Καποδίστριας: Σπουδές στην Ελλάδα, όχι στο εξωτερικό.


γράφει ο Ηλίας Σ. Φούτσης* 

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ / Σαββατοκύριακο, έντυπη έκδοση 5-6 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Αναδημοσιεύουμε από την έντυπη έκδοση της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ ένα βαρυσήμαντο άρθρο σχετικά με την περί Παιδείας παρακαταθήκη του Εθνάρχου Καποδίστρια, στην ανάδειξη της οποίας έχει πρωτοστατήσει το ιστολόγιό μας από το 2018 σε συνέργεια με άλλα δημοφιλή ιστολόγια (ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / Ανοικτή Βιβλιοθήκη κ.τ.λ.). Συγχαίρουμε ΤΑ ΝΕΑ και τον συντάκτη του άρθρου για την συστράτευσή τους στον εθνικό στόχο της ανάδειξης της παρακαταθήκης του Εθνάρχου Καποδίστρια εν όψει της Διακοσιετηρίδος —εθνική παρακαταθήκη που κατά την γνώμη μας αποτελεί το μείζον θέμα που μέχρι σήμερα μάλλον δεν έχει προσελκύσει την προσήκουσα προσοχή της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Αλλά στη Φύση δεν αρέσουν τα κενά. Και απ' ότι φαίνεται, αυτό το κενό στις εκδηλώσεις για την Διακοσιετηρίδα του αγώνα της Παλιγγενεσίας σπεύδουν να το καλύψουν ιδιωτικές εκδοτικές επιχειρήσεις, φορείς της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξάρτητα σωματεία και ιδρύματα, και ορισμένοι δήμοι (Ναυπλίου, Κερκύρας κ.τ.λ.), υποστηριζόμενοι ενεργά από δεκάδες ανεξάρτητα (μη-κρατικοδίαιτα) ιστολόγια που αναζητούν το «εθνικόν» που «είναι το αληθές». Σε αυτό το πλαίσιο, είναι προφανές ότι κάθε μέρα ο Καποδίστριας γίνεται όλο και ισχυρότερος...

---   ---   ---

 

Στο επετειακό ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στη Διακοσιετηρίδα του Αγώνα της Παλιγγενεσίας, είναι ωφέλιμο για την φοιτητιώσα νεολαία μας να αναλογισθούμε την περί Παιδείας παρακαταθήκη του Εθνάρχου Καποδίστρια, ειδικά μάλιστα όσον αφορά στις σπουδές στο εξωτερικό.

 

Αγωνιζόμενος ο Καποδίστριας για μια “σωτηριώδη Ἰδιογενὴ Παιδαγωγίαμε βάση την διαχρονική ελληνική γλώσσα, την παγκοσμίως διαλάμπουσα Κλασική Γραμματεία και τις ακατάλυτες πολιτισμικές αξίες του ιστορικού μας Γένουςχαρακτήριζε την πρώιμη μετανάστευση Ελλήνων για σπουδές στο εξωτερικό ως ὄνειδος για την Ελλάδα.

 

Ειδικότερα, ο Καποδίστριας θεωρούσε ότι οι πρωμως ξενιτεμένοι νέοι της Ελλάδος διατρέχουν τον κίνδυνο πολιτισμικής αλλοτρίωσης και εθνικής απομείωσής τους, όπως έγραφε στον Μουστοξύδη (1827):

 

Τὰ παιδία μας, οὕτως ἐκεῖσε κείμενα [σε ξένους τόπους], κινδυνεύουσιν νὰ ἐκστραφῶσι [εκτραπούν] τῆς οἰκείας φύσεως, χάνοντα βαθμηδόν καὶ τὴν αἴσθησιν τῶν θρησκευτικῶν χρεῶν των καὶ τὴν χρῆσιν τῆς γλώσσης των, καὶ τὴν μνήμην τῶν ἐφεσίων καὶ ἰδιογενῶν ἠθῶν.

     Ἀποσπασμένα πρωΐμως ἀπὸ τὴν ὄντως πατρίδα, ἆρὰ γε δὲν θέλουσιν αναπλάσῃ ἐν ἑαυτοῖς πατρίδα τινὰ ἰδανικήν, κατὰ τὸν τύπον τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἤρχισαν πρῶτον νὰ σκέπτωνται; Ἀνδρωθέντες δέ, ἐπιστρέψουσιν ἆρα εἰς τὰς πατρίους αὐτῶν ἑστίας; Καὶ ἐπιστρέψαντες, ἔσονται ἆρα πολῖται ὠφέλιμοι;

 

Η απάντηση του Καποδίστρια σε αυτά τα ερωτήματα είναι καταιγιστική, ήτοι ότι οι ξενιτεμένοι νέοι που θα υποστούν εκπαιδευτική αλλοτρίωση ή και “ἐξέθνωση (πολιτισμική γενιτσαροποίηση) θα αποβούν “χαμένοι” για την Ελλάδα και “άχρηστοι” για κάθε άλλη χώρα:

 

Ἀπεκρίθη πρὸς ταῦτα ἡ πεῖρα, καὶ ἀποκρίνεται καθ’ ἑκάστην ὅτι, παραδεδομένοι οἱ νέοι οὗτοι μόνως εἰς ἑαυτοὺς καὶ εἰς τῶν ξένων τὰ παραδείγματα [σε ξένα υλιστικά ατομικιστικά πρότυπα], χαμένοι θέλουσιν εἶσθαι διὰ τὴν πατρίδα των, καὶ οὐδ᾿ ἄλλου τόπου τὴν σήμερον θέλουσιν γείνῃ χρήσιμον ἀπόκτημα. Ἀλλὰ καὶ τούτου γενομένου, τὸ ὄνειδος τῆς ἐξεθνώσεώς των εἰς τὴν Ἑλλάδα θὰ πέση.

 

Σε επιστολή του δε προς τον Κοραή (1829), ο Καποδίστριας επεσήμανε την επιτακτική εθνική ανάγκη για επανάκαμψη στην πατρίδα όσων Ελλήνων σπουδάζουν πρωμως στα ξένα, ώστε να εξαληφθή το εθνικό ὄνειδος” της πολιτισμικής τους διαφθορς”:

 

Καὶ ἐγὼ ἀναγκαιώτατον κρίνω νὰ συλλέξωμεν καὶ ἐπαναγάγωμεν εἰς τὴν Ἑλλάδα τοὺς νέους ῞Ελληνας ὅσοι ἐπὶ προφάσει μαθήσεως διαφθείρονται ἐν Εὐρώπῃ.

 

Αυτό το Καποδιστριακό πρόταγμα έγινε ακόμα πιο επίκαιρο εφέτος εξ αιτίας της Πανδημίας, η οποία προξένησε μια σαρωτική μετάλλαξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα παγκοσμίως: Εκατοντάδες πανεπιστήμια και κολλέγια στο εξωτερικό αναγκάσθηκαν να κλείσουν εσπευσμένα τις πανεπιστημιουπόλεις τους και να “αδειάσουν” άρον-άρον τις φοιτητικές τους εστίες.

 

Κατά συνέπεια, χιλιάδες ξενιτεμένοι Έλληνες φοιτητές επανέκαμψαν στην Ελλάδα, στην ασφάλεια και την θερμή αγκαλιά της πατρίδος, η οποία σήμερα είναι πανέτοιμη να καλύψει επαρκώς τις σπουδαστικές τους ανάγκεςείτε σε ΑΕΙ, που εδώ και δύο δεκαετίες διεξάγουν μεταπτυχιακά προγράμματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα (ΜΒΑ κ.τ.λ.), είτε σε κολλέγια, όπου ο σπουδαστής έχει πλέον την δυνατότητα να λάβει αυθεντικό πτυχίο (BachelorMasterPh.D.) κρατικού πανεπιστημίου Ευρώπης ή Αμερικής σπουδάζοντας όμως με ασφάλεια στον τόπο του, εξ ολοκλήρου πλέον στην Ελλάδα.

 

Στην προσπάθεια αυτή πρέπει όλοι να συμβάλουμε με πυξίδα την πατρίδα, την αριστεία και το μέλλον των παιδιών μας.

 

*        Ο Ηλίας Σ. Φούτσης, Hon PhD, είναι ιδρυτής και Πρόεδρος του ιδ. Πανεπιστημίου University of New York in Prague (Τσεχία) και του κολλεγίου New York College (Ελλάδα).

Σχόλια

 1. Πράγματι, στη Φύση δεν αρέσουν τα κενά... Ιστοριογραφικά, ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Πώς η εξουσιαστική έπαρση της επιτροπής "Ελλάδα 2021" τύφλωσε τα μέλη της και τους περί αυτήν τόσο πολύ ώστε να διανοηθούν ότι μπορούσαν να τα βάλουν με τον Μέγα Καποδίστρια χωρίς να απορριφθούν συλλήβδην από τον Ελληνικό λαό στο περιθώριο ή και τον σκουπιδοντενεκέ της Ιστορίας;

  Ελάχιστοι πλέον είναι αυτοί που ασχολούνται με τα λεγόμενα και πραττόμενα αυτής της διαβόητης και εν πολλοίς κωμικής επιτροπής...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τοσον ο κ. Φουτσης οσο και ο κ. Παππας ειπαν αυτο που συμβαινει. Εκεινο που εχω να προσθεσω ειναι, οτι οσο γρηγορωτερα παραιτηθει η απαραδεκτη και ακαταλληλη Επιτροπη της κ. Αγγελοπουλου, τοσο καλλιτερα και αξιωτερα θα εορτασθει η διακοσιοετηριδα της Επαναστασης του 1821 και θα δικαιωθει και ο μεγας αυτος Ελληνας Εθναρχης Ηγετης Καποδιστριας και το εργο που επιτελεσε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητηρια στο σαιτ για την αναδειξη του Καποσιστρια, του μονου που αξιζει να φερει τον χαρακτηρισμο "Εθναρχης" Δυστυχως ο αγγλοσαξονικος παραγοντας εριξε πολυ λασπη στον κυβερνητη μετατρεποντας τη χωρα σε προτεκτορατο και αναδεικνυοντας λαμογια πολιτικους-πρακτορες ως "εθναρχες"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καποδιστρια

   Διαγραφή
  2. Κωνσταντίνος17 Νοε 2020, 4:33:00 μ.μ.

   Οι "εθνάρχες" δεν καθορίζονται από τρίτους. Καθιερώνονται ως τέτοιοι μέσα στις συνειδήσεις των λαών.

   Διαγραφή
  3. Κωνσταντινε ειλικρινα πιστευεις οτι ο Καραμανλης καθιερωθηκε ως "εθναρχης" απο τη συνειδηση του λαου και οχι απο τους γλειφτες του στις φιλικες προς αυτον εφημεριδες;; Τι ακριβως το "εθναρχικο" εκανε προκειμενου να αξιζει τον τιτλο αυτο;

   Διαγραφή
  4. Κωνσταντίνος19 Νοε 2020, 12:38:00 μ.μ.

   Μάλλον δεν κατάλαβες τι έγραψα. Το σχόλιό μου αφορούσε στην φράση σου "Δυστυχως ο αγγλοσαξονικος παραγοντας εριξε πολυ λασπη στον κυβερνητη μετατρεποντας τη χωρα σε προτεκτορατο και αναδεικνυοντας λαμογια πολιτικους-πρακτορες ως "εθναρχες" " κι έγραψα ότι η λαϊκή συνείδηση καθιερώνει τούς εθνάρχες (χωρίς εισαγωγικά), όπως τον Καποδίστρια. Ούτε ο Βενιζέλος, ούτε -πολύ περισσότερο- ο Καραμανλής (ο τελευταίος από πού κι ως πού;) ήσαν "εθνάρχες" καθολικής αποδοχής.

   Διαγραφή
  5. οκ συμφωνουμε τοτε, αν κι εγω που σε ρωτησα για τον Καραμανλη, δεν ειμαι ο ιδιος με τον ανωνυμο του αρχικου σχολιου :)

   Διαγραφή
  6. Κωνσταντίνος19 Νοε 2020, 6:21:00 μ.μ.

   Αν και στην παρούσα περίπτωση είναι άνευ σημασίας, καλό θα ήταν να βάζατε ένα όνομα. Ποτέ δεν κατάλαβα εκείνο το "Ανώνυμος".

   Διαγραφή
 4. Σε ολόκληρη την σελίδα παρατηρώ ότι δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην δημιουργία και ύπαρξη του πρώτου ελληνικού αυτόνομου κρατιδίου την Ιόνιο Επτανησο πολιτεία 1800-1807. Στην οποία διετέλεσε γραμματέας επί σειρά ετών ο μετέπειτα 1ος κυβερνήτης της Ελλάδας ο Ιωάννης Καποδίστριας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας