Η ιστορικότητα του όρου "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" και η εφευρεση του στα χρόνια του Διαφωτισμού

(Σημ Φιλίστωρος; Μια ενδιαφέρουσα οπτική για το "Βυζάντιο" και την "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" που αξίζει της προσοχής μας, ασχέτως αν μπορεί να μην συμφωνούμε με όλα τα σημεία της.)

Του Clifton R. Fox Καθηγητή Ιστορίας (Tomball College, USA)


Κατά τη τρέχουσα ορολογία η φράση "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" αναφέρεται σε μια πολιτική πραγματικότητα που κάποτε κυριάρχησε στον κόσμο της Μεσογείου. Η πόλη που ονομάζεται Κωνσταντινούπολη ή (στους σημερινούς χάρτες) Ισταμπούλ ήταν η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Η "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" γεννήθηκε με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης τον 4ο αιώνα στη θέση του Βυζαντίου, της αρχαίας Ελληνικής αποικίας. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο 1ος (πεθ. 337) ονόμασε τη πόλη Νέα Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος στην καινούργια πόλη μετέφερε την πρωτεύουσα του και αργότερα της έδωσε και το όνομα του. Οι διάδοχοι του Κωνσταντίνου του 1ου έζησαν στην Κωνσταντινούπολη χωρίς διακοπή μέχρι το 1204. Το 1204, οι Σταυροφόροι από τη Δυτική Ευρώπη, παρέκκλιναν από την πορεία τους προς τα Ιεροσόλυμα, κυρίευσαν και λεηλάτησαν την Κωνσταντινούπολη. Κράτησαν την πόλη μέχρι το 1261. Οι "Βυζαντινοί" επανίδρυσαν τη "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" στην Κωνσταντινούπολη το 1261 μετά την εκδίωξη των " Φράγκων". Το 1453, οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Η "Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει.


Ο ρόλος της "Βυζαντινής Αυτοκρατορίας" στην Ευρωπαϊκή ιστορία δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητός από τη σύγχρονη ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Κωνσταντινούπολη βρέθηκε στην οικονομική, πολιτική και πολιτιστική καρδιά της Ευρώπης από την ίδρυση της μέχρι την αδικαιολόγητη λεηλασία της από τους Σταυροφόρους. Η Νέα Ρώμη άντεξε στις επιθέσεις πολλών επιδρομέων, προστατεύοντας όλη την Ευρώπη από έναν χείμαρρο εισβολέων. Η "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" ήκμασε την εποχή που η Δυτική Ευρώπη ήταν απομονωμένη λόγω της ανέχειας και της βίας. Δεν μπορεί επίσης κανείς να παραθεωρεί το επιπρόσθετο γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη παραμένει ακόμη το κέντρο των Ορθοδόξων Χριστιανών, της κυρίαρχης πίστης στη Ρωσία και σε άλλες χώρες, που έχει τις ρίζες της στη Βυζαντινή εμπειρία. Στην εποχή μας, με τις τελευταίες αλλαγές στη Ρωσία, οι βυζαντινές της ρίζες είναι περισσότερο σημαντικές παρά ποτέ. Σε αντίθεση με την πλούσια κληρονομιά και τον πολυσήμαντο ρόλο τους, τα επιτεύγματα του Βυζαντινού πολιτισμού πολύ συχνά αποσιωπώνται και υποβαθμίζονται, αυτό καθ αυτό το όνομα "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" είναι στην πραγματικότητα, προσβλητικό.

Ο όρος "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" επινοήθηκε και διαδόθηκε από Γάλλους ανθρωπιστές σαν τον Montesquieu, μία σημαντική μορφή της διανόησης του 18ου αιώνα. Αυτός ήταν ο συγγραφέας του γόνιμου έργου "Το Πνεύμα των Νόμων" που τόσο πολύ ενέπνευσε τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύνταξη του Αμερικανικού Συντάγματος. Όπως και άλλοι στοχαστές εκείνης της εποχής, ο Montesquieu εκτιμούσε τους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους με υπερβολικό ενθουσιασμό ως μύστες της πολιτικής και του πολιτισμού άξιους προς μίμηση. Ακολουθώντας την Δυτικοευρωπαϊκή παράδοση που έχει τις ρίζες της στον πρώιμο Μεσαίωνα, ο Montesquieu θεωρούσε την Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης διεφθαρμένη και παρηκμασμένη. Αν και έγραψε μακροσκελή ιστορία της Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης, ο Montesquieu σε καμιά περίπτωση δεν επέτρεψε στον εαυτό του να αναφερθεί στην Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης χρησιμοποιώντας τα ένδοξα ονόματα "Ελληνική" ή "Ρωμαϊκή". Από το αρχαίο όνομα "Βυζάντιον", ο Montesquieu χρησιμοποίησε τη λέξη "Βυζαντινή". Η λέξη "Βυζαντινή" προσδιόριζε την Αυτοκρατορία και υπονοούσε τα υποτιθέμενα χαρακτηριστικά της: δολιότητα, υποκρισία και παρακμή. Ο ’Aγγλος διαφωτιστής Edward Gibbon στο έργο του "Παρακμή και Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας" παρουσιάζει την Αυτοκρατορία μετά τον 6ο αιώνα ως ένα έπος μονότονης αθλιότητας και διαφθοράς.

Οι άνθρωποι που ζούσαν στη "Βυζαντινή Αυτοκρατορία" ποτέ δεν ήξεραν ούτε και χρησιμοποίησαν τη λέξη "Βυζαντινός". Αυτοί ήξεραν για τον εαυτό τους ότι είναι Ρωμαίοι, τίποτα παραπάνω και απολύτως τίποτα λιγότερο. Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη του Τίβερη στη Νέα Ρώμη του Βοσπόρου, τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο 1ος μετέφερε την πραγματική ταυτότητα της Ρώμης σε καινούργια τοποθεσία. Πολύ πριν τον Κωνσταντίνο τον 1ο, η ιδέα της "Ρώμης" είχε αρχίσει να διαχωρίζεται από την Αιώνια Πόλη του Τίβερη. Έτσι που το Ρωμαίος σήμαινε τον Ρωμαίο πολίτη, όπου κι αν ζούσε. Πριν την Αυτοκρατορική περίοδο (89 π.Χ.), το Ρωμαϊκό Δίκαιο χορήγησε δικαιώματα Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους κατοίκους της Ιταλίας. Κατόπιν, το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη προσφερόταν σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων παντού στην Αυτοκρατορία. Το 212, ο αυτοκράτορας Καρακάλας διακήρυξε ότι όλοι οι ελεύθεροι πολίτες της Αυτοκρατορίας μπορούσαν να γίνουν Ρωμαίοι πολίτες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αυτοαποκαλούνται Ρωμαίοι, και όχι απλά υποτελείς των Ρωμαίων. Σε μερικές δεκαετίες οι άνθρωποι αναφερόμενοι στην Αυτοκρατορία άρχισαν να χρησιμοποιούν σπανιότερα (το Λατινικό) "Imperium Romanorum" (Κράτος των Ρωμαίων) και συχνότερα το "Ρωμανία" (Χώρα των Ρωμαίων).
 

Στις επαρχίες κοντά στην Κωνσταντινούπολη, όπου επικρατούσε η Ελληνική γλώσσα επί της Λατινικής της Πρεσβυτέρας Ρώμης, η ιδέα του Ρωμαίου πολίτη και της Ρωμαϊκής ταυτότητας ασκούσε μεγάλη έλξη σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οι ελληνόφωνοι πολίτες ήσαν υπερήφανοι να είναι Ρωμαίοι, στα Λατινικά "Romani". Η λέξη "Ρωμαίοι" έγινε περιγραφική των ελληνόφωνων πληθυσμών της Αυτοκρατορίας. Το παλιό εθνικό όνομα Έλληνες, παρέμεινε σε αχρηστία. Στα αρχαία χρόνια και βέβαια το "Έλληνας" είχε εθνική σημασία. Το Έλληνας, ως εθνικό όνομα των Ελλήνων χρησιμοποιήθηκε από τον έβδομο π.Χ. αιώνα και μετά, αν όχι και νωρίτερα. Αν και ο Όμηρος ονόμαζε τους Έλληνες με διάφορα ονόματα, ο Ηρόδοτος, ο Περικλής, ο Πλάτων και ο Αλέξανδρος όλοι ήταν "Έλληνες", όπως ήταν και οι ελληνόφωνοι κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον πρώτο και τον δεύτερο αιώνα μ.Χ. Τον τέταρτο αιώνα μ.Χ., όσο η Αυτοκρατορία εκχριστιανιζόταν, ο όρος "Έλληνας" άρχισε να επαναπροσδιορίζεται και κατέληξε να σημαίνει τους ανθρώπους που ακόμη λάτρευαν τους αρχαίους θεούς και σπούδαζαν τη φιλοσοφία με την ελπίδα να μπορέσουν να αντισταθούν στη νέα Χριστιανική πίστη. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο 2ος (361-363), ένας αυτοκράτορας που προσπάθησε να σταματήσει τη Χριστιανική παλίρροια, ονόμαζε τον εαυτό του "Έλληνα". Με το "Έλληνας", ο Ιουλιανός υποδήλωνε τη σχέση του με τη Νέο-Πλατωνική φιλοσοφία και τη λατρεία των θεών του Ολύμπου.
Στα τελευταία χρόνια του τέταρτου μ.Χ. αιώνα, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο 1ος (379-39 5) έκανε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους μετά την καταστολή της εξέγερσης ενός "Έλληνα" σφετεριστή του θρόνου, κάποιου δυτικού που ονομαζόταν Ευγένιος. Μετά την κρίσιμη απόφαση του Θεοδόσιου, όλο και λιγότεροι άνθρωποι επιθυμούσαν να αποκαλούν τον εαυτούς τους "Έλληνα". Για πολλούς αιώνες, η λέξη "Έλληνας" ήταν κακόφημη, ταυτισμένη με παράνομες θρησκευτικές ιδέες και απιστία προς το κράτος. Οι ελληνόφωνοι προτίμησαν τη ταυτότητα του "Ρωμαίου" αντί του "Έλληνα" ως σίγουρο καταφύγιο στους καιρούς που άλλαζαν. Ελληνόφωνοι "Ρωμαίοι" κατοικούσαν την Αυτοκρατορία μέχρι την πτώση της τον δέκατο πέμπτο αιώνα. Η Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να ονομαστεί "Βυζαντινή Αυτοκρατορία". Αν χρειαζόταν ιδιαίτερο όνομα, καλύτερα θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης "Αυτοκρατορία Ρωμαίων" από το ελληνικό "Βασιλεία Ρωμαίων".

Νομίσματα και Συνέχεια

Οι Αυτοκράτορες των Ρωμαίων φρόντιζαν να τονίζουν τη συνέχεια και ενότητα της εξουσίας τους στην Κωνσταντινούπολη με τη παράδοση της Πρεσβυτέρας Ρώμης πριν τον Κωνσταντίνο τον 1ο. Για παράδειγμα, τα νομίσματα συνέχιζαν να φέρουν επιγραφές στα Λατινικά αιώνες μετά που οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη ούτε μιλούσαν ούτε έγραφαν πλέον αυτή τη γλώσσα. Ας παρατηρήσουμε επιγραφές νομισμάτων από διαφορετικές αυτοκρατορικές περιόδους. Για σημείο αναφοράς ας πάρουμε τα νομίσματα του τελευταίου αυτοκράτορα που βασίλευσε για πολλά χρόνια στην Ιταλία, του Βαλεντινιανού του 3ου (425-455). Μια τυπική επιγραφή σε ένα από τα νομίσματα του Βαλεντινιανού είναι κάπως έτσι:

Αναπτύσσοντας τις συντμήσεις διαβάζουμε: "Dominus Noster Placidius Valentinianus Pius Felix Augustus" (Ο Κύριος μας Πλακίδας [Ειρηναίος] Βαλεντινιανός ο Ευσεβής και Μακάριος Αύγουστος [Σεβαστός]). Ας συγκρίνουμε την επιγραφή του Βαλεντινιανού με τις επιγραφές μεταγενέστερων Ρωμαϊκών νομισμάτων. Αρχίζουμε με την επιγραφή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του 1ου (527-565), ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην προσπάθεια ανάκτησης των χαμένων δυτικών επαρχιών, με περιορισμένη επιτυχία:

Υπάρχουν δύο μικρές αλλαγές μεταξύ του Βαλεντινιανού και του Ιουστινιανού. Πρώτον, το "Pius Felix" έχει αντικατασταθεί με το "Perpetuus" (Αιώνιος). Ο Αυτοκράτορας Λέων ο 1ος (457-474) διέταξε αυτή την αλλαγή. Θεώρησε ότι η φράση "Pius Felix" είχε πολύ μεγάλη σχέση με το ειδωλολατρικό παρελθόν για να είναι αποδεκτή στη νέα Χριστιανική Αυτοκρατορία. ’λλη διαφορά ήταν το ότι το "Αύγουστος" συμβολίζεται με τη συντομογραφία "AVC" αντί της "AUG". Αυτή η μικρή διαφορά δείχνει την επίδραση της Ελληνικής γλώσσας. Στα Ελληνικά, ο ήχος του "g" εκφράζεται με το γράμμα "γάμμα" (Γ) το οποίο είναι το τρίτο του Ελληνικού αλφαβήτου, ισοδύναμου με το Λατινικό "C". Παρά τις μικρές αυτές αλλαγές, οι επιγραφές του Ιουστινιανού διατηρούν τη συνέχεια με το Ρωμανικό παρελθόν. Τα Λατινικά παραμένουν εν χρήσει. Ο αυτοκράτορας παραμένει "Dominus Noster" και "Augustus". Έναν αιώνα μετά τον Ιουστινιανό τον 1ο, οι τίτλοι αυτοί ακόμη παρέμεναν εν χρήσει.

Το πέρασμα σε πιο ελληνότροπο στυλ επιγραφών μετά το 700 μπορεί να έχει σχέση με την αλλαγή της δυναστείας. Η οικογένεια του Ηράκλειου (610-641) καταγόταν από τη λατινόφωνη Βόρεια Αφρική. Οι διάδοχοι του Ηράκλειου, συμπεριλαμβανομένου και του Κώνστα του 2ου, άργησαν πιθανώς να εγκαταλείψουν τους Λατινικούς τίτλους εν μέρει, τιμής ένεκεν στην οικογενειακή τους κληρονομιά. Η Λατινικότητα της οικογένειας του Ηράκλειου δεν περιορίστηκε στις μορφές και τους τίτλους. Ο Κώνστας ο 2ος είχε αποφασίσει να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας από την Κωνσταντινούπολη στις Συρακούσες της Σικελίας. Αν και οι Συρακούσες ήταν Ελληνική πόλη όσο και η Κωνσταντινούπολη, γνωστή από την αρχαιότητα, η μεταφορά της πρωτεύουσας δυτικά από την Κωνσταντινούπολη στις Συρακούσες θα έστρεφε την Αυτοκρατορία σε νέα κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση βασικά λιγότερο Ελληνική. Ο Κώνστας ο 2ος πέθανε πρόωρα, και δεν ολοκλήρωσε το σχέδιο του. Δολοφονήθηκε στις Συρακούσες, πιθανώς από κάποιους που αντιδρούσαν στα σχέδια του για τη μεταφορά της πρωτεύουσας. Παρά τον χαμό του Κώνστα, η οικογένεια του Ηράκλειου παρέμεινε στην εξουσία στην Κωνσταντινούπολη για δύο γενιές ακόμη. Το τέλος της εποχής του Ηράκλειου σήμανε περαιτέρω αλλαγή στον προσανατολισμό της Αυτοκρατορίας προς τον Ελληνικό κόσμο. Η επόμενη βασιλική οικογένεια, η δυναστεία των Ισαύρων (717-802) ήταν εξ αρχής ελληνόφωνη. Κατά τη διάρκεια του όγδοου αιώνα, το "Dominus Noster" εξαφανίστηκε από τα αυτοκρατορικά νομίσματα. Την ίδια εποχή χάθηκαν και οι λέξεις "Perpetvus Augustus", και αντικαταστάθηκαν από το Ελληνικό "Βασιλεύς".

Η λέξη "Βασιλεύς" είχε τη δικιά της ιστορία. Στην κλασική αρχαιότητα το "Βασιλεύς" σήμαινε τον βασιλιά, ταυτόσημο με το Λατινικό " Rex" . Από τον καιρό του αυτοκράτορα Αυγούστου (πεθ. 14 π.Χ.), οι Έλληνες αποκαλούσαν τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα με το όνομα "Βασιλεύς". Βέβαια στη Λατινική γλώσσα ποτέ δεν ονομάστηκε ο Αυτοκράτορας " Rex" , το οποίο θα ήταν προσβλητικό για τις δημοκρατικές ευαισθησίες των Ρωμαίων, ο Αυτοκράτορας ήταν, στη θεωρία, αρχηγός της δημοκρατικής κυβέρνησης. Παρά τη Ρωμαϊκή δημοκρατικότητα, ο όρος "Βασιλεύς" έγινε ο τύπος μεταξύ των ελληνόφωνων Ρωμαίων που περιγράφει τον Αυτοκράτορα. Δεν υπήρχε τρόπος να μεταφραστούν στα Ελληνικά οι τίτλοι "Imperator" ή "Augustus" και να μην ακούγονται επιτηδευμένοι ή γελοίοι. Η λέξη "Αυτοκράτωρ" φτιάχτηκε για να αποδώσει το " Imperator", "Σεβαστός" μεταφράστηκε το "Augustus", αλλά ποτέ το "Αυτοκράτωρ" ή το "Σεβαστός" δεν έγιναν δημοφιλή. Αντίθετα επικράτησε "Βασιλεύς" να σημαίνει "Emperor" αντί "Rex". Οι Ρωμαίοι άρχισαν να χρησιμοποιούν το Λατινικό "Rex" εννοώντας "Βασιλιάς" αναφερόμενοι σε μη Ρωμαίους άρχοντες υποβαθμίζοντας τους ως προς τον δικό τους Αυτοκράτορα. Η νέα χρήση του "Βασιλεύς" επικράτησε πολύ αργότερα. Τον έβδομο αιώνα, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος χρησιμοποίησε το "Βασιλεύς" ως τον επίσημο τίτλο του στα ελληνόγλωσσα έγγραφα, αλλά η λέξη αντικατέστησε το "Augustus" στα νομίσματα της εποχής των Ισαύρων (717-802).

Ώθηση στην υιοθέτηση του νέου τίτλου δόθηκε από την Αυτοκράτειρα Ειρήνη (797-802). Ήταν η σύζυγος του Αυτοκράτορα Λέοντα Δ' (775-780). Μετά το θάνατο του Λέοντα, η Ειρήνη ανέλαβε την εξουσία ως αντιβασιλεύς του γιού τους Κωνσταντίνου ΣΤ' που ήταν νήπιο. Το 797 η Ειρήνη εκθρόνισε και τύφλωσε το γιό της για να αποτρέψει την ανάληψη της εξουσίας από αυτόν μόλις ενηλικιωνόταν. Η Ειρήνη αυτοανακηρύχθηκε μόνος ηγεμόνας, ισχυρισμός εντελώς πρωτόγνωρος για γυναίκα στην ιστορία της Αυτοκρατορίας. Η Ειρήνη αντιμετώπισε προβλήματα γραφειοκρατικής φύσεως στην προώθηση του νεόκοπου ισχυρισμού της, διότι ο Αυτοκρατορικός τίτλος "Αugustus" ήταν, βεβαίως, αρσενικού γένους. Δεν θα μπορούσε να αποκαλείται "Augustus" χωρίς να ακούγεται γελοίο. Η θηλυκή μορφή του "Augustus", η "Augusta" θα μπορούσε να παίξει τον απαιτούμενο ρόλο, αλλά στο παρελθόν η λέξη σήμαινε τη σύζυγο του Αυτοκράτορα ή άλλη σημαντική συγγενή του, και όχι το νόμιμο ηγεμόνα. Η χρήση της λέξης "Αugusta" για τον προσδιορισμό των γυναικείων μελών της Αυτοκρατορικής οικογένειας χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της Αυτοκρατορίας. Η χήρα του Αυτοκράτορα Αυγούστου, η Λίβια, δέχθηκε το όνομα "Julia Augusta" από τη Γερουσία το 14 μ.Χ.. Σε όλη τη διάρκεια των οκτώ αιώνων, η λέξη "Augusta" ούτε καν υπαινικτικά δεν σήμαινε μια ηγεμόνα από μόνη της: η ύπαρξη "Αυγούστας" συνεπαγόταν και την ύπαρξη ενός "Αυγούστου". Η Ειρήνη δεν επιθυμούσε να υπενθυμίζει στους Ρωμαίους το γιο της Κωνσταντίνο. έτσι, οι επιγραφές της Ειρήνης πάντα απέφευγαν τη λέξη "Augusta". Αντί γι' αυτό, η Ειρήνη επέλεξε να ονομάζεται με τη θηλυκή μορφή του "Βασιλεύς", η οποία είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από Βασίλισσες που κυβερνούσαν καθώς και από συζύγους και μητέρες των Βασιλέων.

Στα κέρματα, στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανιζόταν η συντετμημένη μορφή. Συνταρακτικό γεγονός στη βασιλεία της Ειρήνης ήταν η στέψη στην Παλαιά Ρώμη του Φράγκου Βασιλιά Καρλομάγνου [Carolus Rex Francorum] ως Αυτοκράτορα το 800. Πολλές αρχές στο λατινόφωνο κόσμο συνέχιζαν να αναγνωρίζουν τους Αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης ως τους νόμιμους Ρωμαίους Αυτοκράτορες μέχρι που η Ειρήνη εκθρόνισε το γιό της το 797. Στα μάτια της Λατινικής Δύσης, ο θρόνος έμεινε κενός μετά την αποπομπή του Κωνσταντίνου ΣΤ'. Για τρεις λόγους υπήρχε αντίδραση προς την Ειρήνη: ήταν γυναίκα, είχε προβεί στην αποτρόπαιη πράξη της τύφλωσης του γιού της και έμενε πιστή στις Ανατολικές θρησκευτικές συνήθειες τις οποίες απέρριπτε η Δύση. Αν και ο Καρλομάγνος, ένας Γερμανός φύλαρχος [είναι προτιμότερο να τον σκεφτόμαστε ως Καρλ, αντί για το Γαλλοποιημένο Καρλομάγνος), δεν ήταν Ρωμαίος, είχε φέρει την ενότητα σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Γιατί να μην ήταν αυτός, αντί για μια Ελληνίδα γυναίκα (Graeca), Αυτοκράτορας; έτσι σκέφτηκε ο Πάπας και έθεσε το Αυτοκρατορικό στέμμα στην κεφαλή του Καρλομάγνου τα Χριστούγεννα του 800. Μετά τη στέψη του, ο Καρλομάγνος αποκαλούσε τον εαυτό του "Carolus Augustus Imperator Romanorum gubernans Imperium" (Κάρολος Αύγουστος Αυτοκράτωρ κυβερνήτης της Επικράτειας των Ρωμαίων). Οι αρχές της Κωνσταντινούπολης δεν επιθυμούσαν να αναγνωρίσουν τις απαιτήσεις του νεόκοπου Φράγκου στη Δύση, αν και η πολιτική πραγματικότητα υποχρέωσε σε συμβιβασμό τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ Α' (811-813). Ο απεσταλμένος του Μιχαήλ από την Κωνσταντινούπολη χαιρέτησε τον Καρλομάγνο στην αυλή του στο ’αχεν ως "Βασιλέα" και οι Δυτικοί το μετέφρασαν με ικανοποίηση ως Αυτοκράτωρ. Φυσικά οι Ελληνόφωνοι μπορούσαν να ανεχθούν την ασάφεια της λέξης "Βασιλεύς". Πίσω στην Κωνσταντινούπολη, ο Μιχαήλ άρχισε να αποκαλείται (σε σύντμηση): (Μιχαήλ, Ρωμαίος Αυτοκράτωρ). Προσέξτε το ελληνικό "ύψιλον" (U), "χι" (C), και "ήτα" (H). Στα κέρματα η συνηθισμένη μορφή ήταν

Πριν από αυτή την αλλαγή, κανείς Ρωμαίος Αυτοκράτορας δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ τη λέξη "Ρωμαίος" στον επίσημο τίτλο του: ο Αυτοκράτωρ ήταν απλώς ο "Imperator Caesar Augustus". Οι διπλωμάτες στην Κωνσταντινούπολη σύντομα θα ισχυρίζονταν ότι "Βασιλεύς" και "Βασιλεύς Ρωμαίων" ήταν δυο διαφορετικά πράγματα. Κατ' αυτή την άποψη, το "Βασιλεύς Ρωμαίων" ήταν ένας ανώτερος και μοναδικός τίτλος αποκλειστικά για τον ηγεμόνα της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με αυτή την έξυπνη θεωρία, ο Μιχαήλ δεν είχε παραχωρήσει στον Καρλομάγνο τίποτα πέρα από ένα βασιλικό τίτλο, "Βασιλεύς" με την έννοια του βασιλιά ("King"), ισοδύναμο του λατινικού "Rex". Γι' αυτό άλλωστε και "Βυζαντινός" σημαίνει διπρόσωπος. Οι Δυτικοί Αυτοκράτορες άρχισαν να αυτοαποκαλούνται συστηματικά "Imperator Romanorum" (Αυτοκράτωρ Ρωμαίων) αμφισβητώντας άμεσα το "Βασιλεύς Ρωμαίων" της Κωνσταντινούπολης μόλις από την εποχή του Αυτοκράτορα Όθωνα Γ' (983-1002). Ο Όθων προχώρησε σ' αυτή την ενέργεια με την παρακίνηση της μητέρας του της Θεοφανούς, μιας πριγκίπισσας από την Κωνσταντινούπολη που καταλάβαινε τη λεπτομέρεια του προβλήματος. Ο "Βασιλεύς Ρωμαίων" της εποχής, ο Βασίλειος Β' (976-1025) δεν ήταν συγγενής της Θεοφανούς και αυτή επιθυμούσε να εξυψώσει το γιο της πάνω από τους ανταγωνιστές στην Κωνσταντινούπολη με το να αποκαλεί τον Όθωνα "Imperator Romanorum" (Αυτοκράτορα Ρωμαίων). Βεβαίως, οι καλά πληροφορημένοι μεταξύ των Δυτικών γνώριζαν ήδη ότι ο καλύτερος τρόπος για να προσβάλλουν την αυθεντία της Κωνσταντινούπολης, εάν αυτός ήταν ο σκοπός τους, ήταν να αρνούνται την ρωμαϊκή της ταυτότητα. Ονομάστε τους "Graecus" (Γραικούς): αυτό μεταφραζόταν "Έλληνες" (Hellenes), που σήμαινε ειδωλολάτρες και μη Ρωμαίοι.


Στη Δύση, η ιδέα του "Imperator Romanorum" επέζησε για να περιγράφει τον εκάστοτε Ρωμαιοκαθολικό ηγεμόνα μέχρι το 19ο αιώνα. Το 1508, ο Πάπας εξουσιοδότησε τον "Rex Romanorum" (Βασιλιά) να αποκαλείται "Imperator Romanorum Electus" (Εκλεγμένος Αυτοκράτωρ Ρωμαίων) χωρίς την τελετή στέψης στη Ρώμη. Ο τελευταίος "Εκλεγμένος Αυτοκράτωρ Ρωμαίων " παραιτήθηκε το 1806. Ο Βολταίρος χλεύαζε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη δύση της. Όπως σαρκαστικά έλεγε, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία "...δεν ήταν ούτε Αγία, ούτε Ρωμαϊκή, ούτε Αυτοκρατορία". Όπως και σε άλλα θέματα, ο Βολταίρος γελοιοποιούσε τα πράγματα στα οποία πίστευαν οι άλλοι. Μέχρι το τέλος, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Καθολικοί, αναφέρονταν στην "Sacrum Romanorum Imperium" (Aγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) ως μια σοβαρή και σημαντική υπόθεση. Πάντως, οι Δυτικοευρωπαίοι δεν αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι ούτε ονόμαζαν την πατρίδα τους Ρωμανία. Αυτές οι λέξεις αποδίδονταν, έστω και απρόθυμα, στην Κωνσταντινούπολη.

Οι Δυτικοευρωπαίοι δεν ήταν οι μόνοι σφετεριστές της Αυτοκρατορίας των Ρωμαίων που προσέβλεπαν στο όνομα της Ρώμης. Τον 11ο αιώνα, ένας κλάδος των Σελτζούκων Τούρκων εγκαθίδρυσε ένα Σουλτανάτο στη Μικρά Ασία, αποσπώντας εδάφη της Μικράς Ασίας. Η επικράτεια του Σουλτανάτου είχε αποκοπεί από την Αυτοκρατορία μετά τη μάχη του Ματζικέρτ (1071), στην οποία ο Αυτοκράτωρ Ρωμανός Δ' (1067-1071) έπεσε αιχμάλωτος στα χέρια των Τούρκων. Αυτό το Τουρκικό κράτος ονομαζόταν "Ρουμ", από το Ρώμη. Το Σουλτανάτο του Ρουμ συνέχισε να υπάρχει μέχρι μετά το 1300 έχοντας ως πρωτεύουσα το Κόνια (Ικόνιο).

Ίσως κάποιοι να απορούν γιατί το όνομα "Ρωμανία" έγινε το όνομα ενός σύγχρονου έθνους που λέγεται Ρουμανία. Η σύνδεση του ονόματος "Ρωμανία" με το σημερινό έθνος "Ρουμανία" πηγάζει από το 19ο αιώνα. Στην πρώτη τους εμφάνιση στις ιστορικές πηγές του Μεσαίωνα, οι Ρουμάνοι αποκαλούνται "Βλάχοι" από τους χρονογράφους από την Ουγγαρία και την Κωνσταντινούπολη. Ένα πριγκιπάτο με το όνομα "Βαλαχία" εμφανίζεται μεταξύ των Βλάχων πριν από το 1300. Ακολούθησαν τα ξεχωριστά Βλάχικα πριγκιπάτα της Μολδαβίας και της Τρανσυλβανίας. Αργότερα, οι ερευνητές κατάλαβαν ότι η Βλάχικη γλώσσα προερχόταν από τη Λατινική: η Βλάχικη ήταν αδελφή γλώσσα με την Ιταλική, τη Γαλλική, την Ισπανική. Πώς έφτασαν Λατινόφωνοι σ' αυτή την απόμακρη γωνιά της Ευρώπης βόρεια από τον ποταμό Δούναβη; Οι μελετητές ανέπτυξαν τη θεωρία ότι οι Βλάχοι ήταν απόγονοι Ρωμαίων αποίκων και εκλατινισμένων ντόπιων που ζούσαν στην περιοχή βόρεια του Δούναβη κατά το δεύτερο και τρίτο αιώνα μ.Χ. Σ' αυτή την περίοδο, η περιοχή αποτελούσε τη Ρωμαϊκή επαρχία της Δακίας. Ανεξάρτητα από το εάν η θεωρία είναι σωστή ή όχι, αποτέλεσε τη βάση του Ρουμανικού εθνικιστικού αισθήματος κατά το 19ο αιώνα. Η ιδέα της Ρωμαϊκής καταγωγής προσέδωσε νέα υπερηφάνεια στους Βλάχους. Μετά τη συνένωση της Βλαχίας και της Μολδαβίας σε μια οντότητα το 1859, επιλέχθηκε το 1862 το όνομα "Ρουμανία" για να περιγράψει το συνενωμένο κράτος. Εκείνη την εποχή, η Ρουμανική ενότητα και ανεξαρτησία χρειαζόταν την υποστήριξη της Γαλλίας υπό τον Αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ' (1852-1870). Ο "Λατινικός δεσμός" με τη Γαλλία βοήθησε τη Ρουμανική υπόθεση εμπνέοντας το ενδιαφέρον των Γάλλων για το "αδελφό έθνος" της Ρουμανίας.
Παίρνοντας υπόψη τη σχετικά πρόσφατη εποχή κατά την οποία απέκτησε το όνομα της η σύγχρονη Ρουμανία, φαίνεται καθαρά ότι πρωτύτερα ο όρος "Ρωμανία" αναφερόταν στην επικράτεια όπου ζούσαν οι ελληνόφωνοι "Ρωμαίοι". Για πάνω από χίλια χρόνια, το κράτος που αποκαλούμε, λανθασμένα, Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν η Ρωμανία. Μετά το τέλος της Αυτοκρατορίας, οι ελληνόφωνοι κάτοικοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συνέχισαν να αυτοαποκαλούνται "Ρωμαίοι".

Συμπεράσματα

Τα ονόματα που δίνουμε στα πράγματα είναι σημαντικά για την εικόνα που σχηματίζουμε για την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι συχνά ξαφνιάζονται όταν ανακαλύπτουν ότι ιστορικοί χαρακτηρισμοί που περιγράφουν το παρελθόν είναι νεολογισμοί που επέβαλε η ιστοριογραφία και η ιδεολογία, και όχι πραγματικότητες αυτού του ίδιου του παρελθόντος. Οι άνδρες και οι γυναίκες του Μεσαίωνα δεν ήξεραν ότι ζούσαν στον Μεσαίωνα, όπως και όσοι ζούσαν στην Κλασική Αθήνα ή την Ιταλική Αναγέννηση. Οι άνθρωποι της "Βυζαντινής Αυτοκρατορίας" δεν είχαν ιδέα ότι ήταν Βυζαντινοί. Γνώριζαν ότι είναι αυθεντικοί συνεχιστές του Ρωμαϊκού κόσμου, οι Ρωμαίοι που ζούσαν στη Ρωμανία.

πηγή


http://www.ramnousia.com/2011/07/blog-post_6378.html

Σχόλια

 1. bas
  Σύμφωνα με την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ο όρος "βυζάντιο" και τα παράγωγά του είναι επινόηση καθολικών ιερωμένων οι οποίοι θεωρούσαν ότι το όνομα "Ρωμαίος" παραπέμπει στην δική τους καθολική Ρώμη.Ο Montesquieu και όλοι οι υπόλοιποι ιστορικοίσυνέχισαν αυτήν την "παράδοση".
  Από εκεί και πέρα:
  -Οι νόμοι όσο σημαντικοί κι αν είναι, κατά κανόνα δεν γεννάνε εθνότητες και καταστάσεις που δεν υπάρχουν ήδη. Για να έχουν επιτυχία και συνέχεια χωρίς να γίνει μακελιό επικυρώνουν μία προϋπάρχουσα κατάσταση.
  -Σημαντικότη υπήρξε η συμβολή της εκκλησίας στην διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας, αφού η πρώτη από πολύ νωρίς την υιοθέτησε ως δικία της
  -Όσο για το κομμάτι:
  " Αν και ο Καρλομάγνος, ένας Γερμανός φύλαρχος [είναι προτιμότερο να τον σκεφτόμαστε ως Καρλ, αντί για το Γαλλοποιημένο Καρλομάγνος), δεν ήταν Ρωμαίος, είχε φέρει την ενότητα σε μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Γιατί να μην ήταν αυτός, αντί για μια Ελληνίδα γυναίκα (Graeca), Αυτοκράτορας; έτσι σκέφτηκε ο Πάπας και έθεσε το Αυτοκρατορικό στέμμα στην κεφαλή του Καρλομάγνου τα Χριστούγεννα του 800" χρήζει περεταίρω σχολιασμού: Στο μυαλό του Πάπα πριν από 1200 χρόνια μπορεί να μην έχω δυνατότητα να μπω, όμως α) τον στρατό τον είχε ο Καρλομάγνος, β) το γερμανικό μένς από τον καιρό του Γαϊνά ήταν δεδομένο και γ)όλοι οι λόγοι που αναφέρονται παραπάνω είναι αφορμές, η αιτία είναι πολιτικής φύσεως και έχει να κάνει με εξουσία και τίποτα λιγότερο ή περισσότερο.
  -Το όνομα "Έλληνας" την εποχή εκείνη δεν προσδιρίζει εθνότητα όπως σήμερα αλλά τρόπο ζωής (και τους κινέζους ελληνίζοντες τους αποκαλούσαν) οπότε κάποια στιγμή πρέπει να ξεπεράσουμε ώς σημερινή Έλληνες την καχυποψία μας για το μεσαιωνικό παρελθόν μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. σε ποια πηγή αναφέρεται ότι οι Κινέζοι αποκαλούνταν ελληνίζοντες;τι εννοείς με τον όρο ελληνίζοντες και "τρόπος ζωής";
  Η Αρβελέρ θεωρείται αλάνθαστη;προσωπικά την βρίσκω αρκετά ιδεοληπτική ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα...
  Bas τον Ρωμανίδη τον θεωρείς ιστορικό;
  Προσωπικά θα έλεγα να χαλαρώσουν μερικοί "ρωμαιολάγνοι"...ο Καρλομάγνος και όλοι οι "κακοί" δυτικοί δεν κοιμόταν και ξυπνούσαν με την έννοια της λέξης Ρωμαίος,όπως πολλοί σύγχρονοι Έλληνες ρωμαιολάγνοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. bas
  Αγαπητέ Saphire
  Στο "Το Ελληνικό έθνος γένεση και διαμόρφωση του νέου Ελληνισμού" του Ν. Σβορώνου εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, στην σελίδα 55, διαβάζουμε σχετικά:
  "Για τον Φώτιο οι Ρώσοι πριν δεχθούν τον χριστιανισμό είχαν "Ελληνικήν και άθεον δόξα", ο Ιωάννης Μόσχος μιλάει για "Σαρακηνόν τινά Έλληνα", ο ίδιος ο Ψελλός χαρακτηρίζει τους Κινέζους "Έλληνας το δόγμα"".
  Επίσης στο ίδιο βιβλίο: "Οι εκχριστιανισμένοι Ελληνικοί πληθυσμοί εγκαταλείπουν βέβαια το εθνικό τους όνομα Έλλην, που αρχίζει να παίρνει τη θρησκευτική του σημασία (ειδωλολάτρης), κρατούν όμως ακόμα το πολιτιστικό του περιεχόμενο που αναφέρεται στην Ελληνική παιδία και τον Ελληνικό πολιτισμό. Η επικρατέστερη έννοια του Έλλην ως τον ΄6ο αιώνα είναι ειδολωλάτρης, εκείνος που ανήκει στον Ελληνικό κύκλο του πολιτισμού και μιλάει Ελληνικά και διακρίνεται απο τον εθνικό, που είναι ο μη χριστιανός ή μη Εβραίος, που μένει έξω από τον Ελληνικό πολιτιστικό κύκλο"
  Να υπενθυμίσω ότι ο Σβορώνος υπήρξε Μαρξιστής.
  Συγνώμη αν άφησα να εννοηθεί από κακοδιατύπωση κάτι άλλο από τα παραπάνω που αναφέρω, ευχαριστώ για την παρατήρησή σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. bas
  Επίσης, από κακοδιατύπωση αφήνω να εννοηθεί πως Ελληνισμός χωρίς εκκλησία δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Αυτό που έγινε μοίαζει περισσότερο με έναν προδιαγεγραμένο, κατά την γνώμη μου, γάμο. Ο χριστιανισμός εμφανίστηκε σε μια Ελληνόφωνη και Ελληνότροπη περιοχή, ενοποιημένη ύπο την Ρωμαϊκή κυριαρχία. Δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό προκειμένου να εξαπλωθεί παρά να υίοθετήσει άμεσα την Ελληνική γλώσσα, τον διάλογο ως εργαλείο (με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα,) καθώς επίσης και πάμπολα στοιχεία από την λαϊκή παράδοση στο τελετουργικό του.
  Από εκεί και πέρα ο Ρωμανίδης αν δεν κάνω λάθος ήταν θεολόγος, δεν έχω διαβάσει τίποτα δικό του.
  Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους δυτικούς, αλλά ο Καρλομάγνος, άνθρωπος υψηλού πνευματικού επιπέδου και μόρφωσης που είχε «φάει» με το κουτάλι βιβλία που αναφέρονταν στην ένδοξη αρχαία Ρώμη, ναι κοιμόταν και ξυπνούσε με σκοπό να την επανασυστήσει. Το μόνο πρόβλημα ήταν πως ήδη υπήρχε Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
  Φυσικά και τα βαθύτερα κίνητρα ήταν πολιτικά και όχι κάποια νεύρωση του Καρλομάγνου. Ειδικά εκείνη την εποχή το που άναβες το κερί σου έδειχνε και σε ποιόν υπαγόσουν πολιτικά (σε ορθόδοξη εκκλησία ήσουν βυζαντινός, σε καθολική, ακολουθούσες πολιτικά αυτόν που ήλεγχε τον Πάπα ,αν και πολλές φορές οι Πάπες ασκούσαν και καθαρή πολιτική εξουσία, όχι όμως επί Καρλομάγνου, όπου ήταν ακόμα η εποχή που η παπική έδρα εγκαταλελειμμένη οριστικά από το Βυζάντιο, είναι αλήθεια, αναζητούσε ακόμα προστάτη).
  Επίσης η έχθρα δύσης και ανατολής δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο, από πολύ νωρίς το Ιλλυρικό υπήρξε σημείο τριβής, λίγο αργότερα (αφού τέθηκε τέλος για πάντα στην επιχείρηση κατάληψης της εξουσίας στην Κωνσταντινούπολη από τον Γαϊνά) υπήρξε τριβή για το ποιος θα εκχριστιανίσει τους νέους λαούς οι οποίοι ασπάζονταν τον χριστιανισμό. Με την χαλάρωση του Βυζαντίου και την παράλληλη ενδυνάμωση του δυτικού κόσμου, μήλο της έριδας έγινε ο Αιγιακός χώρος, κάτι που συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αλλά και μέχρι της μέρες μας.
  Τα κίνητρα ήταν πάντα πολιτικά και δεν έχουν να κάνουν με εμμονές ή ιδεοληψίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. bas
  Ελπίζω αγαπητέ Saphire να σε κάλυψα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλώς έγιναν οι διευκρινίσεις αν και φαινόταν τι εννοούσες,αλλά την Ειρήνη δεν νομίζω πως την αποκαλούσαν Ελληνίδα (Γραική) με την έννοια της ειδωλολάτρισσας,όπως και γενικά την ανατολική αυτοκρατορία,κατά τη γνώμη μου ήταν πιο πολύ εθνικός (με την έννοια που είχε την εποχή εκείνη βέβαια το έθνος,οι Φράγκοι πάντως είχαν σίγουρα κάποια μορφή εθνικής συνείδησης) και πολιτικός ο ορισμός (για τους όποιους λόγους είχαν,πιο πολύ από την πλευρά του Πάπα).
  Αυτό που αναφέρεις για τον Καρλομάγνο και το κατά πόσο ήθελε πράγματι ανασύσταση ή τον τίτλο του Ρωμαίου αυτοκράτορα υπάρχουν πολλοί που το αμφισβητούν.Στο θέμα αυτό στηρίχτηκαν οι νευρώσεις όπως αναφέρεις πολλών σύγχρονων Ελλήνων των εκκλησιαστικών κύκλων κυρίως για το ποιος είναι ο...original Ρωμαίος (γιατί είναι τόσο σημαντικό θέμα...)
  Ο Ρωμανίδης θεολόγος ήταν πράγματι αλλά καμιά φορά είχε κρίση ταυτότητας και το έπαιζε ιστορικός ενώ οι οπαδοί των θεωριών του (που ως ένα βαθμό προϋπήρξαν και είναι οι επίσημες των φαναριώτικων κύκλων) είναι και πολλοί και τον θεωρούν αυθεντία.
  Γενικά πάντως πιστεύω ότι οι "νευρώσεις" έπαιξαν και παίζουν ρόλο πολύ σημαντικότερο στην ιστορία από αυτόν που νομίζουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. bas
  Την Ειρήνη και όλους τους υπόλοιπους βυζαντινούς τους αποκαλούσαν Γραικούς εννοώντας εθνότητα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να τους αποδεχθούν ως Ρωμαίους αφού το όνομα το διεκδiκούσαν για λογαριασμό τους.
  Αυτό που φαίνεται πάντως είναι πως αν και τον καιρό εκείνο οι βυζαντινοί εκλάμβαναν ακόμα τον εαυτό τους ως Ρωμαίο, η πορεία του βυζαντίου μπορεί να χαρακτηριστεί σταδιακή πορεία προς την Ελληνοποίηση με την έννοια ότι σταδιακά χάνει το οικουμενικό του στοιχείο και αποκτά μέσα από κρίσεις και δυσκολίες (ξεκινώντας από την απώλεια της Αιγύπτου και της Συριο-Παλαιστίνης και καταλήγοντας στην 2η άλωση) πιό καθαρά Ελληνικά χαρακτηριστικά, όχι ανεπηρέαστα φυσικά απο τις επιδράσεις των ιστορικών γεγονότων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. bas
  Στο θέμα του τί ήθελε ο Καρλομάγνος θα πω πως προφανώς και ήθελε τον τίτλο, αυτό δεν σημαίνει πως μελλοντικά δεν θα μπορούσε ο τίτλος αυτός να λειτουργήσει ως "νομιμοποίηση" σε θέματα διαδοχής ανάλογα και με τους συσχετισμούς ισχύος κάποια στιγμή στο μέλλον.
  Άλλωστε και οι βυζαντινοί πάντα είχαν στο νου τους την ολοκλήρωση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στα αρχικά της εδάφη κάτι που ήταν και ο κύριος άξονας της εξωτερικής τους πολιτικής και γι'αυτό ουδέποτε απαρνήθηκαν το όνομα Ρωμαίος (το οποίο και δικαιούνταν) αλλά έκαναν και ορισμένες συμβάσεις (μη αντίδραση στην πλαστογραφημένη Κωνσταντίνεια δωρεά, αποδοχή του "ρωμαίου imperator" ως βασιλειά όμως, κ.α.).
  Οι νευρώσεις και η ιδεοληψία παίζουν τεράστιο ρόλο στην διαμόρφωση του αποτελέσματος μιας σύγκρουσης, τα κίνητρα όμως παραμένουν πάντα πολιτικά.
  Επίσης κάτι τελευταίο για τα ονόματα και την σημασία που τους αποδειδόταν (προσωπικά το βρήκα αρκετά καλό και το παραθέτω):
  http://pheidias.antibaro.gr/Hellas_names/Konstantelos2.html
  Καλημέρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ωραίο το κείμενο της παράθεσης που έκανες bas,απηχεί τις απόψεις μου.
  Η συζήτηση που ανοίξαμε και το θέμα αυτής της ανάρτησης είναι αρκετά μεγάλο και προσωπικά με απασχολεί η αναζωπήρωση του θέματος σε κάποιους κύκλους που λαμβάνει κατά τη γνώμη μου επιζήμιες διαστάσεις.
  Διαφωνώ βέβαια μαζί σου στο θέμα των ιδεοληψιών/"νευρώσεων",προσωπικά πιστεύω ότι πολλές φορές έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο στους ίδιους τους στόχους πολλών προσώπων,κι αν τα πρόσωπα ήταν τόσο ισχυρά για να κυβερνάνε χώρες...τόσο το χειρότερο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. sapphire...

  τι εισαι εσυ ρε παιδι μου;;;
  τοση,μα τοση υπεροψια εχεις;;;

  να υποθεσω οτι κατεχεις και το αλαθητο του παπα.

  χωρις να ξερεις τον αλλο τον αποδοκιμαζεις ως ρωμαιολαγνο και δειχνεις και προκαταληψη,για να μην πω υβρη,απεναντι σε μεγαλους πατριωτες οπως ο Ρωμανιδης υποτιμοντας τους ως νευρωτικους.

  αν δεν ξερεις ποσο σημαντικο θεμα ειναι το ποιος ειταν ο βερος Ρωμαιος, αστο ρε ψυχη μην το τυρανας.

  αφου δεν το χεις το θεμα...

  αληθεια εσυ απο ποια νευρωση πασχεις;
  αυτην του γραικυλισμου;

  το φαναρι μην το πιανεται στο στομα σας.
  δεν ειστε αξιοι να το κρινεται.
  περα απο τα φαινομενα διαφθορας,
  ηταν ο κρυφος μας θησαυρος διοτι ηταν οι τελευταιοι γνωστες και συνεχιστες της Ρωμαικης πολιτειακης παραδοσεις και επιγονοι της Ρωμαικης αυτοκρατορικης οργανωσεις.

  κατεχεις;;;

  καταλαβαινεις τι σημαινει αυτο;;;

  οπως το θετεις ο Ρηγας Φεραιος και ο Κωστης Παλαμας επασχαν απο νευρωση.

  εχεις δικιο,η ρωμαιοσυνη ειναι νευρωση...

  και εσυ ρε bas,τι του δινεις αξια και απολογησαι;

  δεν βλεπεις οτι την χολη την εχει στο τσεπακι;

  ΑΒΓ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. bas
  Συγνώμη εκ των υστέρων για την αναφορά στο μωρφοτικό επίπεδο του Καρλομάγνου.
  Ο ίδιος δεν είχε κάποιο ιδιέτερο μορφωτικό επίπεδο-Είχε μαζέψει όμως στην αυλή του ότι καλύτερο μπορούσε να βρει από λόγιους και συμβούλους-Όσο για την πρόθεσή του να ενωποιηθεί κάποια στιγμή υπό το στέμμα του η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αυτό επιμένω πως ήταν εμφανές από την επιλογή του τόπου και του τρόπου της στέψης του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. O φαναριώτης Καταρτζής πάντως, έρχεται σε αντίθεση με τους σημερινούς ρωμανιδιστές που ισχυρίζονται α) ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι απόγονοι των Λατίνων (προ Κωνσταντίνου και αρχαίων Ρωμαίων) και β) ότι όλοι οι Βαλκάνιοι Ορθόδοξοι ήταν Ρωμαίοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Α. Ο όρος Ρωμαίος στο Μεσαίωνα ήταν πολύ δημοφίλης στην Εύρωπη λόγω του κύρους του.(Αυτόκρατορία και όλα τα σχετικά)
  Β. Ο όρος Έλλην για αρκετό δίαστημα σημαίνει το ειδωλολάτρη...βλέπε Προκόπιο π.χ. στην αναφορά τους στους Αιθίοπες
  Γ Η ιδεολογική θέση του Σβορώνου δεν έχει θέση με το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας