Συμπεράσματα της Ιστορίας από τον Will Durant

O πολυβραβευμένος Αμερικάνος Will Durant (1885-1981) είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ιστορικούς του 20ου αιώνα. Μαζί με την σύζυγο του Ariel σε διάρκεια 40 ετών (1935-1975) εξέδωσαν την πολύτομη Παγκόσμιος Ιστορία του πολιτισμού, ένα χρονικό του Δυτικού πολιτισμού που περιέχει εκτός της πολιτικής και των πολέμων, πολλές πληροφορίες για τον πολιτισμό, την γλώσσα και την κουλτούρα όλων των λαών.Εκτός από τα δεκάδες αποφθέγματα για την ιστορία γενικά που βρίσκονται διάσπαρτα στο κείμενο, η βασική ιδέα που διαπνέει το έργο του Durant είναι η άρνηση του να υποτάξει την ροή των ιστορικών γεγονότων σε κάποια έτοιμο καλούπι από τα πολλά που έχουν κατασκευαστεί ως σήμερα.

Όταν τελείωσε η δημοσίευση του ογκώδους αυτού πολυβραβευμένου έργου του, ο Durant και η συζυγος του αποφάσισαν να καταγράψουν σε ένα πολύ συνοπτικό κείμενο, τα συμπεράσματα τους για τους παράγοντες και τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την Ιστορία. Γιατί ακριβώς αυτό πίστευε ο αμερικάνος συγγραφέας: ένα σύνολο από παράγοντες (γεωγραφία, βιολογία, φυλή, ηθική, θρησκεία, οικονομία, σοσιαλισμός, πολιτική, πόλεμος) διαμορφώνουν την ιστορική πορεία του ανθρωπίνου γένους.

Στον πρόλογο του σύντομου αυτού κειμένου ο Durant καταγράφει εύστοχα την πίστη του στο άδηλο της Ιστορίας:

".....εις την Ιστορίαν, όπως και στην επιστήμην και την πολιτικήν, κυβερνά η σχετικότης και όλα τα σχήματα, όλαι αι φόρμουλαι πρέπει να ατενίζονται με δυσπιστίαν. Η Ιστορία μειδιά εις κάθε προσπάθειαν να εκβιασθή η διοχέτευσις του υλικού της εις θεωρητικούς τύπους η λογικάς αυλακας. Παίζει άσχημο παιχνίδι εις τας γενικευσεις μας, θραυει όλους τους τύπους μας και κανόνας. Η Ιστορία είναι ένα μπαρόκ...."

Σχόλια

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Αναγνώστες

Συνολικές προβολές σελίδας