Αλέξανδρος Καραμανλάκης (1888 – 1912): Το πρώτο θύμα της Ελληνικής αεροπλοΐας.


του Ιωάννη Μιχαήλ

 Ένας σύγχρονος Ίκαρος και «Ιωνάθαν»… 

Ο νεαρός Αλέξανδρος τυγχάνει Παιδείας υψηλού επιπέδου

Περί τα τέλη του 19ου αιώνα, ο επιτυχημένος εμπορικός αντιπρόσωπος Θεμιστοκλής Καραμανλάκης και η σύζυγός του Ευριδίκη ζούσαν μια άνετη και γεμάτη ενδιαφέροντα ζωή στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, κατά την επικρατούσα άποψη, γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος τους ο Αλέξανδρος στις 18–1-1888 ενώ λίγα χρόνια μετά ήρθε στον κόσμο και ο μικρός Γεώργιος. Λόγω της οικονομικής άνεσης που είχε η οικογένεια, ο Αλέξανδρος μαθήτευσε στην «Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή», στο Φανάρι. Παρακολούθησε, μαθήματα αρχαίων ελληνικών, φιλοσοφίας, φυσικής και μαθηματικών από κορυφαίους διδασκάλους. Ο σπόρος είχε πέσει σε γόνιμο έδαφος… Ο νεαρός σπουδαστής ανέπτυξε σύντομα ένα ανήσυχο πνεύμα διαμορφώνοντας ταυτόχρονα μια υγιή, φλογερή πατριωτική ταυτότητα! Δυστυχώς, μετά την «έκβαση» που είχε το κίνημα των Νεότουρκων, η οικογένεια Καραμανλάκη αναγκάζεται να μετακινηθεί οριστικά στην Αθήνα, το 1908.

Η έκδοση της εφημερίδας«Ανεξάρτητος Αθηνών»

Η πλατειά μόρφωση του νεαρού Αλέξανδρου, σε συνδυασμό με τη φιλερευνητική διάθεση που τον χαρακτηρίζει τον στρέφει στο μαγικό χώρο της δημοσιογραφίας οδηγώντας γρήγορα στην έκδοση ενός δικού του, οικονομικά αυτόνομου, εντύπου. Έτσι, στις 7 Ιανουαρίου του 1911 κυκλοφορεί πανηγυρικά ο «Ανεξάρτητος Αθηνών».

Ήταν χειμώνας, ανήμερα τ’ Αγιαννιού και κάτι απροσδιόριστο μόλις είχε σκιρτήσει εκεί στα συνήθως αγριεμένα σωθικά του νότιου Κορινθιακού κόλπου.

Επρόκειτο για μια κοινωνική και φιλολογική εβδομαδιαία επιθεώρηση, που είχε σχεδιάσει ο Καραμανλάκης κατόπιν μελέτης της αθηναϊκής ζωήςκαι ανάλυσης της πολιτικής επικαιρότητας σε εγχώριο (τοπικό)αλλά και διεθνές επίπεδο.Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ολοσέλιδο κύριο άρθρο του πρώτου φύλλου («Ανεξάρτητος», φ.1 – 07/01/1911) που υπογράφει ο ίδιος ο εκδότης, αναφέρονται εμφατικά, τα εξής:

Ο ριψοκίνδυνος αεροπόρος αξιωματικός Δημήτρης Καμπέρος (1883 – 1942) με τη χαρακτηριστική ανάποδη τραγιάσκα.

«[…] Πάντες κατενόησαν ότι τα κράτη κυβερνώνται διά της ισχύος, ότι ουδέν έθνος
δύναται να υπάρξη άνευ κοινού νοός, κοινός δε των εθνών  νους είνε η Κυβέρνησις. Κυβέρνησις ισχυρά, έχουσαν συναίσθησιν των καθηκόντων αυτής και των ευθυνών ας φέρει απέναντι όλου του έθνους. Κυβέρνησις κυβερνώσα και μη κυβερνωμένη, ουδέ πτοουμένη, αλλά δυναμένη να πατάξη την ελευθερίαν εκείνην, ήτις, εξερχομένη των ορίων, καλείται αναρχία […]Αποκαλέσαντες δε την ημετέραν Επιθεώρησιν διά του ονόματος «Ανεξάρτητος», θα επαγρυπνίσωμεν ανενδοιάστως περί το σκόπιμον και βαρυσήμαντον του τίτλου αυτής, όντες βέβαιοι ότι μη κατερχομένη εις προσωπικάς έριδας, ουδέ εις ύβρεις και μεροληπτικάς κρίσεις, θέλει καταστεί σοβαρόν δημοσιογραφικόν όργανον, κρίνον πάντοτε από περιωπής τα διάφορα πολιτικά, κοινωνιολογικά και φιλολογικά ζητήματα […] Ο «Ανεξάρτητος» τάσσεται από της σήμερον υπέρ του δικαίου και τιμίου κοινωνικού αγώνος, υπέρ πάσης Κυβερνήσεως σκοπούσης ειλικρινώς την ανάδειξιν και εξύψωσιν του Ελληνικού Βασιλείου, υπέρ των τιμίων και εναρέτων πολιτών, των κοσμούντων διά των έργων αυτών τας πολιτειακάς τάξεις, υπέρ των εργατικών τάξεων των λαμπρυνόντων, διά του βαρέος των χειρών των έργου την εν τοις σπαργάνοις εισέτι ευρισκομένην Ελληνικήν βιομηχανίαν και ιδία υπέρ πάντων των πνευματικώς και αόκνως εργαζομένων υπέρ της αναπλάσεως της ψυχής του Έλληνος πολίτου…».

Δυστυχώς, ο βίος αυτής της ενδιαφέρουσας και καλοστημένης εκδοτικής προσπάθειας αποδείχθηκε βραχύς, καθότι στις 28 Οκτωβρίου του ίδιου έτους τυπώθηκε το τελευταίο φύλλο (φ. 43, 28/10/1911). Μέσα σε αυτούς τους δέκα μήνες φιλοξενήθηκαν στις σελίδες του «Ανεξάρτητου» άρθρα – συνεργασίες διανοούμενων της εποχής όπως του Μπάμπη Άννινου, του Γ. Δροσίνη, του Γ. Στρατήγη και του Γρ. Ξενόπουλου. Παράλληλα, η εφημερίδα είχε στήλες εξειδικευμένου ενδιαφέροντος για τις κυρίες, τον αθλητισμό, το χρηματιστήριο, θέματα υγείας και υγιεινής («Η στήλη του Ιπποκράτους»), ενώ στην τελευταία σελίδα καταχωρούνταν οι διαφημίσεις.

Η Αεροπορική Ιδέα «κερδίζει» τον Καραμανλάκη

Εν τω μεταξύ, ο πρωτοπόρος εκδότης και αρχισυντάκτης είχε αναχωρήσει τον Αύγουστο του 1911 για τη Γερμανία και τη Γαλλία «προς μελέτην ειδικήν των μεγάλων εκδόσεων και της εν γένει δημοσιογραφικής κινήσεως εν Ευρώπη». Σύντομα όμως, γράφτηκε στην αεροπορική σχολή του διάσημου αεροπόρου και μηχανικού Λουί Μπλεριό (1872-1936) ακολουθώντας τον εσωτερικό ψίθυρο του μυθικού Ικάρου προς το «Υψιπετείν» και προς τα καβαφικά «δύσκολα και ανεκτίμητα Εύγε». Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Καραμανλάκης κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε άριστος μαθητής τόσο στη θεωρία όσο και στις εφαρμογές της επιγείου και εναερίου εκπαιδεύσεως, σημειώνοντας εξαίρετες επιδόσεις που προκαλούσαν το θαυμασμό των καθηγητών και συναδέλφων.

Στη συνέχεια, το Φεβρουάριο του 1912 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου παρέμεινε στην Πάτρα συνοδευόμενος από τον Γάλλο «μηχανικό αεροπλοΐας» Λεών Ντουσέ. Εκεί αποβιβάστηκε φέρνοντας μαζί του ένα ιδιόκτητο διθέσιο μονοπλάνο, ονόματι «Αλκυών» (Αλκυόνη – θαλασσοπούλι) που αγόρασε στο Παρίσι και το οποίο «έπιανε» -την εξωπραγματική για τα δεδομένα της εποχής- τελική ταχύτητα 100 km/ώρα, με ένα κινητήρα ισχύος 50 ίππων. Παράλληλα, διακόσια χιλιόμετρα ανατολικότερα, στην Αθήνα είχαν ήδη προηγηθεί επιτυχημένες πτητικές προσπάθειες από τον άλλο πρωτοπόρο της κυανόλευκης αεροπορίας, τον Εμμανούηλ Αργυρόπουλο. Έτσι, τα δύο «Ανθρωποπούλια» σε συνεργασία με το θεατρικό παραγωγό Λεωνίδα Αρνιώτη δεν άργησαν να έρθουν σε επαφή και να οργανώσουν τους πρώτους αεροναυτικούς αγώνες επί ελληνικού… εδάφους! Συγκεκριμένα, το σενάριο προέβλεπε ταυτόχρονη υπερπτήση και των τριών πιλότων πάνω από την Αθήνα αφού πρώτα ο Καραμανλάκης θα είχε απογειωθεί από την Αχαΐα και ο Αργυρόπουλος με τον Αρνιώτη από του Γουδή. Ατυχώς, η εν λόγω διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε καθότι στην Πάτρα η διαχείριση του μεγάλου πλήθους που είχε συρρεύσει υπήρξε πλημμελής, από την πλευρά των αρμόδιων (αστυνομικών) αρχών και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η ασφαλής απογείωση του μονοπλάνου του Καραμανλάκη. 


Κατόπιν, ακολούθησαν την άνοιξη και άλλες απόπειρες (επιτυχημένες και όχι) στην Πάτρα όπου άλλοτε οι καιρικές συνθήκες και άλλοτε η -εκ των πραγμάτων- περιορισμένη σχετική εμπειρία δυσχέραιναν το όλο «καινοτόμο» και γεμάτο κινδύνους εγχείρημα. Τελικά, ο θαρραλέος αεροπόρος τραυματίζεται (ελαφρά) και το «Αλκυών» παθαίνει σοβαρές ζημιές. Αποφασίζεται ο Καραμανλάκης και ο Ντουσέ να μεταβούν άμεσα στην Αθήνα, αναμένοντας εκεί τα γνήσια ανταλλακτικά που θα ερχόντουσαν απευθείας από γαλλικό εργοστάσιο. Εν τω μεταξύ, στον -ίσως πιο φιλόξενο- αττικό ουρανό, ο Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Καμπέρος (ο παράτολμος στρατιωτικός με τη χαρακτηριστική ανάποδη τραγιάσκα) συνεχίζουν να κάνουν πτήσεις. Επιτέλους, τον Ιούλιο ο Ντουσέ με υπεράνθρωπες προσπάθειες καταφέρνει να επισκευάσει πλήρως την «Αλκυόνη». Έτσι, ο διψασμένος για τους αιθέρες Αλέξανδρος Καραμανλάκης -που αυτό το διάστημα ήταν σαν το λιοντάρι (ή μάλλον σαν τον… θαλασσαετό) κλεισμένος στο κλουβί- ξεκινά σειρά επιτυχημένων πτήσεων καταρρίπτοντας το ένα «πανελλήνιο ρεκόρ ύψους» μετά το άλλο.

Παίρνει «του Χάρου το φιλί μες’ το αεροπλάνο…»

Οι συνεχείς επιτυχίες τον ενθαρρύνουν να αποτολμήσει να μεταβεί στο Ρίο της Αχαΐας με το αεροπλάνο του. Ούτε οι ισχυροί άνεμοι, ούτε οι επίμονα αποτρεπτικές προσπάθειες των συνεργατών του τον έπεισαν να ακυρώσει αυτό το ακραία επικίνδυνο ταξίδι. Το πρωί της 29ης Αυγούστου 1912 –ανήμερα τ΄Αγιαννιού- ο ατρόμητος αεροπόρος απογειώθηκε από το Παλαιό Φάληρο. Δύο ώρες αργότερα, το Υπουργείο Ναυτικών έλαβε τηλεγράφημα από την Κόρινθο που ανέφερε ότι «ο αεροπόρος ακολουθών την γραμμήν του Ισθμού, διήλθεν εκείθεν κατευθυνόμενος προς Πάτρας». Οι ώρες όμως περνούσαν και το αεροπλάνο δεν φαινόταν στον ουρανό. Και ενώ οι ανησυχίες κορυφώνονταν, ένα τηλεγράφημα από το Δερβένι ανήγγειλε το τραγικό γεγονός: «… αεροπόρος έπεσε σήμερον την 8ηνπρωινήν, εις την θάλασσαν 200 μέτρα από της ακτής Λυγιά και εβυθίσθη λόγω του πνέοντος ισχυρού ανέμου». Τα δυνατά αέρια ρεύματα του Κορινθιακού ανάγκασαν τον αεροπόρο να επιχειρήσει προσθαλάσσωση κοντά στο Ξυλόκαστρο. Αν και τραυματισμένος, προσπάθησε να βγει από το αεροπλάνο και να κολυμπήσει προς την ξηρά. Δεν τα κατάφερε! Οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν. Αν και δεινός κολυμβητής, πνίγηκε σε ηλικία εικοσιτεσσάρων ετών, παραμονή της ονομαστικής του εορτής…

Ο τύπος της εποχής προχώρησε σε εκτενή σχετικά αφιερώματα με όλο το χρονικό της μοιραίας πτήσης και λεπτομέρειες από την πάνδημη κηδεία, την οποία παρακολούθησε σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Η Λαϊκή Μούσα μέσα από τις γραφίδες των Ζαχαρία Παπαντωνίου, Φωκίωνα Πανά, Εμμανούηλ Γουβέλη και Ανδρέα Νικολάρα ύμνησε αυτόν τον πρόωρα χαμένο απολλώνιο εκφραστή της Αεροπορικής Ιδέας. Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Πολέμης αναδεικνύοντας το ρόλο και τη «συνέργεια» των τριών θεμελιωδών στοιχείων (γη – νερό – αιθέρας) στην πλοκή της ζωής και του θανάτου του Αλέξανδρου Καραμανλάκη, έγραψε τους ακόλουθους επιγραμματικούς στίχους:

«Σ’ έπερνε πάνω ο ουρανός, μα η γη που σ’ αγαπούσε
και κάθε τόσο σ’ έχανε μα πάντα σε ποθούσε,
απ’ τη σκληρή τη θάλασσα εζήτησε βοήθεια, κι έτσι της είπε:
– Πάρε τον μεσ’ τα πλατειά σου στήθια,
κόψε του τα γοργά φτερά που με λαχτάρα ανοίγει,
και δοσ’ μου τον αφτέρουγο να μη μου ξαναφύγει».

 

Οι «πολλώ κάρρονες» της Σχολής Ικάρων

Η Δόξα στεφανώνει τον «Αετάνθρωπο» Αλέξανδρο Καραμανλάκη. Οι θεοί Απόλλωνας και Ποσειδώνας συμμετέχουν στο πανελλήνιο πένθος. Λιθογραφία που φυλάσσεται στο Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο Αθηνών.


Από εκείνον τον Αύγουστο του 1912, εδώ και 108 καλοκαίρια, τα Ελληνικά φτερά μεγαλώνουν και δυναμώνουν! Η Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) κραταιώθηκε ενώ οι χειριστές των αεροσκαφών μας, έχουν καθιερωθεί στις συνειδήσεις όλων σαν οι κορυφαίοι (των κορυφαίων!) σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κλείνοντας, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι αράδες μέσα στις συνθήκες άνεσης ενός κλιματιζόμενου σαλονιού… πιθανότατα, σε κάποια Πτέρυγα Μάχης, να ακούγεται ο ανατριχιαστικός ήχος της σειρήνας. Αυτός ο συναγερμός που καλεί συχνότατα τους πιλότους μας να βρεθούν σε πολύ λίγα λεπτά στον αέρα, αναχαιτίζοντας τον εχθρό, διαφυλάττοντας τα υψηλά διακυβεύματα περί Εθνικής Κυριαρχίας, Ασφάλειας και Αξιοπρέπειας. Όμως, κάποιοι από αυτούς τους «Αιγαιοφύλακες» δεν έχουν γυρίσει πίσω ακόμα... Ακολούθησαν το γαλανόλευκο πεπρωμένο του Φωτός και του Ουρανού. Δεν εφείσθησαν της ζωής τους! Προ ετών, αμούστακοι, τελειώνοντας το Σχολειό, διαβαίνοντας το κατώφλι της «Ικάρων» στο Τατόι, είχαν επιλέξει αυτοπροαιρέτως το ενδεχόμενο να αφήσουν «πίσω συγγενείς, τη μάνα, τον πατέρα», να απαρνηθούν –άπαξ δια παντός- Πρωτοχρονιές και Πρωτομαγιές με παιδικά χαμόγελα, λούλουδα και πουλιά! Είχαν πεισθεί «τοις κείνων ρήμασι»…

Σε όλους αυτούς τους Πρωτομάστορες της Ελευθερίας, σε εκείνα τα ελπιδοφόρα «χελιδόνια» μιας «ακριβής Άνοιξης» αφιερώνονται οι ταπεινές προσπάθειές μας σε ένδειξη ελάχιστης ευγνώμονος μνήμης…

Πηγές

Καμπέρου Αντιγόνη, «Δημήτριος Καμπέρος. Ο Τρελοκαμπέρος. Η ζωή του πρώτου Έλληνα στρατιωτικού αεροπόρου», εκδόσεις Μένανδρος, 2019

Μωραΐτης Κάρολος,«Αλέξανδρος Καραμανλάκης. Το πρώτο Θύμα της Ελληνικής Αεροπορίας», εκδόσεις Γκοβόστη, 1992

Παπαδάκης Παναγιώτης – Βαρδής, «Η Κατάκτηση των Αιθέρων. Αεροπορική Ιδέα και Ιστορία», εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2018

Επίμετρο - "Μνημείο Καρμανλάκη στο γραφικό χωριό Στόμιο του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. [Πηγή: φωτογραφικό αρχείο κας Ελίνας Μενούνου, αντιδημάρχου πολιτισμού"] "στη φωτογραφία φαίνεται η θαλάσσια περιοχή όπου κατέπεσε ο Αλέξανδρος Καραμανλάκης"Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

Αρχείο

Εμφάνιση περισσότερων

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

α1 Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος26 Αβράαμ Λίνκολν1 Άγγελος Έβερτ1 Άγγελος Σικελιανός1 Αγγλία12 Άγιο Όρος5 Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος3 Αδαμάντιος Κοραής9 Αθανάσιος Ευταξίας1 Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης2 Αθανάσιος Τσακάλωφ1 Αιγαίο17 Αιγαίο Ελληνική θάλασσα3 Αίγινα1 Αισχύλος1 Ακρόπολη12 Αλβανία13 Αλεξάνδρεια9 Αλέξανδρος Ζαϊμης6 Αλέξανδρος Κορυζής5 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος7 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος14 Αλέξανδρος Οθωναίος7 Αλέξανδρος Παπάγος18 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης7 Αλέξανδρος Παπαναστασίου18 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής1 Αλέξανδρος Σακελαρίου5 Αλέξανδρος Υψηλάντης8 Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος3 Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν5 Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Αναγέννηση3 Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος1 Αναστάσιος Παπούλας4 Ανατολική Ρωμυλία1 Ανδρέας Γ. Παπανδρέου16 Ανδρέας Καρκαβίτσας2 Ανδρέας Λόντος2 Ανδρέας Μεταξάς1 Ανδρέας Μιαούλης8 Ανδρέας Μιχαλακόπουλος14 Ανδρέας Τζίμας1 Άνθιμος Γαζής1 Αννα Κομνηνή1 Άννα Κομνηνή1 Αννίβας1 Αντάντ18 Αντιβενιζελισμός31 αντισημιτισμός5 Αντόνιο Γκράμσι1 Αντώνης Σαμαράς1 Απεργίες4 Αποικιοκρατία6 Άραβες3 Αρβανίτες1 Άρειος Πάγος3 Άρης Βελουχιώτης9 Αριστείδης ο Αθηναίος2 Αριστοτέλης7 Αριστοτέλης Ωνάσης1 Αρχαία Αθήνα28 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία10 Αρχαία Σπάρτη22 Αρχαιοκαπηλεία6 Αρχαιολογία26 Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός3 Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος3 Αρχιμίδης4 Αστρονομία4 Αστυνομία2 Αυστρία4 Αυτοκράτορας Ηράκλειος3 Αφρική4 Αχαϊκή Συμπολιτεία2 β1 Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος43 Βαλκάνια26 βασανιστήρια1 Βασίλειος Τσίχλης23 Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄1 Βασιλιάς Γεώργιος Α΄22 Βασιλιάς Γεώργιος Β΄26 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄34 Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄8 Βασιλιάς Όθων Α΄25 Βασιλιάς Παύλος Α΄7 Βασιλιάς Φίλιππος Β΄6 Βενιαμίν Λέσβιος1 Βιβλία και Βιβλιοθήκες37 Βιβλιοκρισίες87 Βιέννη5 Βιετνάμ2 Βιογραφίες80 Βλάσης Γαβριηλίδης1 Βουλγαρία14 γ1 Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης8 Γαλλία21 Γαλλική Επανάσταση6 Γαριβάλδι2 Γελιογραφίες4 Γενοκτονία των Αρμενίων3 Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου6 Γερμανία51 Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός2 Γεώργιος Α. Παπανδρέου19 Γεώργιος Βλάχος4 Γεώργιος Γρίβας (Διγενής)7 Γεώργιος Ζησιμόπουλος2 Γεώργιος Θεοτόκης10 Γεώργιος Κάνιγκ3 Γεώργιος Καραϊσκάκης4 Γεώργιος Καρτάλης2 Γεώργιος Καφαντάρης9 Γεώργιος Κονδύλης18 Γεώργιος Κουντουριώτης4 Γεώργιος Λεοναρδόπουλος2 Γεώργιος Παπαδόπουλος2 Γεώργιος Παπανδρέου (GAP)1 Γεώργιος Πωπ1 Γεώργιος Ράλλης6 Γεώργιος Σεφέρης2 Γεώργιος Σταύρου2 Γεώργιος Στρέιτ1 Γεώργιος Τσολάκογλου4 Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας)1 Γιάννης Ιωαννίδης3 Γιάννης Ψυχάρης2 Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο)8 Γιουγκοσλαβία12 Γιώργης Σιάντος4 Γιώργος Ρωμανός1 Γκουλάγκς4 Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά35 Γράμμος - Βίτσι2 Γρηγόρης Φαράκος2 Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας)7 Γρηγόριος Ξενόπουλος4 δ1 Δαρδανέλλια1 Δέσποινα Κούρτη1 Δημήτρης Παρτσαλίδης3 Δημήτριος Αναγνωστόπουλος1 Δημήτριος Βούλγαρης2 Δημήτριος Γούναρης24 Δημήτριος Ιωαννίδης1 Δημήτριος Καλλέργης1 Δημήτριος Μάξιμος1 Δημήτριος Ράλλης4 Δημήτριος Υψηλάντης10 Δημήτριος Ψαρρός4 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ)19 Δημοσθένης4 Δημοψήφισμα2 δημοψήφισμα 19243 Διατροφή5 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.)3 Δικαιοσύνη7 Διονύσιος Σολωμός1 Διπλωματία24 δοσιλογισμός3 δουλεμπόριο3 Δύση2 Δωδεκάνησα13 Ε.Ρ.Ε.5 ΕΔΕΣ15 Εθνικά Δάνεια2 Εθνική αντίσταση13 Εθνική τράπεζα4 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.)8 Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)6 Εθνικός Διχασμός (1914-1918)35 Εθνικός Συναγερμός3 Εθνοσυνέλευση5 ΕΚΚΑ4 Εκκλησιαστική Ιστορία10 ΕΛΑΣ29 Ελβετία4 ΕΛΔΥΚ1 Ελευθέριος Βενιζέλος71 Ελληνική λογοτεχνία5 Ελληνική Οικονομική Ιστορία34 Ελληνική Οικονομική κρίση33 Ελληνική Παιδεία23 Ελληνική Παράδοση2 Έλληνικό Έθνος33 Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος12 Ελληνικός στρατός43 Ελληνισμός27 Ελληνισμός της Αμερικής2 Ελληνοτουρκικές σχέσεις6 Ελληνοτουρκικός πόλεμος 189711 Ελλήνων Πάσχα3 Εμμανουήλ Μπενάκης1 Εμμανουήλ Ξάνθος1 Εμμανουήλ Παπάς1 Εμμανουήλ Ρέπουλης5 Εμμανουήλ Ροϊδης4 Εμμανουήλ Τομπάζης2 Εμμανουήλ Τσουδερός5 Εμπόριο6 Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.)1 Ένωση Κέντρου5 ΕΟΚ1 ΕΟΚΑ Α΄10 ΕΟΚΑ Β΄3 Επανάσταση στο Γουδή10 Επέτειος2 Επίκουρος1 Επιτάφιος1 Ερατοσθένης1 Ερυθρός Σταυρός3 ΕΣΣΔ19 Ευάγγελος Αβέρωφ3 Ευάγγελος Λεμπέσης1 Ευεργέτες1 Ευρωπαϊκή Ένωση3 Ευρωπαικός Διαφωτισμός3 εφημερίδα "Καθημερινή"5 Η γυναίκα στην Ιστορία2 Η δίκη των "εξ"25 Ήθη και έθιμα3 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)37 Ήπειρος14 Ηράκλειτος1 Ηρακλής Θεσσαλονίκης5 Ηρόδοτος13 Θαλής ο ΜΙλήσιος1 Θέατρο5 Θεμιστοκλής5 Θεμιστοκλής Σοφούλης9 Θεόδωρος Δηλιγιάννης6 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης13 Θεόδωρος Πάγκαλος20 Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος)1 Θεόδωρος Τουρκοβασίλης3 Θεόφιλος Καΐρης1 Θερμοπύλες2 Θεσσαλονίκη28 Θουκυδίδης10 Θράκη11 Θρασύβουλος Τσακαλώτος3 Θρησκεία3 Θωρηκτό Αβέρωφ9 Ι.Β.Δ.104 Ιαπωνία3 Ιατρική8 Ιερή Συμμαχία8 Ιερός Λόχος6 Ιλιάδα11 Ίμια3 Ιουλιανή κρίση του ΄652 Ιούλιος Βέρν2 Ιπποκράτης ο Κώος3 Ισλάμ6 Ισοκράτης2 Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος5 Ιστορία622 Ιστορία της Αλβανίας12 Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας1 Ιστορία της Κρήτης16 Ιστορία του Αθλητισμού9 Ιταλία27 Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης2 Ιωάννης Γκούρας1 Ιωάννης Δεμέστιχας3 Ιωάννης Καποδίστριας24 Ιωάννης Κωλέττης6 Ιωάννης Μακρυγιάννης6 Ιωάννης Μεταξάς41 Ιωάννης Μιχαήλ5 Ιωάννης Παπακωνσταντίνου10 Ιωάννης Συκουτρής6 Ιωάννης Τσαγκαρίδης1 Ιωάννης Τσιμισκής1 Ιωάννινα5 Ίων Δραγούμης26 Ιωνική Επανάσταση1 Κ. Θ. Δημαράς2 Καλαμάτα1 Κανέλος Δεληγιάννης3 Καρλ Γιουνγκ1 Καρλ Μαρξ1 Κάρολος Παπούλιας2 Καρχηδόνα1 κατεχόμενα της Κύπρου1 Κατοχή13 Κατοχικά Δάνεια3 Κίμων ο Αθηναίος2 Κίνα7 Κίνημα του Ρομαντισμού2 κινηματογράφος3 Κινηματογράφος και Ιστορία4 Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.)3 Κολλυβάδες2 Κόμμα Φιλελευθέρων11 Κομμουνισμός29 Κομνηνός Πυρομάγλου2 Κοράνιο2 Κόρινθος6 Κύθηρα1 Κυπριακή Ιστορία46 Κυριάκος Κατσιμάνης14 Κύριλλος Λούκαρις2 Κωνσταντίνος Δεμερτζής1 Κωνσταντίνος Καβάφης3 Κωνσταντίνος Καναρης6 Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή1 Κωνσταντίνος Καραμανλής11 Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος)2 Κωνσταντίνος Λινάρδος18 Κωνσταντίνος Μανιαδάκης6 Κωνσταντίνος Μητσοτάκης4 Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄8 Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος8 Κωνσταντίνος Σημίτης4 Κωνσταντίνος Σμολένσκι2 Κωνσταντίνος Τσαλδάρης4 Κωνσταντίνος Φωτιάδης5 Κωνσταντινούπολη41 Κως4 Κώστας Βάρναλης1 Κώστας Περρίκος1 Κωστής Παλαμάς6 ΛΑ.Ο.Σ3 Λαθρομετανάστευση3 Λαικό Κόμμα7 Λαμία2 Λατινική Αμερική1 Λεονίντ Τρότσκι4 Λέσβος3 Λεωνίδας Παρασκευόπουλος1 Λόγιος Ερμής4 Λόρδος Βύρων8 Λουτράκι1 Λύσανδρος1 Μαζική πολιτική προπαγάνδα2 Μακάριος11 Μακεδονία48 Μακεδονικό Ζήτημα32 Μακεδονικός Αγώνας8 Μακεδονομάχοι5 Μάνη2 Μάο Τσε Τουνγκ2 Μαραθώνας3 Μάρκος Βαφειάδης9 Μάρκος Μπότσαρης1 Μάτζικερτ1 Μεγάλη Βρετανία37 Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia)1 Μέγαρο Μαξίμου1 Μέγας Αλέξανδρος8 Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών2 Μέγας Θεοδόσιος1 Μέγας Κωνσταντίνος1 Μελέτης Βασιλείου1 Μεσαίωνας5 Μέση Ανατολή2 Μεσόγειος2 Μεσολόγγι10 Μεσσήνη Μεσσηνίας12 Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974)43 Μέττερνιχ4 Μίκης Θεοδωράκης3 Μίκης Πρωτοπαπαδάκης8 Μικρά Ασία43 Μιλτιάδης ο Αθηναίος1 Μιλτιάδης Πορφυρογέννης1 Μιχαήλ Ψελλός3 Μνημείο14 Μοροζίνι2 Μουσολίνι12 Μπενιζέλος Ρούφος1 Μυστικές υπηρεσίες5 ναζισμός2 Νάξος2 Ναπολέων Βοναπάρτης2 Ναπολέων Ζέρβας10 Ναυαρίνο2 Ναύπακτος2 Ναύπλιο16 Ναυτική Ιστορία57 Νέα Δημοκρατία10 Νεοκλής Σαρρής1 Νεότουρκοι6 Νικήτας Σταματελόπουλος5 Νικηφόρος Φωκάς1 Νικίας2 Νικόλαος Δημητρακόπουλος1 Νικόλαος Λεωτσάκος3 Νικόλαος Πλαστήρας18 Νικόλαος Πολίτης1 Νικόλαος Στράτος5 Νίκος Ζαχαριάδης17 Νίκος Καζαντζάκης2 Νίκος Μπελογιάννης1 Νίκος Νικολούδης42 Νίτσε1 Ξάνθη1 Ξενοφών3 Οδυσσέας Ανδρούτσος1 Οδυσσέας Ελύτης4 Οδυσσέας Ιάλεμος2 Οδύσσεια7 Οθωμανική Αυτοκρατορία74 Οθωνική περίοδος (1832-1864)14 Οικουμενικό Πατριαρχείο8 Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά1 ομάδα των "Ιαπώνων"2 Όμηρος22 ομοφυλοφιλία1 Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)3 Οργάνωση "Χ"2 Ορθοδοξία32 π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος13 ΠΑ. ΣΟ. Κ.25 Παγκόσμιος Ιστορία23 Παλαιών Πατρών Γερμανός2 Παναγής Τσαλδάρης16 Παναγιώτης Δαγκλής1 Παναγιώτης Δεμέστιχας1 Παναγιώτης Κανελλόπουλος15 Πάνος Κορωναίος2 Πάτρα3 Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄5 Παύλος Γύπαρης4 Παύλος Κουντουριώτης14 Παύλος Μελάς2 Παυσανίας1 Παυσανίας Κατσώτας1 Παυσανίας ο περιηγητής1 ΠΕΑΝ2 Πειραιάς6 πειρατεία1 Πεισίστρατος1 Πελοποννησιακός πόλεμος7 Περικλής1 Περικλής Αργυρόπουλος1 Περικλής Γιαννόπουλος5 Περικλής Δεληγιάννης1 Περιοδικά Ιστορίας3 Περσικοί πόλεμοι10 Πετρέλαια στο Αιγαίο2 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης4 Πέτρος Γαρουφαλιάς1 Πέτρος Μακρής - Στάϊκος5 Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης13 Πλάτων9 Πλούταρχος7 Ποίηση και αισθητική18 Πόλεμος των Μπόερς1 Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι14 πολιτική δολοφονία18 Πολιτική Ιστορία17 Πολωνία2 Πόντος7 Πρίγκιπας Ανδρέας2 προπαγάνδα5 πρόσφυγες6 προσωκρατικοί φιλόσοφοι3 Προτεινόμενα3 Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές30 πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff1 Πύρρος της Ηπείρου1 Ρήγας Παλαμίδης1 Ρήγας Φερραίος3 ριζοσπάστης1 Ρόδος10 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία15 Ρώμη8 Ρωμηοσύνη5 Ρωσία23 Ρωσικο κόμμα3 Σάββας Γκαλιμαρίδης2 Σάμος1 Σαντόρε Σανταρόζα2 Σαντορίνη1 ΣΚΑΪ2 Σκάκι1 Σκωτία4 Σόλων3 Σοφοκλής Βενιζέλος3 Σοφοκλής Δούσμανης1 Σπυρίδων Μαρκεζίνης5 Σπυρίδων Τρικούπης3 Σταλινισμός15 Σταυροφορίες6 Σταφιδικό Ζήτημα2 Στέφανος Δραγούμης3 Στέφανος Σαράφης2 Στέφανος Σκουλούδης5 Στέφανος Στεφανόπουλος1 Στράβων5 Στρατής Μυριβίλης2 Στρατιωτικά κινήματα1 Στρατιωτική Ιστορία58 Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη3 Στυλιανός Γονατάς7 Στυλιανός Χούτας1 Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ2 Συνθήκη της Λοζάννης9 Συνθήκη των Σεβρών6 συντάξεις1 ΣΥΡΙΖΑ4 Σωκράτης3 Σώματα Ασφαλείας1 Ταγίπ Ερντογάν1 Τάγματα ασφαλείας2 Τείχος του Βερολίνου1 τεκτονισμός1 Τέχνες11 Τεχνολογία8 το παιχνίδι στην Ιστορία6 Τοπική Ιστορία1 Τουρκία20 Τουρκοκρατία (1453-1821)35 Τράπεζα της Ελλάδος5 Τράπεζες1 Τριπολιτσά2 Τσαούς Αντών (Φωστερίδης)1 Ύδρα5 Υποβρύχιο Παπανικολής1 υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ3 Υφαλοκρυπίδα1 Φαίδων Γκιζίκης3 Φαλμεράγιερ6 Φανάρι2 Φασισμός1 Φιλελληνισμός9 Φιλία1 Φιλική Εταιρεία9 Φιλολογικά και άλλα δοκίμια44 Φιλοποίμην2 Φιλορθόδοξη Εταιρεία1 Φιλοσοφία9 Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας25 Φλωρεντία1 Φλώρινα4 Φραγκοκρατία8 Φωκίων1 Φωτογραφικό Οδοιπορικό26 Χαλκιδική2 Χαράλαμπος Κατσιμήτρος3 Χαράλαμπος Τσερούλης2 Χαράτσι1 Χαρίλαος Τρικούπης13 Χαρίλαος Φλωράκης2 Χάτι Χουμαγιούν1 Χίτλερ17 Χούντα6 Χρεοκοπία10 Χρηματιστήριο4 χριστιανικό ολοκαύτωμα3 Χριστόδουλος Τσιγάντες1 Χριστούγεννα10 Χρυσόστομος Σμύρνης1 Χωροφυλακή2 Ψαρά3 ψυχολογία2 Ψυχρός Πόλεμος12 CIA4 John Iatrides1 K.K.E.44 KGB4 Mεσσήνη4 Robert Bruce2 Slider3 William Wallas2 Winston Churchil1
Εμφάνιση περισσότερων
"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας