Τα παιδικά χρόνια του Αννίβα και η εκλογή του στην αρχιστρατηγία των Καρχηδονιακών δυνάμεων (247 π. Χ. - 221 π. Χ.)

(Σημ. Φιλίστωρος: για το νεογέννητο αγοράκι μου!)
Μετά το τέλος του Α΄ Καρχηδονιακού πολέμου σχηματίστηκαν δύο παρατάξεις στην πόλη της Καρχηδόνας. Η πρώτη παράταξη ήταν η αριστοκρατική που υποστήριζε με πείσμα την συνέχιση του 
Αννίβας Βάρκας (247 π.Χ - 183 π. Χ.)
πολέμου κατά της Ρώμης και είχε ως αρχηγούς την μεγάλη οικογένεια των Βαρκιδών, η δεύτερη παράταξη ήταν φιλειρηνική με πυρήνα της την οικογένεια των Χάννο. Η οικογένεια των Βαρκιδών είχε ως ηγέτη τον Αμίλκα, ο οποίος έθεσε ως στόχο η Καρχηδόνα να καταλάβει την Ιβηρική Χερσόνησσο, ώστε να αναπληρώσει την απώλεια της Σικελίας. Το 236 π.Χ. Ο Αμίλκας αποβίβασε στην Ισπανία στρατό και σε λίγα χρόνια κατάφερε να καθυποτάξει όλη την νοτιοδυτική περιοχή της Ιβηρικής. Το 228 π. Χ. ο Αμίλκας σκοτώθηκε σε μια μάχη εναντίον τοπικών Ισπανικών φυλών και τον αντικατέστησε στην αρχηγία ο γαμπρός του Ασδρούβας.

Ο Ασδρούβας πολύ σύντομα αντιμετώπισε την επέμβαση των Ρωμαίων στην περιοχή που είχαν προσκληθεί από Ελληνικές αποικίες της Ιβηρικής που ένιωθαν ότι η παρουσία των Καρχηδονίων απειλούσε τα οικονομικά τους συμφέροντα αλλά και υπονόμευε την πολιτική τους ανεξαρτησία. Οι Ρωμαίοι απέστειλαν πρεσβευτές στον Ασδρούβα απαιτώντας να σταματήσει η Καρχηδονιακή προέλαση στην περιοχή, κάτι που αποδέχτηκε ο Ασδρούβας γιατί θεώρησε πως η Καρχηδόνα δεν είχε ακόμα την δύναμη να πολεμήσει ξανά την Ρώμη. Το 221 π.Χ. ο Ασδρούβας δολοφονήθηκε και ο στρατός των Καρχηδονίων (60.000 πεζοί, 10.000 ιππείς, 80 ελέφαντες) που αποτελούσε την μοναδική σοβαρή υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη τους, αποφάσισε δια βοής να επιλέξει ως νέο στρατιωτικό του ηγέτη τον Αννίβα Βάρκα σε ηλικία μόλις 26 ετών. Η εκλογή του Αννίβα επικυρώθηκε από την πολιτική σύγκλητο της Καρχηδόνας αν και η φιλειρηνική μερίδα την καταψήφισε.

Η επιλογή του Αννίβα από τον στρατό δεν ήταν φυσικά τυχαία. Ο Αννίβας γεννήθηκε το 247 π. Χ. στην Καρχηδόνα και ήταν ένας από τους τέσσερις γιους του Αμίλκα (οι άλλοι τρεις ήταν ο Ασδρούβας, ο Σοφονίβας και ο Μάγωνας). Ο Αμίλκας μεγάλωσε τα παιδιά του με τρεις βασικές αρχές: την αγάπη προς την πατρίδα, την εξοικείωση με τα πολεμικά έργα και το άσβεστο μίσος για την Ρώμη. Σύμφωνα με τον Ρωμαίο Ιστορικό Λίβιο, ταν η Καρχηδόνα ηττήθηκε στον Α΄ Καρχηδονιακό πόλεμο και οι Ρωμαίοι την ταπείνωσαν εξαναγκάζοντας την να καταστρέψει τον στόλο της, ο Αμίλκας οδήγησε τα παιδιά του που βρίσκονταν σε εφηβική ηλικία στην αγορά της πόλης και τα όρκισε δημοσίως να μισούν την Ρώμη για όλη τους την ζωή.  Σύμφωνα με τον Άγγλο συγγραφέα Ρος Λέκι ο όρκος ήταν: "Μα τις οχτώ φωτιές των Καβείρων, μα τα άστρα, τα μετέωρα και τα ηφαίστεια, μα το Σπήλαιο του Αδρύμητου και το πέρασμα του Άσροκετ, μα τη σφαγή, μα την έρημο, μα τον ήλιο, τη σελήνη και τη γη, ορκίζομαι αυτόν τον μεγάλο όρκο των επτά απεχθειών προς τη Ρώμη, όχι εκεχειρία με τη Ρώμη, όχι έλεος προς τη Ρώμη όσον καιρό ζω ή σε οποιονδήποτε Ρωμαίο βαδίζει πάνω στη γη ή ταξιδεύει στη θάλασσα. Μα τη ζωή μου, ορκίζομαι όλα αυτά τα πράγματα» (Αννίβας ο Καρχηδόνιος, Ρ. Λέκι)." Είναι χαρακτηριστικό πως οι τρεις γιοί του Αμίλκα πέθαναν στο πεδίο της μάχης ως στρατηγοί σε μάχες εναντίον των Ρωμαίων, ενώ ο τέταρτος, ο Αννίβας, διεξήγαγε μια από τις εκπληκτικότερες στρατιωτικές εκστρατείες όλων των εποχών εναντίον της Ρώμης.   

Υπάρχουν ομολογουμένως λίγες πληροφορίες για τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του Αννίβα. Και αυτό γιατί η καθολική καταστροφή της Καρχηδόνας εξαφάνισε κάθε πιθανή πρωτογενή πηγή, σε σημείο να μην γνωρίζουμε ούτε καν πως ήταν η Καρχηδονιακή γλώσσα. Τι περισσότερες πληροφορίες τις έχουμε από τους αιώνιους εχθρούς του, τους Ρωμαίους. Σύμφωνα με των Δίωνα Κάσσιο, ο Αννίβας είχε μελετήσει κατά την εφηβεία του τα έργα των Αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, διδάχτηκε για τον Αλέξανδρο, για τον τρόπο που πολεμούσε, για τις νίκες που πέτυχε.
Αμίλκας Βάρκας
Διδάχτηκε 
Ξενοφώντα, Πλάτωνα, Όμηρο, Ευριπίδη, Ερατοσθένη, Αριστοτέλη, Δημοσθένη. Έμαθε αργότερα για το μύθο και τις περιπέτειες του Ηρακλή και για τις μάχες του βασιλιά της Ηπείρου Πύρρο, 
ενώ σύμφωνα με μια άλλη πηγή, η μόρφωση του Αννίβα περιλάμβανε όλα εκείνα που στην εποχή του ήταν "υπέροχα"  και "πανέμορφα". Ο Αννίβας έμαθε για τους θεούς της Καρχηδόνας και την αρχαία γλώσσα των Καρχηδονίων από τον Αμίλαξ, αρχιθαλαμιπόλο, στενό φίλο και συνεργάτη του πατέρα του. Ο Έλληνας Σιληνός του δίδαξε ελληνικά, ενώ ταυτόχρονα εκπαιδεύονταν συνεχώς στις τέχνες του πολέμου προοριζόμενος να γίνει στρατιώτης. Αναμφίβολα ο Αμίλκας καθοδήγησε τα παιδιά του προς τα πολεμικά έργα, παρά το γεγονός ότι η Καρχηδόνα φημιζόταν μάλλον για τους εμπόρους της και όχι για τους πολεμιστές της. Ουσιαστικά ο χαρακτήρας και η μορφή του Αννίβα "παραδόθηκαν άσπιλα στην Ιστορία υπεράνω των προσπαθειών των αντιπάλων του (Ρωμαίων) να τα κηλιδώσουν".

Ο Αννίβας συνόδεψε τον πατέρα του το 236 π.Χ. στην εκστρατεία στην Ισπανία, όπου και παρέμεινε για 9 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα ο Αννίβας πολέμησε με γενναιότητα στην πρώτη γραμμή και διακρίθηκε για την αρετή του και την ορθοκρισία του. Επέστρεψε για λίγα χρόνια στην Καρχηδόνα, αλλά ο Ασδρούβας τον μετακάλεσε και του ανέθεσε την αρχηγεία του ιππικού του στρατού του. Η παρουσία του Αννίβα ως επικεφαλής του ιππικού τον καθιέρωσε ως τον σημαντικότερο στρατιωτικό ηγήτορα των Καρχηδονίων. Η σοφή καθοδήγηση του Αννίβα στις μάχες και οι σωστές επιλογές του γέμιζαν τους στρατιώτες υπό την διοίκηση του με αυτοπεποίθηση, καθιστώντας τους τολμηρότερους. Αλλά δεν διέπρεψε μόνο ως διοικητής.

Στα χρόνια του Ασδρούβα ως αρχιστρατήγου, ο Αννίβας πολεμούσε συνεχώς στην πρώτη γραμμή αψηφώντας κάθε κίνδυνο και καθοδηγώντας τους στρατιώτες του αυτοπροσώπως. Ο ίδιος σωματικά ήταν ακούραστος στις πορείες και στις κακουχίες των στρατοπέδων, κοιμόταν κατάχαμα μαζί με τους
υπόλοιπους στρατιώτες ενώ μοιραζόταν το περιορισμένο τους συσσίτιο  Έμοιαζε ανεπηρέαστος από καιρικές συνθήκες, κλιματολογικές αλλαγές, η φυσικά φαινόμενα, κανένα εμπόδιο δεν ανέβαλλε τις επιδιώξεις του στο πεδίο της μάχης. Ήταν μακράν ο ικανότερος ιππέας από όλους τους υφισταμένους του, ενώ τα όπλα του και το άλογο του ήταν πάντοτε φροντισμένα, καλογυαλισμένα και σε εξαιρετική κατάσταση. Η συμπεριφορά και οι ικανότητες του Αννίβα έκανε αυτονόητη την εκλογή του μετά τον θάνατο του Ασδρούβα, στην θέση του αρχιστρατήγου όλων των Καρχηδονιακών δυνάμεων στην Ισπανία.  

Σε ηλικία 21 ετών περίπου, ο Αννίβας παντρεύτηκε τη Σιμίλκη, τη μοναδική γυναίκα που έβαλε ποτέ στο πλευρό του. Η Σιμίλκη τον στήριξε έντονα στο σκοπό του. Τον ακολούθησε σε όλες τις εκστρατείες του και βοήθησε σημαντικά στη φροντίδα των στρατιωτών σε προβλήματα που αντιμετώπιζαν: τραυματισμοί, ασθένειες, διατροφή, ρουχισμός κ.α. Μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον Φουάβα, ο οποίος πέθανε από το κρύο σε βρεφική ηλικία στη διάβαση των Άλπεων.

Ι. Β. Δ.

Πηγή

Hanibal, Theodore Ayrault Dodge

Σχόλια

 1. ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΤΕΡΑ: Να σου ζήσει το αγοράκι σου και να το δεις όπως επιθυμείς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εύχομαι το παιδί σου να γίνει άγιος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολλές ευχές για τον γιό σου! Εύχομαι όλη η οικογένειά σας να είναι καλά και μαζί με τη σύζυγό σου να καμαρώσετε τα δύο παιδιά σας όπως επιθυμείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να σου ζήσει ο γιος!!! Να τον δεις όπως ποθείς και είναι πάντα γερός και καλότυχος!!!

  Ο ΑΡΓΕΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όχι όπως θέλει. Μην το πιέζουμε το παιδί ακόμα δεν βγήκε καλά καλά.

  Resp:Ανώνυμος είπε...
  Να σου ζήσει ο γιος!!! Να τον δεις όπως ποθείς και είναι πάντα γερός και καλότυχος!!!

  Ο ΑΡΓΕΙΟΣ

  11 Ιουνίου 2013 - 7:51 μ.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ό,τι καλύτερο!!!!έτσι να ακούμε και καμιά ευχάριστη είδηση!να κάνεις κι άλλα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας