Η επανάληψη της διαδικασίας της "δίκης των έξι" και η αναγνώριση της αθωότητας τους (άρθρο για τα 90 χρόνια από την εκτέλεση των έξι στο Γουδή στις 15 Νοεμβρίου 1922)

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 χρόνων από την άδικη εκτέλεση των Έξι (15 Νοεμβρίου 1922)  παραθέτουμε τα σχετικά με την αναγνώριση της αθωότητάς τους από τον Άρειο Πάγο, όπως μας τα έστειλε ο έγγονος του εκτελεσθέντος Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, Μιχαήλ (Μίκης) ο οποίος κίνησε και την όλη διαδικασία με δικαστική αίτηση του.
   
Η Δικαιοσύνη εικονικά συμβολίζεται με κλειστά τα μάτια, με το ένα χέρι να κρατά το ζυγό του μέτρου και με το άλλο να κρατά την σπάθη. Η σπάθη, δεν   είναι   μόνο   για   να   τιμωρεί   τους   εγκληματούντες συνανθρώπους μας. Είναι και νια να προστατεύει εκείνους, οι οποίοι αδίκως σύρθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Αυτή ακριβώς η λειτουργία της Δικαιοσύνης είναι και η σημαντικότερη. Αυτήν κλήθηκε η σπάθη της να εκτελέσει, κηρύσσοντας αθώους τον Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη και τους συνεργάτες του.
     
    Η κυριολεκτική έννοια του όρου ‘‘Επανάληψη της Ποινικής Διαδικασίας’’ είναι, ότι συγκροτείται ξανά το Δικαστήριο από τους Δικαστές που είχαν λάβει μέρος στην αρχική Δίκη, ή από ισοβάθμιους προς αυτούς. Προσέρχεται  και εκείνος που είχε καταδικασθεί άδικα, καθώς και οι μάρτυρες υπεράσπισης και κατηγορίας που είχαν καταθέσει τότε. Στην συνέχεια καλούνται και οι νέοι μάρτυρες, εκείνοι που έχουν γνώση νέων στοιχείων, τα οποία δεν είχαν υπόψη οι Δικαστές στην αρχική Δίκη. Γίνεται πάλι δημόσια ακροαματική διαδικασία, μετά την οποία  οι Δικαστές συνέρχονται ‘‘κεκλεισμένων των θυρών’’, συζητούν και ψηφίζουν, για να εκδοθεί η τελική απόφαση. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί κυριολεκτικά μιά δίκη, όπως στην περίπτωση της Δίκης των Έξι, προβλέφθηκε από τον νόμο η δυνατότητα να επιτελείται το έργο της Επανάληψης της Διαδικασίας από το αρμόδιο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση της Επανάληψης της Ποινικής Διαδικασίας (Αναψηλάφησης) της Δίκης των Έξι, οι καταδικασθέντες εκτελέσθηκαν αμέσως μετά την Δίκη. Έτσι, δεν είχαν την δυνατότητα να ζητήσουν Επανάληψη της Διαδικασίας. Πρόσφατα, για να προστατευθεί η τιμή των οικογενειών προσώπων που έχουν καταδικασθεί άδικα και έχουν αποθάνει, πριν προλάβουν να ζητήσουν Επανάληψη, ο Νομοθέτης, με τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, έδωσε το δικαίωμα και σε συγγενείς τους, μέχρι Β’ βαθμού, να προσφεύγουν στον Άρειο Πάγο, για να προσκομίσουν στοιχεία που, όπως είπαμε, δεν γνώριζαν οι Δικαστές, όταν  καταδίκασαν άδικα τον συγγενή τους.
   Τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν, για να αναγνωρισθεί ότι οι Έξι είχαν καταδικασθεί άδικα, ήσαν τα εξής:
    1). Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά το χρόνο που ήταν Πρωθυπουργός της χώρας (1929-1932), είχε στείλει το 1929 επιστολή στον αρχηγό του Λαϊκού Κόμματος Παναγή Τσαλδάρη, στην οποία σαφώς, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Δύναμαι να διαβεβαιώσω υμάς κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον ότι ουδείς των πολιτικών αρχηγών της δημοκρατικής παρατάξεως θεωρεί ότι οι ηγέται της πολιτικής, ήτις  ηκολουθήθη μετά το 1920, διέπραξαν προδοσίαν κατά της χώρας».
Ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης όρθιος αγορεύει
    2). Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Βουλή σε αγόρευση του στις 31/3/1932 (Συνεδρίαση Ν΄) δήλωσε ότι: «Πρέπει δε να είπω ένα πράγμα βέβαιον, ότι από τους ανθρώπους εκείνους επί των οποίων εγένετο η εκτέλεση των αποφάσεων του Στρατοδικείου, ο αδικώτερον τυφεκισθείς είναι ο μακαρίτης Πρωτοπαπαδάκης. Φοβούμαι ότι η καταδίκη και η εκτέλεσις του ωφείλετο σαφώς εις μιαν ανδροπρεπή πράξιν, την οποίαν έκαμεν. Να προτιμήση δηλαδή να κόψη το χαρτονόμισμα εις δυο, παρά να αρχίσει να εκτυπώνη χαρτονομίσματα και να καταντήση την δραχμήν εις την τύχην του μάρκου. Θεωρώ ότι σπανίως προσεφέρθη τόσον μεγάλη υπηρεσία εις μίαν χώραν, όση εκείνη την οποίαν προσέφερε τότε ο Πρωτοπαπαδάκης».
    3). Την επόμενη ημέρα ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε αγόρευση του επίσης στη Βουλή (Συνεδρίαση ΝΑ΄) δήλωσε ότι οι νεκροί (πρόκειται για τους Έξι): «.. εστερήθησαν την ζωήν των κατά εντελώς άνομον τρόπον».
    4). Στα έγγραφα του Προέδρου της Ανακριτικής Επιτροπής Επιχειρήσεως Μ. Ασίας Κ. Μαζαράκη με ημερομηνίες 24/9/1923 και 18/10/1923 αναφέρεται, ότι πολλοί αξιωματικοί που είχαν διοικήσει στην Μ. Ασία μεγάλες μονάδες, όταν, μετά την δίκη, επέστρεψαν από την τουρκική αιχμαλωσία, δεν είχαν υποβάλει μέχρι τότε (14/9/1923) εκθέσεις περί των επιχειρήσεων της τελευταίας φάσης του πολέμου. Έτσι, όπως επισημαίνεται στα έγγραφα αυτά, ήταν αδύνατον η Επιτροπή  να υποβάλει πόρισμα για το τι συνέβη εκεί, ακόμη και σε σχέδιο. Τα παραπάνω έγγραφα συντάχθηκαν δέκα ολόκληρους μήνες μετά την Δίκη. Η πληροφορία που περιέχουν, ότι στην εποχή της Δίκης ήταν αδύνατον να είναι γνωστό το τι συνέβη κατά την κατάρρευση του μετώπου, θέτει σε αμφιβολία την αξιοπιστία του περιεχομένου του κατηγορητηρίου και των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας, άρα και την καταδικαστική απόφαση που στηρίχθηκε σ’ αυτές.
Πάγκαλος και Πάπαναστασίου την εποχή της στενής συνεργασίας τους
    5). Ο  Θεόδωρος Πάγκαλος με την στάση του μετά την Δίκη (1925 και μετέπειτα), αναγνώρισε επανειλημμένα με επίσημες δηλώσεις τουτην αθωότητα των κατηγορηθέντων. Υπενθυμίζεται ότι ότι ο Πάγκαλος ήταν Πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής, η οποία συνέλεξε το αποδεικτικό υλικό για να θεμελιωθεί η κατηγορία της εσχάτης προδοσίας κατά των Έξι. Κατά συνέπεια, οι σχετικές δηλώσεις του που, μεταξύ άλλων, περιείχαν την παραδοχή ότι η ανάκριση έγινε υπό την πίεση των περιστάσεων και ότι το πόρισμά της δεν ήταν τεκμηριωμένο με πειστικές αποδείξεις, έχουν ιδιαίτερη σημασία.. Γι’ αυτό και ο Βασίλης Τζανακάρης παρατηρεί στο βιβλίο του ‘‘Δακρυσμένη Μικρασία’‘ ότι «Ο Θεόδωρος Πάγκαλος απένειμε τη μεγαλύτερη δικαίωση για τους Έξι».

   Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις που διατύπωσε κατά την κατάθεσή του ο Στρατηγός προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ((Ν.3398) το 1928 σε διάλογο με τον βουλευτή-μέλος της Επιτροπής Κ.  Καλκάνη:
  « ΚΑΛΚΑΝΗΣ (βουλευτής, μέλος της Επιτροπής). Είπετε ότι τον Χατζανέστη εγνωρίζετε καλά, ότι ήτο τίμιος άνθρωπος, ανδρείος και λέγετε ότι δεν επιστεύετε ότι θα κατέληγεν εις αυτά τα αποτελέσματα. Συνεπώς την πρότασίν σας δεν την θεωρείτε σοβαράν και  ότι δεν απεδίδετε σπουδαίαν σημασίαν εις το πόρισμα της Ανακριτικής  Επιτροπής.
   ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Εγώ έκαμα ανάκρισιν υπό ποίας περιστάσεις;
   ΚΑΛΚΑΝΗΣ. Ώστε δεν ήσαν προδόται;
  ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Αναμφισβητήτως.
  ΚΑΛΚΑΝΗΣ. Ώστε η έκθεσις της ανακριτικής επιτροπής δεν είναι δυνατόν να τους βαρύνη κατά τέτοιον τρόπον.
 ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Βεβαίως».

    Εξάλλου, σε αγόρευση του στη Βουλή των Ελλήνων στις 2 Φεβρουαρίου του 1925, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «Η Επανάστασις του 1922 … κατέληξε εις την σκληράν απόφασιν της θανατικής καταδίκης». Με απλούστερα λόγια :Η ‘‘Επανάστασις’’ επέβαλε στο Στρατοδικείο να λάβει την σκληράν απόφασιν της θανατικής καταδίκης των κατηγορηθέντων. Στην ίδια αγόρευσή του ο Θ. Πάγκαλος είπε ότι «Οι αντίπαλοί μας υπήρξαν ηθικοί και  γενναίοι και είχαν το θάρρος να δώσουν λόγον των πράξεών των, ενώ ημείς προσπαθούμε να συγκαλύπτωμεν τας ευθύνας», για να γράψει αργότερα στα Απομνημονεύματά του: «Άνευ μίσους και άνευ πάθους με την λυδίαν λίθον της αμεροληψίας και του δικαίου ανά χείρας, προσεπάθησα να καταπνίξω το γουρουνάκι που έχομεν πάντες μέσα μας, για να εκθέσω με αντικειμενικότητα και αμεροληψίαν την  αλήθειαν».

Φαίνεται, όμως, ότι η συστηματική παραποίηση και λογοκρισία που παρατηρείται στον χώρο της Ιστορίας δεν επέτρεψε μέχρι σήμερα στην κοινωνία, να μάθει, ποιά είναι η ‘‘αντικειμενική και αμερόληπτη αλήθεια’’ στο θέμα της Μικρασιατικής Εκστρατείας και της Καταστροφής. Αξίζει να ερευνήσουμε βαθύτερα το πώς έγινε η μεταστροφή του Βενιζέλου και των συνεργατών του. που από κατήγοροι, έγιναν μάρτυρες υπεράσπισης των Έξι. Ήταν σοβαρή πράξη; Ήταν επιπολαιότητα; Ήταν πράξη κομματικής σκοπιμότητας: Η γνώμη του γράφοντος είναι, πως η μεταστροφή ήταν φυσική συνέπεια  του γεγονότος, ότι εκείνοι,  στον καιρό της Δίκης έκαναν κάτι, που δεν ήθελαν.  Αυτό προκύπτει από στιχομυθίες τους που έχουν δημοσιευθεί. Κανείς από όλους αυτούς, όμως, δεν είχε την δύναμη να εκδηλώσει την βούλησή του τότε. Δεν ένιωθαν ότι μπορούσαν να αντισταθούν στις δυνάμεις που επιθυμούσαν την εκτέλεση των Έξι. Η έκφραση της βούλησής τους έγινε  με τις επίσημες δηλώσεις τους που αναφέραμε, όταν είχαν κάπως ηρεμήσει τα πράγματα. 

Περισσότερο έκδηλη ήταν η διάθεση των Στρατοδικών. Δεν μπόρεσαν να κρύψουν την ταραχή τους για το απάνθρωπο έργο που επιτελούσαν, να  καταδικάζουν ανθρώπους, την στιγμή που γνώριζαν ότι είναι αθώοι. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου έχασε την φωνή του, όταν διάβαζε από την έδρα την καταδικαστική απόφαση. Ο Επαναστατικός Επίτροπος έπεσε χάμω λιπόθυμος, όταν ανακοίνωνε την καταδικαστική απόφαση στους μελλοθάνατους. Χαρακτηριστικό είναι, ότι απόγονοί τους μου έχουν ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτό που έγινε. Η μεταστροφή των ηγετών της ‘‘δημοκρατικής’’ παράταξης θα ήταν περισσότερο αποδεκτή από την κοινωνία, αν είχαν προβεί στην αναψηλάφηση της Δίκης. Αυτό, όμως, τότε, μπορούσε να γίνει μόνον από την Βουλή, όχι από την Δικαιοσύνη, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. Αλλά η Βουλή περιείχε  (ακόμη και σήμερα περιέχει) βουλευτές, που δεν ήσαν διατεθειμένοι να δεχθούν το σφάλμα της παράταξής τους, οπότε μια πρόταση για Αναψηλάφηση δεν θα κέρδιζε την πλειοψηφία. Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τις οποίες αναγνωρίσθηκε η αθωότητα των Έξι, είναι δύο. Επειδή αποτελούν ένα κείμενο 240 σελίδων, δεν είναι δυνατόν να τις παρουσιάσουμε εδώ ολόκληρες. Γι’ αυτό παραθέτουμε μόνον τα κύρια σημεία τους.
                                   
                                                ΑΠΟΦΑΣΗ 1533/2009
                                    ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
                                                Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                           
  «Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,   Νικόλαο    Ζαΐρη,   Νικόλαο    Κωνσταντόπουλο,    Παναγιώτη  Ρουμπή    και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή,  Αρεοπαγίτες. Με την παρουσία  και του Αντεισαγγελέα  του  Αρείου  Πάγου Κυριάκου Καρούσου  και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα. Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημα του την 1η Οκτωβρίου 2008 (συνεδρίαση ανοικτή στο κοινό), προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Μιχαήλ Πρωταπαπαδάκη του Αριστείδη, ο οποίος παρέστη  με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο    Βασιλάτο,    για   Επανάληψη   της Διαδικασίας   της   Δίκης   και   ακύρωση   της   από 15 Νοεμβρίου 1922  αποφάσεως του Εκτάκτου Επαναστατικού Στρατοδικείου Αθηνών.

   Στην συνεδρίαση αυτήν ο κ. Βασιλάτος παρουσίασε τα παραπάνω στοιχεία. Μάρτυρες υπεράσπισης είναι βέβαιο ότι, αν ζούσαν, θα ήσαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Θεόδωρος Πάγκαλος και οι υπόλοιποι που εκφράσθηκαν υπέρ της αθωότητας των Έξι, στις περιστάσεις που προαναφέραμε. Παρέστη και ο Μανώλης Γλέζος ως εν ζωή, αλλά σιωπηλός, μάρτυς, για να εκφράσει με την παρουσία του την πίστη του ότι ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης ήταν έντιμος πολιτικός και πιστός πατριώτης. Μετά την ακροαματική διαδικασία, το Δικαστήριο εξέτασε τα παραπάνω αναφερόμενα καθώς και τα σχετικά επίσημα έγγραφα που κατατέθηκαν, και δέχθηκε ότι «αποκαλύφθηκαν μετά την καταδίκη του παππού του αιτούντος και των προειρημένων συγκατηγορουμένων του νέα γεγονότα και αποδείξεις άγνωστα στους δικαστές του Έκτακτου Επαναστατικού Στρατοδικείου Αθηνών, τα οποία σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί  στο εν λόγω Δικαστήριο, καθιστούν φανερό ότι οι ανωτέρω καταδικασθέντες (παππούς του αιτούντος και συγκατηγορούμενοι του) ήσαν αθώοι των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες είχαν κατηγορηθεί.

       Κατ' ακολουθίαν των παραπάνω (Δια ταύτα), κατά την πλειοψηφήσασα γνώμη του Δικαστηρίου, καθίσταται φανερό, κατά την προεκτεθείσα έννοια του άρθρου 525 παρ.1 αρ. 2 ΚΠοινΔ, που να εγγίζει την βεβαιότητα, ότι ο παττπούς του αιτούντος πρώην Πρωθυπουργός Πέτρος Πρωτοαπαόάκης και οι λοιποί συγκαταδικασθέντες το 1922 με αυτόν στη «Δίκη των Έξι» πολιτικοί και στρατιωτικοί άνδρες ήσαν αθώοι των ανωτέρω εγκλημάτων εσχάτης προδοσίας της χώρας   κλπ. για   τα οποία καταδικάσθηκαν αμετάκλητα σε θάνατο    και εκτελέστηκαν, και πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση». Η απόφαση δημοσιεύθηκε στις 28/6/2009. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ήταν απαραίτητο να προχωρήσει το Δικαστήριο από το ‘‘πρέπει να γίνει δεκτή’’ στο ‘‘δέχεται την κρινομένη αίτηση’’. Για τον λόγο αυτόν παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η Ολομέλεια έκρινε παμψηφεί, σύμφωνα με την εισήγηση του αντεισαγγελέα κ. Κονταξή, ότι η απόφαση του Τμήματος είναι ισχυρή, οριστική και αμετάκλητη, αλλά έπρεπε να συμπληρωθεί το ‘‘Διά ταύτα’’ από το ίδιο Τμήμα, πράγμα που έγινε με την απόφαση 1675/2010.
                             
                   ΑΠΟΦΑΣΗ 1675/2010    ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
                                           Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

  Συγκροτήθηκε από τους δικαστές Θεοδώρα Γκοϊνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο-Εισηγητή και Ανδρέα Ξυνό, Αρεοπαγίτες. Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.
   Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημα του στις 12 Μαίου 2010 (συνεδρίαση ανοικτή στο κοινό), προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Μιχαήλ Πρωτοπαπαδϋκη του Αριστείδη, κατοίκου Εκάλης Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Βασιλάτο, για Επανάληψη της Διαδικασίας που περατώθηκε αμετάκλητα με την από 15 Νοεμβρίου 1922 απόφαση του Έκτακτου Επαναστατικού Στρατοδικείου Αθηνών, και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 1533/2009 απόφασης του Ζ΄ ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Η εισαγγελική πρόταση, μετά μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορική και φιλοσοφική αναδρομή, ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση του Μιχαήλ Πρωτοπαπαδάκη του Αριστείδη, εγγονού του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη, υπέρ του εκτελεσθέντος και κατ’ επέκταση, σύμφωνα με το νόμο, υπέρ των λοιπών συγκατηγορουμένων του, επειδή υπήρξαν προφανώς αθώοι, αφού ο ελληνικός στρατός είχε αναλάβει έργο κατά πολύ ανώτερο των δυνάμεών του. Η δε από 15/11/1922 απόφαση του Έκτακτου Επαναστατικού Στρατοδικείου Αθηνών πρέπει να ακυρωθεί.

    Στην συνεδρίαση αυτήν παρουσιάσθηκε και αίτηση Πολιτικής Αγωγής που υπέβαλαν οι Σύλλογοι Μικρασιατικών Προσφύγων. Με αυτήν ζητούσαν από τον Άρειο Πάγο να δεχθεί, ότι ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης προκάλεσε ηθική και υλική ζημία στους τότε κατοίκους της Μικράς Ασίας και για τον λόγο αυτόν να εγκρίνει την καταβολή εκ μέρους του Μιχαήλ Πρτοπαπαδάκη του συμβολικού ποσού των 10ευρώ προς τους Συλλόγους ως αποζημίωση. Η αίτηση αυτή δεν ήταν δυνατόν να γίνει δεκτή, πρώτον επειδή στηριζόταν στην απόφαση του Στρατοδικείου του 1922, η οποία είχε ήδη κατ’ ουσίαν καταργηθεί με την απόφαση 1533/2009, και δεύτερον, επειδή ο νόμος προβλέπει να υποβάλλονται τέτοιες αιτήσεις στην αρχική δίκη, δηλαδή σ’ εκείνην του 1922. Παρά ταύτα, το Δικαστήριο επέτρεψε την παρουσίαση της αίτησης ‘‘κατ’ οικονομίαν’’, για να δείξει,  άλλη μια φορά, την συμπάθεια του Κράτους προς το δράμα των θυμάτων της φοβερής τραγωδίας. 

    Κατόπιν αυτών το Δικαστήριο, κατέληξε στο παρακάτω συμπέρασμα (Διά ταύτα):
       ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ την πολιτική αγωγή που ασκήθηκε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, από το σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»,
     ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συμπλήρωση της υπ' αριθ, 1533/2009 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου κατά το ελλείπον διατακτικό (Δια ταύτα) αυτής,
       ΔΕΧΕΤΑΙ την από 20.1.2008 (με αριθ, πρωτ, 1349/2008) αίτηση του Μιχαήλ Πρωτοπαπαδάκη του Αριστείδη, για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε αμετάκλητα με την από 15 Νοεμβρίου 1922, χωρίς γνωστό αριθμό, απόφαση του Έκτακτου Επαναστατικού Στρατοδικείου Αθηνών,
       ΑΚΥΡΩΝΕΙ την παραπάνω απόφαση, και
       ΠΑΥΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ, λόγω παραγραφής, την ποινική δίωξη κατά των καταδικασθέντων με την άνω απόφαση
   
      Από τα τέσσερα σημεία της απόφασης ιδιαίτερη σημασία έχει το τρίτο: Ακυρώνει την απόφαση του 1922. ‘‘Ακυρώνει’’ σημαίνει ‘‘εξαφανίζει’’. Με άλλα λόγια διακυρήττει: ‘‘Ξεχάστε την Δίκη του 1922, δεν υπάρχει. Ξεχάστε τα δήθεν εγκλήματα, δεν έγιναν’’. Η υπόθεση μπορεί να παρομοιασθεί με το κτίσιμο ενός κτιρίου, που δεν έγινε σωστά, και όταν ο κτίστης αντιλήφθηκε το λάθος, κατεδάφισε το κτίριο και το εξαφάνισε από τα θεμέλια. Η Δικαιοσύνη ‘‘έκτισε’’ την καταδίκη, η ίδια την ‘‘κατεδάφισε’’. Κανείς εκτός της Δικαιοσύνης δεν έχει αρμοδιότητα να επέμβει.
 Αφού, λοιπόν, όλα έχουν διαγραφεί, δεν απομένει τίποτε για να παραγραφεί.  Η αναφορά στην παραγραφή γίνεται για δικονομικούς λόγους. Η καταδίκη των Έξι ήταν άδικη, αφού αποδείχθηκε από τα νεότερα στοιχεία, πως  δεν ήσαν προδότες.

http://naxios.blogspot.gr/

Επίμετρον - Τα νέα μας στοιχεία για την παρωδία δίκης των "έξι"

Είχα σκοπό στην σημερινή θλιβερή επέτειο της άδικης εκτέλεσης των έξι έντιμων και γενναίων πολιτικών ανδρών, να γράψω ένα σχετικό άρθρο με κάποια νέα στοιχεία που πιστοποιούν το άνανδρο και προαποφασισμένο χαρακτήρα της "δίκης" που προηγήθηκε. Μετά την επικοινωνία μου με τον κ. Πρωτοπαπαδάκη, ένιωσα ότι είχα υποχρέωση να μιλήσει αυτός, ως άμεσος απόγονος ενός εκ των δολοφονηθέντων. Σε μορφή επιμέτρου και εντελώς συνοπτικά θα αναφερθώ σε κάποια νέα συμπληρωματικά στοιχεία που συνεχώς συλλέγω επί του θέματος αυτού.
Sir Francis Lindley πρέσβης στην Ελλάδα το 1922
α) Πρώτα από όλα η μαρτυρία του Άγγλου πρέσβη Λίντλεϋ για την θέληση των Φιλελευθέρων και του Βενιζέλου προσωπικά να γίνουν οι εκτελέσεις: “Δεν βρήκα ούτε έναν Bενιζελικό ο οποίος να μην επιθυμούσε την εκτέλεση των τέως Yπουργών - και οι κυρίες του κόμματος ήταν ακόμη πιο αιμοδιψείς από τους άνδρες”, δήλωνε, προσθέτοντας: “Tο γεγονός ότι ο κ. Bενιζέλος θα μπορούσε να αποτρέψει τις εκτελέσεις ανά πάσα στιγμή ως την ώρα που παραιτήθηκε η πολιτική Kυβέρνηση είναι, νομίζω, αναμφίβολο” (Λίντλεϋ προς Κόρζον, αρχεία Foreign Office ημ. 8.12.1922).

β) Ακόμη μια μαρτυρία για την πατριωτική θυσία των έξι στον βωμό της εθνικής συμφιλίωσης από τον Γ. Κοφινά, οικονομολόγου και επιφανούς στελέχους της "Δημοκρατικής Ένωσης" του Παπαναστασίου σε βρετανό δημοσιογράφο: "Mοναδική δικαιολογία των εκτελέσεων είναι το επαναστατικό δίκαιο. H κυβέρνηση υπάρχει χάρη σε μια επανάσταση. Eνσαρκώνει το πνεύμα της επανάστασης. Aποτελεί επιβεβαίωση, μέσω της επανάστασης, του δικαιώματος της αληθινής Eλλάδας, εναντίον της κίβδηλης κι επιδερμικής Eλλάδας, να μεταλαμπαδεύσει την αιώνια αποστολή της, την αποστολή της ελευθερίας και του πολιτισμού. Ως τέτοια διαθέτει την έγκριση του λαού ... Aναγνωρίζω το δίκαιο των εκτελέσεων καθώς και την πανηγυρική επιβεβαίωση της εθνικής ψυχής μέσω αυτών. Yπηρέτησα τη χώρα υπό τις διαταγές των νεκρών· ωστόσο έφεραν τόσο μεγάλη καταστροφή ώστε έπρεπε να τιμωρηθούν. Eιδάλλως το έθνος θα οδηγούνταν στον χαμό, η Ελλάδα θα διαλυόταν στα εξ ών συνετέθη...."

γ) Η τρίτη μαρτυρία ανήκει στον αριστερό Ιστορικό Άλκη Ρήγο μέσα από το ταξικό πρίσμα θεώρησης του: "Οι έξι επώνυμοι τάφοι έσωσαν το κοινωνικό καθεστώς. Τα εκατομμύρια των άταφων νεκρών ήρθαν σε δεύτερη μοίρα μέσα από αυτό το "ψίχουλο εξιλασμού στην απέραντη δυστυχία". Σήμερα κανείς δεν αμφιβάλλει πως η καταδίκη ήταν πράξη πολιτικής σκοπιμότητας. Πράξη δια της οποίας - ο ένας των συνυπεύθυνων αστικών πολιτικών κόσμων- έριχνε όλες τις ευθύνες της καταστροφής στον άλλο...."

Και ένα τελευταίο. Υπάρχουν πολλοί που λένε πως οι έξι ορθώς ντουφεκίστηκαν, ορθώς έχασαν την ζωή τους ως αντιστάθμισμα στις χιλιάδες των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Για όσους έχουν αυτή την επιπόλαιη και επιτρέψτε μου, απάνθρωπη θεώρηση των πραγμάτων παραθέτω το εξής περιστατικό.

Ο Κώστας Αθάνατος (Κωνσταντίνος Καραμούζης), δημοσιογράφος και ανταποκριτής του "Ελεύθερου Βήματος" αποτέλεσε έναν από τους βασικούς συνωμότες της "επανάστασης του 1922" και αρθρογράφησε με πάθος υπέρ της εκτέλεσης των έξι. Ο ίδιος κάλυψε δημοσιογραφικά την εκτέλεση των έξι και βρέθηκε στον τόπο μαρτυρίου τους στο Γουδή. Όταν τα όπλα πυροβόλησαν και τα κορμιά των έξι έπεσαν, ο Αθάνατος έκρυψε το πρόσωπο του με τα χέρια του και ξέσπασε σε λυγμούς. Ενώ οι επικεφαλής των αποσπασμάτων λοχίες πλησίαζαν για να ρίξουν τις χαριστικές βολές, ο επαναστατικός επίτροπος Νεόκοσμος Γρηγοριάδης γύρισε στον Αθάνατο και του είπε: "Τι κλαις τώρα; Εσύ χάλασες τον κόσμο για να γίνει ότι έγινε".

"Ναι αλλά τότε ήσαν υπεύθυνοι πολιτικοί, τώρα είναι απλοί άνθρωποι" ήταν η απάντηση του Αθάνατου.

Ι. Β. Δ.

πηγές επιμέτρου

Άλκης Ρήγος, Τα κρίσιμα χρόνια 1922-1935, Εκδόσεις Παπαζήση

Σπύρος Μαρκέτος, ο αλέξανδρος παπαναστασίου και η εποχή του, διδακτορική διατριβή

Σχόλια

 1. Αυτά να τα συλλογιστούν οι ζητούντες σήμερα κεφαλές επί πίνακι ει δυνατόν και 300, και βάλε, διότι, όπως λέει κι ο Ηράκλειτος, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι όταν γίνεται κάτι καθώς: "οι κοιμισμένοι, είν' εργάτες και συνεργοί σ' αυτά που γίνονται στον κόσμο".

  (σχετικό σημείωμα που λάβαμε από την "hliaxtida11")

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τα προσφατα βιβλια του Καργακου, σχετικα με τους Βαλκανικους πολεμους και τη Μικρασιατικη εκστρατεια, αξιζουν τον κοπο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φιλιστορα με ξεχασες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Λυπάμαι για την καθυστερημένη απάντηση. Δυστυχώς δεν έχω διαβάσει τα βιβλία του κ. Καργάκου στα οποία αναφέρεσαι και έτσι δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. υπαρχει μια ελεεινοτητα που την κυκλοφορουν(ποιοι αλλοι), οι αριστεροι, οπου υποτιθεται ειχε πει ο Γουναρης στον Στεργιαδη, οταν εγινε η καταστροφη, να μην αφησει κανεναν μικρασιατη να ερθει στην Ελλαδα, γιατι θα δημιουργηθει προβλημα! Ποιος το πρωτοεγραψε και που το βασισε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. http://kars1918.wordpress.com/2012/03/07/salkitzoglou/

  μαλλον σας κανει σκονη το συγκεκριμενο αρθρο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. " Αποσιωπά τέλος ο συντάκτης της σχοινοτενούς εισαγγελικής πρότασης τον απαράδεκτο νόμο 2870/1922 “περί απαγορεύσεως της παρανόμου μεταφοράς προσώπων ομαδόν ερχομένων εις ελληνικούς λιμένας εκ της αλλοδαπής”(βλ. Φ.Ε.Κ. 119/20-7-1922 ). Με το νόμο αυτό η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη, προβλέποντας το κύμα των προσφύγων που θα κατέκλυζε την κυρίως Ελλάδα μετά την αναμενόμενη ήττα, θέλησε να το εμποδίσει. Στην ουσία δηλαδή εγκατέλειπε τους Μικρασιάτες στη σφαγιαστική μανία των Τούρκων, διότι κατά βάθος ήθελε να αποφύγει την έλευση στην κυρίως Ελλάδα των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων της Ιωνίας, της Αιολίδας, της Λυδίας κ.λ.π., οι οποίοι ήταν στην πλειοψηφία τους βενιζελικοί και θα άλλαζαν τους πολιτικούς συσχετισμούς. Δηλαδή προέταξαν το κομματικό τους συμφέρον και αδιαφόρησαν για την τύχη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας … "

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε για εμένα έναν γρίφο. Το ανέδειξε ένας πολύ έμπειρος ιστορικός (Αγτζίδης), άρα έχει βάση, αλλά δεν ταίριαζε με την γενικότερη πολιτική που ακολούθησαν οι βασιλικές κυβερνήσεις. Γιατί αν δεν ήθελαν τους Μικρασιάτες γιατί ο Ελληνικός στόλος τους περισυνέλλεξε; Και γιατί δεν τους ζητούσαν τα διαβατήρια αυτά; Γιατί κανένα -μα κανένα- βιβλίο Ιστορίας η Ιστορικός (Βενιζελικός, κομμουνιστής η δεν ξέρω τι) δεν αναφέρεται στο ζήτημα αυτό;

  Δυστυχώς για τους οπαδούς της δικαστικής δολοφονίας η αλήθεια είναι απλή και πολύ αντίθετη από τις επιδιώξεις τους. Επειδή όμως η έρευνα δεν ανήκει σε εμένα δεν θα ήθελα να αποκαλύψω τα στοιχεία της (αν και τα γνωρίζω). Θα δημοσιευτεί στο ιστολόγιο μας , πιστεύω αυτό τον μήνα (το πολύ τον άλλο), ένα άρθρο του κ. Πρωτοπαπαδάκη που ακριβώς θα αναφέρεται στο ζήτημα αυτό.

  Σαν πρόσθετο στοιχείο θα σας έλεγα να αναζητήσετε ποιοι υπερψήφισαν τον νόμο αυτό στην βουλή και γιατί. Αυτό μόνο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. και σχετικα με το τηλεγραφημα του Γουναρη στον Στεργιαδη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. "Γιατί αν δεν ήθελαν τους Μικρασιάτες γιατί ο Ελληνικός στόλος τους περισυνέλλεξε; Και γιατί δεν τους ζητούσαν τα διαβατήρια αυτά; Γιατί κανένα -μα κανένα- βιβλίο Ιστορίας η Ιστορικός (Βενιζελικός, κομμουνιστής η δεν ξέρω τι) δεν αναφέρεται στο ζήτημα αυτό;"

  Τώρα σοβαρολογείς; Την ώρα που έφευγαν για να σωθούν οι στρατιώτες θα ζητούσαν τα διαβατήρια; Γιατί αυτοί δεν ήταν προδότες όπως η τότε πολιτική ηγεσία, γι' αυτό. Επίσης μέγα ψέμα οτι κανένα βιβλίο Ιστορίας ή Ιστορικός δεν το ανέδειξε αυτό το θέμα. Εγώ πρώτη φορά το διάβασα στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας και συγκεκριμένα στο βιβλίο της Δέσμης.

  Όπως εκεί διάβασα και για το βιβλίο τηλεγράφημα Γούναρη για το οποίο δε σε βλέπω να γράφεις τίποτα αν και σου επισημάνθηκε... Αυτό που οι ανιστόρητοι δεξιοί δεν θέλουν να παραδεχθούν την ύπαρξη του. Στο βιβλίο της Δέσμης έγραφε οτι το τηλεγράφημα υπάρχει στα αρχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

  Τελικά δημοσιεύθηκε η απάντηση από τον κ. Πρωτοπαπαδάκη ή όχι; Γιατί το μόνο άρθρο που έχω δει είναι η συνέχεια της αποτυχημένης προσπάθειας να επιρρίψει τις ευθύνες για την ήττα του ελληνικού στρατού στον Πλαστήρα και όχι στην τότε στρατιωτική και πολιτική ηγεσία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ρωτάτε: "Γιατί αν δεν ήθελαν τους Μικρασιάτες γιατί ο Ελληνικός στόλος τους περισυνέλλεξε;"

  Μα ο ελληνικός στόλος ΔΕΝ τους πήρε μαζί του. Έφυγε χωρίς να πάρει πρόσφυγες γιατί αυτή ήταν η διαταγή της κυβερνήσεως των Αθηνών. Όπου δεν τηρήθηκε η εντολή, έγινε αυτοβούλως, με πρωτοβουλία των ιδίων των αξιωματικών.

  Η αποστολή των πλοίων έγινε με άλλο τρόπο, τραγικό. Με τη μεσολάβηση ενός Αμερικανού, του Asa Jenings, ο οποίος απέστειλε τρία τηλεγραφήματα στην Αθήνα για να πείσει τον Τριανταφυλλάκο (Λαϊκό Κόμμα και αυτός)να επιτρέψει να πάνε ελληνικά πλοία στη Σμύρνη για να παραλάβουν τους σφαζόμενους χριστιαναικούς πληθυσμούς..

  Το φρικτό της κυβέρνησης Τριανταφυλλάκου είναι ότι ο πρώτος όρος που έξεσε στο πρώτο τηλεγράφημα του Jenings ήταν να αναλάβουν οι Αμερικανοί τη χρηματοδότηση της αποστολής -ειδάλλως οι καρεκλοκένταυροι των Αθηνών δεν είχαν σκοπό να δώσουν ούτε μια δραχμή για να σώσουν τους Μικρασιάτες.


  Εξαιρετικό είναι το άρθρο ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ι. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ* με τίτλο "Πώς σώθηκαν οι Ελληνες της Ιωνίας"

  Γράφει: "Αποτελεί έως σήμερα άγνωστο πώς απεφεύχθη η ολοκληρωτική σφαγή του άμαχου πληθυσμού και πώς τελικά επετράπη από τον Μουσταφά Κεμάλ η άφιξη πλοίων για να παραλάβουν τους πρόσφυγες...."

  Θα το βρείτε εδώ: http://kars1918.wordpress.com/2013/09/23/who-burned-down-izmir/,

  μετά το άρθρο του Αγτζίδη και πριν το άρθρο του Herve Zorzelin

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Δεν έχω κάνει προσωπική έρευνα και δεν γνωρίζω τα δεδομένα της εποχής. Ωστόσο, αφορμή από το εναρκτήριο ΠΟΛΙΤΙΚΟ σχόλιο του συγγραφέα ("Αυτά να τα συλλογιστούν οι ζητούντες σήμερα κεφαλές επί πίνακι ει δυνατόν και 300, και βάλε, διότι, όπως λέει κι ο Ηράκλειτος, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι όταν γίνεται κάτι καθώς: "οι κοιμισμένοι, είν' εργάτες και συνεργοί σ' αυτά που γίνονται στον κόσμο") που θυμίζει την ανάλγητη ρήση του Θ. Πάγκαλου "Μαζί τα φάγαμε". Καταρχήν διαφωνώ για λόγους αρχής με τους "ζητούντες σήμερα κεφαλές επί πίνακι ει δυνατόν και 300, και βάλε". Για λόγους αρχής οι ευθύνες ΚΑΙ οι ποινικές ευθύνες (κι αν χρειαστεί η τυχόν νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία να νομοθετήσει σχετικά ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ - όπως κάνει η σημερινή για πλείστους νόμους και μάλιστα Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου") ευθύνες όμως ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ σε ΚΑΘΕΝΑ ατομικά ακόμη και αν αφορά "και 300, και βάλε" για την κρίση της χώρας. Οι ευθύνες είναι ΑΤΟΜΙΚΕΣ και όχι συλλογικές (εθνικά διχαστικές απόψεις είναι προσπάθειες συγκάλυψης) και οι υπεύθυνοι έχουν επώνυμο και κρίνονται όσοι πολλοί κι αν είναι όπου κι αν ανήκουν για πράξεις ή παραλήψεις τους που οδήγησαν την χώρα στην σημερινή τραγωδία. Δεν γνωρίζω ότι η "Δίκη των Έξι" έδωσε "συγχωροχάρτι" στους πραγματικά υπεύθυνους ή αν οι "Έξι"ήταν ανάμεσα στους πραγματικά υπεύθυνους για την Μικρασιατική καταστροφή. Ασφαλώς και οι"Έξι" δεν ήταν (αν ήταν) οι μόνοι ένοχοι - και το γεγονός ότι ήταν μόνο "Έξι" που δικάστηκαν δείχνει την απόπειρα ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ των υπολοίπων υπευθύνων για την τότε τραγωδία. Το ιστορικό, πλέον, ζητούμενο είναι ΠΟΙΟΙ θα έπρεπε να είναι στο τότε εδώλιο και στο τότε Γουδί. Και προφανώς δεν μιλώ για τις πολιτικές και μόνο ευθύνες. Τελικά ΚΑΝΕΙΣ με ονοματεπώνυμο δεν φταίει για την τότε καταστροφή;; Και για να μην "παρεξηγηθώ" έχω την ισχυρή εντύπωση ότι ΚΑΙ ο Ε. Βενιζέλος είναι ανάμεσα στους κατεξοχήν υπεύθυνους για τον εθνικό διχασμό, όπως και οι πολιτικοί αντίπαλοι του. Συμπερασματικά, θα μπορούσα να αντιληφθώ την προσωπική προσπάθεια για οικογενειακή δικαίωση μιας "άδικης δίκης", ωστόσο θεωρώ την αναψηλάφηση εξ ίσου έωλη με την "παρωδία δίκης". Ιστορικά το ζητούμενο δεν είναι εάν οι "κατηγορίες" ήταν δικαστικά τεκμηριωμένες, αλλά αν ήταν οι πραγματικές κατηγορίες για τους πραγματικούς υπευθύνους - εκτός αν θεωρούμε ότι ΔΕΝ υπήρξαν υπεύθυνοι για τίποτε και η τραγωδία δεν ήταν συνέπεια πράξεων ή παραλήψεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. οι κατηγοριες(για να απαντησω στον τελευταιο φιλο), δεν ηταν πραγματικες, διοτι η κατηγορια ηταν η "εσχατη προδοσια", κατι που ποτε δεν αποδειχτηκε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Δεν θα διαφωνήσω με την παρατήρηση του φίλου ότι "οι κατηγορίες(για να απαντήσω στον τελευταίο φίλο), δεν ήταν πραγματικές, διότι η κατηγορία ήταν η "εσχάτη προδοσία", κάτι που πότε δεν αποδείχτηκε..." - άλλωστε όπως επισήμανα δεν έχω κάνει προσωπική έρευνα και δεν γνωρίζω τα δεδομένα της εποχής.

  Αφορμή για την επισήμανση μου ήταν ο πολιτικός σχολιασμός του Φιλίστορα που είχε και σύγχρονη αναφορά. Σχετικά με την "Δίκη των 6" (και πάντα αναφορικά με ΑΤΟΜΙΚΕΣ ευθύνες)το ΙΣΤΟΡΙΚΟ, πλέον, ζητούμενο είναι ΠΟΙΟΙ θα έπρεπε να είναι στο τότε εδώλιο και στο τότε Γουδί. Τελικά ΚΑΝΕΙΣ με ονοματεπώνυμο δεν φταίει για την τότε καταστροφή;;

  Και για να είμαι περισσότερο συγκεκριμένος:
  - η ιστορική (πλέον)κατηγορία "εσχάτη προδοσία" δεν αφορά κανέναν πολιτικό ή στρατιωτικό της εποχής;
  - αλλά ακόμη και αν (όπως έδειξε η "αναψηλάφηση" της "Δίκης") η τότε κατηγορία είχε έλλειψη τεκμηρίωσης, μήπως η ιστορική (πλέον)εξέταση αναδεικνύει εκείνα τα τεκμήρια που τεκμηριώνουν ιστορικά την κατηγορία κατά των 6;

  Για αυτό επισήμανα ότι ΔΕΝ γνωρίζω αν η "Δίκη των Έξι" έδωσε "συγχωροχάρτι" στους πραγματικά υπεύθυνους ή αν οι "Έξι"ήταν ανάμεσα στους πραγματικά υπεύθυνους για την Μικρασιατική καταστροφή.

  Και επίσης, με ΚΑΘΕ σεβασμό στην τιμή των θιγομένων οικογενειών και στην μνήμη των εκτελεσθέντων, κατέληξα ότι συμπερασματικά, θα μπορούσα να αντιληφθώ την προσωπική προσπάθεια για οικογενειακή δικαίωση μιας "άδικης δίκης", ωστόσο θεωρώ την αναψηλάφηση εξ ίσου έωλη με την "παρωδία δίκης". Ιστορικά το ζητούμενο δεν είναι εάν οι "κατηγορίες" ήταν δικαστικά τεκμηριωμένες, αλλά αν ήταν οι πραγματικές κατηγορίες για τους πραγματικούς υπευθύνους - εκτός αν θεωρούμε ότι ΔΕΝ υπήρξαν υπεύθυνοι για τίποτε και η τραγωδία δεν ήταν συνέπεια πράξεων ή παραλήψεων. Τα ερωτήματα που έθεσα είναι μάλλον ακαδημαϊκά (καθώς δεν έχω γνώσεις να μετέχω στην διαπραγμάτευση τους, παρά μόνο αποκλειστικά θέτοντας "ερωτήματα"), ωστόσο η πραγματική δικαίωση της τιμής δεν πρέπει να εστιάζεται στο "τεχνικό" μέρος της Δίκης (άλλωστε αυτό έγινε) αλλά στον αν ΙΣΤΟΡΙΚΑ οι 6 (και/ή άλλοι πλην αυτών)βαρύνονται για πράξεις ή παραλήψεις τους με την κατηγορία της "εσχάτης προδοσίας".

  Κι επειδή λέγεται ότι η "εσχάτη προδοσία" ...συνδέεται με την "πρόθεση" (sic!!) της προδοσίας, θα ήθελα να επισημάνω ότι συνήθως η "πρόθεση" (εκτός της "προμελέτης" ως επιβαρυντικό στοιχείο που έχει διάφορες μορφές)δεν κρίνεται αλλά το αποτέλεσμα της επιλογής είναι που βαραίνει, καθώς ο καθείς μπορεί να ισχυριστεί ότι πρόκειται για "πολιτική εκτίμηση" υπό το φως της διαθέσιμης πληροφόρησης και επομένως για την Καταστροφή του Ελληνισμού υπάρχουν μόνο ... "πολιτικές ευθύνες" και όχι ποινικές. Προφανώς κάποιοι πολιτικοί & στρατιωτικοί παράγοντες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΑΝ την κατάσταση και οι πράξεις ή παραλήψεις τους έφεραν την καταστροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 15. 1-1 Οι ευθύνες της οικονομικής ελίτ της Ελλάδας στην μικρασιατική καταστροφή ‏
  Αν εισακούονταν το ΣΕΚΕ (ΚΚΕ) που ήταν ξεκάθαρα από την αρχή κατά του τυχοδιωκτικού πόλεμο της Μικράς Ασίας, και ήταν υπέρ της ειρήνης και της συμβίωσης των λαών δεν θα είχε γίνει ο ξεριζωμός του Ελληνισμού.
  Ακόμα και ο Ιωάννης Μεταξάς για άλλους λόγους, ήταν εξ αρχής κατά του πολέμου γιατί πίστευε ότι επιμελητηριακά δεν θα μπορούσε να σταθεί ένας πόλεμος και μοιραία θα ηττόμαστε.
  Αλλά η οικονομική Ελίτ της Ελλάδας μέσω των κυβερνήσεων της θυσίασε τους Μικρασιάτες χάριν των Εγγλέζικων συμφερόντων.
  «Η Βρετανική πλευρά, και ειδικότερα ο πρωθυπουργός Λόυντ Τζώρτζ, υιοθετούσε την άποψη ότι η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιδιώξεων του- πολιτικών, στρατηγικών και οικονομικών- στο χώρο της εγγύς ανατολής συνεχόταν με την ενίσχυση του ελληνικού παράγοντα». Ο ίδιος ο Λόυντ Τζώρτζ έλεγε χαρακτηριστικά-
  «Οι έλληνες… θα γίνουν οι πρώτοι φύλακες της μεγάλης οδού ήτις εξασφαλίζει την ενότητα της Συμπολιτείας.-1
  Ο Πατριωτισμός των εθνικοφρόνων-Βασιλοφρόνων και των -Βενιζελικών το 1919-1922 συνιστάτε ότι δεν αγωνίστηκαν για τον Έλληνα αλλά για τον Εγγλέζο.
  Έτσι πιο συγκεκριμένα το 1920 αντί να αρκεστούμε στα οφέλη της συνθήκης των Σεβρών που μετέτρεπε την Ελλάδα σε μια μεγάλη οικονομική δύναμη και να παγιώσουμε την ειρήνη που τόσο ανάγκη την είχε ο είχε ο λαός που πολεμούσε αδιάκοπα από το 1912 μέχρι το 1920. Αντίθετα η Ελλάδα με εντολή του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προχώρησε σε επιθετικό πόλεμο στα ενδότερα της Μικράς Ασίας, χωρίς να έχει καμιά διεθνή υποστήριξη ένα πόλεμο χωρίς αύριο που το μόνο που επέτυχε ήταν η συσπείρωση των Τούρκων γύρω από τον Κεμάλ, και αλλά όλα αυτά χάριν των Εγγλέζικών συμφερόντων που είχαν στόχο τα πετρέλαια της Μοσούλης
  Αυτή την τυχοδιωκτική εκστρατεία στην Μικράς Ασία όπως είπαμε την συνέχισε η συντηρητική κυβέρνηση των Βασιλικών, που τελικά οδήγησε στην ήττα 1922 και στον ξεριζωμό του Ελληνισμού.
  1.- Γ. Κορδάτου: «Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας», εκδόσεις 20ος Αιώνας, τόμος XIII, σελ. 527

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. καλως τον καραγκιοζη τον Φωτεινο, καιρο ειχαμε να δουμε τις βλακειες του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. 1-4 Η Κυβέρνηση Γούναρη απαγόρευσε το 1922 στους Ελληνες της Ιωνίας να έλθουν στην Ελλάδα και να σωθούν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ αριθ.φύλου 119/1922 τεύχος Α , Ν.2870 της 16.7.1922) .
  Έτσι ο Ελληνικός στόλος απεχώρησε στις 25/8/22( παλαιό ημερολόγιο) από την Σμύρνη και τις άλλες Ιωνικές παράλιες πόλεις χωρίς να παραλάβει κανένα πρόσφυγα και παραδίνοντας την στους Τούρκους που μπήκαν στην Σμύρνη στις 27/8/1922. Δέησαν να παραλάβουν τους πρόσφυγές μετά 17 ημέρες, δηλαδή από τις 11/9/1922(παλαιό ημερολόγιο) έως και 17/9/22 κατόπιν συμφωνίας με τον Κεμάλ με την μεσολάβηση των ξένων δυνάμεων.
  Ουσιαστικά δηλαδή για δεκαεπτά (17) ημέρες άφησαν τους Μικρασιάτες αβοήθητους στο έλεος των Τούρκων και των Τσετών.
  Έτσι ξεπούλησαν και πρόδωσαν τους Μικρασιάτες αφήνοντας τους να σφαγούν ανηλεώς και να ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ των Μικρασιατών και των Αρμενίων από τις άτακτες ομάδες των Τούρκων και των τσίτων οι οποίες ξεκίνησαν το έργο τους με την πυρπόληση της Αρμενικής συνοικίας.
  Με αποτέλεσμα να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, οι οποίοι θα είχαν σωθεί σχεδόν όλοι αν είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως από τα εξήντα (60) ελληνικά πλοία που παρέμενα δεμένα με διαταγή της κυβέρνησης στα απέναντι Ελληνικά λιμάνια (Χίος Μυτιλήνη), πλοία που ήταν εκεί από πολλές μέρες πιο μπροστά.
  Οι μόνοι που σώθηκαν εγκαίρως ήταν όσοι πέρασαν απέναντι χάρη στους φτωχούς βαρκάρηδες και καΐκέρηδες που αψήφησαν το επαίσχυντο νόμο της κυβέρνησης Γούναρη-Πρωτοπαπαδάκη που απαγόρευε την μετανάστευση των μικρασιατών στην Ελλάδα: Εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ) αριθ. φύλου 119/1922 τεύχος Α , Ν.2870 της 16.7.1922 με τον οποίο η κυβέρνηση απαγόρευε στον ελληνικό πληθυσμό της Ιωνίας να αναχωρήσει για την Ελλάδα χωρίς τα νόμιμα έγγραφα διαβατήρια κ.λ.π , διότι τους θεωρεί λαθρομετανάστες, και όσοι θα τους μετέφεραν τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης και τεράστια χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση φυλλαδίου κ.λπ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. 1-2(Α) . Η διπλωματία του Κεμάλ και οι τυχοδιωκτισμοί και η ανυπαρξία διπλωματίας από τις κυβερνήσεις των Αθηνών (Βενιζελικών και βασιλοφρόνων)

  Η Ελλάδα το 1920 ενώ έπρεπε να ζητήσει την άμεση εφαρμογή της συνθήκης των Σεβρών, και να απαιτήσει από τις εγγυήτριες δυνάμεις την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας κάτι που δεν θα μπορούσε να το αρνηθούν ούτε οι σύμμαχοι ούτε και ό Κεμάλ, και με αυτό τον τρόπο θα εδραίωνε όλα τα κεκτημένα της συνθήκης των Σεβρών παγιώνοντας την ειρήνη
  Αντίθετα η Ελλάδα με εντολή του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προχώρησε σε επιθετικό πόλεμο στα ενδότερα της Μικράς Ασίας από το καλοκαίρι του 1920 και όλα αυτά χάριν των Εγγλέζικών συμφερόντων που είχαν στόχο τα πετρέλαια της Μοσούλης.
  Παραβιάζοντας τα καθορισμένα όρια δράσης του Ελληνικού στρατού που όριζε η συνθήκη των Σεβρών και που ήταν η επαρχία του Αιδινίου ( περιοχή γύρω από την Σμύρνης), η εισβολή του Ελληνικού στρατού ήταν χωρίς καμιά διεθνή υποστήριξη από τις προστάτιδες δυνάμεις, ένας πόλεμο χωρίς αύριο που το μόνο που επέτυχε ήταν η μαζική συσπείρωση των Τούρκων γύρω από τον Κεμάλ, που ύψωσε το λάβαρο του αγώνα της ανεξαρτησίας υπέρ βωμών και εστιών.
  • Παράλληλα Ο Κεμάλ καταλαβαίνοντας ότι δεν μπορούσε να τα βάλει με όλες τις μεγάλες δυνάμεις εφάρμοσε ιδιαιτέρα ευφυή διπλωματία.
  • Αναγνώρισε την νεαρά τότε Σοβιετική περνώντας την με το μέρος του και υπενθυμίζοντας του ότι η Ελλάδα έστειλε στρατό εναντίος της Σοβιετικής Ένωσης το 1919 στην Κριμαία με αποτέλεσμα να πάρει η Τουρκία αξιόμαχη βοήθεια.
  • Επιπλέον προσεταιρίστηκε τις άλλες μεγάλες δυνάμει Γαλλία , Ιταλία και ΗΠΑ , εμφανίζοντας την Ελλάδα σε αυτούς σαν ένα πιόνι των Άγγλων που επιτίθεται για λογαριασμό της στην Τουρκία, υποδεικνύοντας ότι τυχόν επικράτηση των Ελλήνων θα ήταν εις βάρος των συμφερόντων των άλλων προστάτιδων δυνάμεων ( Γαλλίας, Ιταλίας, ΗΠΑ) , και μέσα σε ένα χρόνο πέτυχε όλες αυτές χώρες άρδην να αλλάξουν στάση( Γαλλία. Ιταλία, ΗΠΑ) και να είναι υπέρ της Τουρκία, Κάτι που βάρυνε σημαντικά την έκβαση του πολέμου.
  • Έτσι όταν ο Ελληνικό στρατό ανακόπηκε από τον Τουρκικό στον Σαγγάριο στις 1/8/1921 οι μεγάλες δυνάμεις με τηλεγράφημα συνεχάρησαν τον Κεμάλ για την νίκη. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, κατόπιν παρασκηνιακών συνομιλιών, οι Γάλλοι συμφώνησαν να ακυρώσουν τη Συνθήκη των Σεβρών και να αποχωρήσουν από τη Μικρά Ασία, εγκαταλείποντας στρατιωτικό υλικό στην διάθεση του Κεμάλ .
  • Το ίδιο έπραξαν και οι Ιταλοί που συμμάχησαν με του Τούρκους
  • Παράλληλα έκανε και παρασκηνιακές επαφές με τους Άγγλους για από, απομονώσει την Ελλάδα . Μέχρι τον Ιούλιο του 1922 η μοναδική δύναμη που υποστήριζε την Ελλάδα ήταν η Αγγλία, η οποία διαμήνυσε θα στήριζε την κυβέρνηση της Άγκυρας μόνο σε ενδεχόμενη ήττα της Ελλάδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. 1-2(Β) . Η διπλωματία του Κεμάλ και οι τυχοδιωκτισμοί και η ανυπαρξία διπλωματίας από τις κυβερνήσεις των Αθηνών (Βενιζελικών και βασιλοφρόνων)


  • Με αυτό τον τρόπο ο Κεμάλ επέτυχε την απομόνωση της κυβέρνησης της Ελλάδος και προετοίμασε το έδαφός για ακύρωση της συνθήκης των Σεβρών
  • Επίσης έκανε συμμαχία άλλες τις μουσουλμανικές μειονότητες Τσέτες (κούρδους , Αλεβίτες, άραβες κ.λ.π υποσχόμενος τους μετά την απελευθέρωση της Τουρκίας από τους Έλληνες, ανεξαρτησία για τους τσέτες και περισσότερα πολιτικά και μειονοτικά δικαιώματα δημοκρατία κ.λ.π για τους άλλους Έτσι στον λαό τους και στις άλλες μουσουλμανικές μειονότητας εμφανίστηκε σαν ένας εθνικός ηγέτης της ανεξαρτησίας , που πολεμά κατά των εισβολέων Ελλήνων.
  • Παράλληλα του δόθηκε η ευκαιρία να συνέχισε πλέον ελευθέρα την προηγούμενη πολιτική των Νεότουρκων, δηλαδή των εθνοκαθάρσεων με την σφαγή των χριστιανικών πληθυσμών χαρακτηρίζοντας τους προσχηματικά σαν συνεργάτες του εχθρού.
  • Έτσι η τυχοδιωκτική εκστρατεία του Βενιζέλου έφερε τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα η μέχρι τότε παραπαίουσα Τουρκία ενώθηκε, η κυβέρνηση της Άγκυρας ισχυροποιήθηκε και ο Κεμάλ αναγνωρίστηκε σαν αδιαμφισβήτητος ηγέτης που μάχεται για την ανεξαρτησία της χώρας του και επέτυχε να αναστήσει την Τουρκία.
  • Σε αυτό συνέβαλε η τακτική του Ελληνικού στρατού, που αντί να προσεταιριστεί τον πληθυσμό και να βρει συμμάχους μέσα στους μουσουλμάνους , με την τρομοκράτηση του Μουσουλμανικού πληθυσμού τους έστειλε όλο στην αγκαλιά του Κεμάλ.
  • Σε όλο αυτό το διάστημα η Ελλάδα δεν έκανε τίποτε σε διπλωματικό επίπεδο με αποτέλεσμα να απομονωθεί από τους φίλους της (Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ) , και δεν έκανε τίποτε για να αναγνωρίσει την Σοβιετική Ένωση και να αποτρέψει την ενίσχυση τα του Κεμαλικού στρατού, και βάζοντας την Σοβιετική Δημοκρατία να μεσολαβήσει για ειρηνική συμφωνία με τον Κεμάλ.
  • Επίσης δεν έκανε έγκαιρα από το 1921 προσπάθειες για ένα ειρηνικό συμβιβασμό με διαμεσολάβηση των συμμάχων, συμβιβασμός που θα ήταν πολύ καλύτερος από την τραγωδία που ακολούθησε.
  • Παράλληλα η κυβέρνηση του Γούναρη βλακωδώς ασχολήθηκε με την επαναφορά του Φιλογερμανού Βασιλιά Κωνσταντίνου, αυξάνοντας την εχθρότητα της Γαλλίας και Ιταλίας
  • Όλα αυτά προετοίμασαν την επικείμενη καταστροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. 1-3 Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΕΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ
  • Αυτή την τυχοδιωκτική εκστρατεία στην Μικράς Ασία όπως είπαμε την συνέχισε η συντηρητική κυβέρνηση των Βασιλικών, που τελικά οδήγησε στην ήττα 1922 και στον ξεριζωμό του Ελληνισμού.
  • Όλο αυτό το κρίσιμο διάστημα 1919-1922, ποτέ δεν μερίμνησε η κυβέρνηση να δημιουργήσει λαϊκή πολιτοφυλακή ώστε οι Μικρασιάτες να είναι ένοπλοι με αποτέλεσμα και να μπορούν και να στηρίξουν τον Ελληνικό στρατό και να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και την ζωή τους και την οικογένεια τους αν χρειαστεί.
  Επιπλέον ο Ελληνικός στρατός διέπραξε μεγάλες ωμότητες κατά του
  Τουρκικού πληθυσμού μιμούμενος και ξεπερνώντας πολλές φορές τις ωμότητες των Τούρκων τα προηγούμενα χρόνια , προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για αντεκδικήσεις, αντί να πάρει με το μέρος του και τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς. εξαρχής με μια διαφορετική προσέγγιση σεβασμού και προσεταιρισμού.
  • . Αντίθετα ο Ελληνικός στρατός και η κυβέρνηση μετά την ήττα “πρόδωσε” τους Μικρασιάτες εφησυχάζοντας τους ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα με την έλευση των Τούρκων , και φρόντισε να διεκπεραιωθεί ο στρατός ομαλά στα απέναντι Ελληνικά νησιά, χωρίς εκείνη την στιγμή να παραλάβει κανένα μα κανένα πρόσφυγα για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην κυβέρνηση των βασιλοφρόνων και πέσει η κυβέρνηση από τυχόν εξέγερση με την έλευση προσφύγων .
  • Έτσι με εντολή της κυβέρνησης κρατούσαν δεμένα 60 Ελληνικά εμπορικά πλοία στο λιμάνι της Μυτιλήνης και της Χίου , πλοία που είχαν σπεύσει εκεί για να παραλάβουν τους πρόσφυγες και ήταν εκεί πολλές μέρες πριν οι Τούρκοι καταλάβουν την Σμύρνη και τις άλλες παράλιες πόλεις που είχαν καταφύγει οι Μικρασιάτες.
  • • Παράλληλα με εντολή της κυβέρνησης το λιμεναρχείο Χίου και Μυτιλήνης έβγαλε απαγόρευση απόπλου προς τα μικρασιατικά παράλια εκείνες τις τραγικές
  μέρες.-1
  • Αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής αδράνειας – σκοπιμότητας της
  κυβέρνησης, οι Έλληνες Μικρασιάτες και οι Αρμένιοι .έμειναν αβοήθητοι στο έλεος των Τούρκων για να σφαγούν από τους Τσέτες.
  • • Τους Μικρασιάτες τους παρέλαβαν κατόπιν εορτής σε
  συμφωνία με τον Κεμάλ . και αφού είχε εξοντωθεί μέγα μέρος του ανδρικούς πληθυσμού (τουλάχιστον 200.000 άντρες
  ηλικίας 15-45 ετών που εκτοπίστηκε από τους Τούρκους στα ενδότερα) , και είχε καεί η Σμύρνη με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.
  • • Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, και μιλάμε
  για εκατοντάδες χιλιάδες συνολικά θα είχαν σωθεί, αν ο Ελληνικός στόλος τους
  παραλάμβανε πριν έλθουν οι Τούρκοι στην Σμύρνη, Αϊβαλί, Δικέλλι , Μουδανιά, Κουσάντασι, Βούρλα και στις άλλες μικρασιατικές πόλεις που έγιναν μεγάλες σφαγές ,
  Τελικά οι προσφυγές θα είχαν σωθεί εάν οι ιθύνοντες είχαν σκεφτεί από πιο μπροστά το ενδεχόμενο της ήττας και της προστασίας του
  Ελληνικού πληθυσμού αλλά για την Ελληνική κυβέρνηση όλα αυτά ήταν ψιλά γράμματα

  1 Η Έξοδος» . Τόμος Α, Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας. Πρόλογος Γ. Τενεκίδη. Εισαγωγή, επιλογή κειμένων – επιμέλεια Φ. Δ. Αποστολόπουλου, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, «Η Ελλάδα στη Μικράν Ασίαν», σελ. σ.229 και 245, Ροδάς σ.366.,

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 21. 1-5 Η απουσία αυτοκριτικής από την οικονομική ελίτ για την μικρασιατική καταστροφή .
  Κανένας από αστούς ιστορικούς της εθνικοφροσύνης και του Βενιζελισμού δεν μας εξηγεί γιατί ξεκίνησαν ένα τυχοδιωκτικό πόλεμο η κυβέρνηση Βενιζέλου από το καλοκαίρι του 1920 που ήταν χαμένος εκ των προτέρων, διότι δεν είχαν καμιά διεθνή υποστήριξη, πόλεμο που ηλιθίως το συνέχισαν οι φιλομοναρχικοί παρότι είχαν εκλεγεί με το σύνθημα της ειρήνης τον Νοέμβριο του 1920.
  Τα ερωτήματα είναι σημαντικά:
  1) Γιατί δεν υπήρχε δεύτερη και Τρίτη ζώνη άμυνας σε περίπτωση διάσπασης του μετώπου από τους Τούρκους.
  2) Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο διάσωσης του ελληνικού πληθυσμού σε περίπτωση ήττας και τους εγκατέλειψαν αβοήθητους,
  3) Γιατί εγκαίρως δεν παρέλαβαν τους Μικρασιάτες πριν έλθουν οι Τούρκοι, τα πολεμικά και τα Εμπορικά πλοία της Ελλάδος που ήδη ήταν στα απέναντι λιμάνια.
  4) Επίσης γιατί η κυβέρνηση του Γούναρή αυτές τις τραγικές μέρες δεν επίταξε όλα πλοία του εμπορικού στόλου που εκείνη την εποχή αριθμούσαν τα εκατό ογδόντα πλοία 180, άλλα την μεταφορά των προσφύγων τον άφησε στον πατριωτισμό των πλοιοκτητών με αποτέλεσμα να σπεύσουν μόνο τα 60 πλοία, μήπως γιατί για την κυβέρνηση, η κερδοφορία των πλοιοκτητών είχε πιο μεγάλη αξία από την ζωή των Μικρασιατών κάτι που δυστυχώς ισχύει ακόμα και σήμερα σε θέματα φορολόγησης τους.
  5) Κανένας δεν μας μιλά για τα εγκλήματα που διέπραξε ο Ελληνικός στρατός στα ενδότερα της Μικράς Ασίας αντιγράφοντας τις ωμότητες των Τούρκων, πράξεις όμως που όξυναν το μίσος για αντεκδίκηση, χαρακτηριστικά μόνο με άφιξη του Ελληνικού στρατού το 1919 σκοτώθηκαν 200 τούρκοι στην Σμύρνη .
  6) Αντιγράφω (1) «. Ενδεικτική των σχέσεων είναι η επιστολή του Πρίγκιπα Ανδρέα προς τον Μεταξά στις 19/12/1921: Απαίσιοι πραγματικώς είναι οι εδώ Έλληνες, εκτός ελαχίστων.[...]Θα ήξιζε πραγματικά να παραδόσωμεν την Σμύρνην εις τον Κεμάλ δια να τους πετσοκόψει όλους αυτούς τους αχρείους, οι οποίοι φέρονται ούτω κατόπιν του φοβερού αίματος ώπερ εχύσαμεν εδώ. Σε έγγραφο του στρατηγού Χατζηανέστη (μετέπειτα καταδικαστέος σε θάνατο στη δίκη των εξ) αναφέρεται ότι η "απαίσια εικόνα της ακατάσχετης υποχωρήσεως" συνοδεύεται από "εμπρησμούς, ατιμώσεις, βιασμούς και σφαγές" Χαρακτηριστική η δήλωση του Αριστείδη Στεργιάδη, ύπατου αρμοστή της Σμύρνης: «Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα.» Η κατάληξη των γεγονότων είναι γνωστή: βιασμοί, δολοφονίες, λεηλασίες. Οι ελληνικές κοινότητες καταστρέφονται από μουσουλμανικούς πληθυσμούς ως αντίποινα για τις θηριωδίες του ελληνικού στρατού κατά τη διάρκεια της κατοχής αλλά κυρίως της υποχώρησης. Ταυτόχρονα υπάρχει κεντρικά οργανωμένη σύλληψη του ανδρικού πληθυσμού προκειμένου να ανοικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις. Στα λεγόμενα "Αμελέ Ταμπουρού" λίγοι θα επιβιώσουν από την πείνα και τις επιδημίες. Ειδική τιμωρία υπήρχε για τους παπάδες και τους δασκάλους καθώς θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τον ξεσηκωμό των ραγιάδων». Τάσου Κωστόπουλου, Πόλεμος και Εθνοκάθαρση, εκδόσεις Βιβλιόραμα»

  Αυτή είναι η ηθική των εθνικοφρόνων τυχοδιώκτες και μεγαλόστομοι στα εύκολα και δειλοί, φιλοτομαριστές και μοιραίοι στα δύσκολα. Διότι το 1919-1922 ήταν προσκολλώμενοι ( Βενιζελικοί και φιλομοναρχικοί) στους εγγλέζους πους τους παρέσυραν στον όλεθρο της Μικρασιατικής καταστροφής, και το 1974 ήταν προσκολλώμενοι στους Αμερικανούς που τους παρέσυραν στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου που οδήγησε στην σχεδιασμένη Τουρκική εισβολή με αποτέλεσμα την τραγωδία της Κύπρου.
  Έτσι πραγματοποιήθηκε η εθνοκάθαρσή του Ελληνισμού της Μικρός Ασίας εγκαταλείποντας τον άνανδρα η κυβέρνηση του Γούναρη, στο έλεος των Τούρκων με θύματα εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς . Τα σπασμένα αυτού του τυχοδιωκτικού πολέμου τα πλήρωσαν με πολύ αίμα οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Τουρκίας και οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Ελλάδας, που ξεριζώθηκαν από τις προαιώνιες εστίες τους.
  (1) Aπό το http://libertarianwords.blogspot.gr/2012/09/blog-

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 22. 1-6 Υβρις
  Η Ιστορία δικαίωσε το ΣΕΚΕ (ΚΚΕ) που ήταν ξεκάθαρά και αταλάντευτα κατά του πολέμου και αν εισακούγονταν δεν θα είχε γίνει ο ξεριζωμός του Ελληνισμού.
  Και όσο για το γελοίο του θέματος, ασχολούνται κάποιοι ηλιθίως με την κυρ. Ρεπούση και τις φαιδρές δηλώσεις της, η οποία στο κάτω δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα, αλλά όταν αυτοί που ασχολούνται με την κα. Ρεπούση και δεν ασχολούνται είτε με αυτούς που ξεκίνησαν αυτή την άφρονα και τυχοδιωκτική εκστρατεία (Βενιζελικούς) , είτε με αυτούς που παρεμπόδιζαν τους προσφυγές να έλθουν στην Ελλάδα να σωθούν από τον Ιούλιο του 1922 με το επαίσχυντο ΦΕΚ (1)
  Με αποτέλεσμα την κρίσιμη ώρα που εγκατέλειψε ο στρατός όλες τις παραλιακές Μικρασιατικές πόλεις το Αύγουστο στις 25/8/1922 κατόπιν διαταγής της κυβέρνησης Γούναρη , έφυγαν χωρίς να παραλάβουν κανένα μα κανένα πρόσφυγα διότι υπήρχε απαγόρευση του απόπλου των πλοίων για παραλαβή προσφύγων από τα λιμάνια της Μυτιλήνης και της Χίου (2)
  προς τα μικρασιατικά παράλια , αφήνοντας τους απροστάτευτους για 17 από 25/8-11/9/22 μέρες να σφαγιασθούν από τις δυνάμεις των Τούρκων και των Τσετών ενώ θα μπορούσαν να τους είχαν παραλάβει πριν έλθουν οι Τούρκοι και να είχαν σωθεί όλοι οι Μικρασιάτες.
  Δέησαν κατόπιν εορτής σε συμφωνία με τον Κεμάλ να πάνε κατόπιν εορτής από τις 11/9/22 στην Σμύρνη για να παραλάβουν τα λείψανα των εναπομεινάντων προσφύγων αφού ήδη είχε πραγματοποιηθεί η εθνοκάθαρση .
  Τότε είναι ηλίθιοι, διότι όλοι αυτοί έχουν μάθει να βλέπουν το δένδρο και όχι το δάσος:
  H ύβρις όμως της οικονομικής Ελίτ της Ελλάδας και των υποστηρικτών της Μεγάλης Ιδέας, συνίσταται στο γεγονός ότι με την τυχοδιωκτική τους τακτική του πολέμου χωρίς αύριο και χωρίς καμιά διεθνή υποστήριξη, συνέβαλαν στα σχέδια των Κεμαλιστών για γενοκτονία και εκδίωξη των Χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, θύματα αυτής της τακτικής ήταν και οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που ξεριζώθηκαν από την Ελλάδα.
  Συμπερασματικά η κυβέρνηση των πολεμοκάπηλων της Ελλάδας1920-1922 όπως αποκαλύφθηκε περίτρανα από τα τραγικά γεγονότα, τους Μικρασιάτες και του Πόντιους τους είχαν γραμμένους στα «παλιάς της τα υποδήματα », και γιαυτό στα δύσκολα η κυβέρνηση των βασιλοφρόνων μέσω του στρατού έδειξε την ανανδρία της εγκαταλείποντας απροστάτευτούς τους πρόσφυγες στο έλεος των Τούρκων, για να σώσουν κάποιοι την καρέκλα τους στην κυβέρνηση των Αθηνών .
  Γιαυτό ο λαός δεν πρέπει να λειτουργεί σαν πρόβατο και να εμπιστεύεται τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα των πολεμοκάπηλων που τον πρόδωσαν και το 1922 και το 1974 με τις εθνικές τραγωδίες που δημιούργησαν( Μικρά Ασία –Κύπρος) .

  1 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ.φύλου 119/1922 τεύχος Α , Ν.2870 της 16.7.1922.

  2 Η Έξοδος» . Τόμος Α, Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας. Πρόλογος Γ. Τενεκίδη. Εισαγωγή, επιλογή κειμένων – επιμέλεια Φ. Δ. Αποστολόπουλου, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, «Η Ελλάδα στη Μικράν Ασίαν», σελ. σ.229 και 245, Ροδάς σ.366.,


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Αηδιαστικά μαρξιστικά κείμενα των μεγαλύτερων προδοτών και ψευτών που γνώρισε ο τόπος , των κομμουνιστών. Οι απάτριδες και εντολοδόχοι των σλαύων και την Μόσχας να μιλάνε για προδοσία!!! Απορώ με την ανοχή της σελίδας σε τέτοια απαράδεκτα κατεβατά. Ίσως επειδή δεν αξίζει ούτε να ασχοληθεί κανείς με τους προδότες μπολσεβίκους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Το βάρος της προπαγάνδας της αντιπολεμικής εκστρατείας, σηκώνει το επίσημο έντυπο του ΣΕΚΚΕ, ο «Ριζοσπάστης», ο οποίος αρχικά, πριν προχωρήσει στο ΣΕΚΕ, υποστήριζε το κίνημα της «Εθνικής Άμυνας» του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Θεσσαλονίκη, όπου και πρωτοεκδόθηκε πριν μεταφερθεί στην Αθήνα. Με προκήρυξή της, η Εκλογική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος καλούσε «όλους τους εργάτας, επαγγελματίας και βιοπαλαιστάς Αθηνών‐Πειραιώς να συνενώσουν την φωνή τους, να διακηρύξουν την θέλησί τους, να διατρανώσουν την απόφασί τους για τον μεγάλον Απελευθερωτικόν αγώνα εναντίον της Τυραννίας, εναντίον της Εκμεταλλεύσεως, εναντίον όλων των Πολέμων…» («Ριζοσπάστης», 19 Σεπτεμβρίου 1920). Λίγες μέρες αργότερα, ένα άλλο έντυπο του ΣΕΚΚΕ, γράφει: «Τα λαγκάδια και τα βουνά της Μικρασίας γεμίσανε απ’ τα κορμιά των συναδέλφων μας. Τα όρνια του ουρανού χορτάσανε με τις σάρκες μας. Μη μας μιλάτε άλλο για πατρίδες και για εθνικές επαναστάσεις» («Εργατικός Άγων», 29 Νοεμβρίου 1920).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. " Η προπαγάνδα του ΣΕΚΚΕ, άρχισε να πιάνει τόπο και χαρακτηριστικό είναι, πως ένα σύνταγμα στρατού αρνήθηκε να επιβιβαστεί στα πλοία και να μεταβεί στην Μικρά Ασία. Οι κομμουνιστές, με επικεφαλή τον Παντελή Πουλιόπουλο, οι οποίοι είχαν διεισδύσει στις μονάδες του στρατού στο πολεμικό μέτωπο, έκαναν ότι μπορούσαν για να υπονομεύσουν τις πολεμικές προσπάθειες. Κεντρικό σύνθημα, γίνεται το «Στα σπίτια σας!» (παρεμπιπτόντως, με αυτόν τον τίτλο [«Οίκαδε»], είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο κι ο εκδότης της «Καθημερινής», Γεώργιος Βλάχος, στις 14/27 Αυγούστου 1922, για το οποίο και κατηγορήθηκε). Οι λιποταξίες αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, τις οποίες διευκολύνουν με κάθε τρόπο οι κομμουνιστικοί πυρήνες του μετώπου. Ο Σοβιετικός ιστορικός Νόβιτσεφ, αναφέρει χαρακτηριστικά («Turtsia: Kratkayia Istoria»): «Χάρις στην εκτεταμένη προπαγάνδα του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που συνεργάστηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας… 100.000 φυγόστρατοι ή λιποτάκτες απέφυγαν τον ελληνικό στρατό… Ομάδες των κομμουνιστών παλαιμάχων της Μικράς Ασίας καυχώνταν ότι είχαν παίξει «οργανικό» ρόλο, διαδίδοντας τη σύγχυση και τον πανικό ανάμεσα στις ελληνικές μονάδες, τις κρίσιμες μέρες του Αυγούστου του 1922, όταν ο τουρκικός στρατός διέσπασε τις ελληνικές γραμμές… Αν και η αποτελεσματικότητα των κομμουνιστών πρακτόρων την κρίσιμη στιγμή δεν πρέπει να υπερτιμηθεί, συνέβαλαν στην περαιτέρω διάσπαση του μετώπου, όταν η τουρκική επίθεση έφτασε στο αποκορύφωμά της». Ο Αβραάμ Μπεναρόγια, περιγράφοντας την οργάνωση των κομμουνιστικών αντιπολεμικών πυρήνων στο μέτωπο, αναφέρει: «Μια ευρεία αντιπολεμική προπαγάνδα εις το μέτωπον και τα μετόπισθεν αναπτύσσεται. Οργανώνονται ενιαχού στρατιωτικοί κύκλοι προς μελέτη και συζήτηση. Ένα κόμμα αντιπολεμικό δημιουργείται στο μέτωπο».

  Το ΣΕΚΚΕ, παρ’ ότι για τους Σλάβους της Μακεδονίας, διεκδικούσε την αυτονόμηση της περιοχής, για τους υπόδουλους Έλληνες της Μικράς Ασίας, δεν έλεγε λέξη. Για τους κομμουνιστές, ο πόλεμος των Ελλήνων ήταν «ιμπεριαλιστικός», ενώ του Κεμάλ «απελευθερωτικός». Όταν η Γερμανοεβραία θεωρητικός του Σοσιαλισμού, Ρόζα Λούξεμπουργκ διακήρυττε πως «…Η σημερινή μας θέση στο Ανατολικό Ζήτημα είναι να αποδεχτούμε τη διαδικασία διάλυσης της Τουρκίας ως μια υπαρκτή πραγματικότητα και να μην κάνουμε σκέψη ότι θα μπορούσε ή θα έπρεπε κανείς να τη σταματήσει και να εκδηλώσουμε στους αγώνες για αυτοδιάθεση των χριστιανικών εθνών την απεριόριστη συμπαράστασή μας», οι Έλληνες κομμουνιστές καλούσαν σε «Συναδέλφωση των Ελλήνων και Τούρκων στρατιωτών και κοινή πάλη με τις λαϊκές μάζες ανεξάρτητα από εθνικές, φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις για τη δημοκρατία των εργατικών και αγροτικών συμβουλίων σ’ όλο το έδαφος της Μικράς Ασίας». Για τους Έλληνες κομμουνιστές, οι συμπαγείς ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας, ήταν «ελληνικές παροικίες του εξωτερικού». Τα αντιπολεμικά δημοσιεύματα των ελληνικών κομμουνιστικών εντύπων, αποτέλεσαν κι ένα απρόσμενο δώρο για τους Νεότουρκους του Κεμάλ, οι οποίοι τα ανατύπωναν και τα σκόρπιζαν στις γραμμές του ελληνικού στρατού, ενισχύοντας έτσι την πτώση του ηθικού. "

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ενώ, ήταν γνωστό πως η Ρωσία του Λένιν, υποστήριζε και τροφοδοτούσε τον ηγέτη των Νεότουρκων, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, κι ενώ η τύχη του Ελληνισμού βρίσκονταν στην κόψη του ξυραφιού, μ’ ένα δημοσίευμά του ο «Ριζοσπάστης», που υπέγραφε Κεντρική Επιτροπή του ΣΕΚΚΕ, τις 12 Απριλίου 1922 αποδοκιμάζει «την αισχροκέρδειαν, τον πόλεμον, την επιστράτευση», και καταλήγει με το «καταπληκτικό»: «Ζήτω η σοβιετική Ρωσία! Ζήτω οι Έλληνες εργάτες! Ζήτω το διεθνές προλεταριάτον! Κάτω οι πόλεμοι! Κάτω οι φόροι! Ζήτω η ειρήνη!». Διαφορετική γνώμη, φαίνεται να έχει όμως η «Ελληνική Κομμουνιστική Ομάς Οδησσού», που θεωρούσε αυτονόητα τα δικαιώματα των Ελλήνων στην περιοχή και με προκηρύξεις που μοίραζαν στον ελληνικό στρατό, καταγγέλλει τον τσαρισμό που «…ήθελε να πάρει την Τραπεζούντα, την Μικρασία και την Κωνσταντινούπολη ακόμα».

  Στις 22 Μαΐου 1922, ο ιστορικός της Αριστεράς, Ιωάννης Κορδάτος, θα υπογράψει κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΕΚΚΕ, που εστιάζει στην οικονομική πτυχή του πολέμου. Το άρθρο, το οποίο δημοσιεύεται στον «Ριζοσπάστη» καταλήγει ως εξής:
  «Να η αιωνία πληγή σου: Η εκστρατεία της Μικρασίας.
  Να η ρίζα του κακού: Ο μικρασιατικός αγών.
  Να η αιτία των φόρων, του απαίσιου δανείου, των υλικών και ηθικών συμφορών σου: Η διαιώνισις της μικρασιατικής περιπέτειας.
  Το κράτος‐κυβέρνησις χρειάζεται καθημερινώς 3 εκατομμύρια διά την εκστρατείαν αυτήν Από που θα βγουν τα εκατομμύρια αυτά; Από τη ράχη σου, δυστυχισμένε λαέ. Εάν δεν παύση η μικρασιατική πληγή κάθε εξάμηνο το κράτος θα χρειάζεται εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια…».

  Η Μικρασιατική Καταστροφή, η οποία θα επέλθει λίγο αργότερα και ο ξεριζωμός του Ελληνισμού από την Μικρά Ασία, δεν εμπόδισε τον «φυτευτό» από την Σοβιετική Ένωση αρχηγό του ΚΚΕ, Νίκο Ζαχαριάδη να γράψει λίγα χρόνια αργότερα: «Αν δεν νικιόμασταν στη Μικρασία, η Τουρκία θα ‘τανε σήμερα πεθαμένη και μεις Μεγάλη Ελλάδα… Γι’ αυτό, εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία, μα και την επιδιώξαμε» («Ριζοσπάστης», 12 Ιουλίου 1935), ενώ ο μάρτυρας Χρυσόστομος Σμύρνης που συγκλόνισε τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας -τον οποίο αρνήθηκε να εγκαταλείψει, παρ’ ότι του προσφέρθηκε η ευκαιρία- με τον μαρτυρικό του θάνατο, δεν ήταν παρά ένας «πράχτορας της ελληνικής μπουρζουαζίας» («Ριζοσπάστης», 26 Νοεμβρίου 1929).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ίγες δεκαετίες αργότερα, το ΚΚΕ θα επαναλάβει ότι «Το κόμμα μας εκτέλεσε το διεθνιστικό χρέος του καταγγέλλοντας τον τυχοδιωκτικό χαρακτήρα αυτού του πολέμου. Γιατί ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1919-1922 ήταν από την πλευρά της Ελλάδος, ένας άλικος, επιθετικός και αρπαχτικός πόλεμος» («Νέος Κόσμος», τεύχος Σεπτεμβρίου 1951) και δεν διστάζει να καυχηθεί για την δράση του: «Το Κόμμα μας αψηφώντας την τρομοκρατία ανέπτυξε σοβαρή αντιπολεμική δράση στο μέτωπο και στα μετόπισθεν κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο…» («Νέος Κόσμος», τεύχος Σεπτεμβρίου 1957).

  Η «δράση» βέβαια αυτή των κομμουνιστών, που βοήθησε κι αυτή στον βαθμό που μπορούσε, για να περιέλθουν οι Έλληνες Μικρασιάτες στην κατάσταση που περιήλθαν, δεν τους εμπόδισε να ζητήσουν την ψήφο των εξαθλιωμένων προσφύγων, στις εκλογές του 1923, εκφράζοντας την «συμπόνοια» τους και μεταφέροντας όλες τις ευθύνες της «κατάντιας» τους στον «παράφρονα εθνικισμό»:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Γιατι να γινεται copy paste ο Κορδατος; Θελουμε αρθρα του Ριζοσπαστη, που ειναι ακομα πιο αντικειμενικη πηγη!

  Δυστυχως η αντιβενιζελικη ηγεσια δεν ξεπατωσε το καρκινωμα των κομμουνιστικων παραφυαδων μεσα στο Στρατο, με τα γνωστα διαλυτικα αποτελεσματα.Εδειξε ασυγχωρητη αμελεια στο θεμα αυτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. “Αρπαχτικός πόλεμος” η απελευθέρωση της Ιωνίας

  «Το κόμμα μας εκτέλεσε το Διεθνιστικό χρέος του καταγγέλοντας τον τυχοδιωκτικό χαρακτήρα αυτού του πολέμου. Γιατί ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1919-1922 ήταν από την πλευρά της Ελλάδος, ένας ΑΔΙΚΟΣ, ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ και ΑΡΠΑΧΤΙΚΟΣ πόλεμος».

  2] Ἀπὸ τὶς χειρόγραφες « ἐφημερίδες τῶν στρατιωτῶν τοῦ Μικρασιατικοῦ Μετώπου 1921-1922», κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν στὴν Μικρά Ἀσία, , περιοδικὸ «Τὰ νέα τοῦ Ε.Λ.Ι.Α», τεῦχος 62 Δ. Χαροντάκης, καλοκαίρι 2003.

  “Μεγάλο μερίδιο στην ήττα” από την δράση των “κομμουνιστών στρατιωτών”

  “Μία από τις άγνωστες ώς τώρα πλευρές του μικρασιατικού πολέμου… είναι οι χειρόγραφες εφημερίδες που εκδίδονταν, οι περισσότερες νομίμως, από τους στρατιώτες στο Μέτωπο… Και τούτο για δύο λόγους:

  …δεύτερον, αποκαλύπτει το έδαφος στο οποίο έδρασε μία χούφτα –όχι περισσότεροι από 200 αγωνιστές– κομμουνιστών στρατιωτών εναντίον του πολέμου. Παρά το μικρό αριθμό τους, η αντιπολεμική δράση τους είχε μεγάλο μερίδιο στην ήττα του ελληνικού ιμπεριαλισμού.”

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ῥιζοσπάστης 12 Ἰουλίου 1935

  “Επιδιώξαμε” την “ήττα στην Μικρά Ασία”

  «Αν δεν νικιόμασταν στη Μ.Ασία, η Τουρκία θα ‘τανε σήμερα πεθαμένη και εμείς μεγάλη Ελλάδα. Τη “λευτεριά” μας θα την στηρίζαμε στην υποδούλωση του Τουρκικού λαού. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Το αποκρούουμε κατηγορηματικά. Η αστικοτσιφλικάδικη Ελλάδα στη Μ.Ασία πήγε όχι σαν εθνικός απελευθερωτής μα σαν ιμπεριαλιστική δύναμη, όργανο των εγγλέζων μεγαλοκαρχαριών. Πήγαινε όχι μόνο για να διαιωνίσει την ξενική κυριαρχία πάνω στον Τουρκικό λαό μα και να κάνει την Τουρκία αντισοβιετικό ορμητήριο. Γι’ αυτό εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστικοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία μα και την επιδιώξαμε».


  Αυτοί είναι οι απαίσιοι προδότες σλαυοκομμουνιστές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Μερικές ακόμα προδοτικές ομολογίες των απάτριδων...

  Α) Διακήρυξη 1924: «…οφείλει το ΚΚΕ να οδηγήση τις Ελληνικές μάζες (!!!) στον αγώνα για την υπεράσπιση της Σοβιετικής Πατρίδας»!

  Β) Ριζοσπάστης, 1931: «Ζήτω η Σοβιετική Ελλάδα»

  Γ) Περιοδικό «Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Νοεμβρίου 1933» : «…υπερασπιζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο την Σοβιετική μας πατρίδα» !!!

  Δ) Νίκος Ζαχαριάδης (το βιβλίο του «Ιστορία του ΚΚΕ», κεφάλαιο 7). : «Όξω από την Μεγάλη Ιδέα, ενάντια της»!

  Ε) Επιστολή 415 στελεχών του ΚΚΕ στον Χρουτσώφ, το 1955 στην Τασκένδη: «…και θα συντρίψουμε τον πατριωτισμό μέσα στην Κ.Ο μας και θα είμαστε πιστοί στον διεθνισμό και στην μάνα μας και ΠΡΩΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ, την Σοβιετική Ένωση»!

  Στ) Φθινόπωρο του 1948, ο Μάρκος Βαφειάδης στην «Πλατφόρμα», λέγει: «Η στρατολογία των νέων ανταρτών δεν αποτελείτο ούτε κατά 10% από Έλληνες…η στρατολογία του Δ.Σ.Ε (Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας) επετυγχάνετο κατ’ ουσία και εξ’ ολοκλήρου δια της βίας».

  Ζ) Ν. Ζαχαριάδης Ιαν. 1949 Πέμπτη Ολομέλεια ΚΚΕ: «Αν δεν κάναμε την Βάρκιζα, η ήττα μας θα ήταν συντριπτική…Η Βάρκιζα μας έδωσε τη δυνατότητα να ανασυνταχθούμε και να προχωρήσουμε προς το καινούριο ξεσήκωμα».

  Η) Οι διαταγές: 206/9-5-43 και 4.372/30-5-43 εντολή του κομιτάτου των Βουλγάρων στην Περλεπέ προς τα παραρτήματα τους στην Καστοριά: «Να ενταχθεί η δίωξη των Ελλήνων πατριωτών και να αποφεύγετε κάθε σύγκρουση με τους αντάρτες του Ε.Α.Μ. Ε.Λ.Α.Σ Αν συλαμβάνονται Βούλγαροι παρά των ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. έχει προβλεφθεί να μην θίγονται».

  Θ) 13-1-44 Υπογραφή συμφωνίας από το 5ο σύνταγμα του Ε.Λ.Α.Σ και της Αλβανικής «τσέτας»: «Συμφωνία για την παροχή βοήθειας από τους αλβανούς στον Ε.Λ.Α.Σ στον αγώνα του εναντίον του Ε.Δ.Ε.Σ (Ζέρβας)»!

  Ι) 30-3-44 Χωρίον Κόλινες Κυνουρίας: «Συμφωνία μεταξύ Ε.Λ.Α.Σ και Γερμανών, όπου ο Ε.Λ.Α.Σ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χτυπήσει τους Γερμανούς κατά την αποχώρηση τους από την Ελλάδα»!!!

  Ια) Σύμφωνο μεταξύ Ε.Λ.Α.Σ και Γερμανών(31.756 Μονάς Στρατιάς Αιγαίου), στο χωριό Λιβάδι Μακεδονίας την 1-9-44: «Ο Ε.Λ.Α.Σ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εμποδίσει την αποχώρηση του γερμανικού στρατού από την Ελλάδα, οι δε Γερμανοί σε αντάλαγμα παραχωρούν στον Ε.Λ.Α.Σ βαρύ οπλισμό και άλλο πολεμικό υλικό και έτσι ο Ε.Λ.Α.Σ θα μπορούσε να εξουδετερώσει άλλες ομάδες που θα επιτίθεντο εναντίον των Γερμανών»!!!!! Εκ μέρους του ΕΛΑΣ υπέγραψε ο Καπετάν Κίτσος.

  Ιβ) Σύμφωνο Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης την 20-9-44 μεταξύ ΚΚΕ και του Βουλγαρικού στρατού κατοχής: «Ο Ε.Λ.Α.Σ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύσει την υποχώρηση των βουλγαρικών στρατευμάτων μέχρι τα σύνορα, αρκεί όλος ο οπλισμός τους να περιέλθει στον Ε.Λ.Α.Σ».

  Ιγ) 6-10-44 Συμφωνία μεταξύ Ε.Λ.Α.Σ (Ε. Ματσούκας) και Κ.Κ. Βουλγαρίας (Σ. Γκανόφσκι): «Καθορίζεται η στενή συνεργασία Ε.Λ.Α.Σ και βουλγαρικών στρατευμάτων στα υπό των βουλγάρων κατεχόμενα εδάφη».

  Ιδ) Φεβρουάριος 1948 Συνέδριο του ΚΚΕ στην Κρυσταλλοπηγή Καστοριάς: «Επικύρωση αποφάσεως της «προσωρινής κυβέρνησης» του Μάρκου Βαφειάδη για την έναρξη του παιδομαζώματος. Εισηγητής του παιδομαζώματος ήταν η γιουγκοσλάβα υπουργός δημοσίας εκπαιδεύσεως Μίτρα Μίτροβιτς Τζίλας της Δημοκρατίας των Σκοπίων».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Η έλευση ελληνικών στρατευμάτων στο βιλαέτι της Σμύρνης και μόνον, δεν ήταν μια "τυχοδιωκτική επίθεση" του Βενιζέλου, αλλά ένα μελετημένο και λεπτό εγχείρημα του ικανότερου και ευφυέστερου πολιτικού της νεώτερης ιστορίας μας. Δεν επισκέφθηκε καν ο ίδιος, ως θριαμβευτής τη Σμύρνη, λειτουργώντας ως πολιτικός διαμετρήματος.
  Όμως αυτό το κατόρθωμα του δαιμόνιου Κρητικού δεν ευδοκίμησε. Φρόντισαν λυσσαλέα οι αντίπαλοί του δεξιά και αριστερά. Τουλάχιστον το ΚΚΕ αντιπαρατέθηκε λεκτικά και μόνον. Οι άλλοι όμως... Απόπειρα δολοφονίας, κινητοποίηση για να μαυριστεί στις εκλογές και μετά, η άφρων εκστρατεία ηλιθίων βασιλοταγών στο ...Σαγγάριο.
  Τώρα ψάχνετε αν καλώς ή κακώς εκτέλεσαν τους έξι. Κάπου έπρεπε να ξεσπάσει το πράγμα. Μπορούσαν να κρεμάσουν το παλάτι και τους επιφανείς υποστηρικτές του; Όχι. Μπορούσαν να παραδεχτούν, μέσα στο τυφλό τους μίσος, τις συνέπειες της περιθωριοποίησης ενός Ελευθερίου Βενιζέλου; Όχι. Προσπάθησαν να καταλαγιάσουν τα πράγματα, δικάζοντας και εκτελώντας τους έξι ή μόνον έξι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Εδώ δυστυχως ολοι αρχισαν παλι την πολιτικολογια, και ουδεις ασχολειται με ορισμενα πολύ ενδιαφεροντα στοιχεια του κειμενου:

  «βουλευτης ΚΑΛΚΑΝΗΣ (απευθυνομενος στον Στρατηγο Θεόδωρο Πάγκαλο):
  "Είπετε ότι τον Χατζανέστη εγνωρίζετε καλά, ότι ήτο TΙΜΙΟΣ άνθρωπος, ΑΝΔΡΕΙΟΣ και λέγετε ότι δεν επιστεύετε ότι θα κατέληγεν εις αυτά τα αποτελέσματα."

  Προκειται για μια ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ δηλωση, προερχομενη από τον ικανοτερο βενιζελικο στρατηγο, και Προεδρο της Ανακριτικης Επιτροπης της Δικης των Εξι.

  Θα μπορουσε το ιστολογιο να μας καποιο δωσει συνδεσμο με τα πρακτικα της συνεδριασης και το ακριβες περιεχομενο της δηλωσης του Πάγκαλου;

  Ο Χατζηανεστης ηταν ενας καλος αξιωματικος, που του φορτωσαν πολυ περισσοτερες ευθυνες για την Καταστροφη από οσες πραγματικα ειχε, και υπεστη τρομερη ηθικη δολοφονια μετα θανατον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Αρτινέ κοίτα και τα της παράταξης σου. Παραίτηση αξιωματικών μετά το 1920 , προδοτική προπαγάνδα αμυνιτών από την Πόλη και δήθεν "ρεαλιστική" στροφή ηλίθιων βενιζελόδουλων πολιτικών και στρατιωτικών ως προς την εξέλιξη της εκστρατείας.. Αυτών που μας έμπλεξαν σε μια εκστρατεία καταδικασμένη από την αρχή. Αυτά περί ξεσπάσματος είναι αστεία. Με αυτό το σκεπτικό έπρεπε και το 1935 να εκτελεστού όλοι οι βενιζελικοί αρχηγοί για να ηρεμήσει ο λαός μετά . Απλά ήταν η μόνη λύση που έμενε στο " δημοκρατικό " στρατόπεδο . Να ρίξει όλες τις ευθύνες στους αντιβενιζελικούς και να παρουσιαστούν αυτοί ως ήρωες της τελευταίας στιγμής ( άσχετα αν πούλησαν την ανατολική Θράκη κλπ). Βενιζελικοί και κομμουνιστές έχουν τις ίδιες ευθύνες για την διάλυση του μετώπου και την αντιπολεμική προπαγάνδα. Κάτι ανάλογο έγινε αργότερα και με τον ελληνικό στρατό στην Μέση ανατολή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Εσύ κοιτάς κολλημένα, παρατάξεις, κόμματα και όχι την ιστορική αλήθεια. Δυστυχώς για τις ανάγκες του διαλόγου, δεν έχεις τί να απαντήσεις. Από τη μία κάτι σαν εσένα στοχεύουν ακόμα σήμερα στη κόκκινη μηλιά, Β. Ήπειρο, Ανατ. Θράκη (το Σαγγάριο μήπως;) με λόγια παχιά βεβαίως - βεβαίως και από την άλλη σας κακόπεσε η Σμύρνη! Πού ακούστηκε μετά το θρίαμβο της συνθήκης των Σεβρών να πάνε να τον δολοφονήσουν; Εκεί έφτασε η εθελοτυφλία και ο φθόνος μετά μπόλικης ηλιθιότητας. Ούτε καν ξέρετε πώς ασκείται η πολιτική και εκστασιαζόσαστε με τον Πάγκαλο που κατέλαβε την Προύσα άνευ αντίστοιχου σχεδιασμού και εντολής ή με τον ανεκδιήγητο Χατζηανέστη.
  Η τραγωδία της Μικρασίας δεν προσφέρεται για κομματικούς αλαλαγμούς. Λίγη περίσκεψη τουλάχιστον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Αρτινε, το ΚΚΕ δεν αντιταχθηκε "λεκτικα" ,οπως λες, στο Μικρασιατικο εγχειρημα, αλλα δημιουργησε μυστικη κεντρικη επιτροπη στο Μετωπο, οπου εσπερναν την ηττοπαθεια!! Απορω πως εσυ ο πολυδιαβασμενος, δεν το γνωριζεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ¨Το 1957, ο υπουργός Εξωτερικών της τότε κυβέρνησης Κ. Καραμανλή, Ε. Αβέρωφ, από το επίσημο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απαντώντας στον Τούρκο συνάδελφό του, είπε: «...Ο πόλεμος αυτός έγινε, διότι προσεκλήθημεν όπως συμμετάσχομεν εις αυτόν υπό της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, αι οποίαι, δυνάμει της Συνθήκης των Σεβρών, εισέβαλαν εις την Μικράν Ασίαν και εκάλεσαν την Ελλάδα να καταλάβει την ακτήν, την οποίαν όντως κατέλαβαν... Πρέπει να αναγνωρίσομεν ότι η Τουρκία απήντησε με μίαν υπερηφάνειαν και μίαν γενναιότητα, η οποία της έδωσε την εθνικήν της ανεξαρτησίαν. Αλλά πρέπει να υπάρξει προσοχή προτού αναφερθεί αυτός ο πόλεμος, ως πόλεμος ελληνικής κατακτήσεως. Ητο πόλεμος συμμαχικής κατακτήσεως, εις την οποίαν η Ελλάς εκλήθη να λάβει μέρος, αλλά βεβαίως δεν ήτο ελληνικός πόλεμος¨ (1)

  Να η έμπρακτη ομολογία για ποιους πήγε ο Ελληνικός στρατός στην Ιωνία, όχι βέβαια για να απελευθερώσει τους Μικρασιάτες, αλλά για να εξυπηρετήσει τις μεγάλες δυνάμεις κάνοντας τους τον χαμάλη με το αίμα των στρατευμένων παιδιών της Ελλάδας, να γιατί έγινε αυτή η άφρονα εκστρατεία.
  Νομίζω δεν χρειάζεται καμιά άλλη απόδειξη τα γεγονότα μιλάνε..
  Γιαυτό η Ελληνική διοίκησης τίποτε δε έκανε στην πράξη τίποτε για να προχωρήσει το διάστημα 1919-1922 η ενσωμάτωση της Σμύρνης στην Ελλάδα, αντίθετα έκανε ότι μπορούσε για να τα χάσει όλα , σαν να είχαν μετανιώσει ή να μη το ήθελαν ποτέ….
  Ουσιαστικά με τον τυχοδιωκτισμούς και τον επιθετικό πόλεμο που έκαναν από το θέρος του 1920 χωρίς καμιά διεθνή υποστήριξη , αλλά για λογαριασμό των Εγγλέζων οδηγηθήκαμε στην μικρασιατική καταστροφή.


  (1) από http://users.sch.gr/mikrasia/kkemikra.htm του Χρήστου Τσιντζιλώνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ο Χαρακτήρας της μικρασιατικής εκστρατείας
  Και τα ερωτήματα για τους τυχοδιωκτισμούς των Βενιζελικών και των φιλομοναρχικών
  Ο χαρακτήρας τους Μικρασιατικού πολέμου 1919-1922, δεν ήταν ούτε, αμυντικός δηλαδή ένας δίκαιος πόλεμος που γίνεται για την υπεράσπιση των βωμών και εστιών ούτε απελευθερωτικός διότι απελευθερωτικός είναι ό πόλεμος που ελευθερώνεις μια περιοχή που ο πληθυσμός που απελευθερώνεται από τον δυνάστη είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού και όχι η μειοψηφία , ούτε δημοκρατικός γιατί σε αυτή την περίπτωση παρέχεις πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα σε αυτούς που απελευθερώνεις: Όπως δικαίωμα ψήφου, εκλογές, πολιτικά δικαιώματα, συμμετοχική δημοκρατία κ.λ.π κάτι που δεν έγινε ποτέ .
  Αντίθετα έβλεπαν όλους σαν υποτελείς και σκλάβους στο κράτος των Αθηνών Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, και ιδιαίτερα τους Έλληνες Μικρασιάτες τους χαρακτήριζαν σαν Τουρκόσπορούς οι Ελλαδικοί αξιωματούχοι , και δημιούργησαν με αυτή την πρωτόγονη και ηλίθια τακτική τους όχι ενότητα στην βάση της κοινωνίας αλλά φυλετικό και θρησκευτικό μίσος μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων με όλες τις συνέπειες αργότερα..
  Ποτέ οι αρχαίοι Έλληνες δεν καλλιέργησαν στους λαούς που κατέκτησαν το φυλετικό μίσος αντίθετα καλλιέργησαν νοοτροπία ενσωμάτωσης και ισότιμης συνεργασίας..
  Ουσιαστικά το Ελληνικό κράτος για τους Μικρασιάτες, ήταν κακιά μητριά και όχι μάνα, για δε τους μουσουλμάνους εχθρικό και απωθητικό, διότι όλους αυτούς τους θεώρησε υπηκόους και όχι σαν πολίτες με δικαιώματα όπως προέβλεπε η συνθήκη των Σεβρών που σε αυτόν το τομέα οι αυταρχικές κυβερνήσεις των Αθηνών δεν έκαναν τίποτε για να ενώσουν τους λαούς στην προοπτική της ενσωμάτωσης της περιοχής της Σμύρνης στην Ελλάδα..
  Ο δε πόλεμος ήταν ένας καθαρός επιθετικός προσχηματικός πόλεμος με προκάλυμμα την Ελληνική εθνική μειονότητα που αποτελούσε το 20% του πληθυσμού που στο τέλος την πρόδωσαν αυτοί οι κύριοι ελεεινά και τρισάθλια , γατί στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για αυτούς τους ανθρώπους τους είχαν γραμμένους στα υποδήματα τους , όπως έχουν και σήμερα τον Ελληνικό λαό .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Θα θελα να συμπληρώσω αντιγράφοντας: Μικρασιατική καταστροφή 80 Χρόνια από τη Συνθήκη των Σεβρών(1)
  Ο Χαρακτήρας της εκστρατείας
  Πέρα όμως από τις τεράστιες ευθύνες των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τη μικρασιατική καταστροφή, για το ξερίζωμα του μικρασιατικού ελληνισμού από τις πανάρχαιες εστίες του, την κύρια, την πρωταρχική ευθύνη φέρνουν οι δυνάμεις της ελληνικής ολιγαρχίας, που εκπροσωπούνταν τότε από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, το κόμμα των Φιλελευθέρων και το Λαϊκό. Το πρώτο γιατί άρχισε τον τυχοδιωκτικό πόλεμο και το δεύτερο γιατί τον συνέχισε. Οι δυνάμεις αυτές, καθοδηγούμενες βασικά από στενά ταξικά κίνητρα και αγνοώντας το εθνικό συμφέρον, πλειοδοτούσαν σε υποτέλεια και δουλική υπακοή στα κελεύσματα των ιμπεριαλιστών.
  Οι κύριες αιτίες της αντεθνικής και εγκληματικής στάσης και των δύο κομμάτων της ελληνικής ολιγαρχίας στα πολεμικά γεγονότα του 1919-1922 ήταν η οικονομική και πολιτική εξάρτηση της χώρας από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, η στενή σύνδεση των οικονομικών συμφερόντων της ντόπιας ολιγαρχίας με τα συμφέροντα των ξένων ιμπεριαλιστών και η πολιτική υποτέλειας που για τους παραπάνω λόγους ήταν υποχρεωμένη να ακολουθεί. ....
  Η μικρασιατική καταστροφή έδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο τα ολέθρια αποτελέσματα από τη συμμετοχή της Ελλάδας στους πολεμικούς συνασπισμούς και στις πολεμικές περιπέτειες των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. ...
  Τα πολεμικά γεγονότα του 1919-1922 που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή έδειξαν ότι οι «σύμμαχοι» και «φίλοι» της Ελλάδας, που προέρχονταν είτε προέρχονται και σήμερα από το στρατόπεδο του ιμπεριαλισμού, ήταν κι εξακολουθούν να είναι οι πιο άσπονδοι εχθροί της, που δε λογάριασαν και δε λογαριάζουν τα εθνικά μας συμφέροντα είτε το λαό μας, μα πάντα έβαζαν και βάζουν πάνω απ' όλα τα δικά τους οικονομικά, πολιτικά και στρατηγικά συμφέροντα".

  Κύπρο
  (1) http://users.sch.gr/mikrasia/kkemikra.htm του ν
  του Χρήστου Τσιντζιλώνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ανώνυμε, της 17/12/2014, μα και συ το ίδιο επαναλαμβάνεις. Ακόμα και να αληθεύει απολύτως ο ισχυρισμός σου περί επιτροπής του ΚΚ στο Μέτωπο, για να σπείρουν ηττοπάθεια, πάλι στο λεκτικό εμπίπτει. Τώρα, ένα κόμμα το πολύ χιλίων μελών τότε, στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, να είναι υπεύθυνο για την κατάρρευση της προέλασης ενός ολόκληρου στρατού στα βάθη της Μ. Ασίας και στην απέξω ολόκληρη κυβέρνηση εκπρόσωπος μιας μεγάλης παράταξης, βασιλιάς και σία, έ... Δεν αντέχουν στη λογική και στη σοβαρότητα αυτά.
  Ηττοπάθεια ολκής έσπειραν τα τραγικά σφάλματα ανικάνων πολιτικών και πολιτειακών ηγετών, που εκτός των των αφρόνων επεκτατικών σχεδίων διόριζαν επικεφαλής του στρατού ημιπαράφρονες τύπου Χατζηανέστη!
  Αναπόφευκτη ηττοπάθεια και σωρηδόν λιποταξίες είχαμε, όταν οι Τούρκοι του Κεμάλ έσφαζαν και εξευτέλιζαν τους φαντάρους μας, που τους έστειλαν στα έγκατα της κόλασης, όπου κανένα Έλληνα δε συναντούσαν εκεί, παρά στίφη, μεν, μαχόμενα όμως λυσσαλέα υπέρ των βωμών τους και των εστιών τους.... Άκου φταίει το Κ.Κ.!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Οι οπαδοί της κυβέρνηση Γούναρή, δεν έκαναν ποτέ την αυτοκριτική τους για τα δρώμενα τους που οδήγησαν στον ξεριζωμό του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας αλλά με πλήρη θρασυδειλία τις ευθύνες τους προσπαθούν να τις φορτώσουν στους άλλους, Βενιζελικούς και κομμουνιστές.
  Έτσι δεν μίλησαν ποτέ για τα παρακάτω θέματα:
  1) τον 1920 ενώ το Λαϊκό κόμμα του Γούναρη εκλέχτηκε με το κεντρικό σύνθημα ειρήνη και σταμάτημα του πολέμου με την Τουρκία , αλλά μόλις πήρε την κυβέρνηση αθέτησε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις συνέχισε αυτόν τον άφρονα πόλεμο.
  2) Η ανυπαρξία διπλωματίας της κυβέρνησης Γούναρη που οδήγησε σε διπλωματική απομόνωση της Ελλάδας θεωρώντας την ο διεθνής τύπος σαν ένα γκάνγκστερ που προσπαθεί να διαλύσει την Τουρκία για λογαριασμό των Άγγλων.
  3) Αντίθετα με την διπλωματία του Κεμάλ, που μέσα σε έξι μήνες πήρε με το μέρος του Ρωσία, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τον συγχαρούν όλοι αυτοί δημόσια για την νίκη στον Σαγγάριο το 1921, και να δεχθούν την ακύρωση της συνθήκης των Σεβρών
  4) Όταν έβλεπαν ότι υπήρχε αδιέξοδο μετά το καλοκαίρι του 1921 γιατί δεν προτίμησαν ένα έντιμο συμβιβασμό με την Τουρκία του Κεμάλ, αλλά βάδισαν προν τον όλεθρο.
  Επιπλέον υπάρχει η ελεεινότητα και η μικρότητα που επέδειξαν απέναντι στους Μικρασιάτες, προτίμησαν να τους σφάξουν οι τσέτες παρά να τρους υποβοηθήσουν, ώστε να έλθουν στην Ελλάδα και να σωθούν.
  Φαίνεται ότι οι υπουργικές καρέκλες τους είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία από τις ανθρώπινες ζωές.
  1) Όλα αυτά τα τεκμηριώνουν τα παρακάτω γεγονότα δεν οργάνωσαν λαϊκές πολιτοφυλακές από Μικρασιάτες τους άφησαν αόπλους και απροστάτευτους, απαγόρευσαν την έλευση των μικρασιατικών στην Ελλάδα με το επαίσχυντο ΦΕΚ νόμος 2870/1922,, δεν έστειλαν πλοία να παραλάβουν τους Μικρασιάτες εγκαίρως πριν έλθουν οι Τούρκοι, αλλά πήγαν μετά 17 ημέρες μετά αφού είχε ολοκληρωθεί η εθνοκάθαρση του ανδρικού πληθυσμού των Ελλήνων και των Αρμενίων από τους Τούρκους(25 Αύγουστου 1922 απεχώρησε ο Ελληνικός στρατός χωρίς να παραλάβει κανένα πρόσφυγα, στις 11 Σεπτεμβρίου 1922 κατόπιν συμφωνίας με τον Κεμάλ μετέβησαν τα πλοία στην Σμύρνη για να παραλάβουν τα λείψανα των εναπομεινάντων προσφύγων
  2) Και το πιο τραγικό υπήρχε απαγόρευσή του απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Χιου και της Μυτιλήνης όλες αυτές τις τραγικές μέρες
  Αυτοί οι άναδροι ακόμα και σήμερα προκαλούν και δεν κάνουν καμία αυτοκριτική για τα εγκληματικά τους λάθη που οδήγησαν στην μικρασιατική καταστροφή, αλλά τις τεράστιες ευθύνες τους προσπαθούν να τις φορτώσουν σε άλλους
  Συμπερασματικά:
  Η Ιστορία δικαίωσε το ΣΕΚΕ (ΚΚΕ) που ήταν ξεκάθαρά και αταλάντευτα κατά του πολέμου και αν εισακούγονταν δεν θα είχε γίνει ο ξεριζωμός του Ελληνισμού
  Επιπλέον η Ελλάδα το 1920 έπρεπε να ζητήσει την άμεση εφαρμογή της συνθήκης των Σεβρών, και να απαιτήσει από τις εγγυήτριες δυνάμεις την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας κάτι που δεν θα μπορούσε να το αρνηθούν ούτε οι σύμμαχοι ούτε και ό Κεμάλ, και με αυτό τον τρόπο θα εδραίωνε όλα τα κεκτημένα της συνθήκης των Σεβρών παγιώνοντας την ειρήνη
  Επίσης αν ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην διακυβέρνηση της χώρας 1920-1922 η κυβέρνηση θα αντιλαμβάνονταν εγκαίρως το αδιέξοδο του πολέμου θα είχε δώσει πολύ πιο γρήγορα διπλωματική λύση με έναν έντιμο συμβιβασμό .
  Αλλά δυστυχώς δειλοί και μοιραίοι και άνανδροι κυβέρνησαν την Ελλάδα το κρίσιμο διάστημα του 1920-1922, που ενέπλεξαν την Ελλάδα σε έναν άφρονα πόλεμο και έτσι υποβόηθησαν τα σχεδία των Κεμαλιστών για γενοκτονία και ξεριζωμό των μικρασιατών από τις προαιώνιες εστίες τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. οκ Ιδεοληπτινε(εεε συγγνωμη, Αρτινε ηθελα να πω), συνεχισε να μιλας μονος σου! Κανεις δεν αρνηθηκε ανθρωπε μου οτι δεν υπηρχαν πολιτικες και στρατιωτικες ευθυνες των Μετανοεμβριανων! Σαφως και υπηρχαν, αυτο που λεμε ειναι οτι υπηρχαν και καποιοι επονομαζομενοι Αμυνιτες(με αθλιο ρολο σε αυτη την υποθεση), τους οποιους εσυ κανεις γαργαρα, λεμε επισης οτι υπηρχε ενα ΚΚΕ που επισης εκανε ζημια στο Μετωπο και επειδη επιμενεις σε αυτη τη μ.....α το "λεκτικο", να στο κανω πιο λιανα, βοηθουσαν σε λιποταξιες κλπ οι ΚΚΕδες! Ενταξει? το πιασαμε, η ακομα να καταλαβεις?...
  Αυτο που κραυγαζουμε τοσο καιρο, εμεις οι "βασιλικοι-κωνσταντινικοι-συντηρητικοι-μοναρχοφασιστες" και δεν λετε να καταλαβετε(η κανετε οτι δεν καταλαβαινετε), ειναι το ζητημα της "εσχατης προδοσιας" και το αν αποδειχτηκε ποτε κατι τετοιο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Απλά ενώθηκαν ΚΚ και βασιλικοί εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου και τα αποτελέσματα γνωστά...
  Ο Φωτεινός αναπαράγει σήμερα τις θέσεις και τα τσιτάτα του ΚΚ των αρχών του προηγούμενου αιώνα, με το γνωστό απηρχαιωμένο, στείρο τρόπο. Δεν λαμβάνει υπ' όψιν το ιστορικό γίγνεσθαι και κυρίως τον τρόπο άσκησης πολιτικής σε συνδυασμό με τις διεθνείς συγκυρίες και ισσοροπίες, με τρόπο ώστε να επιβιώνει ένα μικρό κράτος όπως η Ελλάδα. Ένα παράδειγμα ξεπερασμένης αντίληψης είναι, όταν λέει, πως ο Βενιζέλος δεν έκανε τίποτα να ενσωματώσει τη Σμύρνη. Αυτός ο σπουδαίος πολιτικός άνδρας όμως, ξεκίνησε με πάρα πολύ προσεκτικά βήματα στη γη της Ιωνίας. Διόρισε το Στεργιάδη, που υπήρξε ο ιδανικότερος διοικητής ανάμεσα σε τόσες εθνότητες (γιαυτό και τον αντιπάθησσαν οι ντόπιοι Ελληνες προύχοντες - του μητροπολίτη Χρυσόστομου συμπεριλαμβανομένου-,) ίδρυσε Πανεπιστήμιο με επικεφαλής τον Καραθεοδωρή, έφερε για στελέχωση της διοίκησης τουρκοκρητικούς ως γέφυρα με το μουσουλμανικό στοιχείο, απαγόρευσε στον βασιλέα να επισκεφθεί τη Σμύρνη, σκόπευε σε μελλοντική αυτονομία κλπ.
  Τώρα, οι χειρισμοί και τα οράματα αυτού του σπουδαίου πολιτικού άνδρα τί σχέση έχουν με τα τσιτάτα του ΚΚΕ και κυρίως με την μετέπειτα εγκληματικά αλλοπρόσαλλη πολιτική του Κωνσταντίνου και της κυβέρνησής του;

  Εν κατακλείδι έχω να πω πως πράγματι τα σεντόνια του Φωτεινού με τις επαναλαμβανόμενες απόψεις είναι κουραστικά για ένα μπλογκ και δεν μπορούν να βοηθήσουν πολύ στο διάλογο. Από την άλλη, απαράδεκτοι οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί κάποιων εναντίον όσων διαφωνούν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Η πραγματικότητα είναι απλή, τον άφρονα πόλεμο στην Mικρά Ασία τον ξεκίνησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος από το θέρος του 1920, και δεν υπήρχε κανένας λόγος.
  Διότι εύκολα ξεκινάς έναν πόλεμο, αλλά δυστυχώς δεν σταματά αυτός όταν εσύ θέλεις.
  Ιστορικά με τον πλέγμα των διεθνών σχέσεων ένας μονομερής πόλεμος χωρίς διεθνή υποστήριξη είναι καταδικασμένος ακόμα και να είναι νικηφόρος (βλέπε πρόσφατα Μιλόσεβιτσ στην Γιουγκοσλαβία, με τους πολέμους κατά Κροατών και μουσουλμάνων, Σαντάμ στο Κουβέιτ) εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο οι δύο υπερδυνάμεις.
  Αρά η μονομερής ενέργεια της Ελλάδας το θέρος του 1920 για επίθεση στην Τουρκία ήταν η ταφόπλακα της συνθήκης των Σεβρών.
  Πραγματική προσπάθεια για ενσωμάτωση της Σμύρνης στην Ελλάδα θα ήτα η άμεση παροχή πολιτικών δικαιωμάτων σε όλους τους πολίτες ( Έλληνες Τούρκους, Αρμένιους κ.λ.π) και η διενέργεια δημοψηφίσματος το ταχύτερο δυνατόν στο 1920 το πολύ το 1921 και όχι ένας άφρονας πόλεμος κατά της Τουρκίας που άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου.
  Άρα όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό που χρειάζονταν για να εδραιωθεί και να παγιωθεί η συνθήκη των Σεβρών ήταν η ειρήνη και όχι ένας νέος πόλεμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Εάν πράγματι ήταν σπουδαίος άνδρας ο Στεργιάδη, κατά την κατάρρευση του μετώπου τον Αύγουστο του 1922, πρωτίστως θα είχε μεριμνήσει για να ενημερωθούν οι Μικρασιάτες για την πραγματική κατάσταση για να σωθούν και να φύγουν εάν ήθελαν, και όχι να το κρατά επτασφράγιστο μυστικό, και να φύγει κρυφά αυτός από την Σμύρνη για να σώσει το τομάρι του και μόνο- Αντίθετα ο μητροπολίτης ο Χρυσόστομος με όλα του τα λάθη, πέθανε σαν ηρωας-.
  Επιπλέον δεν λειτούργησε σαν Έλληνας διοικητής της Σμύρνης με προοπτική την Ενσωμάτωση της, αλλά στην πραγματικότητα ήταν εντολοδόχος των μεγάλων δυνάμεων γιαυτό δεν παρείχε κανένα πολιτικό δικαίωμα στους κάτοικους της επαρχίας της Σμύρνης με προοπτική το δημοψήφισμα. ( θα λέγαμε ποιητική αδεία ότι ήταν ένα είδος Παπαδήμα του 1920-1922 όπως υπήρξε και ο Παπαδήμα το 2011-2012 που ήταν εντολοδόχος και αυτός της τρόικας και μόνο) .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Βέβαια για να αποδώσουμε ''τα του Καισαρος'', ο Στεργιαδής θα ήταν υποχρεωμενος να λειτουργήσει υπέρ της Ελλάδας (προοπτική ενσωμάτωσης της Σμύρνης) εάν δεν είχε αρχίσει ο αφρονα πόλεμος κατά της Τουρκίας από το θέρος του 1920. Πόλεμος που ουσιαστικά ματαίωσε καθε προοπτικής ειρηνικής συμβίωσης στην επαρχία της Σμύρνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Εδώ ακριβώς βρίσκεται η διαφορά μεταξύ ΚΚΕ και Μεταξά την προσέγγιση της Μικρασιατικής εκστρατείας: το ΚΚΕ έβλεπε έναν κατακτητικό πόλεμο εναντίον των Τούρκων (όπως τα περιγράφει γλαφυρά ο κ. Φωτεινός που αναφέρει τους Έλληνες σε μειονότητα του 20%, πάλι καλά), ο Μεταξάς ένα υπερπόντιο άλμα που ξεπερνούσε τις δυνάμεις του Ελληνικού κράτους ζητώντας να κρατηθεί η Ανατολική Θράκη, εδαφική προέκταση αρκετά σημαντική που στις συζητήσεις για το μικρασιατικό παραγνωρίζεται σαν κάτι ασήμαντο. Όπως άλλωστε και η τελική παράδοση της...

  Ο κ. Φωτεινός δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος για τα ΦΕΚ που επικαλείται κτλ το πιο ανακόλουθο όμως είναι η μόνιμη ανεδαφική τοποθέτηση της αριστεράς ότι το κράτος δεν νοιαζόταν για τους Μικρασιάτες. Για αυτό τον λόγο οι υποτιθέμενοι δήμιοι τους μετά την αποτυχία της εκστρατείας στον Σαγγάριο ρίσκαραν τα πάντα, εξάντλησαν το κράτος, έκαναν εσωτερικό δανεισμό για να κερδίσουν χρόνο για έναν έντιμο συμβιβασμό. Ακριβώς για την σωτηρία των Μικρασιατών δεν απέσυραν τον στρατό. Και έγινε η καταστροφή και το πλήρωσαν με την ζωή τους. Και πάνω στους τάφους τους και την μνήμη τους έχουμε τους πάσης φύσεως αριστερούς να κουνάνε τηλεγραφήματα και ΦΕΚ που είτε δεν υπάρχουν (τηλεγράφημα) είτε δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα και δεν εφαρμόστηκαν ποτέ (ΦΕΚ διαβατηρίων).

  Η αλήθεια φυσικά θα θριαμβεύσει για τον απλό λόγο ότι ο χρυσός ακόμη και ανακατωμένος με λάσπη παραμένει χρυσός. Απλώς θα χρειαστεί κάποιον να τον βρει και να τον καθαρίσει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Επίσης για τις ευθύνες των βενιζελικών αμυνιτών ( των κομμουνιστών είναι γνωστές δεν χρειάζεται να τις ξαναλέμε) είναι ότι το 1935 η εφημερίδα ελληνικό μέλλον δέχτηκε μήνυση από τον πανίσχυρο τότε Κονδύλη ( που είχε μεταστραφεί) επειδή σε άρθρο της ξεσκέπαζε το ν ρόλο των βενιζελικών της Πόλης μετά το 1920. Παρά την παντοδυναμία του Κονδύλη η εφημερίδα δικαιώθηκε από τους δικαστές! Αυτό λέει πολλά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Επίσης σύμφωνα με τον Σταυρίδη πρώην αρχηγό του κκε, μετά την κατάρρευση το προδοτικό κκε στήριξε την δικτατορία Πλαστήρα ( η σταθερή φιλιά βενιζελικών-κκεδων που λέγαμε) και σταμάτησε την προπαγάνδα στους φαντάρους. Ο Γούναρης είχε φυλακίσει αρκετούς κομμουνιστές για τον αντεθνικό ρόλο τους, οι οποίοι αποφυλακίστηκαν στην συνέχεια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Για Σ. Φωτεινό:

  Εμμένετε σε απλουστεύσεις που δεν έχουν να κάνουν με σοβαρή ανάλυση της ιστορίας και δίνετε την εντύπωση πως απλώς καίγεστε να δώσετε κάποια απάντηση και ό,τι να 'ναι.
  Ενδεικτικά: Αναφέρετε ότι ο Βενιζέλος ξεκίνησε έναν άφρονα πόλεμο, ενώ ξεκινησε να εφαρμόζει τη συνθήκη των Σεβρών, αποβιβάζοντας στρατό στη Σμύρνη, χωρίς να προσαρτήσει και διοίκησε με τρόπους σαν αυτούς που σας ανέφερα για να μην τα επαναλαμβάνω.
  Ή αναφέρεστε στη θητεία Στεργιάδη, χωρίς να φαίνεται ότι έχετε ασχοληθεί με αμφίπλευρη βιβλιογραφία και απλώς λέτε τα ίδια που διέρρεε και διαρρέει ακόμα η ελληνική πλευρά. Ναι, ήταν δύσκολος και σκληρός ως άτομο, όμως δούλεψε πολύ στο θέμα της σύγκλισης των διαφορετικών πληθυσμών.
  Επίσης μιλάτε συνέχεια για μη απονομή πολιτικών δικαιωμάτων σε όλους, χωρίς να διευκρινίσετε ακριβώς τί εννοείτε. Πρόλαβε μήπως να γίνει καμμιά ψηφοφορία κατά την περίοδο της ελληνικής διοίκησης της Σμύρνης και δε μετείχαν όλοι;
  Τα άρα ετούτο και άρα εκείνο, δε συνεισφέρουν στην ιστορική έρευνα. Νομίζω πως απλώς μας μεταφέρετε την άποψη του ΚΚ για το θέμα και δε λέω, χρήσιμο είναι, όμως δεν αρκεί. Επιτρέψτε μου να σας συστήσω να μελετάτε και την απέναντι πλευρά και όχι ..ξώφαλτσα. Πώς να σας θεωρήσουμε σοβαρό μελετητή της ιστορίας, όταν αναφέρετε (δις!) ότι είχαμε πρόσφατα πρωθυπουργό, ονόματι ...Παπαδήμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Ο λαός πρέπει να αποφασίζει για την συμμετοχή της χώρας του σε έναν πόλεμο και όχι οι εγκάθετες κυβερνήσεις
  Στο θέμα του πολέμου το καινούργιο που έδωσε η μαρξιστική ιδεολογία ήταν ότι κτύπησε την άποψη που θεωρούσε τους φαντάρους κρέας για τα κανόνια του πολέμου, όπως τους χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε οι κυβερνήσεις των αστικών κρατών με αποκορύφωμα τα εκατομμύρια νεκρών του Α΄ Παγκοσμίου, πολέμου που έγινε με προκάλυμμα τις εθνολογικές διαφορές . Ας μην κοροϊδευόμαστε οι πόλεμοι πάντα υποκρύπτου και γίνονται πάντα για οικονομικά συμφέροντα από αρχαιοτάτων χρόνων.
  Έτσι τα κομμουνιστικά κόμματα παρότι τότε ήταν νεαρά και με ολίγους ανθρώπους είπαν με θαρραλέο τρόπο ένα βροντερό όχι δε τέτοιους ανίερους πολέμους , με αποκορύφωμα το όχι στην ιμπεριαλιστική επέμβαση 14 χωρών κατά της νεαράς Σοβιετικής Ένωσης στην Κριμαία της Ρωσίας το 1919-1920 , και το ΣΕΚΕ(ΚΚΕ) στάθηκε όρθιο και είπε και όχι στον βρώμικο πόλεμο κατά της Τουρκίας το 1920 και είναι προς τιμήν του.
  Κανένας γονιός δεν θέλει να του φέρνουν το παιδί του νεκρό σε φέρετρο , για τα συμφέροντα των καπιταλιστικών εταιριών που δημιουργούν τους πολέμους για το μοίρασμα των νέων αγορών αλλά όλοι αυτοί οι κύριοι παρακολουθούν την αληλλοσφαγή εκ του μακρόθεν τα παιδιά τους δεν πολεμούν , περιμένοντας έτσι και αλλιώς αυτοί να κατασπαράξουν την λεία τους μετά τον πόλεμο.
  Έτσι οι κομμουνιστές έδωσαν στους ανθρώπους την αξιοπρέπειας να λένε όχι , και να σαμποτάρουν τέτοιους επιθετικούς και άδικους πολέμους .
  Έτσι η αντίληψη του ΣΕΚΕ ότι οι πολίτες δεν είναι κρέας για τα κανόνια στον Σαγγάριο και αλλού, έχει να κάνει με την αρχαιοελληνική αντίληψη ότι ο λαός αποφασίζει για πόλεμο η ειρήνη και όχι η κάθε εγκάθετη κυβέρνηση.
  Αντίθετα ο Έλληνας φαντάρο θα πει ναι και θα πολεμήσει με κάθε μέσον σε πολέμους που είναι δίκαιοι:
  Υπερασπίσει των βωμών και των εστιών του ( αμυντικός πόλεμος) βλέπε το όχι του 1940( Μεταξάς, Λαός) και τα τρία γράμματα του φυλακισμένου ηγέτη του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη που μιλούσε υπέρ της συμμετοχής των κομμουνιστών στον πόλεμο του 1940.
  Η εποποιία του 1821, της Εθνικής αντίστασης ΕΑΜ, ΕΛΛΑΣ, ΕΔΔΕΣ, κ.λ.π ο ένοπλος δηλαδή πόλεμος του λαού κατά των Γερμανοδοσίλογων ήταν ένας δίκαιος πόλεμος κ.λ.π .
  Από τα αρχαία χρόνια το δικαίωμα του πολέμου το αποφάσιζε η Εκκλησία του Δήμου η συνέλευσή του λαού και όχι μια κυβέρνηση αφρόνων και ψευτών ( Βενιζέλος , Γούναρης) που άλλα υπόσχονται προεκλογικά και άλλα πράττουν μετεκλογικά.
  Αυτό είναι η πραγματική χειραφέτηση των ανθρώπων που θα έχουν ήθος και έθος να αποφασίζουν αυτοί για τα σοβαρά ζητήματα που τους απασχολούν, έτσι παίρνουν την ευθύνη των πράξεων τους, και όχι να αποφασίζουν άλλοι για αυτούς , εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να αποφασίζει και να είναι κλειδί των διαδικασιών, και όχι η μετατροπή τους σε άβουλα στρατιωτάκια και πρόβατα που θα πολεμούν για αλλότρια οικονομικά συμφέροντα.
  Αυτό το καινούργιο στην ανθρωπότητα έδωσε η κομμουνιστική ιδεολογία στην ανθρωπότητα τα φιλειρηνικά κινήματα την δημοκρατία και τον ανθρώπινο ουμανισμό και την παγίωση της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

  Υ.Γ : Γιαυτό και σήμερα οι πονηροί καπιταλιστές δημιουργούν μισθοφορικούς στρατούς και όχι κληρωτούς για να αποφύγουν αντιδράσεις του λαού από άδικους πολέμους της οικονομικής Ελίτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Κύριέ μου όλοι οι άνθρωποι τα προσυπογράφουμε αυτά που λέτε, αλλά εδώ κάνουμε διάλογο για να φωτισουμε ιστορικές πτυχές. Δε κάνουμε συζήτηση για το τί έδωσαν στην ανθρωπότητα οι θεωρίες του κομμουνισμού, του χριστιανισμού κ.ο.κ. και πράγματι έδωσαν, ουδείς αντιλέγει.
  Είσαι εκτός θέματος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Ευχαριστώ την φίλη Ελένη Β. για την παρατήρηση της:
  Το σωστό είναι αυτό που υπονοεί Λουκάς Παπαδήμος και όχι Παπαδήμας, που έγραψα για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας της περιόδου 11/11/2011-7/5/2012

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. "κυριε" Φωτεινε, μην ανακατευεις την αρχαια Ελλαδα στις κουβεντες σου! Διεθνισμοι, αθεισμοι κλπ παρανοιες που προκυπτουν απο την ψευτοιδεολογια σου, δεν ειχαν θεση εκει. Ουτε "λαικα κινηματα", "προλεταριοι" κλπ μαρξιστικα! Αλλωστε ολοι οι πολεμοι(πλην των Περσικων) που "αποφασιζε ο λαος" οπως λες(να φανταστω οτι και στα αρχαιοελληνικα κρατη οπου υπηρχε βασιλικο η τυραννικο πολιτευμα, αποφασιζε κι εκει ο λαος?), ηταν αυτο που σιχαινεσαι εσυ, δηλαδη "ιμπεριαλιστικοι"!
  Τωρα, απο εκει και περα και μονο που επικαλεισαι ως παραδειγμα πατριωτικου πολεμου και υπερασπισης της πατριδας και τα 3 γραμματα του Ζαχαριαδη(ενω στην ουσια, το 2ο και το 3ο αναιρουν το πρωτο), δειχνει το απυθμενο θρασος σου! Αλλωστε υπαρχουν επισημες προκυρηξεις του ΚΚΕ εκεινης της εποχης-λιγο πριν, αλλα και κατα τη διαρκεια του πολεμου(καταχωρημενες αντιστοιχα και στις επισημες εκδοσεις κειμενων του ΚΚΕ), οπου ξεκαθαρα το ΚΚΕ υποστηριζει οτι ο πολεμος προκληθηκε απο "τη βασιλομεταξικη σπειρα", ειναι "ιμπεριαλιστικος", "δεν εχει σχεση με την υπερασπιση της πατριδας" και καλει τον λαο και τον στρατο να ανατρεψει την κυβερνηση(εν μεσω πολεμου)...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Αναφέρομαι στον ανώνυμο 22 Δεκ. 11.38:

  Δεν με βρίσκει σύμφωνο σε γενικές η ανάλυση Φωτεινού. Αρκετά επιφανειακή για τόσο σοβαρά γεγονότα. Απηχεί απόψεις των κομμουνιστών των αρχών του προηγουμένου αιώνα και πολύ αμφιβάλλω αν τις ενστερνίζεται ακόμα το σημερινό ΚΚΕ....
  Όμως οι ισχυρισμοί σου ότι ο διεθνισμός, η αθεϊα κλπ. αποτελούν παράνοια, είναι προϊόντα γραφικού φανατισμού, που αρνείται την ελεύθερη έκφραση των ανθρώπων και την ανάπτυξη των ιδεών.
  Στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχαν τα πάντα και ο ιδεαλισμός και ο υλισμός και η αθεϊα και οι απαρχές σχεδόν όλων των σημερινών πολιτικών και φιλοσφικών ιδεών!
  Επίσης Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΚΑΜΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ. Κάτι τέτοιες απολυτότητες των "δικών μας" μας διαλύσανε στο παρελθόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. τελευταιε ανωνυμε, μιας και αναφερθηκες σε εμενα, μην σε νοιαζει, γνωριζω πολυ καλα τι ισχυε και τι δεν ισχυε στην αρχαια Ελλαδα! Σαφως και υπηρχαν και αθεοι και υλιστες και ο,τι θες, αυτα ομως ΜΟΝΟ σε επιπεδο φιλοσοφικης ερευνας και προσωπικων αποψεων, δυνατοτητα επιβολης τετοιων αποψεων σε ευρυτερα στρωματα, προσβολη της επισημης θρησκειας της πολεως-κρατους κλπ, αποκλειονταν αυστηρα!! Οσο για τον πατριωτισμο, φυσικα και δεν απεκλεισε κανενας καμια παραταξη, διοτι ο πατριωτισμος ειναι ενα ενστικτωδες συναισθημα και το εχουν ολοι, ακομα και καποιοι που το αρνουνται πεισματικα!! Εμενα δεν με ενδιαφερει ο πατριωτισμος, με ενδιαφερει η εννοια του εθνους, ο ρολος του εθνους στην εξελιξη των κοινωνιων αλλα και της ιστοριας, ο ιδανικοτερος τροπος διοικησεως των κοινωνιων και πολλα αλλα που δεν ειναι του παροντος, αλλα και που δεν μπορουν να εχουν και καμια σχεση με την κομμουνιστικη σκουπιδοιδεολογια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Τα επιχειρήματα πρεπει να απαντωνται με επιχειρήματα, διαφορετικά αν δεν υπάρχουν η σιωπή είναι χρυσός.
  Αν δεν υπάρχουν αντεπιχειρήματα αυτοί που δεν εχουν ήθος χρησιμοποιούν τις ύβεις.
  Ομως αυτή η πολιτιστική κολτούρα δεν εχει καμιθά σχέση με το ήθος και το έθος των Ελλήνων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. To 1920 o Ελληνικός εθνικισμός προσέκρουσε στο τοίχος της γεωπολιτικής πραγματικότητα, και αντί να κρατήσεις αυτά που με πονηριά (χωρίς πόλεμο) κατέκτησε, δηλαδή την Ανατολική Θράκη και την επαρχία του Αΐδινίου (περιοχή της Σμύρνης), έκανε έναν άφρονα πόλεμο(1920-1922) και τα έχασε όλα και με το παραπάνω, δηλαδή και τα οφέλη της συνθήκης των Σεβρών και τον ξεριζωμού του Ελληνισμού, αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος δεν την βλέπει σκόπιμα εθελοτυφλεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν για την Μικρασιατική εκστρατεία που μας θυμίζει την Σικελική εκστρατεία των Αθηναίων που οδήγησε στην καταστροφή τους 415-413 Π.Χ .
  Ποινικές ευθύνες υπάρχουν όμως ως προς την δυνατότητα εγκαίρου συμβιβασμού που μπορούσε να γίνει από το 1921 με την Τουρκία και που δεν προχώρησε η κυβέρνηση του Γούναρή.
  Σημαντικές όμως ευθύνες ως προς την έγκαιρη και ασφαλή αναχώρηση των Μικρασιατών προς την Ελλάδα και διάσωση τους πριν έλθουν οι Τούρκοι, αντίθετα το Ελληνικό κράτος δεν είχε κανένα σχέδιο διάσωσης του πληθυσμού, και του παρέλαβε 17 ημέρες μετά την κατάληψη της Σμύρνης από τους Τούρκους με συνέπεια να σφαγιασθούν εκατοντάδων χιλιάδες Μικρασιάτες.
  Το πολιτικό σύστημα που εξέθρεψε τον άφρονα πόλεμο δίκασε του έξι για να διασωθεί, όπως σήμερα δίκασε ένα Τσοχατζόπουλος, κανένας όμως δεν έψαξε ποτέ πια μεγάλα τζάκια και συμφέροντα ληστών Ελλήνων καπιταλιστών ήταν πίσω από τον πόλεμο του 1920-1922 περιμένοντας κατακτήσεις νέων αγορών.
  Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και την πλήρωσαν οι έξι, γιατί δεν προέβλεψαν την αγριότητα των Κεμαλιστών, και έβαλαν τις πολιτικές καρέκλες τους πάνω από την ζωή των μικρασιατών .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 60. Ο ανώνυμος 22 Δεκεμβρίου 2014 - 5:14 μ.μ., δεν έχει ιδέα από αρχαία Ελλάδα. Πού άκουσε ότι υπήρχε επίσημη θρησκεία! Ούτε καν η έννοια της θρησκείας όπως εμείς την εννοούμε δεν υπήρχε, δεν ήταν δόγμα, δεν είχε ιερατείο κλπ.
  Αυτό το "δυνατότητα επιβολής σε ευρύτερα στρώματα" τί σημαίνει; Καμμιά δυνατότητα επιβολής δεν υπήρχε. Όλα πέρναγαν από την Εκκλησία του Δήμου (Βλέπεις οι αρχαίοι ημών δε γουστάρανε ..επιβολές, Μεταξάδες και Παπαδόπουλους!)
  Ή το άλλο "ο πατριωτισμός είναι ένα ενστικτώδες συναίσθημα"!!! Εδώ μιλάμε για μια βαθυστόχαστη ανάλυση του πατριωτισμού!
  Πολύ καταρτισμένο το άτομο. Όταν δε συμφωνεί με μια ιδεολογία, απλά την αποκαλεί σκουπίδι και ξεμπερδεύει! Μόνο που εδώ την πάτησε. Είτε μια θεωρία ανάγεται σε ιδεολογία είτε είναι σκουπίδι. Και τα δύο, δεν....
  Οπότε ποιό το συμπέρασμα; Για τον κάλαθο, είναι μάλλον οι απόψεις του εν λόγω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. "ΣΦΥΡΙ ΔΡΕΠΑΝΙ,
  ΕΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙ"

  ακόμα και σήμερα;;;
  ---------------------------------

  Ο Φιλίστωρ αιτιολογεί τον Μεταξά ότι απλώς και μόνο θεώρησε τη Μικρασιατική Εκστρατεία ως "ένα υπερπόντιο άλμα", ενώ ο Φωτεινός μας λέει ότι η Μικρασιατική εκστρατεία "μας θυμίζει την Σικελική εκστρατεία των Αθηναίων...

  92 χρονια μετά την τρομακτική Μικρασιατική Καταστροφή οι πολιτικοί επίγονοι και των δύο αντιπολεμικών και αντιμικρασιατικών σχηματισμών φαίνονται αμετανόητοι...

  Υπερπόντια εκστρατεία είναι αυτή που έκαναν οι Βρετανοί στα Φωκλαντ. Η Ιωνία απέχει μόλις κάποια μίλια από τις ελληνικές ακτές της Σάμου, της Χίου και της Μυτιλήνης. Εκτός εάν ως όρια του ελληνισμού θεωρούνται το Μενίδι και οι άλλες αρβανίτικες περιοχές της Αττικής.

  Με μια έννοια, ακόμα και ο ανεκδιήξητος Φωτεινός είναι λιγότερο κραυγαλέος από τον Φιλίστορα, ο οποίος αποδέχτηκε πλήρως την εισηγητική έκθεση του αντεισαγγελέα Τσάγγα με βάση την οποία ακυρώθηκε η Δίκη των Εξ.

  Ο Τσάγγας λοιπόν, θεωρεί ότι η Σμύρνη για τους Έλληνες ήταν ότι το Ντιεν Μπιεν Φου για τους Γάλλους.

  Και μετά μιλάμε για εθνοπροδότες!

  Όλοι τους, συμπεριλαμβανομένου και του Βενιζέλου που έκανε εκλογές εν μέσω του μικρασιατικού πολέμου.

  Α.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Κουλη, με το γελοιο ονομα,
  Αστο αγορακι μου, εχεις παρει φορα και λες μ..., ναι, στην αρχαια Ελλαδα δεν υπηρχε καποιο αυστηρα οργανωμενο ιερατειο, με πανισχυρες εξουσιες, ιερα βιβλια κλπ(δηλαδη ανατολιτικου τυπου), αλλα υπηρχε η δημοσια θρησκεια της καθε οργανωμενης ελληνικης πολιτειας, που φυσικα ειχε τις διαφορες της, αναλογα με τα ηθη και τα εθιμα αυτων των πολιτειων, απο εκει και περα, η θρησκεια ηταν στην ουσια μια(το ομοθρησκο του Ηροδοτου) και υποχρεωτικα σεβαστη απο ολους! Τι να πρωτοθυμηθω, οτι στην δημοκρατικη Αθηνα, καταδιωχθηκαν σημαντικες προσωπικοτητες(Αναξαγορας, Πρωταγορας, Σωκρατης), με προσχημα οτι διαδιδουν την αθεια? Μηπως να θυμηθω το ζητημα του Αλκιβιαδη με τον ακρωτηριασμο των Ερμαικων κεφαλων? Η μηπως να θυμηθω τον νομο που αναφερει ο Αισχινης στο "Κατα Τιμαρχου", οπου οι ομοφυλοφιλοι απαγορευονται απο τα δημοσια αλλα και τα θρησκευτικα αξιωματα! Ολα αυτα και πολλα αλλα(π.χ. η υπαρξη καποιων ιερατικων γενων που μονο αυτα τελουσαν τα Μυστηρια, η σπουδαιοτητα των ιδιων των Μυστηριων, αλλα και των μαντειων) ειναι απτες αποδειξεις της σπουδαιοτητας που επαιζε για τους αρχαιους Ελληνες η θρησκεια και το πως αντιμετωπιζαν αυτους που θεωρουσαν οτι την προσεβαλαν!
  Οσο, για το μαργαριταρι που πεταξε ο Κουλακος, οτι τιποτα δεν επιβαλλοταν, αλλα περνουσε απο την Εκκλησια του Δημου, ενταξει, κλασικος χαζοδημοκρατης, που νομιζει οτι η φιλελευθεροκαπιταλιστικομασονικη του "ιδεολογια", αναγεται στην αρχαια Ελλαδα και ειδικα στην Αθηνα, οποτε χαιρεται...
  Ανθρωποι σαν τον Κουλη, θρεμενοι μεσα στα προτυπα του παρακμιακου συγχρονου κοσμου και μονιμα μεσα σε μια λογικη διπολικοτητας(καλο-κακο, ασπρο-μαυρο, θεση-αντιθεση κλπ), τους ειναι αδυνατον να κατανοησουν οχι την αρχαια Ελλαδα, αλλα και πολυ πιο απλα φαινομενα. Πως να κατανοησει π.χ. οτι οι αρχαιοι Ελληνες σεβονταν και θαυμαζαν τον πολιτισμο της Αιγυπτου, αλλα ταυτοχρονα ξεκαθαρα θεωρουσαν οτι οι Ελληνες υπερεχουν ολων των αλλων λαων! Λογικο ειναι να σκεφτεται ετσι ο Κουλης και ο καθε Κουλης που ζει σε ενα περιβαλλον, οπου οποιος δεν θελει "πολυπολιτισμικοτητες" κλπ ωραια, ειναι αυτοματα "ρατσιστης, φασιστας κλπ"!
  η δε λογικη του "ασπρο-μαυρο" ειναι τοσο φανερη στην "σκεψη" σου(ειτε ανυπαρξια θρησκειας, ειτε αυστηρα οργανωμενη, ειτε εκκλησια του Δημου, ειτε επιβολη Μεταξαδων και Παπαδοπουλων), που προφανως καθε παραπανω συζητηση μαζι σου ειναι ματαιη...
  Τελος, μια παρατηρηση γενικοτερα για το ιστολογιο που μας φιλοξενει! Το τελευταιο διαστημα, εχει γινει μαζικη εισβολη σκουπιδανθρωπων, οι οποιοι δηθεν αντικειμενικα, προσπαθουν να κανουν υποτιθεται διαλογο, ενω στην πραγματικοτητα προσπαθουν να βαλουν το ιστολογιο στον "ισιο δρομο", δηλαδη κοινως στην κατεστημενη ιστορικη αποψη! Αυτο δειχνει οτι ο Φιλιστωρ κανει πολυ καλα τη δουλεια του! Τους τσουζει που υπαρχει ενα ιστολογιο, σοβαρο, τεκμηριωμενο που παρολα αυτα δεν συμβαδιζει με τις ιδεοληψιες τους και ειμαι σιγουρος οτι κατα βαθος τους εκνευριζει οτι ο Φιλιστωρ δεν τους λογοκρινει, τους μιλαει με ευγενεια κλπ, ενω πολυ θα ηθελαν το αντιθετο, ωστε να κλαψουριζουν για το πως τους συμπεριφερθηκε ο "φασιστας" κλπ
  Συνεχισε απτοητος φιλε μου!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Προς NF 16 Δεκεμβρίου 2014

  Σχετικά με ό,τι γράφεις για τον Πάγκαλο και τον Χατζανέστη. Η αμέριστη εκτίμηση του Παγκάλου προς τον Χατζανέστη φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο γράφει γι’ αυτόν στα απομνημονεύματά του. Στους Βαλκανικούς ο Πάγκαλος υπηρέτησε υπό τον Χατζανέστη και παραθέτει κάποια ενδιαφέροντα σχόλια.

  Γενικότερα πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχουν στρατιωτικοί της εποχής που να αμφιβάλλουν ότι ο Χατζανέστης ήταν καλός στρατιώτης. Το ζήτημα ήταν η παράξενη συμπεριφορά του, που οδηγούσε στο να τον θεωρούν οι συνάδελφοί του παράφρονα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Σχετικά με τον "σφυρί δρεπάνι" κτλ

  Αυτό το οποίο λέω και ανέφερε ο Μεταξάς για το "υπερπόντιο άλμα" είναι κοινός τόπος για όσους χειρίζονταν τα δημόσια πράγματα εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα με τα οικονομικά της μεγέθη δεν μπορούσε να κρατηθεί στην Μικρά Ασία χωρίς την στήριξη Αγγλίας - Γαλλίας. Αυτό το παραδεχόταν πρώτος ο Βενιζέλος.

  Η μεγαλοφυία του Ελληνισμού ήταν ακριβώς αυτή που λές: οι βασικές του κοιτίδες ήταν εκτός κρατικών ορίων.

  Εγώ έχω υποστηρίξει ότι ο μοναδικός λόγος που η Ελλάδα δεν κρατήθηκε τελικά στην μικρά ασία ήταν τα συγκρουόμενα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή, ανταγωνισμός που είχε διαφανεί ήδη το 1918 με την ανακωχή του μούδρου (έχω γράψει κάτι σχετικό) και φάνηκε και στην συνδιάσκεψη του σαν ρεμο αλλά στα απομνημονεύματα του wilson και του churchil.

  Τέλος θέλω να παρατηρήσω ότι κάποιοι είναι εκτός ορίων και απο εδώ και πέρα θα διαγράφονται σημειώματα με ύβρεις. Επίσης, επειδή είναι χρονιάρες μέρες προτείνω να αναστείλουμε για λίγες μέρες τον ζήλο μας (άλλωστε ιστορικά ζητήματα 9 δεκαετιών δεν θα λυθούν σήμερα η αύριο) και γενικότερα να επικρατήσει η αλληλοκατανόηση και η αγάπη μεταξύ μας.

  Επί τη ευκαιρία να σας ευχηθώ καλά χριστούγεννα με υγεία και ειρήνη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. @Κλεων
  Εγω προερχομαι από το βενιζελικο στρατοπεδο, αλλα λεω την αληθεια.
  Το «καλος στρατιωτης» είναι λιγο γενικο. Εγω λεω ότι ο Χατζηανεστης ηταν και ικανος αξιωματικος. Εχω ερευνησει αρκετα το θεμα και καποια στιγμη θα γραψω σχετικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Χαίρομαι που ο Φιλίστωρ αποφάσισε επιτέλους να μην ανέχεται ύβρεις. Δυστυχώς είδα εδώ μέσα απαράδεκτα "κοσμητικά επίθετα", τύπου γελοίος, καραγκιόζης, σκουπίδι, μ.... κλπ. Επίσης προσβλητικές αναφορές στο πρόσωπο συναναγνωστών, έως εξωφρενικές αξιώσεις να ...εξαφανιστούν από το ιστολόγιο όσοι έχουν αντίθετη άποψη και ειδικά όταν εκφράζονται υπέρ του κοινοβουλευτισμού, εναντίον του Μεταξά, ως σκουπιδάνθρωποι!

  Νομίζω είναι εμφανές σε ποιό "ιδεολογικό" φάσμα ανήκουν τέτοια άτομα, δε χρειάζεται να το αναλύσω.

  Και από μένα καλά Χριστούγεννα!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Η μικρασιατική καταστροφή ομοιάζει με την Σικελική εκστρατεία και καταστροφή των Αθηναίων για τον άφρονα χαρακτήρα και των δύο πολέμων, και όχι λόγω αποστάσεων νομίζω είναι αυτονόητο.
  Ο μεγαλομανής και κοντόφθαλμος πόλεμος του 1920-1922 που δεν είχε καμία διεθνή υποστήριξη κατέστρεψε την Ιωνία .
  Παρόμοιο τυχοδιωκτισμό με το άφρων πραξικόπημα της χούντας κατά του Μακαρίου το πληρώσαμε με την τραγωδία της Κύπρου το 1974.
  Σε τέτοιους τυχοδιωκτισμούς πολέμους και πράξεις όλοι οι σώφρονες και δημοκράτες πολίτες λένε όχι και τότε και τώρα και στο μέλλον .
  Αλίμονο όμως αν στο μέλλον αν εμπιστευτούμε την τύχη της πατρίδας μας σε τυχοδιώκτες και πατριδοκάπηλους που λειτουργούν χωρίς καμιά στρατηγική, αλλά με κοντόφθαλμό νου, και πάντα για λογαριασμό του κάθε ξένου προστάτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και στους αντίπαλους στον διάλογο, που ανοίξαμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα και χρόνια πολλά στο κυρ. Φιλίστορα που μας ανέχεται με ευγένεια.
  ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Διαβάζοντας το προτελευταίο σχόλιο του Φωτεινού, βλέπω για άλλη μια φορά πόσο κοινή είναι ΣΗΜΕΡΑ η άποψη των οπαδών του ΚΚΕ με αυτούς του Μοναρχικού-Μεταξικού χώρου...

  Αυτό που αγνοούν και οι δύο είναι ότι η εποχή εκείνη συγκροτούσε ένα ιστορικό μεταίχμιο. Ότι τότε δημιουργιόταν οριστικά και αμετάκλητα το μέλλον των κρατών και ορίζονταν τα τελικά σύνορα. Η περιοχή μας είχε μπει οριστικά στον αστερισμό της εθνικοποίησης των παλιών θρησκευτικών μουσουλμανικών εδαφών.

  Ακριβώς αυτό εξέφρασαν οι ακροδεξιοί Νεότουρκοι από το 1908, το μετέτρεψαν σε επίσημη απόφαση το 1911 και από το 1912 άρχισαν να οργανώνουν τους μηχανισμούς γενοκτονίας. Το 1914 έθεσαν τα σχέδιά τους σε εφαρμογή. Το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου έδινε στον ελληνισμό, ελλαδικό και μικρασιατικό τη δυνατότητα μιας διαφορετικής ρύθμισής.

  Η ελλαδική παρέμβαση στις μεταπολεμικές ρυθμίσεις ήταν αναπόφευκτη. Τόσο γιατί αυτό επέτασαν τα κρατικά συμφέροντα (έλεγχος του Αιγαίου, υπεράσπιση των μικρασιατικών νησιών Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου), όσο και των συμφερόντων του ελληνισμού της Ανατολής.... Το εγχείρημα μπορεί να ήταν δύσκολο, ήταν όμως μονόδρομος.

  Και αν χάθηκε το στοίχημα, η αιτία βρίσκεται ολοκληρωτικά στις εσωτερικές ελλαδικές αδυναμίες και στην έλλειψη συναντίληψης των κύριων πολιτικών δυνάμεων εκείνη τη μοναδική και κρίσιμη εποχή...

  A.A.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Κούλης; χαχαχαχα... αυτός πρέπει να είναι ένας γραφικός από το εμετικό φιλοκομμουνιστικό phorum.gr ακροαριστερός, ψεύτης που έμπαινε εκεί μέσα με διάφορους λογαριασμούς που έπιαναν κουβέντα μεταξύ τους (!) και συμφωνούσαν !!!! άλλαζε τα ιστορικά κείμενα όπως τα ήθελε, έβριζε τους συνομιλητές του κλπ. Φιλίστωρ δώστου δρόμο πριν μπαχαλέψει και την ποιοτική σελίδα σου. Φυσικά τέτοιοι είναι οι κομμουνιστές και οι αριστεροί . Παριστάνουν τους σοβαρούς και μόλις τα βρουν δύσκολα δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Τι άλλο θα ήταν εκτός από αριστεριστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Η διαφορά που δεν καταλαβαίνουν τα ξαδελφάκια ( κκεδες-βενιζελικοί) ή που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, είναι πως ο Μεταξάς δεν υπονόμευσε την εκστρατεία, δε ήταν εν ενεργεία αξιωματικός, αλλά έλεγε μόνο στους πολιτικούς την γνώμη του και δικαιώθηκε για το ότι δεν θα μπορούσαμε να νικήσουμε. Σε αντίθεση ,με τους κομμουνιστές που μοίραζαν " αντιπολεμικά" φυλλάδια καλούσαν τους στρατιώτες σε λιποταξία., έβριζαν τους αξιωματικούς και προσπαθούσαν να κάνουν τους φαντάρους να χάσουν την εμπιστοσύνη τους εκείνους κλπ. Αυτά σε καιρό πολέμου είναι εσχάτη προδοσία και μόνο μια τιμωρία υπάρχει σε όλους τους στρατούς. Η ειρωνεία είναι πως έτσι τιμώρησαν οι κεμαλικοί κάποιους κομμουνιστές που αιχμαλώτισαν στην κατάρρευση. Δήλωσαν πως είναι διεθνιστές και πως δεν συμφωνούσαν με τον πόλεμο, αλλά οι Τούρκοι δεν συγκινήθηκαν ιδιαίτερα. Είναι που λένε την προδοσία πολλοί αγάπησαν αλλά τον προδότη κάνεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Φιλίστωρ ο " κούλης" με το αστείο όνομα είχε πολλαπλούς λογαριασμούς στο fhorum.gr και τον ανέχονταν οι ομοϊδεάτες του συντονιστές επειδή ήταν κομμουνιστής, ενώ οποιοδήποτε άλλος θα έκανε κάτι τέτοιο έπαιρνε δρόμο. Μην αφήσεις μερικούς ακροαριστερούς να χαλάσουν την σελίδα με τα τερτίπια τους.Αυτοί είναι ειδικοί σε κάτι τέτοια. Αρχικά θα κάνουν τους μετριοπαθείς και τους πολιτισμένους και μετά θα δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο. Τις προκλήσεις τις άρχισε ο φωτεινός βρίζοντας και λέγοντας για προδότες . ψεύτες εθνικόφρονες κλπ. Εμείς παρακολουθούμε χρόνια την σελίδα και την σεβόμαστε επειδή δεν ακολουθούσε το παρακμιακό μαρξιστικό κατεστημένο. Εκτός αν αποφάσισες να τα γυρίσεις και να καταλήξει η σελίδα να μπαίνει ο κάθε ακροαριστερός και να την γεμίζει με ξύλινα θεωρητικά σεντόνια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 73. Το Νοέμβριο του 1920 ο Δ. Γούναρης εκλέχτηκε σαν επικεφαλής της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης, η οποία ήταν η ένωση όλων των κομμάτων (Κόμμα Εθνικοφρόνων, Συντηρητικό Κόμμα, Μεταρρυθμιστικό Κόμμα , κόντρα στους φιλελευθέρους του Ελευθέριου Βενιζέλου , και το ΣΕΚΕ(ΚΚΕ) ένα νέο κόμμα . Οι εκλογές διεξήχθησαν με το πλειοψηφικό σύστημα και παρότι οι φιλελεύθεροι πήραν 7.000 περισσότερους ψήφους από την Ηνωμένη αντιπολίτευση, έχασαν τις εκλογές και εξέλεξαν μόνο 110 βουλευτές, ενώ η Ηνωμένη Αντιπολίτευσή εξέλεξε 260 βουλευτές και οι υπόλοιποι κανέναν.
  Η Ενωμένη αντιπολίτευσή κέρδισε τις εκλογές της 1/11/1920 με κεντρικό προεκλογικό σύνθημα το σταμάτημα του πολέμου με την Τουρκία, πολέμου που είχε ξεκινήσει ο Βενιζέλος από το καλοκαίρι του 1920 υπονομεύοντας την ίδια την συνθήκη των Σεβρών προσδοκώντας να κερδίσει ακόμα κάτι περισσότερο .
  Για τους πλεονέχτες (Φιλελευθέρους) ισχύει η λαϊκή παροιμία
  «όποιος ζητάει τα πολλά χάνει και τα λίγα»
  Για δε τους πολιτικούς που δεν κρατούν τον λόγο τους όπως την παράταξη της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης του Δ. Γούναρη και που αλλά υπόσχονταν προεκλογικά( Ειρήνη με την Τουρκία ) και άλλα πράττουν μετεκλογικά ( επέκταση του μικρασιατικού πολέμου) .,
  θα λέγαμε για αυτούς ισχύει το ρητό του Διφίλου (1)
  «Όρκος δ’ εταίρας ταυτό και δημηγόρου¨
  Εκάτερος αυτών ομνύει προς όν λαλεί».
  Μετάφραση:
  Ο όρκος της εταίρας μοιάζει με τον όρκο του ρήτορα (πολιτικού)
  κ΄ οι δύο ορκίζονται σε αυτούς που απευθύνονται.

  Υ.Γ αυτό ισχύει και για τον Γεώργιο Α. Παπανδρέου που διεξήγαγε την προεκλογική του εκστρατεία το 2009 κατά της λιτότητας που επαγγέλετο ο Κ, Καραμανλής, με κεντρικό προεκλογικό του σύνθημα (του Γ. Παπανδρέου) «τα λεφτά υπάρχουν»
  Και μετά ξεχνώντας ότι έλεγε μας ενέπλεξε με την δανειακή σύμβαση του μνημονίου το 2010 με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα(Τρόϊκας).
  Κανένας από αυτούς που κορόιδευαν τον λαό και από αυτούς που τους υποστηρίζουν δεν κάνουν ποτέ την αυτοκριτική τους για τον ευτελισμό της λαϊκής βούλησης, που φανερώνει η αναντιστοιχία:
  Των λόγων τους προεκλογικά και έργων τους μετεκλογικά.
  Βασική αρχή δημοκρατίας είναι ο σεβασμός στη λαϊκή εντολή (δημοψήφισμα για την σημερινή εποχή) ‘η η Εκκλησία του Δήμου, Απέλλα κατά τα αρχαία Χρόνια σε όλα τα πολιτεύματα της Αρχαίας Ελλάδας κ.λ.π , ή η συνέλευση των στρατιωτών από τα ομηρικά χρόνια.

  Ανθολόγιο του Στοβαίου βιβλίο ΚΗ΄ «Περί Επιορκίας» & 4 .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Για τον ανώνυμο που διαρκώς υβρίζει τους συνομιλητές της στήλης και που διακατέχεστε από νοοτροπία φυλετικής ανωτερότητας νοοτροπία που επέδειξαν κατώτεροι πολιτισμοί κατά την εποχή της νεοαποικιοκρατίας πολιτισμοί εντελώς ξένοι προς τον Ελληνικό πολιτισμό, και την Ελληνική παιδεία, που μισούσε την ύβρη και την βαρβαρότητα και προωθούσε την σύνθεση και την συνισταμένη των απόψεων.
  Τον παραπέμπω σε δύο αρχαία ρητά από τις υποθήκες των 7 Σοφών (1,2)

  "Μη άρχε υβρίζειν"
  Μετάφραση:
  Μην έχεις αρχή να υβρίζεις

  «Ύβριν μισεί»
  Μετάφραση:
  Να μισείς την αλαζονεία

  Και αν δεν έχεις κάτι να πεις που να ανεβάζει το επίπεδο του διαλόγου αντί να υβρίζεις τους συνομιλητές σου, σου ταιριάζουν τα λόγια του σοφού Σόλωνα(3).

  «Ειδώς σίγα»
  Μετάφραση:
  Μάθε να σιωπάς

  θα συμπλήρωνα θα πρεπει να ακολουθήσεις το πνέυμα του Κλεόβουλου του Ευαγόρα του Λίνδιου ενός εκ των 7 σοφών. (4)

  «Γλώσσαν ευφήμον κεκτήσθαι»
  μετάφραση:
  ΝΑΧΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ

  (1,2): Ανθολόγιο του Στοβαίου Βιβλίο Γ «Περί Φρονήσεως» Σωσιάδου υποθήκες των 7 Σοφών & 80

  (3): Ανθολόγιο του Στοβαίου Βιβλίο Γ΄ «Περί ΦΡΟΝΗΣΕΩΣ»
  & 78 Β

  (4): Ανθολόγιο του Στοβαίου Βιβλίο Γ΄ «ΠΕΡΙ ΦΡΟΝΗΣΕΩΣ» & 79 Α΄

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Κατά καιρούς έχω κατηγορηθεί για διάφορα πράγματα η μου έχουν βάλει διάφορες ταμπέλες. Τώρα κατηγορήθηκα και επί φιλοκκομουνισμώ... τέλος πάντων.

  Δεν αντιλαμβάνομαι την αγωνία κάποιων για τα κομμουνιστικά σεντόνια. Οι αναγνώστες κρίνουν (ειδικά οι αναγνώστες του ιστολογίου αυτού που πολλοί ξέρουν περισσότερα και από εμένα), αν θέλουν απαντούν αν όχι προχωρούν παρακάτω.

  Οι θέσεις του ιστολογίου είναι πασίγνωστες στους θαμώνες του και δεν θεωρώ τον εαυτό μου αναγκασμένο να επαναλαμβάνομαι.

  Ο μη μαρξιστικός προσανατολισμός του ιστολογίου είναι δεδομένος και αδιαπραγμάτευτος και δεν αποτελεί μόνο μια αναίρεση της υλιστικής θεώρησης της ζωής, αλλά φιλοδοξεί να εκφράζει στέρεες θέσεις.

  Όπως είπα, αν θεωρήσω ότι υπάρχει καταστρατήγηση στα σημειώματα, διατηρώ το δικαίωμα να τα διαγράψω ανά πάσα στιγμή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Φωτεινέ αν θες υβριστικά και προβοκατόρικα κείμενα, απλά ρίξε μια μάτια σε όλα αυτά τα ξύλινα σεντόνια που έχεις βάλει όπως και σε αυτά των ομοϊδεατών σου. . Ο εξτρεμισμός και ο μισανθρωπισμός είναι χαρακτηριστικό του μαρξισμού και του σταλινισμού. Οι μόνοι που δεν πρόκειται ποτέ να το καταλάβουν είναι αυτοί που ακολουθούν με πάθος τέτοιες ξεπερασμένες και καταδικασμένες από τον ανθρώπινο πολιτισμό, ιδεολογίες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Νομίζω σε μια συζήτηση με ιστορικά θέματα δεν κρίνουμε κανενός την ιδεολογία και το πιστεύω του που είναι σεβαστά.
  Επικρίνουμε όμως τα συμφέροντα που οδηγούν το ανθρώπινο γίγνεσθαι προς την καταστροφή, και επαινούμε τις πρακτικές που οδηγούν προς την πρόοδο, και πάντα με σκοπό το καλό του τόπου και των ανθρώπων. Αλίμονο αν παρέμειναν όλοι άκριτοι, θα επαναλαμβάνονταν πολύ εύκολα τα τραγικά λάθη του παρελθόντος και δεν θα υπήρχαν και τα θετικά πρότυπα για την πρόοδο.
  Γιαυτό σε μια συζήτηση πρέπει να κρατάμε το επίπεδο υψηλά και να μην ταυτίζομε τις αυστηρές κριτικές ακόμα και τις "πολεμικές" προς τις απόψεις μας και να τις θεωρούμε προσωπικές επιθέσεις, κάτι που δεν ισχύει.
  Αυτή αντίδραση δείχνει ανωριμότητα στο να κάνεις συζήτηση
  Ο πραγματικός διάλογος που έχει το στοιχείο του ακούω, διαβάζω και κάτι που δεν με σε ευχαριστεί, το επεξεργάζομαι, το κρίνω και να το αξιολογώ. Αντίθετα η αντίδραση με προσωπικό πάθος και ύβρεις, και χαρακτηρισμούς προσωπικούς σε αυτό που μου λέει κάτι διαφορετικό δείχνει νοοτροπία οπαδού που και όχι σκεπτόμενου ανθρώπου.
  Δυστυχώς τέτειες πρακτικές από όπου και να προέρχονταν τις πλήρωσε ακριβά ή πατρίδα μας και ο λαός μας.
  Πάντα σε μια συζήτηση δημιουργική έχεις πολλά να μάθεις και πολύ περισσότερα από αυτό που σε επικρίνει πάρα από αυτό που σε λιβανίζει. Αυτός που δεν αντέχει να ακούσει κάτι που δεν τον ευχαριστεί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κάνει διαλογο και αν είναι λογικός που εχει αυτογνωσία ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του θα πρέπει να απέχει, διαφορετικά το να κάνεις προσωπικούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε διαφορετικές απόψεις είναι μια παθολογική κατάσταση.
  Ο τρόπος έκφρασης του καθενός είτε με λιτότητα και περιεκτικότητα, είτε με άναρχες σκόρπιες απόψεις, είτε με αναλυτικό κείμενο κ.λ.π δεν είναι κακό, αλίμονο αν απαγορεύαμε στον καθένα να εκφράσει τις απόψεις του με το τρόπο που μπορεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Ένα σχόλιο για την Δίκη των Έξι και τους στρατιωτικούς.

  Οι στρατιωτικοί δεν ήταν επίορκοι ούτε χουντικοί ούτε απότακτοι ,πολέμησαν και έχυσαν το αίμα τους για την πατρίδα .Διώχθηκαν κομματικά από τις κυβερνήσεις των έξι οι οποίοι τοποθέτησαν στο στράτευμα (πιστούς στο κόμμα )απειροπόλεμους που οδήγησαν την εκστρατεία στην καταστροφή. Οι στρατιωτικοί εξέφρασαν τη θέληση του λαού της Μικράς Ασίας που εγκαταλείφθηκε στους σφαγείς του .Η λογική του "συνωστισμού" προσπαθεί να δικαιολογήσει τις εγκληματικές ευθύνες των εκτελεσθέντων οι οποίοι είχαν το τέλος που τους άξιζε .Όσες δικαστικές αποφάσεις αθώωσης και αν βγουν στην συνείδηση του ελληνικού λαού παραμένουν προδότες . Για το Νικόλαο Στράτο βέβαια και μόνο γι αυτόν υπάρχουν αμφιβολίες για την ενοχή του και μάλλον ήταν εξιλαστήριο θύμα . Στην θέση του έπρεπε να είναι ο ύπατος αρμοστής Αριστείδης Στεργιάδης και ο πρίγκηπας Ανδρέας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Η εκτέλεση των έξι δεν ήταν παρά πολιτικές δολοφονίες και καμιά υπηρετούμενη από αυτές δήθεν σκοπιμότητα δεν μπορεί να το αλλάξει. Δεν είναι παρα το στυγνό πρόσωπο του βενιζελισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. " Αποσιωπά τέλος ο συντάκτης της σχοινοτενούς εισαγγελικής πρότασης τον απαράδεκτο νόμο 2870/1922 “περί απαγορεύσεως της παρανόμου μεταφοράς προσώπων ομαδόν ερχομένων εις ελληνικούς λιμένας εκ της αλλοδαπής”(βλ. Φ.Ε.Κ. 119/20-7-1922 ).
   Ποιός βουλευτής μας θα τολμούσε να ψήφισει σήμερα έναν τέτοιο νόμο;

   Διαγραφή
  2. @Ανώνυμος8 Νοεμβρίου 2015 - 1:50 π.μ.

   Και απο που προκυπτει αγαπητε φιλε οτι ο Νομος εγινε ειδικα για τους Μικρασιατες; Ενας γενικος νομος ηταν, για
   την παταξη της παρανομης εισοδου στη χωρα. Ουτε αναφερεται στο κατηγορητηριο κατα των Εξι, ουτε βεβαια εφαρμοστηκε κατα των Μικρασιατων στη διαρκεια της Καταστροφης. Το κυνηγι μαγισσων δε βοηθα στην αναζητηση της ιστορικης αληθειας, και στα λεω εγω που προερχομαι απο το βενιζελικο στρατοπεδο.

   Διαγραφή
 80. "Αυτό που αγνοούν και οι δύο είναι ότι η εποχή εκείνη συγκροτούσε ένα ιστορικό μεταίχμιο. Ότι τότε δημιουργιόταν οριστικά και αμετάκλητα το μέλλον των κρατών και ορίζονταν τα τελικά σύνορα. Η περιοχή μας είχε μπει οριστικά στον αστερισμό της εθνικοποίησης των παλιών θρησκευτικών μουσουλμανικών εδαφών." απο το σχόλιο του/της Α.Α. 28/12/2014

  Μήπως και η σημερινή εποχή δεν συγκροτεί ένα ιστορικό μεταίχμιο; Δεν μοιάζει σαν να γκρεμίζεται ότι χτίστηκε τότε με τόσο αίμα αθώων; Τότε μεσουρανούσε ο αστερισμός της εθνικοποίησης τώρα μεσουρανεί της απ-εθνικοποίησης.Τα σύνορα υπάρχουν θεωρητικά και αν τότε ψηφίζονταν νόμοι για την παράνομη είσοδο στην χώρα(εννοείται πως αυτό δεν αφορά τους Έλληνες μικρασιάτες πρόσφυγες) σήμερα αυτό δεν γίνεται ούτε υπο όρους για τους ξένους, ενώ υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. γι'αυτό και το σχόλιο για τον συγκεκριμένο νόμο περι φύλαξης συνόρων.
  Αν υπήρχε έστω και ένας ικανός προνοητικός πολιτικός πριν την σημερινή κρίση του λαθρομεταναστευτικού δεν θα είχε προτείνει κάποιο ανάλογο νομοσχέδιο; Το να μην κάνει κανείς κάτι σε λογικά πλαίσια πάντα γι'αυτά που συμβαίνουν δεν θεωρείται παράλειψη με πρόθεση εσχάτης προδοσίας;
  Φαίνεται πως τρέχουμε πίσω απο τα γεγονότα και τώρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας