Οι απόψεις της Κας. Δραγώνα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η στοιχειώδης Ιστορική αλήθεια


Παρακολουθώντας την ενορχηστρωμένη υπεράσπιση των απόψεων της νέας Γ. Γ. του Υπουργείου Παιδείας κ Δραγώνα από το σύνολο των ΜΜΕ, δεν μας εξέπληξε η φιλότιμη προσπάθεια που γίνεται να εμφανιστεί η συμπαθής κατά τα άλλα, γηραιά απόφοιτος του Αμερικανικού κολεγίου DEREE, ως "αδικημένη", η ότι "απομόνωσαν φράσεις της". Όσοι πνευματικοί άνθρωποι αποδοκιμάζουν είτε έμμεσα, είτε άμεσα την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, τυγχάνουν μιας εκτεταμένης δημοσιογραφικής προστασίας, ενώ τυγχάνουν και οικονομικής αρωγής από το Ελληνικό δημόσιο.

Στην προσπάθεια αυτή βέβαια, υπάρχουν και κάποια όρια που βάζει η κοινή λογική και η στοιχειώδης γνώση Ιστορίας, τα οποία όμως κατά την γνώμη μας στην συγκεκριμένη περίπτωση, παραβιάζονται. Γράφει λοιπόν η κ. Δραγώνα στο επίμαχο βιβλίο της επί λέξει στην σελ. 81:

"Αυτή η στρατηγική είναι ιδιαίτερα προφανής στις αποσιωπήσεις και παραλείψεις ιστορικών γεγονότων, που εντοπίζονται στα σχολικά εγχειρίδια. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποσιώπηση της σημασίας και της τεράστιας δύναμης, της έκτασης και του κύρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αντίστοιχη είναι και η πλήρης απουσία ιδιαίτερης μνείας στον πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες της Οθ. Αυτοκρατορίας - και του τουρκικού κράτους από το 1908 και ύστερα."



Πριν ξεκινήσουμε να παραθέτουμε σχετικά στοιχεία για την Οθ. Αυτοκρατορία, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το σύγχρονο Τουρκικό κράτος ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1922 επί Κεμάλ και όχι το 1908 όπως λανθασμένα αναφέρει η κα Δραγώνα (μάλλον επειδή δεν είναι Ιστορικός όπως λέει η ίδια). Το 1908 που αναφέρει η κ. Δραγώνα, έγινε η στρατιωτική "επανάσταση" των Νεότουρκων, που ίσως να απογύμνωσε τον σουλτάνο από τις εξουσίες που είχε, άλλα δεν κατήργησε την υφιστάμενη ως τότε πολιτική μορφή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Αυτό βέβαια, ανάμεσα στα άλλα, που δεν γνωρίζει η κα Δραγώνα, είναι ότι το Ελληνικό σύστημα παιδείας κάνει πλέον σημαντικές προσπάθειες για να αναδείξει το κύρος και την σημασία της Οθ. Αυτοκρατορίας. Έτσι στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας υπάρχουν τέσσερα (4) μαθήματα για την Οθωμανική και Τουρκική Ιστορία (για την γενική Ελληνική Ιστορία υπάρχει μόνο ένα (1) ). Η ύλη από αυτά τα μαθήματα περιλαμβάνει το φιλοτουρκικό πόνημα του σημαντικού Ιστορικού κ. Bernard Lewis "Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας" εκδ. Παπαζήση σειρά "Μεσανατολικές Σπουδές". Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτός ο προσανατολισμός της σειράς των βιβλίων αυτών, είναι χαρακτηριστικό πως είναι οι πρώτες μεταφράσεις στα Ελληνικά (από όσες τουλάχιστον έχω εγώ υπ΄ όψιν μου) που την τουρκική λέξη "Ιστανμπουλ" (Τουρκική παραφθορά της ελληνικής λέξης "Κωνσταντινούπολη") ο μεταφραστής Π. Κωνσταντέας κρίνει ότι οφείλει να την αφήσει ως έχει.

Από μια τόσο ευνοϊκή πηγή για την κραταιά Οθ. Αυτοκρατορία θα παραθέσουμε κάποια αποσπάσματα σχετικά με τις διαπιστώσεις της κας Δραγώνα.

α)Για την σημασία και το κύρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

"....Βασικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε παραμείνει σε μια μεσαιωνική κατάσταση με μεσαιωνική νοοτροπία και μεσαιωνική οικονομία - αλλά με το πρόσθετο βάρος μιας γραφειοκρατίας και ενός στρατού που κανένα μεσαιωνικό κράτος δεν είχε ανάγκη να υποστεί....."

β) Για την ποιότητα και το περιβάλλον των Σουλτάνων

"...αν οι πρώτοι δέκα Σουλτάνοι του οίκου Οσμάν μας εκπλήσσουν με την ικανότητα και την νοημοσύνη τους- κάτι σπάνιο αν όχι μοναδικό στα χρονικά των δυναστικών σειρών- οι υπόλοιποι ηγέτες της δυναστείας μας εκπλήσσουν ακόμη περισσότερο με την ανικανότητα, τον εκφυλισμό και την ασχετοσύνη τους. Τόσοι και τόσο πολύ ανίκανοι ηγέτες δεν αποτελούν απλή σύμπτωση και η παρουσία τους μπορεί να εξηγηθεί λόγω ενός συγκεκριμένου συστήματος ανατροφής και επιλογής που απέκλειε την εμφάνιση αποτελεσματικού ηγέτη...

γ) Για τον οθωμανικό πολιτισμό τα γράμματα και τις Τέχνες!!!

"...ωστόσο με την μοναδική εξαίρεση του τελευταίου λατινικού χρονικού του Ορόσιου, δεν υπάρχει ούτε μια γνωστή μετάφραση λατινικού η δυτικού έργου σε μουσουλμανική γλώσσα μέχρι τον δέκατο έκτο αιώνα, όταν ένα η δύο ιστορικά και γεωγραφικά έργα μεταφράστηκαν στα Τουρκικά. Για τον μουσουλμάνο της κλασικής περιόδου, η φράγκικη Ευρώπη αποτελούσε ένα εξώτερο σκότος βαρβαρισμού και θρησκευτικής απιστίας, από το οποίο ο πεφωτισμένος κόσμος του Ισλάμ δεν είχε τίποτε να μάθει και ελάχιστα πράγματα να φοβάται. Αυτή την άποψη, μολονότι είχε αρχίσει να ξεπερνιέται προς το τέλος του μεσαίωνα, μεταδόθηκε από τους μεσαιωνικούς μουσουλμάνους στους Οθωμανούς κληρονόμους τους και ενισχύθηκε από τις εντυπωσιακές νίκες των Οθωμανικών στρατιών....

δ) για την Οθωμανική οικονομία

"...πρωτόγονες τεχνικές μέθοδοι παραγωγής, πρωτόγονα μεταφορικά μέσα, χρόνια ανασφάλεια και κοινωνικός αποκλεισμός συνδυάστηκαν για να αποκλείσουν κάθε είδους μακροπρόθεσμων η μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων και να διατηρήσουν την οθωμανική οικονομία στο κατώτερο δυνατό επίπεδο παραγωγικότητας, πρωτοβουλίας και δεοντολογίας.

ε) για τους νόμους και την απόδοση δικαιοσύνης στην αυτοκρατορία


"...κανένας δεν αμφισβητούσε τον ιερό νόμο του Ισλάμ και προπαντός, σε ότι αφορούσε κοινωνικές και οικογενειακές υποθέσεις. Οι γάμοι και τα διαζύγια, οι περιουσίες και οι κληρονομιές, η θέση των γυναικών και των σκλάβων - όλα αυτά παρέμειναν ουσιαστικά απαράλλαχτα και σε αυτό το στάδιο.....

στ) για τις ικανότητες των Οθωμανών ως λαού γενικότερα

"....στην στρατιωτική αυτοκρατορία που είχαν δημιουργήσει, οι μουσουλμάνοι γνώριζαν μόνο τέσσερα επαγγέλματα - επαγγέλματα που είχαν σχέση με την κυβέρνηση, τον πόλεμο, την θρησκεία και την γεωργία...."

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ


Το ότι θα διάβαζα από Έλληνα κρατικό λειτουργό και μάλιστα στέλεχος της Ελληνικής Εκπαίδευσης, θετικές αποτιμήσεις για το θεοκρατικότερο, σκοταδιστικότερο φαυλότερο και οπισθοδρομικότερο κρατικό οργανισμό που ιδρύθηκε ποτέ σε Ευρωπαϊκό έδαφος ειλικρινά δεν το περίμενα. Ομολογουμένως βέβαια (το άφησα για τελευταίο), η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πανίσχυρη στα πρώιμα χρόνια της ως τα τέλη του 16ου αιώνα. Είχε την ισχυρότερη στρατιωτική μηχανή στον κόσμο για πάνω από 200 χρόνια.

Με την ισχύ αυτή καταπίεζε τους Χριστιανικούς πληθυσμούς που είχε υπό την κατοχή της, επιβάλλοντας τους, ρατσιστικούς κεφαλικούς φόρους (αγορά δικαιώματος ζωής για τους άπιστους στην αρχή της χρονιάς), αποσπώντας τα παιδιά τους δια της βίας, υποχρεώνοντας τους να ζουν στο βαθύτερο σκοτάδι της αμάθειας λόγω της οικονομικής αφαίμαξης όλης της υπαίθρου από τις ολιγαρχικές Οθωμανικές φεουδαρχικές κάστες. Αλήθεια πρέπει την στρατιωτική αυτή ισχύ να την διδάσκεται το παιδί μου λεπτομερώς ως κάτι τόσο σημαντικό που χωρίς αυτό θα είναι ελλιπής η εκπαιδευση του στην Ιστορία; Όχι και πάλι ΌΧΙ....

Ι. Β. Δ.

Σχόλια

 1. Κάτι αντίστοιχο είχε πει και ο Σιμήτης, όταν δήλωνε για την Ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας ότι η Τουρκία έχει ιστορικούς δεσμούς με την Ευρώπη, επειδή κάποτε ως Οθωμανική αυτοκρατορία είχε φτάσει ως την Αυστροουγγαρία! Θαυμάστε νοημοσύνη καθηγητή και καλά! Μια Αυτοκρατορία που δια της βίας είχε καταλάβει και τυρρανούσε τους λαούς που είχε υπό την κατοχή της, έχει λέει Ιστορικούς δεσμούς με την Ευρώπη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. πραγματικά αν διαβάσει κανείς από την πηγή που παράθεσα, το κεφάλαιο για την επιρροή της δύσης στην Οθ. Αυτοκρατορία θα γελάσει μέχρι δακρύων...

  που τους βρήκαμε όλους αυτούς και τους δώσαμε αξιώματα και λεφτά, ένας θεός ξερει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ Φιλίστωρ

  Εφόσον ακόμα και εσύ με την ευρυμάθεια, την υπομονή, την πραότητα και ευγένεια που διακρίνει τις αντιδράσεις σου, εξανίστασαι κατά αυτών των ταγμένων σκοταδελλήνων, τα πράγματα είναι χειρότερα απ' ότι νόμιζα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δυστυχώς την ιστορία την γράφουν ανιστόριτοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

"υγρό πυρ" 1821 19η Μαίου 25η Μαρτίου 28η Οκτωβρίου 1940 4η Αυγούστου α Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος Αβράαμ Λίνκολν Άγγελος Έβερτ Άγγελος Σικελιανός Αγγλία Άγιο Όρος Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος Αδαμάντιος Κοραής Αθανάσιος Ευταξίας Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης Αθανάσιος Τσακάλωφ Αιγαίο Αιγαίο Ελληνική θάλασσα Αίγινα Αισχύλος Ακρόπολη Αλβανία Αλεξάνδρεια Αλέξανδρος Ζαϊμης Αλέξανδρος Κορυζής Αλέξανδρος Κουμουνδούρος Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος Οθωναίος Αλέξανδρος Παπάγος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος Παπαναστασίου Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής Αλέξανδρος Σακελαρίου Αλέξανδρος Υψηλάντης Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος Αναγέννηση Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος Αναστάσιος Παπούλας Ανατολική Ρωμυλία Ανδρέας Γ. Παπανδρέου Ανδρέας Καρκαβίτσας Ανδρέας Λόντος Ανδρέας Μεταξάς Ανδρέας Μιαούλης Ανδρέας Μιχαλακόπουλος Ανδρέας Τζίμας Άνθιμος Γαζής Αννα Κομνηνή Άννα Κομνηνή Αννίβας Αντάντ Αντιβενιζελισμός αντισημιτισμός Αντόνιο Γκράμσι Αντώνης Σαμαράς Απεργίες Αποικιοκρατία Άραβες Αρβανίτες Άρειος Πάγος Άρης Βελουχιώτης Αριστείδης ο Αθηναίος Αριστοτέλης Αριστοτέλης Ωνάσης Αρχαία Αθήνα Αρχαία Ελληνική Ιστορία - Ρωμαιοκρατία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Αρχαία Σπάρτη Αρχαιοκαπηλεία Αρχαιολογία Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος Αρχιμίδης Αστρονομία Αστυνομία Αυστρία Αυτοκράτορας Ηράκλειος Αφρική Αχαϊκή Συμπολιτεία β Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος Βαλκάνια βασανιστήρια Βασίλειος Τσίχλης Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄ Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ Βασιλιάς Όθων Α΄ Βασιλιάς Παύλος Α΄ Βασιλιάς Φίλιππος Β΄ Βενιαμίν Λέσβιος Βιβλία και Βιβλιοθήκες Βιβλιοκρισίες Βιέννη Βιετνάμ Βιογραφίες Βλάσης Γαβριηλίδης Βουλγαρία Βυζαντινή Ιστορία γ Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης Γαλλία Γαλλική Επανάσταση Γαριβάλδι Γελιογραφίες Γενοκτονία των Αρμενίων Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Γερμανία Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός Γεώργιος Α. Παπανδρέου Γεώργιος Βλάχος Γεώργιος Γρίβας (Διγενής) Γεώργιος Ζησιμόπουλος Γεώργιος Θεοτόκης Γεώργιος Κάνιγκ Γεώργιος Καραϊσκάκης Γεώργιος Καρτάλης Γεώργιος Καφαντάρης Γεώργιος Κονδύλης Γεώργιος Κουντουριώτης Γεώργιος Λεοναρδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπανδρέου (GAP) Γεώργιος Πωπ Γεώργιος Ράλλης Γεώργιος Σεφέρης Γεώργιος Σταύρου Γεώργιος Στρέιτ Γεώργιος Τσολάκογλου Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας) Γιάννης Ιωαννίδης Γιάννης Ψυχάρης Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο) Γιουγκοσλαβία Γιώργης Σιάντος Γιώργος Ρωμανός Γκουλάγκς Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά Γράμμος - Βίτσι Γρηγόρης Φαράκος Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας) Γρηγόριος Ξενόπουλος δ Δαρδανέλλια Δεκεμβριανά - Εμφύλιος πόλεμος (1944-1949) Δέσποινα Κούρτη Δημήτρης Παρτσαλίδης Δημήτριος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Βούλγαρης Δημήτριος Γούναρης Δημήτριος Ιωαννίδης Δημήτριος Καλλέργης Δημήτριος Μάξιμος Δημήτριος Ράλλης Δημήτριος Υψηλάντης Δημήτριος Ψαρρός Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ) Δημοσθένης Δημοψήφισμα δημοψήφισμα 1924 Διατροφή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) Δικαιοσύνη Διονύσιος Σολωμός Διπλωματία δοσιλογισμός δουλεμπόριο Δύση Δωδεκάνησα Ε.Ρ.Ε. ΕΔΕΣ Εθνικά Δάνεια Εθνική αντίσταση Εθνική τράπεζα Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) Εθνικός Διχασμός (1914-1918) Εθνικός Συναγερμός Εθνοσυνέλευση ΕΚΚΑ Εκκλησιαστική Ιστορία ΕΛΑΣ Ελβετία ΕΛΔΥΚ Ελευθέριος Βενιζέλος Ελληνική λογοτεχνία Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ελληνική Οικονομική κρίση Ελληνική Παιδεία Ελληνική Παλιγγενεσία (1821 - 1832) Ελληνική Παράδοση Έλληνικό Έθνος Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος Ελληνικός στρατός Ελληνισμός Ελληνισμός της Αμερικής Ελληνοτουρκικές σχέσεις Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897 Ελλήνων Πάσχα Εμμανουήλ Μπενάκης Εμμανουήλ Ξάνθος Εμμανουήλ Παπάς Εμμανουήλ Ρέπουλης Εμμανουήλ Ροϊδης Εμμανουήλ Τομπάζης Εμμανουήλ Τσουδερός Εμπόριο Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.) Ένωση Κέντρου ΕΟΚ ΕΟΚΑ Α΄ ΕΟΚΑ Β΄ Επανάσταση στο Γουδή Επανάσταση στο Γουδί Α΄ και Β΄ Βαλκανικός πόλεμος (1909-1914) Επέτειος Επίκουρος Επιτάφιος Ερατοσθένης Ερυθρός Σταυρός ΕΣΣΔ Ευάγγελος Αβέρωφ Ευάγγελος Λεμπέσης Ευεργέτες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαικός Διαφωτισμός εφημερίδα "Καθημερινή" Η γυναίκα στην Ιστορία Η δίκη των "εξ" Ήθη και έθιμα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) Ήπειρος Ηράκλειτος Ηρακλής Θεσσαλονίκης Ηρόδοτος Θαλής ο ΜΙλήσιος Θέατρο Θεμιστοκλής Θεμιστοκλής Σοφούλης Θεόδωρος Δηλιγιάννης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Θεόδωρος Πάγκαλος Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος) Θεόδωρος Τουρκοβασίλης Θεόφιλος Καΐρης Θερμοπύλες Θεσσαλονίκη Θουκυδίδης Θράκη Θρασύβουλος Τσακαλώτος Θρησκεία Θωρηκτό Αβέρωφ Ι.Β.Δ. Ιαπωνία Ιατρική Ιερή Συμμαχία Ιερός Λόχος Ιλιάδα Ίμια Ιουλιανή κρίση του ΄65 Ιούλιος Βέρν Ιπποκράτης ο Κώος Ισλάμ Ισοκράτης Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος Ιστορία Ιστορία της Αλβανίας Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας Ιστορία της Κρήτης Ιστορία του Αθλητισμού Ιταλία Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης Ιωάννης Γκούρας Ιωάννης Δεμέστιχας Ιωάννης Καποδίστριας Ιωάννης Κωλέττης Ιωάννης Μακρυγιάννης Ιωάννης Μεταξάς Ιωάννης Μιχαήλ Ιωάννης Παπακωνσταντίνου Ιωάννης Συκουτρής Ιωάννης Τσαγκαρίδης Ιωάννης Τσιμισκής Ιωάννινα Ίων Δραγούμης Ιωνική Επανάσταση Κ. Θ. Δημαράς Καλαμάτα Κανέλος Δεληγιάννης Καρλ Γιουνγκ Καρλ Μαρξ Κάρολος Παπούλιας Καρχηδόνα κατεχόμενα της Κύπρου Κατοχή Κατοχικά Δάνεια Κίμων ο Αθηναίος Κίνα Κίνημα του Ρομαντισμού κινηματογράφος Κινηματογράφος και Ιστορία Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.) Κολλυβάδες Κόμμα Φιλελευθέρων Κομμουνισμός Κομνηνός Πυρομάγλου Κοράνιο Κόρινθος Κουμουνδούρος - Τρικούπης - Θεοτόκης (1865-1909) Κύθηρα Κυπριακή Ιστορία Κυριάκος Κατσιμάνης Κύριλλος Λούκαρις Κωνσταντίνος Δεμερτζής Κωνσταντίνος Καβάφης Κωνσταντίνος Καναρης Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος Καραμανλής Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος) Κωνσταντίνος Λινάρδος Κωνσταντίνος Μανιαδάκης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄ Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος Σημίτης Κωνσταντίνος Σμολένσκι Κωνσταντίνος Τσαλδάρης Κωνσταντίνος Φωτιάδης Κωνσταντινούπολη Κως Κώστας Βάρναλης Κώστας Περρίκος Κωστής Παλαμάς ΛΑ.Ο.Σ Λαθρομετανάστευση Λαικό Κόμμα Λαμία Λατινική Αμερική Λεονίντ Τρότσκι Λέσβος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος Λόγιος Ερμής Λόρδος Βύρων Λουτράκι Λύσανδρος Μαζική πολιτική προπαγάνδα Μακάριος Μακεδονία Μακεδονικό Ζήτημα Μακεδονικός Αγώνας Μακεδονομάχοι Μάνη Μάο Τσε Τουνγκ Μαραθώνας Μάρκος Βαφειάδης Μάρκος Μπότσαρης Μάτζικερτ Μεγάλη Βρετανία Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia) Μέγαρο Μαξίμου Μέγας Αλέξανδρος Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών Μέγας Θεοδόσιος Μέγας Κωνσταντίνος Μελέτης Βασιλείου Μεσαίωνας Μέση Ανατολή Μεσόγειος Μεσολόγγι Μεσοπόλεμος (1922-1941) Μεσσήνη Μεσσηνίας Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974) Μέττερνιχ Μίκης Θεοδωράκης Μίκης Πρωτοπαπαδάκης Μικρά Ασία μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή παρωδία δίκης και εκτέλεση των έξι (1918-1922) Μιλτιάδης ο Αθηναίος Μιλτιάδης Πορφυρογέννης Μιχαήλ Ψελλός Μνημείο Μοροζίνι Μουσολίνι Μπενιζέλος Ρούφος Μυστικές υπηρεσίες ναζισμός Νάξος Ναπολέων Βοναπάρτης Ναπολέων Ζέρβας Ναυαρίνο Ναύπακτος Ναύπλιο Ναυτική Ιστορία Νέα Δημοκρατία Νεοκλής Σαρρής Νεότουρκοι Νικήτας Σταματελόπουλος Νικηφόρος Φωκάς Νικίας Νικόλαος Δημητρακόπουλος Νικόλαος Λεωτσάκος Νικόλαος Πλαστήρας Νικόλαος Πολίτης Νικόλαος Στράτος Νίκος Ζαχαριάδης Νίκος Καζαντζάκης Νίκος Μπελογιάννης Νίκος Νικολούδης Νίτσε Ξάνθη Ξενοφών Οδυσσέας Ανδρούτσος Οδυσσέας Ελύτης Οδυσσέας Ιάλεμος Οδύσσεια Οθωμανική Αυτοκρατορία Οθωνική περίοδος (1832-1864) Οικουμενικό Πατριαρχείο Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά ομάδα των "Ιαπώνων" Όμηρος ομοφυλοφιλία Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) Οργάνωση "Χ" Ορθοδοξία π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος ΠΑ. ΣΟ. Κ. Παγκόσμιος Ιστορία Παλαιών Πατρών Γερμανός Παναγής Τσαλδάρης Παναγιώτης Δαγκλής Παναγιώτης Δεμέστιχας Παναγιώτης Κανελλόπουλος Πάνος Κορωναίος Πάτρα Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ Παύλος Γύπαρης Παύλος Κουντουριώτης Παύλος Μελάς Παυσανίας Παυσανίας Κατσώτας Παυσανίας ο περιηγητής ΠΕΑΝ Πειραιάς πειρατεία Πεισίστρατος Πελοποννησιακός πόλεμος Περικλής Περικλής Αργυρόπουλος Περικλής Γιαννόπουλος Περικλής Δεληγιάννης Περιοδικά Ιστορίας Περσικοί πόλεμοι Πετρέλαια στο Αιγαίο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης Πέτρος Γαρουφαλιάς Πέτρος Μακρής - Στάϊκος Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης Πλάτων Πλούταρχος Ποίηση και αισθητική Πόλεμος των Μπόερς Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι πολιτική δολοφονία Πολιτική Ιστορία Πολωνία Πόντος Πρίγκιπας Ανδρέας προπαγάνδα πρόσφυγες προσωκρατικοί φιλόσοφοι Προτεινόμενα Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff Πύρρος της Ηπείρου Ρήγας Παλαμίδης Ρήγας Φερραίος ριζοσπάστης Ρόδος Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ρώμη Ρωμηοσύνη Ρωσία Ρωσικο κόμμα Σάββας Γκαλιμαρίδης Σάμος Σαντόρε Σανταρόζα Σαντορίνη ΣΚΑΪ Σκάκι Σκωτία Σόλων Σοφοκλής Βενιζέλος Σοφοκλής Δούσμανης Σπυρίδων Μαρκεζίνης Σπυρίδων Τρικούπης Σταλινισμός Σταυροφορίες Σταφιδικό Ζήτημα Στέφανος Δραγούμης Στέφανος Σαράφης Στέφανος Σκουλούδης Στέφανος Στεφανόπουλος Στράβων Στρατής Μυριβίλης Στρατιωτικά κινήματα Στρατιωτική Ιστορία Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη Στυλιανός Γονατάς Στυλιανός Χούτας Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ Συνθήκη της Λοζάννης Συνθήκη των Σεβρών συντάξεις ΣΥΡΙΖΑ Σύχρονη Ελληνική Ιστορία - Μεταπολίτευση (1974- ) Σωκράτης Σώματα Ασφαλείας Τα κείμενα του "φιλίστωρος" (Ι. Β. Δ.) Ταγίπ Ερντογάν Τάγματα ασφαλείας Τείχος του Βερολίνου τεκτονισμός Τέχνες Τεχνολογία το παιχνίδι στην Ιστορία Τοπική Ιστορία Τουρκία Τουρκοκρατία (1453-1821) Τράπεζα της Ελλάδος Τράπεζες Τριπλή Κατοχή της Ελλαδος και Αντίσταση (1941-1944) Τριπολιτσά Τσαούς Αντών (Φωστερίδης) Ύδρα Υποβρύχιο Παπανικολής υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ Υφαλοκρυπίδα Φαίδων Γκιζίκης Φαλμεράγιερ Φανάρι Φασισμός Φιλελληνισμός Φιλία Φιλική Εταιρεία Φιλολογικά και άλλα δοκίμια Φιλοποίμην Φιλορθόδοξη Εταιρεία Φιλοσοφία Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας Φλωρεντία Φλώρινα Φραγκοκρατία Φωκίων Φωτογραφικό Οδοιπορικό Χαλκιδική Χαράλαμπος Κατσιμήτρος Χαράλαμπος Τσερούλης Χαράτσι Χαρίλαος Τρικούπης Χαρίλαος Φλωράκης Χάτι Χουμαγιούν Χίτλερ Χούντα Χρεοκοπία Χρηματιστήριο χριστιανικό ολοκαύτωμα Χριστόδουλος Τσιγάντες Χριστούγεννα Χρυσόστομος Σμύρνης Χωροφυλακή Ψαρά ψυχολογία Ψυχρός Πόλεμος Articles in English CIA http://www.istorikathemata.com/ John Iatrides K.K.E. KGB Mεσσήνη Robert Bruce Slider William Wallas Winston Churchil
Εμφάνιση περισσότερων