Οι απόψεις του κ. Ήφαιστου για την εκτεταμένη παράνομη λαθρομετανάστευση σε σχέση με την κοσμοθεωρία του Έθνους

Πρόσφατα διάβασα το βιβλίο του κ. Ήφαιστου "Η κοσμοθεωρία των Εθνών" από τις εκδόσεις Ποιότητα. Σε μελλοντικό κείμενο μου θα αναφερθώ εκτενέστερα στο περιεχόμενο του το οποίο βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Στην παρούσα καταχώρηση θα παραθέσω ένα εκτενές απόσπασμα από την σημείωση 33 του βιβλίου, όπου ο συγγραφέας αναλύει τις απόψεις του για την λαθρομετανάστευση και την μετανάστευση τόσο σε ιστορικό πλαίσιο αλλά και στην σημερινή κοινωνική προοπτική.

"..Δεν είναι τυχαίο ότι οι φορείς των μεταμοντέρνων ιδεολογημάτων ευνοούν την λαθρομετανάστευση. Είναι ο ευκολότερος τρόπος να διαλύσουν της ανθρωπολογικές προϋποθέσεις μιας εθνοκρατικής κυριαρχίας. Πρόκειται για στάση που κυμαίνεται από αφέλεια μέχρι πολιτική εγκληματικότητα επιστημονικά μεταμφιεσμένη. Η ανθρωπολογική ετερότητα μιας κοινωνικής οντότητας είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση που κτίζεται σταδιακά. Η ανθρωπολογική συνοχή είναι συνάρτηση ολοένα και περισσοτέρων και ολοένα και πιο βαθιών συγκλίσεων σε όλο το φάσμα των πνευματικών και αισθητών. Εάν λόγω απροσεξίας η λόγω σκοπιμότητας διαταραχθεί η πορεία αυτή, οι συνέπειες είναι αναπόδραστες.

Η μετανάστευση ήταν πάντοτε στοιχείο του Εθνικού γίγνεσθαι των Κρατών. Οι κοινωνικές οντότητες συχνά αναμειγνύονται αλληλοεμπλουτίζονται και διαμορφώνονται σύμφωνα με την ετερότητα εκάστης. Ας μην συγχέουμε όμως, αυτή την φυσιολογική πορεία των Εθνών με την κατάργηση των Εθνών για να δημιουργηθεί ένα ανθρωπολογικό συνονθύλευμα που δεν επιτρέπει ύπαρξη ανθρωπολογικών προυποθέσεων στήριξης μιας ανεξάρτητης εθνοκρατικής δομής.

Όσο προχωράει ο χρόνος, ιδιαίτερα τους δύο τελευταίους αιώνες, η ανθρωπολογική ετερότητα των εθνοκρατικών κυριαρχιών γίνεται ολοένα και πιο βαθιά, ολοένα και πιο διακριτή. Γύρω από την εθνική ανεξαρτησία κτίζονται συνεκτικές ανθρωπολογικές προϋποθέσεις Οι εθνικές κοσμοθεωρείες ως εκ της φύσεως τους, λόγω δηλαδή του πνευματικού τους χαρακτήρα, είναι ειρηνικές και συμφιλιωτικές. Όμως , αυτό είναι ένα πράγμα και άλλο η αξίωση μιας διακριτής κοινωνικής οντότητας να απολαμβάνει την ανθρωπολογική της ετερότητα ανεπηρέαστα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πολίτες άλλων ανθρωπολογικών καταβολών που συμβιώνουν στο εσωτερικό ενός Έθνους, σταδιακά ολοκληρώνονται στην κυρίαρχη εθνική κοσμοθεωρία.

Τέλος είναι ένα πράγμα όλα τα πιο πάνω και άλλο η λαθρομετανάστευση και μάλιστα η μαζική. Πρόκειται για έναν ανθρωπολογικό βιασμό, που οδηγεί είτε σε αποδυνάμωση μιας κοινωνικής οντότητας, είτε σε ενδεχόμενη διάλυση της και στον κατακερματισμό της. Η μετανάστευση και η συγκρότηση των ανθρωπολογικών προϋποθέσεων μιας εθνοκρατικής κυριαρχίας, εν τέλει, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσει κανείς στα χέρια των Ιδεολογιών....."

Πηγή

Παναγιώτης Ήφαιστος, Κοσμοθεωρία των Εθνών, εκδόσεις Ποιότητα

Σχόλια

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας