γέρο» να αναθέσει το υπουργείον Εθνικής Αμύνης, σε όποιον στενόν του συνεργάτην επιθυμούσε. Επρότεινε μάλιστα, τον Στρατηγόν Παυσανία Κατσώτα. Μετά το πέρας των ανακρίσεων, θα μπορούσε εκ νέου να αναλάβει ο Πρωθυπουργός και το υπουργείον Αμύνης. Άλλη λύσις, ήταν, να κρατήσει ο «Γέρος» το υπουργείον Αμύνης, αλλά να μεταφερθεί η υπόθεσις ΑΣΠΙΔΑ, στα πολιτικά δικαστήρια. Ηταν τόσο λογικές οι δύο λύσεις που επρότεινεν ο Κωνσταντίνος, ώστε ο Γ. Παπανδρέου, δεν βρήκε επιχείρημα για να τον αντικρούσει.
Οι ηγετικές φυσιογνωμίες του Κέντρου, ο Ηλίας Τσιριμώκος, ο Στεφ. Στεφανόπουλος, ο Στέλιος Αλλαμανής, ο Σταύρος Κωστόπουλος, ο Ιω. Τούμπας και άλλοι, επίεσαν τον «Γέρο» να ΜΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ, διότι η λύσις του Βασιλέως, ήταν λογική. Εκείνος συμφώνησε, αλλά υπό την αφόρητον πίεσιν του Ανδρέα, επέμεινε πεισματικά στην αξίωσίν του για να κρατήσει το υπουργείον Αμύνης και μόνος του, επροτίμησε να παραιτηθεί. Είναι απορίας άξιον, πώς ένας τόσον έμπειρος πολιτικός, δεν αντελήφθη πού θα οδηγούσε αυτό το πείσμα.

6) Η ανάθεσις της κυβερνήσεως στον Γ. Αθανασιάδην – Νόβαν, έγινε βιαστικά, προτού ο λαός προλάβει να αντιληφθεί τι είχε συμβεί, και έδωσε την εντύπωσιν «συνωμοσίας».

7) Οι εκδότες των κεντρώων εφημερίδων και πολλά ηγετικά στελέχη του Κέντρου, υπεστήριξαν την άποψιν, να αναλάβει πρωθυπουργός ο Στέφανος Στεφανόπουλος, να παραμείνει αρχηγός του Κόμματος ο Γ. Παπανδρέου, και να πάμε σε εκλογές. Υπεγράφη μάλιστα και «πρωτόκολλον τιμής» γι’ αυτήν την λύσιν, την οποία εστήριξαν ο Ιω. Βελλίδης της «Μακεδονίας», ο Χρήστος Λαμπράκης του «Βήματος» - «Νέων» και ο Ιω. Παπαγεωργίου της «Αθηναϊκής». Όταν όμως, τα κατευθυνόμενα πλήθη από τον Ανδρέα έσχιζαν τις εφημερίδες στην Πλατείαν Κλαυθμώνος και οι τρεις εκδότες, έκαμαν στροφήν, και έγιναν… «ανένδοτοι»!

8) Στην συνεδρίασιν  της κοινοβουλευτικής ομάδος της Ε.Κ. στην λέσχη των Φιλελευθέρων, στην πλατεία Καρύτση, ο αείμνηστος Ηλίας Τσιριμώκος, απηύθυνε δραματικήν έκκλησιν προς τον Γ. Παπανδρέου, να δώσει διέξοδον στην κρίσιν, λέγων μεταξύ άλλων: «Ούτε η ηλικία σας, ούτε η υγεία μου, μας επιτρέπουν να προσφέρωμεν επί πολύ χρόνον τις υπηρεσίες μας στο Εθνος. Πρόεδρε, μπορείτε να δώσετε λύσιν…».

9) Η ανάθεσις της κυβερνήσεως στον Ηλίαν Τσιριμώκον, απετέλεσε την μεγάλην χαμένην ευκαιρίαν του Κέντρου. Ητο ακραιφνώς Κεντρώα Κυβέρνησις, και θα μπορούσε, εάν οι άλλοι έδειχναν σύνεσιν και δεν είχαν τυφλωθεί από στείραν αδιαλλαξίαν, να οδηγηθούμε ομαλά στις κάλπες. Αργότερα, όταν βαδίζαμε από το κακόν στο χειρότερον, σε έναν απολογισμόν των γεγονότων, ετόνιζεν ο Ηλίας Τσιριμώκος: «Πώς σκέφθηκε ο κ. Παπανδρέου; Λένε μερικοί ότι, αν δεν υπήρχαν αποστάτες, ο κ. Παπανδρέου θα είχε κατορθώσει να επιβάλει τη λύση που ήθελε.
Ηλίας Τσιριμώκος
Δηλαδή, να γυρίσει στην πρωθυπουργία, παίρνοντας και το υπουργείον Εθνικής Αμύνης. Σοβαρά; Αλλά αν αυτό ήταν δυνατόν ΑΦΟΥ είχε παραιτηθεί, γιατί δεν επέμενε ΠΡΙΝ παραιτηθεί; Είναι άλλο το αίτημα που διατυπώνεται από το μπαλκόνι της Αντιπολιτεύσεως, και άλλο εκείνο που διατυπώνεται από τον εν ενεργεία Πρωθυπουργό. Πίστευε ότι από το μπαλκόνι θα «έπαιρνε φαλάγγι» τον Βασιλέα και θα τον ανάγκαζε, όχι πια να υποχωρήσει στο θέμα του υπουργείου, αλλά να προκηρύξει εκλογάς – δημοψήφισμα; Τότε το λάθος είναι διπλό! Η αυτοκτονία δεν είναι συνήθεια των αρχόντων…».
Και σε άλλο σημείον, ο Τσιριμώκος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επί τέλους, τι είναι αυτό που ζητούσε, στο βάθος,  ο κ. Παπανδρέου; Εκλογές σε λίγους μήνες. Τις προσέφερε η «λύση Στεφανοπούλου», που του προτάθηκε, λύση που θα ήταν κάτω από τον έλεγχό του. Τις προσέφερε η κυβέρνηση Τσιριμώκου. Και πρόσφερε την Αναλογική. Τα ίδια πρόσφερε η κατοπινή κυβέρνηση Στεφανόπουλου. Πάντως, οι εκλογές θα συντομεύονταν αν ο κ. Παπανδρέου στήριζε ή την κυβέρνηση Στεφανοπούλου, όταν του προτάθηκε την πρώτη φορά, ή την Κυβέρνηση Τσιριμώκου.
Και τώρα ακόμη τι θέλει; Δηλώνει ότι θέλει πάντοτε εκλογές σε λίγους μήνες, δίχως καθεστωτικό». Και κατέληγε: «Χλευάστηκα, βρίστηκα, περιγελάστηκα, εξευτελίστηκα επειδή είχα μιλήσει για τον αναγκαίο συμβιβασμό, χαρακτηριστικό της δημοκρατίας και της ομαλότητας. Τι γελοίο πρόσωπο ο «συμβιβαστής»! Αλλά τι είναι όλα αυτά που λέει η Ε.Κ. αν όχι συμβιβασμός; Ή δεν είναι συμβιβασμός το να δέχεται η ΕΚ κυβέρνηση της ΕΡΕ;». Ο Τσιριμώκος, ορθώς επεσήμαινε, ότι ο Γ. Παπανδρέου μπήκε ή εξωθήθηκε από «έξαλλους συγγενείς» (εννοούσε τον Ανδρέα) σε μια ρήξη, γεμάτη κινδύνους, δίχως να έχει στο μυαλό του, ούτε διέξοδο, ούτε καν τακτική…».

10) Ο Ανδρέας είχε δώσει εντολήν στους «κεκράκτες» του, την ιδιαίτερη ομάδα του, να προκαλούν συνεχώς επεισόδια μέσα στην Βουλήν. Συγχρόνως σε συνεργασία με την ΕΔΑ, χρησιμοποιούσε τα οργανωμένα κομμουνιστικά στελέχη για να κάνουν καθημερινές διαδηλώσεις. Από την άλλη πλευρά, η ανεγκέφαλη Αριστερά, επίστευεν, ότι με περικεφαλαία τον Ανδρέα, θα καθίστατο ρυθμιστικός παράγων της πολιτικής ζωής. Λέγεται συνήθως, ότι «η αποστασία οδήγησε στην δικτατορία»! Πρόκειται περί φαιδρού ισχυρισμού. Η λεγόμενη «αποστασία», καθυστέρησε την δικτατορία, η οποία διαφορετικά θα είχε εκδηλωθεί ενωρίτερα.

11) Κάτι που φέρνει στην μνήμη σημερινές εικόνες: Όταν εδόθη η εντολή στον Τσιριμώκο, τα κατευθυνόμενα από την Αριστερά στίφη, βγήκαν στους δρόμους και προέβησαν σε έκτροπα. Ανάμεσά τους, εύκολα παρεισέφρησαν προβοκάτορες, πράκτορες μυστικών υπηρεσιών, που έβαζαν φωτιές, ξεκολλούσαν μάρμαρα  από κτίρια και έσπαγαν βιτρίνες. Κι ήταν χαρακτηριστικόν, ότι ο Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών, ο Αρχοντουλάκης, έδειξε στον Τσιριμώκο, που κατέβηκε στους δρόμους για να διαπιστώσει τι συμβαίνει, δείγματα από βλήματα και σιδηρά αντικείμενα που είχαν χρησιμοποιήσει οι ταραξίες. «Μένω πραγματικά, έκπληκτος κ. Πρόεδρε», του είπε.

12)  Όταν ο Γ. Παπανδρέου αποφάσισε να βοηθήσει σε λύση, διότι έβλεπε ότι τα πράγματα είχαν λάβει επικίνδυνον κατήφορον, πάλι εμφανίστηκε ο κακός δαίμων, που ελέγετο Ανδρέας. Η μυστική συμφωνία Βασιλέως – Γ. Παπανδρέου – Π. Κανελλοπούλου για κυβέρνηση Παρασκευοπούλου, ανατινάχθηκε από τον μετέπειτα ιδρυτήν του ΠΑΣΟΚ. Η τακτική του Ανδρέα έδινε, ότι ήθελε οπωσδήποτε να φθάσουμε στα άκρα, και να  αναγκαστεί να επέμβει ο Στρατός…
Αρχές Απριλίου του 1967, ο εκδότης της «Ελευθερίας», ο Πάνος Κόκκας, σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Βασιλέα Κωνσταντίνον, του επρότεινε τρεις λύσεις:
α) Κυβέρνησιν εκ της Ενώσεως Κέντρου, β) Οικουμενικήν κυβέρνησιν, γ) Υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν για να πάμε σε εκλογές.
Η τελευταία λύσις με την Κυβέρνησιν του Παν. Κανελλοπούλου, ετορπιλλίσθη από την Ενωσιν Κέντρου. Η δραματική προειδοποίησις του αρχηγού της ΕΡΕ, ότι: «Σπανίως η χώρα ευρέθη ενώπιον ενός τόσον αγνώστου μέλλοντος», δεν συνέτισε κανένα.
13) Ο Γ. Παπανδρέου κατελόγισεν ευθέως τις ευθύνες για την επέμβασιν του Στρατού, στον υιόν του, και στην Αριστεράν. Όταν ήταν κρατούμενος τις πρώτες ώρες της 21ης Απριλίου, στο Τάγμα Τεθωρακισμένων στο Γουδί, είπε στον Λεωνίδα Κύρκον: «Από την ώρα, που εσείς της Αριστεράς εκάματε με τον Ανδρέαν, κάτι σαν νέον ΕΑΜ, η δικτατορία κατέστη αναπότρεπτος…».
Τέλος πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως το εξής γεγονός, που όλοι αποσιωπούν: Το πρωί της 21ης Απριλίου 1967, ο εν Αθήναις Αμερικανός πρεσβευτής Φίλιπ Τάλμποτ, με εντολήν του Προέδρου Τζόνσον, επεσκέφθη την ηγεσίαν της Επαναστάσεως. Δεν εξέφρασε ανησυχίαν για κανέναν άλλον, παρά μόνον εζήτησε εναγωνίως να πληροφορηθεί, εάν επείραξαν τον επικεφαλής του… «αντιαμερικανικού κινήματος», τον Ανδρέα Παπανδρέου! Όταν έμαθε ότι ήταν καλά, ηξίωσε να του δοθεί διαβατήριον για να φύγει στο εξωτερικόν. Μετά από σύντομον διάστημα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αναχωρούσε με την οικογένειάν του, με τις ευχές του… Στ. Παττακού! Το δεύτερον μέρος της καταστροφικής πολιτικής του Ανδρέα Παπανδρέου, θα ξεκινούσε 7 χρόνια αργότερα, μετά την Μεταπολίτευσιν, για να βαδίσουμε στην σήψιν της δημοκρατίας…

Σχόλια

 1. Προφανώς ο κ. Λεονταριτης παραβλέπει μερικές ιστορικές πραγματικότητες για να φέρει την ιστορία στα δικά του πιστεύω
  1-Γράφει για την αστειότητα του ΑΣΠΙΔΑ των δύο Μπουλούκων που μετά η ευγνωμονούσα δεξιά τους έκανε βουλευτές της όταν εκείνη την εποχή στο στράτευμα υπήρχε ο πανίσχυρος ΙΔΕΑ με τις δύο χούντες του , των συνταγματαρχών που έκανε την δικτατορία και των στρατηγών του βασιλιά που τους έπιασαν στον ύπνο !
  2-Ο Κοκός ΔΕΝ είχε από το σύνταγμα την δικαιοδοσία να θέσει τον πρωθυπουργό υπό απαγόρευση και έτσι να μην μπορεί να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Αμύνης της κυβερνήσεως του από το οποίο ο υπουργός δεν παραιτείτο!
  3-Η αποστασία είχε οργανωθεί πολύ νωρίτερα και για τον λόγο αυτό ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ήδη από τις 19-2-1965 είπε το τερατώδες σε ομιλία του πως θα στηρίξει κυβέρνηση της ΕΚ χωρίς τον Παπανδρέου! Άλλωστε γι΄αυτό ο Κοκός και δεν περίμενε να πάρει καν γραπτή την παραίτηση, αλλά όρκισε τον από πριν έτοιμο Γαργάλατα.
  Η αποτυχία του σχεδίου τους ήταν στο ότι δεν περίμεναν την μεγαλειώδη αντίδραση του κόσμου, τα κατευθυνόμενα στίφη κατά Λεονταρίτη, σε όλη αυτή την αθλιότητα με τους μαντρωμένους αποστάτες, τις βαλίτσες με τα χρήματα για την εξαγορά και όλες τις αθλιότητες που έλαβαν χώρα εκείνη τη εποχή.
  4-Η μωροφιλοδοξία του Τσιριμώκου να γίνει πρωθυπουργός τον οδήγησε στον πλήρη εξευτελισμό την μία Κυριακή να λέει υπέρ του Παπανδρέου πως δεν υπάρχουν "κετεψυγμένοι" πρωθυπουργοί και την άλλη Κυριακή να γίνεται πρωθυπουργός!
  5-Και βέβαια στην αναδρομή αυτή δεν αναφέρεται καθόλου ο καθοριστικός παρασκηνιακός ρόλος του Μητσοτάκη με την φιλική του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ που έβλεπε πως εκεί που ήταν ο αδιαφιλονίκητος διάδοχος του βγήκε μπροστά ο Ανδρέας.
  6-Όσο για την απελευθέρωση του Ανδρέα μετά από 8μηνη φυλάκιση, αυτή είναι γνωστό ότι οφείλεται στην παρέμβαση του Γκαλμπρείθ, που είχε ξεσηκώσει όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, στον ίδιο τον Τζόνσον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. αγαπητε πασοκοσκυλο με το ονομα "αθεοφοβος"
  1) ειτε σου αρεσει, ειτε οχι, ΑΣΠΙΔΑ υπηρχε! Βεβαιως η δεξια την τριχα την εκανε τριχια(οπως θα εκανε η οποιαδηποτε αντιπολιτευση), αλλα οπως και να'χει ΑΣΠΙΔΑ υπηρχε και μπορει να μην ηταν ο Παπανδρεου αρχηγος του, αλλα ψευδεται οταν γραφει στο ελεεινο βιβλιο του "Η Δημοκρατια στο Αποσπασμα" οτι δεν γνωριζε καν την οργανωση, τους αξιωματικους του κλπ. Εχεις βεβαια καθε δικαιωμα να αμφισβητεις τα γραπτα του Μπουλουκου, του αρχηγου του ΑΣΠΙΔΑ, αλλα κι εγω ως ανθρωπος που μελεταω την ιστορια, εχω καθε δικαιωμα να εμπιστευομαι τη γραφιδα του Μπουλουκου, απ'οτι τη γνωμη ενος πρασινοφρουρου οπως εσυ!
  2) Η κινηση του βασιλια να εξαναγκσει σε παραιτηση τον Παπανδρεου ισως να μην ηταν σωστη, αλλα ο διαλλακτικος της υποθεσης, θες δεν θες, ηταν ο βασιλιας! Αυτος προτεινε στον Παπανδρεου, να διορισει οποιον θελει ως Υπουργο Εθνικης Αμυνας, μεχρι να τελειωσει το θεμα με τον ΑΣΠΙΔΑ! Ο Παπανδρεου υπηρξε ανυποχωρητος(πατρικη προστασια βλεπεις...)! Η δε αποστασια, βεβαιως προετοιμαστηκε απο πριν διοτι τον ειχαν προειδοποιησει ξεκαθαρα τον Γερο, διαφορα στελεχη του, να μην φτασει στα ακρα τη διαμαχη του με το βασιλια, διοτι θα τον εγκαταλειψουν! Φυσικα και υπηρξαν ιδιοτελεις πολιτικοι σε αυτη την υποθεση, αλλα ολοκληρωτικη καταδικη των αποστατων δεν ευσταθει! Εξαλλου τι ηταν η Ενωση Κεντρου? Ενας εξαρχης θνησιγενης συνασπισμος ομαδων, ετοιμος καθε στιγμη να καταρευσει! Οπως και να'χει απο τη στιγμη που παραιτηθηκε ο Παπανδρεου(καλως η κακως), επρεπε να υπαρξει πρωθυπουργος και βασει του τοτε συνταγματος, οι μετεπειτα κινησεις του βασιλια ηταν νομιμοτατες(δες και τα πρακτικα των συμβουλιων του Στεμματος, παροντος του Παπανδρεου, ο οποιος το βουλωσε το συνηθως λαλιστατο στοματακι του, σε αυτο το θεμα)
  Σταματηστε λοιπον εσεις οι δημοκρατες του ΠΑΣΟΚ να ουρλιαζετε για Ιουλιανα και αποστασιες και θα επρεπε να ειστε πιο σεμνοι λογω της καταστροφης που προξενησατε στη χωρα ολα αυτα τα χρονια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ...μακάρι να υπήρχε βασιλιάς και σήμερα και να τακτοποιούσε τα πασοκάκια όπως το 1965....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμο 1:43-
  Όταν κάποιο τον τυφλώνει η κομματική του τοποθέτηση , τον οδηγεί στο να θεωρεί πασοκόσκυλα και πρασινοφρουρούς όσους βλέπουν με αντικειμενικότητα τα ιστορικά γεγονότα πριν από 46 χρόνια και κοντά μια 10ετια πριν να υπάρξει ΠΑΣΟΚ!
  Εάν ο ΑΣΠΙΔΑ είχε σχέση με τον Ανδρέα οι πρωτεργάτες του δικαιωμένοι σαν αντίδραση στην πανίσχυρη χούντα και τον ΙΔΕΑ του στρατού, δεν θα πήγαιναν μετά την μεταπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ αλλά θα γινόντουσαν βουλευτές της ΝΔ;
  Η επιθυμία του Παπανδρέου να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής πιθανώς να οφειλόταν στο ότι ήξερε ότι ο εχθρικός σε αυτόν στρατός που τα ανάκτορα τον θεωρούσαν φέουδο τους ,χωρίς κάποιο άμεσο έλεγχο από τον υπεύθυνο υπουργό, θα μπορούσαν να βγάλουν ότι πόρισμα ήθελαν.
  Η χούντα επιβεβαίωσε αυτούς τους φόβους με την δικτατορία.
  Βεβαίως και συμφωνώ πως ... Η κινηση του βασιλια να εξαναγκσει σε παραιτηση τον Παπανδρεου ισως να μην ηταν σωστη,
  όπως επίσης και στο ότι ,,,,,,, Η δε αποστασια, βεβαιως προετοιμαστηκε απο πριν
  Βέβαια αφού τα έκανε όλα αυτά λάθος, πάλι συμφωνώ πως .......οι μετεπειτα κινησεις του βασιλια ηταν νομιμοτατες
  μόνο που μου θυμίζει το Βουλγαράκειο απόφθεγμα-το νόμιμο είναι και ηθικό!
  Μετά λοιπόν από όσα έχεις ο ίδιος παραδεχτεί μπορώ να καταλάβω πως οι μόνοι που θέλουν να ξεχαστούν τα Ιουλιανά και οι αθλιότητες της αποστασίας είναι όσοι ελπίζουν στην επιστροφή όλου αυτού του συρφετού της βασιλικής οικογένειας.

  Ανώνυμο 2:45-
  Το εύρος και η πληρότητα των επιχειρημάτων σου μου επιβεβαιώνει την γνώμη μου για τους βασιλόφρονες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Bρε «αθεόφοβε»: «Εάν ο ΑΣΠΙΔΑ είχε σχέση με τον Ανδρέα οι πρωτεργάτες του δικαιωμένοι σαν αντίδραση στην πανίσχυρη χούντα και τον ΙΔΕΑ του στρατού, δεν θα πήγαιναν μετά την μεταπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ αλλά θα γινόντουσαν βουλευτές της ΝΔ;» γράφεις και εμπαίζεις το ...Σύμπαν! Βουλευτές του Ανδρέα και του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξαν αμέσως μετά την «Μεταπολίτευση» ο Μπουλούκος και ο Χονδροκούκης, βρε «αθεόφοβε»; Και μόνον όταν ο άφιλος Ανδρέας Παπανδρέου αφού προηγουμένως τους χρησιμοποίησε και τους εκμεταλλεύθηκε κατήργησε τον σταυρό και επέβαλε την λίστα για να εκλέξει νεότερους πρασινοφρουρούς έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ οι Μπουλούκος και Χονδροκούκης. Πέρα από αθεόφοβος είσαι και ψευτρούλης... Αλλά τι να περιμένει κανείς από έναν αθεόφοβο;

   Διαγραφή
 5. κάτι λάθος κάνεις "αθεόφοβε" 9ίσως γιατί είσαι "αθεόφοβος")

  Ο Χονδροκούκης και ο Μπουλούκος ήταν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για 2 θητείες τουλάχιστον, πριν μεταπηδήσουν στην ΝΔ. Μάλιστα ο βασικός λόγος που επικαλέστηκαν είναι ότι ο ανδρέας δεν αναγνώριζε την ύπατξη του ΑΣΠΙΔΑ. Ψαξτο λίγο θα δες ότι έχω δίκαιο.

  Επίσης ο τίτλος του κειμένου είναι "οσα αποσιωπούν". Το νόημα είναι λοιπόν ότι ισχύουν και άλλα πράγματα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο κείμενο.

  Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί αναφέρεσαι στην Ένωση Κέντρου ως ένα ενιαίο κόμμα και όχι μια χαλαρή ομοσπονδία αρχηγίσκων του κέντρου με τον Παπανδρέου πρώτο μεταξύ ίσων.

  Μηνύματα με "κοκούς" και "πασοκάκια" θα διαγράφονται στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Για τα προσωπικά απωθυμένα απευθυνθείτε στα αρμόδια μπλογκς.

  (εκ της διευθύνσεως)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "Η επιθυμία του Παπανδρέου να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής πιθανώς να οφειλόταν στο ότι ήξερε ότι ο εχθρικός σε αυτόν στρατός που τα ανάκτορα τον θεωρούσαν φέουδο τους ,χωρίς κάποιο άμεσο έλεγχο από τον υπεύθυνο υπουργό, θα μπορούσαν να βγάλουν ότι πόρισμα ήθελαν.
  Η χούντα επιβεβαίωσε αυτούς τους φόβους με την δικτατορία."

  εδω βρισκεται η ουσια του ολου σκεπτικου σου, το οποιο ειναι λανθασμενο! 1) το θεμα ΑΣΠΙΔΑ το διαχειριστηκε ο Σιμος, ο οποιος ηταν προσωπικος φιλος του Παπανδρεου
  2) χρησιμοποιεις τη λεξη "πιθανως", δεν εισαι καν σιγουρος γι'αυτο το σεναριο
  3) ασχετως αναμιξης υιου Παπανδρεου στον ΑΣΠΙΔΑ, ειναι σιγουρο οτι εκνε τον παληκαρα και τον επαναστατη ενω δεν τον επαιρνε(βλ. δηλωσεις οτι θα ορκισει κυβερνηση στην πλατεια συνταγματος χωρις το βασιλια κλπ). Ας μην προκαλουσε λοιπον τον στρατο με τα καμωματα του...
  4)Μην λες συνεχεια για την υπαρξη του ΙΔΕΑ, εν ετει 1965, διοτι γελοιοποιησε! Να καταλαβεις κατι! Εδω ειναι σοβαρη ιστοσελιδα ιστοριας και πρεπει να μιλας με ακριβεια, αλλιως κανε διαλεξη στο καφενειο του χωριου σου! Ο ΙΔΕΑ ειχε παψει να υπαρχει απο το 51 κι επισης μονο αφανης οργανωση δεν ηταν! Ειχε επαφες με ολους τους πολιτικους αρχηγους εκεινης της εποχης(Παπανδρεου, Κανελλοπουλο, Βενιζελο, Μαρκεζινη, Σοφουλη)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καταρχήν, είναι λάθος και ο όρος Αποστασία. Στην πολιτική, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ιστορικά στελέχη του φιλελεύθερου χώρου, δεν ήταν υποχρωμένα να ακολουθούν τυφλά, τους Παπανδρέου. Τον Γέρο, αυτοί τον είχαν κάνει αρχηγό, ενώ ο Ανδρεάς ήταν απλά ένας ταραχοποιός της πολιτικής ζωής, αντιπαθής τότε συτην πλειοψηφία ( εκτός από την ομάδα του). Επίσης το 1963, λίγο μετά τις εκλογές, Ο Παπανδρεόυ είχε δεχτεί στο κόμμα του, 2 βουλευτές της ΕΡΕ. Αυτό πως θα το ονόμαζε; Η "αποστασία" και τα Ιουλιανά είναι από τους μεγαλύτερους μύθους της αριστερά ( κεντρο- και άκρας), στην ελλάδα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. φιλίστωρ-
  Το ότι οι Μπουλούκοι και ο Χονδροκούκης ήσαν βουλευτές και με το ΠΑΣΟΚ δεν αναιρεί το ότι ο ΑΣΠΙΔΑ ήταν μια αστειότητα και γι΄αυτό το λόγο και έγιναν μετά δεκτοί από την δεξιά μετά βαΐων και κλάδων όταν τους διέγραψε ο Ανδρέας.
  Το κείμενο παρά τον τίτλο "όσα αποσιωπούν", αποσιωπά εντέχνως όσα βαρύνουν βασιλιά. Μητσοτάκη, αποστάτες , ΙΔΕΑ και επικεντρώνεται στην γνωστή ακροδεξιά άποψη, για τον κακό δαίμονα, όπως τον ονομάζει Ανδρέα.
  Δεν θα διαφωνήσω με την θέση σου για την Ένωση Κέντρου πως δεν ήταν ένα ενιαίο κόμμα αλλά μια χαλαρή ομοσπονδία αρχηγίσκων του κέντρου.
  Άλλωστε σε αυτή την αντίληψη και με τα δεδομένα του παρελθόντος των αρχηγίσκων του κέντρου όπως πχ με τον Βενιζέλο να αποχωρεί από το κόμμα του, τον Παπανδρέου να πηγαίνει με τον Παπάγο, συνεργασίες της μιας μέρας να διαλύονται την άλλη, βασίστηκε και η διοργάνωση της αποστασίας.
  Πίστευαν πως δεν θα αντιδρούσε ο κόσμος συνηθισμένος από το παρελθόν σε τέτοια φαινόμενα.

  ανώνυμο 4:54μμ
  Ο αντιστράτηγος Σίμος αφού εξέτασε 93 μάρτυρες κατέληξε στο πόρισμα του στο συμπέρασμα :
  Δεν απεδείχθη ότι η κίνησις αύτη είχε πολιτικάς επιδιώξεις ή σύνδεσμον τινά με πολιτικά πρόσωπα
  και πρότεινε την απόταξη τεσσάρων λοχαγών και τον πειθαρχικό έλεγχο άλλων έξι λοχαγών και υπολοχαγών.
  Παρ΄ όλα αυτά στην 1η βασιλική επιστολή (8-6-65) ο Κωνσταντίνος γράφει: ..εκ της ΚΥΠ η οποία υπάγεται προσωπικώς εις υμάς.....εξεπορεύθη η επαναστατική συνωμοτική οργάνωσις εις τας Ενόπλους Δυνάμεις μοναδικόν σκοπόν έχουσα την ανατροπήν του Συντάγματος της χώρας και την επιβολήν δικτατορίας ελεεινής μορφής αποκρουστικής εις πάντα ελεύθερον άνθρωπον....
  Ποιός έκανε όμως τελικά την δικτατορία το ξέρουμε όλοι, αλλά όταν ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που εκτός από τα 7 χρόνια καταπίεσης της χούντας και την εθνική καταστροφή στην Κύπρο γράφουν .. Ας μην προκαλουσε λοιπον τον στρατο με τα καμωματα του..., τι να πει κανείς.
  Όσο για τον ΙΔΕΑ είναι σε όλους γνωστό ότι όλοι οι χουντικοί ήσαν μέλη του.

  ανώνυμος 6:12
  Ο αμερικανός κοινωνιολόγος David G. Bromley χαρακτηρίζει ως αποστάτη το μέλος μιας οργάνωσης που σε εξαιρετικά πολωμένες περιπτώσεις βιώνει μια ολική αλλαγή των πεποιθήσεών του μέσω συνεργασίας με μία ή περισσότερες από τις αντιτιθέμενες πλευρές χωρίς την συγκατάθεση ή τον έλεγχο της οργάνωσης.
  Στην δική μας δε περίπτωση η αλλαγή των πεποιθήσεων έγινε και με την βοήθεια και μερικών βαλιτσών με χρήματα ή με την υπουργοποίηση μερικών απίθανων τύπων που ούτε στο πιο τολμηρό όνειρο τους δεν το είχαν φανταστεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κατά την γνώμη μου ο ΑΣΠΙΔΑ δεν ήταν μια αστειότητα (ίσως ήταν από άποψη οργάνωσης και αποτελεσματικότητας).
  Ο ΑΣΠΙΔΑ ήταν μια προσπάθεια της Ε.Κ. να αμφισβητήσει την προτεραιότητα του Βασιλιά στον Στρατό. Άρα ήταν πολύ σημαντική, ακόμα και αν επιχειρησιακά ήταν στα σπάργανα.

  Δεν αντιλαμβάνομαι όμως γιατί συγχέεις τον ΙΔΕΑ, τον Βασιλιά, τους Απριλιανούς, την ΕΡΕ κτλ

  Το πρόβλημα στην ανάλυση σου είναι ότι όλους αυτούς τους ταυτίζεις (βολικά) σαν μια παράταξη, κάτι όμως που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

  Για τον μπουλούκο και τον χονδροκούκη (ξεχάσαμε και τον Θεοφάνη Τόμπρα!!)το επιχείρημα σου (ο ασπίδα ήταν ασήμαντος για αυτό η νδ τους έκανε βουλευτές!)δεν έχει την παραμικρή βαρύτητα για αυτό δεν επανέρχομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. φιλίστωρ-
  Δεν αντιλαμβάνομαι όμως γιατί συγχέεις τον ΙΔΕΑ, τον Βασιλιά, τους Απριλιανούς, την ΕΡΕ κτλ

  Ξεχνάς προφανώς ότι επί κυβερνήσεως Συναγερμού και μετέπειτα ΕΡΕ (1952-1956) ο αρχηγός του ΙΔΕΑ ήταν ο αρχηγός ΓΕΣ !! Σόλων Γκίκας από τα βασικά στελέχη και υπουργός του Καραμανλή, ακόμα και μετά την μεταπολίτευση.
  Ο ΙΔΕΑ δε είχε φροντίσει να ξεκαθαρίσει το στράτευμα από όλα τα δημοκρατικά στοιχεία, παραμένοντας σε αυτό μόνο οι δεξιοί και βασιλόφρονες, ιδίως στο επίπεδο των στρατηγών, που πίστευε ο Κωνσταντίνος ότι τους ήλεγχε.
  Στους γνωστούς δε αξιωματικούς του ΙΔΕΑ ανήκε και ο αντιστράτηγος Γρηγόριος Σπαντιδάκης αρχηγός του ΓΕΣ (1965-7) ο οποίος μετά την δικτατορία είχε δηλώσει σε συνέντευξη που έδωσε για την βασιλική χούντα πως:

  Το σχέδιό μας προέβλεπε τον σχηματισμόν από τον βασιλέα μιας κυβερνήσεως Εθνικής ενότητος από μη πολιτικούς, με αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα, δύο μέχρι έξι μήνες το πολύ. Αυτή η κυβέρνηση θα είχε την πλήρη υποστήριξη του στρατού.

  Αλλά εκτός το Σπαντιδάκη στον ΙΔΕΑ ήσαν οι ταξίαρχοι Οδυσσέας Αγγελής, Α. Κορίνας, Αθ. Ντενίσης, και οι συνταγματάρχες Δ. Πατίλης, Ηλ. Γερακίμης, Στ. Σκληρός (κινηματίας του 1951), καθώς και ο Κ. Θεοχάρης (Δ/ντης του στρατ. γραφείου του ΥΕΘΑ, δηλαδή του Γαρουφαλιά), κ.ά..
  Όλος αυτός ο εσμός ήταν υπεύθυνος και για τις εκλογές βίας και νοθείας του 1961.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς Αθεόφοβο. 12:16:00π.μ. -
   Λες ότι " φροντίσει να ξεκαθαρίσει το στράτευμα από όλα τα δημοκρατικά στοιχεία, παραμένοντας σε αυτό μόνο οι δεξιοί και βασιλόφρονες, ιδίως στο επίπεδο των στρατηγών, που πίστευε ο Κωνσταντίνος ότι τους ήλεγχε."
   Και μόνο που αναφέρεις τα δημοκρατικά στοιχεία είναι ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΝ ΔΕΞΙΩΝ, γιατί αυτό εννοείς, δείχνει τα φρονήματα σου.
   Πάμε τώρα στον Βασιλέα και την ΕΡΕ.
   Να σου Θυμίσω ότι ενώ υπήρχε νόμιμη Κυβέρνηση της ΕΡΕ με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία προερχόμενη από τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961, ο Βασιλεύς Παύλος χωρίς κανένα λόγο διέλυσε τη Βουλή το Σεπτέμβριο του 1963 και προκήρυξε εκλογές 3 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Μετά τις εκλογές αυτές έδωσε εντολή στον Γεώργιο Παπανδρέου, που δεν είχε δεδηλωμένη, και κυβέρνησε για 50 ημέρες χωρίς πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα μην λέμε ότι ΕΡΕ και Βασιλέας το ίδιο και το αυτό. Επιτέλους ας σταματήσει αυτός ο μύθος 60 χρόνια μετά. Έχουμε πήξει στους μύθους προερχόμενους από την Βενιζελική-"δημοκρατική" παράταξη από την εποχή του 1915. Έλεος.

   Όσον αφορά τις εκλογές "βίας και νοθείας" του 1961. Θα σου αναφέρω τα εξής που λέει στο βιβλίο του ο Γεώργιος Ράλλης "Πολιτικές Εκμυστηρεύσεις 1950-1989" του Παύλου Πετρίδη και μάλιστα θα τα αναφέρω κατά λέξει:
   Ως προς το έτος αυτό (1961), απαγορευόταν να ψηφίζει κανείς στην Αθήνα, αν δεν ήταν μόνιμος κατοικος Αθηνών πριν απο το έτος 1948. Δεν μπορούσε δηλαδή να μεταφέρει τα πολιτικά του δικαιώματα, έστω και να ήταν μόνιμος κάτοικος επι δέκα χρόνια, εφόσον δεν αποδείκνυε οτι κατοικούσε στην Αθήνα πριν απο το 1948. ¨οσοι κάτοικοι των Αθηνών δεν συγκέντρωναν αυτή τη συγκεκριμένη προυπόθεση, ήταν υποχρεωμένοι να μεταβούν στον τόπο καταγωγή τους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Τη διάταξη αυτή την είχε θεσπίσει το 1951 ο κ. Ρέντης, ως υπουργός των Εσωτερικών, γιατί δεν ήθελε να απογυμνώσει τις επαρχίες και επιδίωκε να διατηρηθεί ο σύνδεσμος του ψηφοφόρου με τον τόπο καταγωγής του. Φυσικά, το μέτρο ενείχε και την πονηρή σκέψη ότι οι κομμουνιστές ψηφοφόροι δύσκολα θα πήγαιναν στα χωριά της καταγωγής τους, ιδίως αν είχαν βιαιοπραγήσει, και συνεπώς θα παρέμεναν στην περιφέρεια της τέως διοικήσεως πρωτευούσης όπου δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν.
   Οταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές του 1961, καταβλήθηκε προσπάθεια να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους πολλοί ετεροδημότες ψηφοφόροι που ανήκαν ιδεολογικά σε όλα τα κόμματα. Πολλοί εμφανιζόταν στο Ειρηνοδικείο με μια βεβαίωση υπογεγραμμένη από 2 μάρτυρες από την οποία προέκυπτε ότι ήταν κάτοικοι Αθηνών πριν από το 1948 και φυσικά το υπουργείο Εσωτερικών διέτασσε την εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους. Η χωροφυλακή και η Αστυνομία δεν ήταν δυνατόν να ερευνήσουν την αλήθεια των βεβαιώσεων αυτών, αφού επρόκειτο για 100.000 περιπτώσεις, αριθμός που καθιστούσε αδύνατο την εξακρίβωση. Κατηγορήθηκε λοιπόν η κυβέρνηση μετά τις εκλογές ότι η όλη μεθόδευση ήταν εσκεμμένη ώστε να εγγραφούν μόνο ψηφοφόροι της ΕΡΕ και άλλοι ανύπαρκτοι νέοι ψηφοφόροι. ο Γ.Παπανδρέου είχε υποστηρίξει τότε-παρουσιάζοντας με το γνωστό παραστατικό του τρόπο τα γεγονότα-ότι είχαν ψηφίσει και τα δέντρα, ισχυριζόμενος ότι υπήρξαν ψηφοφόροι που είχαν δηλώσει ως διεύθυνση κατοικίας τους την λεωφόρο Καβάλας 108, όπου βρισκόταν κάποιο αλσύλλιο. Ότι δεν σημειώθηκε καμία παρατυπία αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι οι επιπλέον εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι δεν ήταν οπαδοί μόνο της ΕΡΕ αλλά ανήκαν σε όλα τα κόμματα. Άλλωστε αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από τα κατά τόπους αποτελέσματα. Τα ποσοστά της ΕΡΕ διατηρήθηκαν στα επίπεδα των εκλογών του 1956 και η εκλογική δύναμη της Ένωσης Κέντρου αυξήθηκε σε απόλυτους αριθμούς , με αντίστοιχη μείωση των ποσοστών της ΕΔΑ. Η διαφορά ήταν ότι συγκριτικά με τις εκλογές του 1958, το 1961 η αυξήθηκε η δύναμη της Ενώσεως Κέντρου σε ποσστά και απόλυτους αριθμούς εις βάρος της ΕΔΑ. Αυτό υποδήλωνε ότι οι νέοι ψηφοφόροι ανήκαν σε όλα τα κόμματα και όχι μόνο στην ΕΡΕ. Αυτά όσον αφορά την νοθεία"

   ακολουθεί συνέχεια

   Μιχάλης ( για να ξεχωρίζω από τους άλλους ανώνυμους)

   Διαγραφή
  2. Επίσης να σου πω τα εξής:

   1. Ο Καραμανλής ως Πρωθυπουργός Κυβερνητικής Πλειοψηφίας είχε το δικαίωμα να κάνει ο ίδιος τις εκλογές του 1961. Αντ' αυτού, εισηγήθηκε στον Βασιλέα τον σχηματισμό Υπηρεσιακής κυβέρνησης.
   2. Οι εκλογές έγιναν υπό την κυβέρνηση του Στρατηγού Δόβα αντί του Στρατηγού Τσακαλώτου που είχε προτείνει ο Καραμανλής και με υπουργό Αμύνης τον Πτέραρχο Ποταμιάνο που ήταν προτιμήσεως της αντιπολίτευσης.
   3. Το Εκλογοδικείο ακύρωσε τις εκλογές σε 8 ΜΟΝΟ τμήματα από τα περίπου 9.700 εκλογικά τμήματα στα οποία τηρήθηκαν πρακτικά που πιστοποιούσαν την άψογο διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τα είχαν υπογράψει πέραν των δικαστικών αντιπροσώπων και οι αντιπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

   Αυτά για να τελειώνουμε κάποια στιγμή με τους μύθους που πηγάζουν από το Χώρο του Κέντρου από την εποχή ακόμα και του Βενιζέλου ( βλέπε γαλλική πρεσβεία κτλ...)

   Μιχάλης ( για να ξεχωρίζω από τους άλλους ανώνυμους)

   Διαγραφή
 11. " Όλος αυτός ο εσμός ήταν υπεύθυνος και για τις εκλογές βίας και νοθείας του 1961."

  την οποια βια και νοθεια γνωριζε απο πριν ο Γ.Παπανδρεου(κατα μαρτυρια Μακρη και Δενδρινου-δεν διαψευσθηκαν ποτε), αλλα πιστευε οτι θα στραφει μονο εναντιον της ΕΔΑ...
  Αθεοφοβε, αστο καλυτερα! Η λυσα σας γι'αυτα τα ζητηματα, υπαρχει διοτι θελετε να δικαιολογησετε την υπαρξη του ΠΑΣΟΚ, ενω θα επρεπε να ντρεπεστε! Κλασικη η τακτικη σας να μην παραδεχεστε τιποτα! Ολα καλα καμωμενα απο την πλευρα των 2 Παπανδρεου! Τουλαχιστον η αλλη πλευρα κατα καιρους παραδεχεται και σφαλματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το να σχεδιάζει ο Σπαντιδάκης οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι ο βασιλιάς είναι συνενοχος του. Ο βασιλιάς δεν γνώριζε για την 21η Απριλίου και αυτό το ξέρουν και οι πέτρες. συγχέεις τον ΙΔΕΑ του 1951 με αυτόν του 1960 (καμία σχέση-άλλοι πρωταγωνιστές-άλλες εποχές).

  Επισημαίνω -για τελευταία φορά- ότι Παλάτι, Απριλιανοί και Νέα Δημοκρατία είναι τρια πράγματα άσχετα μεταξύ τους με εχθρικές σχέσεις και θανάσιμο ανταγωνισμό για την κυριαρχία στον χώρο της ευρύτερης Δεξιάς. Ο Βασιλιάς έκανε 2 αντικινηματα κατά των Απριλιανών, οι απριλιανοί κατήργησαν την Βασιλεία, η ΝΔ φυλάκισε τους Απριλιανούς και κατήργησε την Βασιλεία εκ νέου. τόσο απλά. Το να βάζεις όλα αυτά στο μίξερ και να βγάζεις ένα βασιλοχουντικόνεοδημοκρατικό πολτό, μπορεί να μαζεύεις ψήφους από το περιστέρι και την Πάτρα, να εκλέγεσαι βουλευτής όπως η κα Τόνια Αντωνίου, με Ιστορία πάντως ούτε καν αγγίζεις επιδερμικά.

  Κατά τα άλλα, οφείλω να ομολογήσω με ικανοποίηση για τους ανώνυμους που γράφουν στο νήμα αυτό, ότι είναι πολύ σχετικότεροι με Ιστορία σε σχέση με αυτούς που κατά καιρούς έγραφαν ότι να΄ναι, ανεβάζουν το επίπεδο κατακόρυφα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, και αυτό μου δημιουργεί μεγάλη ικανοποίηση, αλλά και πρόσθετες υποχρεώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Φιλιστορα, ειναι μονιμη τακτικη των ΠΑΣΟΚων κλπ δημοκρατικων δυναμεων, να τα σαλατοποιουν ολα, ωστε να προκυπτουν τα συμπερασματα που τους συμφερει! Απο δικο σου κειμενο ειχε δει να γραφει ο Μαρκετος για "ακροδεξια κυβερνηση Τσαλδαρη του '33", ενω να προσθεσω την αμιμητη φραση του Ανδρεα Λοβερδου, στο βιβλιο του "Πολιτικη Ιστορια της Ελλαδας 1828-1974", οπου "μετα το βενιζελικο κινημα του 35, θεμελιωθηκε το μονοκομματικο κρατος της δεξιας, εως και το 81"!! Κρατος το οποιο συμφωνα με το συγγραφεα, "στρεφοταν κατα των μισων Ελληνων"! Απιστευτος αχταρμας! Τσαλδαρης, Μεταξας, Κατοχη, μετεπειτα κυβερνησεις, χουντα, Καραμανλης κλπ, ολα εγιναν ενα...Αν τωρα αυτα ειναι ψυχραιμες ιστορικες αποτιμησεις, τι να πω, απλα λυπαμαι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανώνυμο 11:10
  την οποια βια και νοθεια γνωριζε απο πριν ο Γ.Παπανδρεου(κατα μαρτυρια Μακρη και Δενδρινου-δεν διαψευσθηκαν ποτε), αλλα πιστευε οτι θα στραφει μονο εναντιον της ΕΔΑ...

  Δηλαδή αν την γνώριζε ο Παπανδρέου δικαιώνεται ο Καραμανλής και ο στρατός να χρησιμοποιήσουν βία και νοθεία!
  Μπράβο γνήσιο δημοκρατικό συμπέρασμα εξ ίσου λογικό με το ότι έγινε το 1961 σχετίζεται με το ΠΑΣΟΚ !

  φιλίστωρ-
  Το να σχεδιάζει ο Σπαντιδάκης οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι ο βασιλιάς είναι συνενοχος του.

  Δηλαδή πιστεύεις ότι ο αρχηγός του ΓΕΣ Σπαντιδάκης ετοίμαζε πραξικόπημα στο οποίο όπως είπε ο ίδιος .... προέβλεπε τον σχηματισμόν από τον βασιλέα μιας κυβερνήσεως Εθνικής ενότητος..., ένας από τους κύριους εκπρόσωπους της τότε δεξιάς, ο Σάββας Κωνσταντόπουλος έβγαζε λόγους στο Χίλτον για την δικτατορία και ο Κωνσταντίνος δεν είχε πάρει χαμπάρι!
  Η σχέση δε του Σπαντιδάκη με τα ανάκτορα ήταν τέτοια που άφησε άφωνους τους άλλους αξιωματικούς όταν έμπλεος ενθουσιασμού ανακοίνωσε σε λέσχη αξιωματικών πως η βασίλισσα συνέλαβε (την Αλεξία)!
  Βέβαια και οι πέτρες ξέρουν πως ο Κωνσταντίνος είχε στενούς δεσμούς με τους ανώτερους αξιωματικούς του στρατού οι οποίοι και ετοίμαζαν την δική τους χούντα μόνο που το σχέδιο το εκμεταλλεύτηκαν οι με μικρότερο βαθμό αξιωματικοί που είχαν γαλουχηθεί από τον ΙΔΕΑ και είχαν επηρεαστεί σε ένα βαθμό από τις Νασερικές ιδέες.
  Άλλωστε με αυτούς τους αξιωματικούς προσπάθησε να κάνει το αντικίνημα του αλλά με την γνωστή του ανικανότητα και εκεί τα έκανε σαλάτα για να μην χρησιμοποιήσω άλλη δύσοσμη λέξη.
  Το ότι η ΝΔ φυλάκισε τους απριλιανούς μετά από 7 χρόνια δικτατορίας, μιας δικτατορίας που έριξε την τότε δική τους κυβέρνηση της ΕΡΕ, αλλά και την εν συνεχεία καταστροφή της Κύπρου έχοντας και την γενική ομοφωνία όλων, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο αλλά και να ήθελε να κάνει δεν θα το επέτρεπε ότι ο καταργηθείς πρωθυπουργός Κανελλόπουλος που ήταν εν ζωή.
  Τέλος τα περί Τόνιας Αντωνίου μου θυμίζουν την ρήση -από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. αθεοφοβε μιας και ειμαι ο Ανώνυμος 11:10, πρεπει να σου απαντησω οτι δεν με ενδιαφερουν τα δημοκρατικα συμπερασματα διοτι δεν ειμαι δημοκρατης! Με ενδιαφερουν αυτοι που δηλωνουν δημοκρατες, αλλα δεν ειχαν προβλημα και με ολιγη δικτατορια, η λιγη βια και νοθεια αν τους συνεφερε και σε αυτη την κατηγορια δημοκρατων ανηκαν και ο Καραμανλης και ο Παπανδρεου! Απο κει και περα, το θεμα ειναι οτι ο Παπανδρεου, εκανε σημαια, αυτη τη βια και νοθεια του 61, προκειμενου να συγκρατησει την παραταξη του και μην διαλυθουν παλι(ο αγων ενωνει)και κυρηξε τον Ανενδοτο, με αποτελεσμα τη διαλυση του κρατους! Εν τελει η ΕΡΕ, παλι κυβερνηση θα ηταν και χωρις βια και νοθεια και οχι ενα κομμα οπως η Ε.Κ. που δημιουργηθηκε ενα μηνα πριν τις εκλογες! Η πρωτη δηλωση του Παπανδρεου για το ζητημα της βιας και της νοθειας(πριν γιγαντωθει και περασει στα ορια του αστικου μυθου), ειναι πολυ διαφωτιστικη! Δεν αμφισβητει την πλειοψηφια της ΕΡΕ, αλλα αμφισβητει "εκεινο το ποσοστο που καθιστα την ΕΡΕ αυτοδυναμη κυβερνηση", διοτι αυτο τον εκαιγε! Να μην υπαρχει αυτοδυναμη κυβερνηση της ΕΡΕ, ωστε να αναγκαστουν να συνεργαστουν μαζι του(αυτα δηλαδη που προτεινε στον Καραμανλη το 1960, προκειμενου "να απαλλαγει η Ελλαδα απο αυτο το καρκινωμα που λεγεται Σοφοκλης Βενιζελος")

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμε 11:10 και 2:24
  Είτε είσαι δημοκράτης είτε φασίστας το γεγονός είναι ένα.
  Όσα γράφεις μπορεί να υπήρχαν σαν προθέσεις.
  Η ιστορία όμως δεν γράφεται με τις προθέσεις αλλά με τα αποτελέσματα.
  Και τα ιστορικά πλέον δεδομένα είναι σαφή και γνωστά.
  Οι εκλογές του 1961 ήσαν εκλογές βίας και νοθείας που έγιναν από την δεξιά και το παρακράτος που είχε στήσει στον στρατό και τα σώματα ασφαλείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. δηλαδή αθεόφοβε κάτι ανάλογο με την παρούσα κύβερνηση ΠΑΣΟΚ που χρησιμοποιεί τα ΜΑΤ και τους προβοκάτορες για να ταπεινώσει και να συντρίψει την λαική βούληση για αντίσταση στο ξεπούλημα της χώρας;;;
  έτσι απλά εκφράζω τη απορία μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. τα "συντάγματα", οι "εκλογές" και οι "νόμοι" είναι παραμύθια της χαλιμάς. Η ουσία είναι μια, παντα ήταν και πάντα θα είναι: ποιός κάνει κουμάντο, ποιός έχει την εξουσία και τα λαλά. Δεν είναι τυχαίο ότι σε 37 χρόνια το πασοκ κυβέρνησε 25 και στο μεταπολιτευτικό μοντέλο δεν αναδείχθηκε ΠΟΤΕ ανεξάρτητη πολιτική δύναμη (και ούτε πρόκειται).
  Ο βασιλιάς (καλά όχι κοκός γιατί στενοχωριούνται κάποιοι), η χούντα, ο καραμανλής απλώς έχασαν την εξουσία, είτε από ανικανότητα, είτε επειδή κάθε καθεστώς τελικά κάνει τον κύκλο του.

  Αυτά τώρα "περι λαικής κυριαρχίας" και "συντάγματος" απευθύνονται στα ζώα που ψήφιζαν τόσα χρόνια πασοκ και νδ για να τους διορίζουν και πίστευαν πως ποτέ δεν θα έρθει ο λογαριασμός.

  με τις υγείες σας κύριοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Θελω να συγχαρω τον "ΦΙΛΙΣΤΩΡ"
  γιατι τολμησε να γραψει για την
  ελεεινη συμπεριφορα Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  κατα της Ελλαδος απο το 1961 που
  ηλθε εδω[απεσταλμενος απο τους
  πατρωνες του:τους Αμερικανους]
  μεχρι το θανατο του.Ομως ολα αυτα
  επρεπε να ειχαν γραφει πριν απο
  πολλα χρονια.Ισως ειχαν συμβαλει
  στην διαμορφωση αλλης αποψης του
  εκλογικου σωματος και να μην
  ειχαμε υποστει τις τεραστιες ζημιες
  απο την διακυβερνηση της χωρα απο
  το ΠΑΣΟΚ.Ισως.....
  Με τον "Αθεοφοβος" δεν ασχολουμαι
  διοτι φορει πρασινα γυαλια και ωτασπιδες.Εξ αλλου δεν περιμενα,
  μετα το πρωτο σχολιο,ψυχραιμες
  τοποθετησεις επι των γεγονοτων.
  Το πραγμα φαινοταν απο που ερχοταν
  και που πηγαινε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ειμαι Ανωνυμος 17.4[12.57π.μ.]
  ==============================
  Παρασυρθηκα και συνεχαρην τον
  "ΦΙΛΙΣΤΩΡ" ενω τα συγχαρητηρια μου προοριζονταν για τον κ.Γ.Λεονταριτη
  τον και συντακτη του κατατοπιστικου
  αρθρου για τα επιλεγομενα"ΙΟΥΛΙΑΝΑ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @Ανώνυμος 17 Απριλίου 2012 12:57 π.μ.

  Μ'αρέσει που μιλάς για "ψυχραιμες
  τοποθετησεις επι των γεγονοτων." Θεωρείς δηλαδή ψύχραιμη τοποθέτηση το οτι ο Παπανδρέου ήταν πράκτορας των Αμερικανών... Μάλιστα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. @Φιλίστωρ
  "Δεν αντιλαμβάνομαι όμως γιατί συγχέεις τον ΙΔΕΑ, τον Βασιλιά, τους Απριλιανούς, την ΕΡΕ κτλ

  Το πρόβλημα στην ανάλυση σου είναι ότι όλους αυτούς τους ταυτίζεις (βολικά) σαν μια παράταξη, κάτι όμως που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση."

  Το πρόβλημα σου είναι οτι προσπαθείς να δείξεις οτι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους (βολικά) κάτι που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση.

  Όλοι αυτοί ανήκαν στο χώρο της δεξιάς που μονοπωλούσε την εξουσία -με μερικά κεντρώα διαλείματα- από το '35 και μετά μέχρι και το '81. Ο ΙΔΕΑ ξεκίνησε με την αποστολή να μην επιτρέψει να επανέλθουν Βενιζελικοί αξιωματικοί στο στράτευμα, εξασφαλίζοντας έτσι τη Μοναρχία, είχαν την κάλυψη της ΕΡΕ μεταπολεμικά και τέλος όλοι τους ήταν πρωταγωνιστικά στελέχη της Απριλιανής δικτατορίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. τελευταίε Ανώνυμε οι θέσεις μου είναι καταγεγραμμένες επί του θέματος, αλλά θα σου κάνω μια μικρή επανάληψη.

  Ο Ι.Δ.Ε.Α. δεν ήταν ένας αλλά δύο. Ο δεύτερος Ι.Δ.Ε.Α. αυτονομήθηκε από τον πρώτο και έκανε την 21η Απριλίου. Λες ότι ο ΙΔΕΑ είχε την κάλυψη της ΕΡΕ. Αφού ήταν έτσι, τότε γιατί η 21η Απριλίου ανέτρεψε την κυβέρνηση της ΕΡΕ και συνέλαβε όλα τα επιφανή της στελέχη;

  Έτσι λοιπόν φίλε μου εγώ δεν βολεύω ποτέ τίποτε, ούτε στρογγυλεύω. Εδώ η δουλειά μου είναι να ξε-βολεύω υπεραπλουστεύσεις και αντιλήψεις που δεν αντέχουν στην διασταύρωση τους με τα απλά ιστορικά γεγονότα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. "...τότε γιατί η 21η Απριλίου ανέτρεψε την κυβέρνηση της ΕΡΕ και συνέλαβε όλα τα επιφανή της στελέχη;"

  Αυτή κι αν είναι υπεραπλούστευση. Επειδή συνέλαβε τους πολιτικούς της ΕΡΕ δεν είχαν σχέση με την ΕΡΕ... καμία!! Ε και άλλοι πολιτικοί της ΕΡΕ έγιναν υπουργοί επι χούντας. Δεν είχε στενή, στενότατη σχέση η ΕΡΕ με το στράτευμα; Δεν εξασφάλισε τις εκλογές του '61 με τη βοήθεια αξιωματικών όπως ο Παπαδόπουλος; Θα αάφηνε η ΕΡΕ τον Παπανδρέου να ξεκαθαρίσει το στράτευμα απο ακραίους όπως ο Παπαδόπουλος; Όχι, στάθηκε εμπόδιο γιατί αντιλαμβανόταν τον στρατό σαν δικό της φέουδο. Και τον χρησιμοποιούσε απειλητικά ασκώντας πίεση στην Ε.Κ. Όπως και το παλάτι αντίστοιχα. Αμφισβητείς οτι το πραξικόπημα των συνταγματαρχών πρόλαβε το πραξικόπημα των στρατηγών; Που θα διοργανόταν απ' το παλάτι; Ο Παπαδόπουλος όπως και οι άλλοι είχαν την προστασία της ΕΡΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. εγώ αμφισβητώ ευθέως ότι η ηγεσία της ΕΡΕ (Καραμανλής, Ράλλης κτλ) είχαν άμεση επαφή και στηρίζονταν άμεσα στον στρατό (ΙΔΕΑ, Παπαδόπουλος κτλ). Όπως επίσης αμφισβητώ ότι η ηγεσία της ΕΡΕ είχε σχέση με την επιβολή του σχεδίου "Περικλής" το 1961.

  Αν έχεις εσύ τα σχετικά στοιχεία, σε καλώ να τα παραθέσεις στα πλαίσια του ελεύθερου διαλόγου ώστε να τα αξιολογήσουμε.

  Σε κάθε περίπτωση το τελευταίο επιχείρημα σου περί πραξικοπήματος των στρατηγών ακριβώς επιβεβαιώνει την βασική μου θέση: Απριλιανοί, Παλάτι και ΕΡΕ ήταν ανεξάρτητοι "παίχτες" της εποχής, που τους ένωνε ο αντικομμουνισμός αλλά τους χώριζε η φιλοδοξία για την επικράτηση στον πολιτικό χώρο της Δεξιάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Άμεση επαφή η ηγεσία της ΕΡΕ (Καραμανλής-Ράλλης) όχι. Όμως πολλά άλλα στελέχη της ΕΡΕ είχαν π.χ. Πιπινέλης. Ακόμη κι αν η ηγεσία δεν ήταν ενήμερη -που δεν πιστεύω οτι δεν είχε- το γεγονός είναι οτι η ΕΡΕ ευνοήθηκε και μπόρεσε έτσι να κερδίσει τις εκλογές.

  Ναι συμφωνώ οτι ήταν ανεξάρτητοι παίχτες στο χώρο της δεξιάς όμως. Και θα έκαναν τα πάντα ώστε η δεξιά να μη χάσει την εξουσία.

  Δε μου απάντησες όμως για το πραξικόπημα των Στρατηγών. Δεν το θεωρείς πραγματικότητα, το θεωρείς αλλά το κατακρίνεις; Ποια είναι τέλος πάντων η γνώμη σου;

  Επίσης η κίνηση του Βασιλιά να εξαναγκάσει σε παραίτηση τον Παπανδρέου ήταν σωστή ή όχι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ωραία λοιπόν! Οι διατυπώσεις μας στο θέμα πλησίασαν πλέον αρκετά.

  Σχετικά με τα δύο τελευταία ζητήματα που θέτεις...

  Ο Βασιλιάς γνώριζε για το σχεδιαζόμενο κίνημα των στρατηγών, το οποίο όμως είχε σχεδιαστεί σε εντελώς διαφορετική βάση και με εντελώς άλλους σκοπούς από αυτό των "Απριλιανών".

  Προφανώς η κίνηση του βασιλιά να πάει την αντιπαράθεση με τον Παπανδρέου στα άκρα ήταν λανθασμένη, όχι μόνο από πλευράς τακτικής (απέναντι του ήταν ένας γηραιός πολιτικός, λαοφιλής σε εκείνη την στιγμή, με πλειοψηφία στην βουλή), αλλά και από πρακτικής πλευράς αφού ο κίνδυνος από τον ΑΣΠΙΔΑ ήταν ασήμαντος.

  Επί της ουσίας, ο Κωνσταντίνος ίσως είχε δίκιο, αλλά συνταγματικά δεν είχε δικαίωμα να επιβάλλει την θέση του. Προφανώς τον συμβούλεψαν λανθασμένα και κάπως έτσι έχασε τον θρόνο του για πάντα. Οι δικές μου θέσεις επί του θέματος βρίσκονται εδώ: (http://www.istorikathemata.com/2010/07/1965.html)

  Καλό βράδυ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν μου επιτρέπετε, μελετώντας τις εφημερίδες της εποχής, θα δείτε ότι στην ΕΡΕ μέσα, εκείνη την εποχή υπήρχαν 2 τάσεις. Η μια ταση που εκφραζόταν απο τον Κανελλόπουλο, η ταση των "μετριοπαθών" και η τάση των λεγόμενων "σκληρών" που ήταν οι Καραμανλικοί και που σκεφτόντουσαν ακόμα και την λύση μιας δυναμικής παρέμβασης του στρατου αν χρειαζόταν για να μην απειληθει ο βασιλιας. Μάλιστα η κόντρα αυτη είχε φτάσει και στο σημείο η νεολαία της ΕΡΕ να είναι στα όρια της διάσπασης με συγκρούσεις των μελών της και με την παρέμβαση του ιδίου του Κανελλόπουλου για να ηρεμήσουν τα πράγματα (1966-1967).
   Απο την άλλη, ο Ανδρέας έλεγε σε προεκλογικές δηλώσεις ότι και να χάσει η ΕΚ απο την ΕΡΕ αυτός θα όρκιζε κυβέρνηση στην πλατεία Συντάγματος. Τι σημαινε αυτο; Οτι θα δρούσε εναντίον του καθεστώτος και του Βασιλέα. Αυτο, ο Στρατος και αρκετοι απο την Δεξιά, το βλέπανε σαν την προσπάθεια του Ανδρεα (μαζί με την ΕΔΑ σιωπηλώς παντα) να καταλάβει την εξουσια. Ηταν ο ανθρωπος που έλεγε για ενα νεο ΕΑΜ 16 χρόνια μετα την κομμουνιστικη ανταρσια, κάτι το οποίο δεν άρεσε καθόλυ στα αυτιά του μη-εαμικού πληθυσμου με νοπές της μνήμες απο τα Δεκεμβριανά.

   Επίσης αν δείτε τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA, τα οποία είναι διαθεσιμα στο internet, θα δείτε ότι κατα την διάρκεια του κινηματος των Συνταγματαρχών, ο Βασιλιας είναι εξω φρενών και μάλιστα ζητάει την παρέμβαση του 6 στολου, με σκοπο να στείλουν πεζονάυτες για να ανατρέψουν τους κινηματίες.

   Μιχάλης ( για να ξεχωρίζω από τους άλλους ανώνυμους)

   Διαγραφή
 28. Κατεψυγμένες μνήμες.Ξεχνάτε όσοι υπερσπίζεστε τον ΓΑΠ τον Α ότι όσα τράβηξε η χώρα και τραβάμε σήμερα ξεκινούν απο τον αγύρτη Ανδρέα. Άρωστος ψυχικά με ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ( το βεβαιώνει ο Παρασκευάς Αυγερινός)διαίρεσε την Χώρα και πολλαπλασίασε τα προβλήματα . Ο Κωνσταντίνος έχει παραδεχθεί τα λάθη του ( συν στον Παππαχελά στο ΒΗΜΑ).Ο ΜΌΝΟς ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΈΧΘΗΚΕ ΤΑ ΕΓΚΛΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΑΝΤΡΕΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Ενα ειναι σιγουρο.Ο μητσοτακησ συνο
  μοτησε με τον κονσταντινο ,και με τον αμερικανικο παραγοντα,για να εκδιοχτει ο Γεοργιοσ Παπανδρεου απο την εχουσια.Τα υπολοιπα ειναι καλα για την ανατολη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρωτα διορθωσε την ορθογραφια σου και μετα κανε μας ιστορικες αναλυσεις(οι οποιες ειναι και καργα απλοποιημενες)!

   Διαγραφή
 30. Αγαπητέ hellenicwarrior84, δεν θα υπεισέλθω στην ουσία του ζητήματος της Αποστασίας.

  Πιο πολύ θέλω να σχολιάσω – για άλλη μια φορά! – το ΑΙΣΧΡΟ φαινόμενο να μπαίνουν σχολιαστές στο σάιτ αυτό και να απαξιώνουν τα άρθρα, τα οποία εμφανέστατα δεν έχουν διαβάσει! Είναι πασιφανές πως απλώς ΔΕΝ θα ήθελαν να είχαν γραφτεί καν!!! Δεν μπαίνουν για να διαλεχθούν με επιχειρήματα, απλά «αμολάνε» ένα θέσφατο («κάργα απλοποιημένες ιστορικές αναλύσεις» τις ονομάζεις εσύ), σαν καλοί «μπασκίνες» και επίδοξοι λογοκριτές του βενιζελισμού/παπανδρεϊσμού/προοδευτισμού πάσης φύσεως, και φεύγουν χωρίς να ξαναασχοληθούν. Απλά αντί να αξιοποιούν τον χώρο των σχολίων, τον μαγαρίζουν - και προσβάλλουν και όποιους – ανεξαρτήτως απόψεων – αντιπαραθέτουν γόνιμα τις οπτικές τους!!! Σαφέστατα και η συμπεριφορά τους είναι "Bon pour l' Orient"...

  Τέτοια δείγματα έλλειψης ήθους δεν θα ’πρεπε να τα διαγράφει ο διαχειριστής της σελίδας;

  ΥΓ. επί της ουσίας: Πολύ συνοπτικά, θα πω πως η πλευρά Παπανδρέου είχε πολιτικώς περισσότερο δίκιο από τους αντιπάλους της, ενώ οι αντίπαλοί της μετήλθαν κάποια προσχήματα που ήταν μεν συμβατά με το τότε συνταγματικό έθος, αλλά, τελικά, έκαναν "μάγκα" τον Γέρο και τον Αντρέα, πέφτοντας στην παγίδα του πρώτου! Πιο διεξοδικά τη σχετική επιχειρηματολογία αναπτύσσει ο -ξάδερφος του Μητσοτάκη - Γεώργιος Στεφανάκης στο βιβλίο του "Αποστασίας Ανατομή" ενώ συνταγματική τεκμηρίωση θα βρείτε στο βιβλίο του Απόστολου Διαμαντή "Η Αποστασία του 1965". Τα περί ΙΔΕΑ, δικτατορίας υπό τον Βασιλιά κλπ. είναι μια μεγάλη κουβέντα – απλώς θα πω πως η πρόθεση για σύντομη εκτροπή (διάρκειας ενός έτους νομίζω) έχει ομολογηθεί από αρκετούς εκ των τότε πρωταγωνιστών. Πρόχειρα, θυμάμαι τον Γεώργιο Ράλλη σε εκπομπή του Παπαχελά. (τοποθετούμαι επί τροχάδην για να μην πει κανείς πως υπεκφεύγω).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "σαν καλοί «μπασκίνες» και επίδοξοι λογοκριτές του βενιζελισμού/παπανδρεϊσμού/προοδευτισμού πάσης φύσεως, και φεύγουν χωρίς να ξαναασχοληθούν" .....
   Μπορείς να μας αναφέρεις συγκεκριμένο σχόλιο;
   Αλλιως πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα.

   Μιχάλης ( για να ξεχωρίζω από τους άλλους ανώνυμους)

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Μιχάλη, παρεξήγησες! ΔΕΝ εννοούσα εσένα! ΑΝΤΙΘΕΤΑ!!! Και δεν καταλαβαίνω γιατί αντέδρασες και, μάλιστα, με το τσιτάτο περί "λάσπης στο ανεμιστήρα", αφού εμφανώς ΔΕΝ αφορούσε εσένα. Εσύ βλέπω ότι έγραψες πέραν του ενός σχόλια, με ευγένεια και, επίσης, εκφράζεις άποψη που μάλλον είναι ιδεολογικά αντίθετη στο Κέντρο και τον βενιζελισμό κοκ. Μάλιστα, αρχικά, ήθελα να προσφωνήσω ΚΑΙ εσένα και όχι μόνο τον hellenicwarrior84, αλλά διαπίστωσα πως ο «Αθεόφοβος», με τον οποίο διαφωνείς, έχει μεν επιθετικό ύφος αλλά, τουλάχιστον, αναπτύσσει επιχειρήματα και επανέρχεται πέραν της μιας φοράς. Δλδ. συμμετέχει στον διάλογο. Πάντως, έχει πλάκα για να με εγκαλείς εσύ κι όχι εκείνος…

   Αν, βέβαια, έμπαινες στον κόπο να διαβάσεις ΟΛΟ το σχόλιό μου, θα καταλάβαινες πως δεν έχω πρόβλημα με την αντίθετη άποψη αλλά με τον τρόπο και το ήθος έκφρασης κάποιων. (Ξαναλέω πως πολιτικά για την Αποστασία θεωρώ ότι έχουν πιο πολύ δίκιο οι Παπανδρέου αλλά έχω πρόβλημα με το πώς σχολιάζουν στο συγκεκριμένο σάιτ κάποιοι υπερασπιστές τους!!!).

   Ας απαντήσω και στο επιθετικό (και άσχετο) σχόλιό σου περί «ανεμιστήρα»:
   Το συγκεκριμένο σχόλιο το έγραψα ενάντια στον unknown της 31 Μαρ 2020, 6:54:00 π.μ. ενώ ανάλογο σχόλιο έγραψα πρόσφατα και κάτω από το άρθρο «Γουδή 1922: Το διάτρητο κατηγορητήριο της δίκης», Νοεμβρίου 26, 2015, ενάντια στον Ανώνυμο της 17 Μαρ 2020, 3:03:00 μ.μ. Το δικό μου είναι το Ανώνυμος18 Μαρ 2020, 1:37:00 π.μ.

   Πραγματικά, απορώ που ΕΣΥ ειδικά ένοιωσες θιγμένος από όσα έγραψα… Μπες στον κόπο να διαβάσεις προσεκτικά όσα γράφω και θα το καταλάβεις!

   Διαγραφή
  3. Μια φράση απλά... MEA CULPA. Το κατάλαβα απο την ανάποδη πλευρα.
   Προς Θεού, η φράση περί ανεμιστήρα δεν είχε επιθετικό χαρακτήρα αλλά γράφτηκε επειδή το κατάλαβα λάθος και επειδή ενιωσα ότι ενω έγραφα με επιχειρήματα, το σχόλιο ήταν για μένα. Ξανα λέω MEA CULPA.

   Μιχάλης ( για να ξεχωρίζω από τους άλλους ανώνυμους)

   Διαγραφή
  4. ΥΓ. Η φράση "«μπασκίνες» και επίδοξοι λογοκριτές του βενιζελισμού/παπανδρεϊσμού/προοδευτισμού πάσης φύσεως", που μάλλον σε μπέρδεψε, αγαπητέ Μιχάλη, σήμαινε
   "βενιζελικοί/παπανδρεϊκοί/προοδευτικοί πάσης φύσεως «μπασκίνες» και επίδοξοι λογοκριτές" και όχι το αντίθετο, όπως ίσως κατάλαβες. Αυτά προς τελική άρση κάθε παρεξήγησης.

   Ελπίζω να έγινα κατανοητός και ζητώ συγγνώμη για το ύφος αλλά αισθάνθηκα ότι θίγομαι- και όχι απλά άδικα αλλά χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτά!

   Διαγραφή
  5. Ωχ! Συγγνώμη, αγαπητέ Μιχάλη! Μόλις είδα το τελευταίο σχόλιό σου αλλά είχα ήδη αναρτήσει το δικό μου- χαίρομαι που ήρθη τελικώς η παρεξήγηση μεταξύ μας! Ζητώ και πάλι συγγνώμη και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα!

   Διαγραφή
  6. Ανωνυμε συμφωνω απολυτως με τις παρατηρησεις σου. Δυστυχως αυτοι οι μπασκινες οπως πολυ ωραια τους χαρακτηρισες, ειτε δεν εχουν διαβασει καθολου ιστορια και απλα αναπαραγουν οτι εμαθαν απο την οικογενεια τους, η απο αρθρα και εκπομπες στην τηλεοραση, ειτε στην καλυτερη περιπτωση διαβασαν βιβλια μιας πολυ συγκεριμενης οπτικης στα γεγονοτα της νεοελληνικης ιστοριας(Ανδρεας Παπανδρεου, Γιαννης Κατρης, Γιαννης Καψης, Σπυρος Λιναρδατος, Τασος Βουρνας μερικα χαρακτηριστικα παραδειγματα). Δεν τους ενδιαφερει η ιστορικη αληθεια αλλα η δικαιωση των προσωπικων τους πολιτικων επιλογων. Δεν θα διαβασουν ποτε καποια αντιθετη αποψη ωστε να κανουν συγκριση στοιχειων και επιχειρηματων και δεν θα μπουν καν στην διαδικασια ελεγχου της τεκμηριωσης που κανουν οι συγγραφεις που διαβαζουν! Φυσικα τετοιου ειδους αναγνωστες υπαρχουν σε ολες τις ιδεολογιες, αλλα οι βενιζελοπαπανδρεοπροοδευτικοι σε αυτην εδω τη χωρα, δινουν το στιγμα θα ελεγα!

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας