Γεώργιος Βλάχος και Ιωάννης Μεταξάς


Αφορμή για την αναφορά αυτή, αποτελεί η δημοσίευση στο φιλικό και εγκυρότατο ιστολόγιο infognomonpolitics δύο άρθρων του μεγάλου ιδρυτή και δημοσιογράφου της "Καθημερινής" Γεώργιου Βλάχου για τον Ιωάννη Μεταξά και την άρνηση του να συμμετάσχει στην Μικρασιατική εκστρατεία (http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/10/1922_30.html). Η προβολή των δύο κειμένων έχει πρόσθετη σημασία καθώς περιέχονταν και στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ λυκείου που ήταν το βασικό εγχειρίδιο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το ιστορικό αυτό θέμα, αποτελεί και αντικείμενο ευρύτερης δημόσιας συζήτησης (http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=51&t=167401&sid=212147b1bad7dd5691d1b67a53d14aac).

Κατ΄ αρχάς οφείλουμε να συμφωνήσουμε με την ουσία και το περιεχόμενο των δύο συγκεκριμένων άρθρων. Ο Ιωάννης Μεταξάς όφειλε να παράσχει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα, ασχέτως αν είχε (ορθώς όπως αποδείχθηκε) αντιρρήσεις για την εκστρατεία και την ακολουθούμενη στρατιωτική τακτική. Ένας στρατιώτης μάχεται υπέρ πατρίδος ακόμη και όταν ο αγώνας φαίνεται χαμένος. Η αποχή του Μεταξά από την Μικρασιατική εκστρατεία προκάλεσε την βαθιά αντιπάθεια του Βλάχου, που επεκτάθηκε κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου όταν ο Μεταξάς ήταν αρχηγός πολιτικού κόμματος (των "ελευθεροφρόνων") και ο Βλάχος στήριζε το Λαϊκό κόμμα του Τσαλδάρη.


Η απροκάλυπτη αυτή εχθρότητα αμβλύνθηκε στις αρχές του 1936. Μετά την παλινόρθωση της Βασιλείας και την αδυναμία των αστικών κομμάτων ("Λαϊκοί" και "Φιλελεύθεροι")να συνεννοηθούν και να δώσουν σταθερή κυβέρνηση στην βουλή που προέκυψε από τις εκλογές της ίδιας χρονιάς, ο Γεώργιος Βλάχος με άρθρα του στις 12 Μαΐου και 24 Ιουνίου 1936 ("κρίσιμος στιγμή" και "μια θέσις μια πολιτική"), στήριξε την υπηρεσιακή κυβέρνηση Μεταξά που είχε εξασφαλίσει την ψήφο ανοχής της βουλής.

Συγκεκριμένα έγραφε ".."έχει λοιπόν ο κ. Μεταξάς περιουσίαν εις τας χείρας του. Δύναται με αυτήν να κλείσει την θύραν του γραφείου του, να σκεφτεί, να αποφασίσει και να οικοδομήσει την νέαν Ελλάδα..." και αλλού "...θεωρούμεν τον κ. Μεταξάν ως ένα από τα τελευταία ερείσματα της παλαιάς αντιβενιζελικής παράταξης, η οποία και αν έπαψε να είναι "αντιβενιζελική" είναι όμως πάντοτε συντηρητική, αστική και συνεπώς σπουδαία και χρήσιμος..."

"ούτω επανερχόμενοι εις τον κ. Μεταξάν και την τύχην του, θέλωμεν να επαναλάβωμεν ότι ενδιαφερόμεθα δι΄ αυτόν και αυτήν ζωηρώς και ότι θα θεωρώμεν κέρδος κοινόν, κέρδος της Ελλάδος, αν ο κ. Μεταξάς εξεκαθάριζεν την θέσιν του απέναντι των Βενιζελικών και αναλάμβανε αρχηγός του Λαϊκού κόμματος...".

Και όχι μόνο αυτό. Με άρθρο του στις 7 Αυγούστου 1936. ο Γεώργιος Βλάχος τάσσεται ανοιχτά πλέον υπέρ της δικτατορικής διακυβέρνησης του Μεταξά. Συγκεκριμένα αναφέρει "Η από της παρελθούσης τρίτης επιβλήθεισα νέα τάξις πραγμάτων εις την Ελλάδαν, δεν ευρίσκει απλώς σύμφωνον την εφημερίδαν αυτήν. Την ευρίσκει εν μέρει υπευθυνον!". Με τον ευγλωττο τίτλο άρθρου "Αι ευθύναι των" στις 9 Αυγούστου 1936, ο Γεώργιος Βλάχος κατηγορεί ευθέως τα τότε αστικά πολιτικά κόμματα για την πολιτική τους ασυνεννοησία που κατέστησε την δικτατορία αναπόφευκτη.

Κατά την διάρκεια της τετραετίας της Μεταξικής δικτατορίας, ο Γεώργιος Βλάχος και η εμβληματική εφημερίδα της δεξιάς "Καθημερινή", αποτέλεσαν ένα σταθερό και σημαντικό στήριγμα της Μεταξικής δικτατορίας. Ο Βλάχος με σειρά άρθρων του ("ανωνυμογράφοι", "περί ελευθερίας", "εις τα όρη", "ειρήνη", "εις στήλας μαρμάρων") υπερασπίστηκε την 4η Αυγούστου με σθένος και επιμονή. Δεν θα παραθέσουμε εδώ αποσπάσματα για λόγους οικονομίας. τα άρθρα αυτά υπάρχουν αυτούσια στην συλλογή κειμένων του Γεώργιου Βλάχου "άρθρα στην καθημερινή 1919-1951" εκδόσεις Ζήδρος.

Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ενώ ο Γεώργιος Βλάχος αποτέλεσε πολιτικός αντίπαλος του Μεταξά για πολλά χρόνια επικρίνοντας την απόφαση του να απόσχει από την εκστρατεία που έκρινε την μοίρα του σύγχρονου Ελληνισμού, κατέληξε να είναι ο συνεπέστερος υπερασπιστής τόσο του δικτατορικού καθεστώτος του, όσο και του ιδίου. Στις 8 Δεκεμβρίου 1940 στην νεκρολογία του Βλάχου "Ο Ιωάννης μεταξάς, ιστορία, Αναμνήσεις, Απολογία", υμνείται ο Μεταξάς και η απόφαση του να αντισταθεί στο ιταμό τελεσίγραφο του Ιταλού πρεσβευτή. Πιστεύω ότι η ιστορική αλήθεια δεν καταγράφεται, χωρίς να αναφερθούμε στην εξέλιξη αυτή......

Σχόλια

 1. Ὡς πρὸς τὴν προταθεῖσα ἐμπλοκὴ τοῦ Μεταξᾶ στὴν Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία, θὰ διαφωνήσω, γιὰ τὸν ἐξῆς λόγο. Εἶναι δόγμα τῆς στρατηγικῆς ὅτι ποτὲ δὲν ἀνατίθεται ἡ ἀρχηγία ἐκστρατείας σὲ ἡγήτορα ποὺ δὲν πιστεύει σὲ αὐτήν. (Ἐπιπλέον, ὁ Μεταξᾶς εἶχε ἤδη ἀποστρατευθεῖ.)

  Ὡς πρὸς τὰ ὑπόλοιπα, ὅπως πάντοτε ἡ κρίσις σας βασίζεται σὲ ψύχραιμη ἐκτίμησι τῶν πηγῶν καὶ δὲν μπορῶ παρὰ νὰ συμφωνήσω. Μεταφέρω τὸ σχόλιό μου ἀπὸ τὸ infognomonpolitics, μαζὶ μὲ τὸν σύνδεσμο πρὸς τὸ ἄρθρο τοῦ Βλάχου τῆς 8ης Δεκ. 1940 (νὰ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ τὸ δοῦμε καὶ αὐτὸ σὲ σχολικὸ βιβλίο; καλά, ἀνέκδοτο εἶπα τώρα!), τὸ ὁποῖον εἶχα δακυλογραφήσει ἀπὸ τὸ βιβλίον ποὺ ἀναφέρατε:

  Πράγματι, αὐτὰ ἔγραφε ὁ Βλάχος. Διαβᾶστε ἐν συνεχείᾳ καὶ τὴν «ἀπολογία» του, ὅπως ὁ ἴδιος τὴν ὀνόμασε, ἀργότερα:

  Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ - Ἱστορία, Ἀναμνήσεις, Ἀπολογία («Ἡ Καθημερινή», 8 Δεκεμβρίου 1940)

  (Ὡς πρὸς τὰ ἄρθρα τοῦ 1922, τὸ μὲν πρῶτον θὰ ἔλεγα ὅτι δὲν ἀντέχει σὲ κριτική (βλ. τὴν καταγεγραμμένη συνομιλία τοῦ Ἰ. Μεταξᾶ μὲ τοὺς Γούναρη, Πρωτοπαπαδάκη, Θεοτόκη, Ἑξαδάκτυλο στὶς 25-3-1921, γιὰ τὴν ἄρνησι τοῦ Μεταξᾶ νὰ ἀναλάβῃ τὴν ἀρχιστρατηγία), ὅσο γιὰ τὸ «Οἴκαδε», ὅταν γράφτηκε, δυστυχῶς, γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ εἶχαν ἤδη ὅλα τελειώσει... Δὲν ἔπαιξε, δηλαδή, ρόλο στὴν καταστροφή, καὶ θεωρῶ ὅτι κακῶς κατηγορήθηκε ὁ Βλάχος γι᾿ αὐτό. Ἀφοῦ τὸ μέτωπο εἶχε ἤδη καταρρεύσει.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. φίλε Καλλίμαχε ο Μεταξάς όφειλε να πολεμήσει. Σην δραματική του συζήτηση με τον γούναρη τον πρωτοπαπαδάκη και τον εξαδάκτηλο πρότεινε ένα σωρό γόνιμες ιδέες (οπισθοχώρηση σε οχυρές θέσεις, ελλάτωση στρατού, εκπαίδευση, ενοποίηση διοίκησης, μικρότερο μέτωπο κτλ) που αν εφαρμόζονταν η οικονομική και στρατιωτική κατάρρευση θα ερχόταν πολύ αργότερα. η παρουσία του και μόνο, θα εξύψωνε το ηθικό του μετώπου....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Φιλίστωρ, ο Μεταξάς ουδέποτε αρνήθηκε να πολεμήσει. Αρνήθηκε την αρχηγία και είχε κάθε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να το κάνει. Η συνομιλία του με Γούναρη και λοιπούς που αναφέρει παραπάνω ο Καλλίμαχος είναι αποκαλυπτικότατη.

   Διαγραφή
  2. Συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση.
   Προφανώς όφειλε να πολεμήσει ως αρχιστράτηγος και όχι ως διοικητής μεραρχίας όπως πρότεινε. Άλλωστε μάλλον το πρότεινε γιατί γνώριζε πως αποκλείεται να γινόταν αποδεκτό. Δεν λέει κανείς ότι θα αναλάμβανε μια απλή υπόθεση, αλλά ήταν υποχρέωση του απέναντι στην πατρίδα του που έδινε των υπέρ πάντων αγώνα. Δεν υποστηρίζω ότι έτσι θα παραμέναμε στη Μικρά Ασία, αλλά αν ο Μεταξάς ήταν στη θέση του Παπούλα η του Χατζηανέστη, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν λιγότερο καταστροφικό. Ως διοικητής μονάδας θα μπορούσε πολύ λίγο να επηρεάσει τη κατάσταση.

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

"υγρό πυρ" 1821 19η Μαίου 25η Μαρτίου 28η Οκτωβρίου 1940 4η Αυγούστου α Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος Αβράαμ Λίνκολν Άγγελος Έβερτ Άγγελος Σικελιανός Αγγλία Άγιο Όρος Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος Αδαμάντιος Κοραής Αθανάσιος Ευταξίας Αθανάσιος Τσακάλωφ Αιγαίο Αιγαίο Ελληνική θάλασσα Αίγινα Αισχύλος Ακρόπολη Αλβανία Αλεξάνδρεια Αλέξανδρος Ζαϊμης Αλέξανδρος Κορυζής Αλέξανδρος Κουμουνδούρος Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος Οθωναίος Αλέξανδρος Παπάγος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος Παπαναστασίου Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής Αλέξανδρος Σακελαρίου Αλέξανδρος Υψηλάντης Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος Αναγέννηση Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος Αναστάσιος Παπούλας Ανατολική Ρωμυλία Ανδρέας Γ. Παπανδρέου Ανδρέας Καρκαβίτσας Ανδρέας Λόντος Ανδρέας Μεταξάς Ανδρέας Μιαούλης Ανδρέας Μιχαλακόπουλος Ανδρέας Τζίμας Άνθιμος Γαζής Αννα Κομνηνή Άννα Κομνηνή Αννίβας Αντάντ Αντιβενιζελισμός αντισημιτισμός Αντόνιο Γκράμσι Αντώνης Σαμαράς Απεργίες Αποικιοκρατία Άραβες Αρβανίτες Άρειος Πάγος Άρης Βελουχιώτης Αριστείδης ο Αθηναίος Αριστοτέλης Αριστοτέλης Ωνάσης Αρχαία Αθήνα Αρχαία Ελληνική Ιστορία - Ρωμαιοκρατία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Αρχαία Σπάρτη Αρχαιοκαπηλεία Αρχαιολογία Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος Αρχιμίδης Αστρονομία Αστυνομία Αυστρία Αυτοκράτορας Ηράκλειος Αφρική Αχαϊκή Συμπολιτεία β Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος Βαλκάνια βασανιστήρια Βασίλειος Τσίχλης Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄ Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ Βασιλιάς Όθων Α΄ Βασιλιάς Παύλος Α΄ Βασιλιάς Φίλιππος Β΄ Βενιαμίν Λέσβιος Βιβλία και Βιβλιοθήκες Βιβλιοκρισίες Βιέννη Βιετνάμ Βιογραφίες Βλάσης Γαβριηλίδης Βουλγαρία Βυζαντινή Ιστορία γ Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης Γαλλία Γαλλική Επανάσταση Γαριβάλδι Γελιογραφίες Γενοκτονία των Αρμενίων Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Γερμανία Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός Γεώργιος Α. Παπανδρέου Γεώργιος Βλάχος Γεώργιος Γρίβας (Διγενής) Γεώργιος Ζησιμόπουλος Γεώργιος Θεοτόκης Γεώργιος Κάνιγκ Γεώργιος Καραϊσκάκης Γεώργιος Καρτάλης Γεώργιος Καφαντάρης Γεώργιος Κονδύλης Γεώργιος Κουντουριώτης Γεώργιος Λεοναρδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπανδρέου (GAP) Γεώργιος Πωπ Γεώργιος Ράλλης Γεώργιος Σεφέρης Γεώργιος Σταύρου Γεώργιος Στρέιτ Γεώργιος Τσολάκογλου Γιάννης Ιωαννίδης Γιάννης Ψυχάρης Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο) Γιουγκοσλαβία Γιώργης Σιάντος Γιώργος Ρωμανός Γκουλάγκς Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά Γράμμος - Βίτσι Γρηγόρης Φαράκος Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας) Γρηγόριος Ξενόπουλος δ Δαρδανέλλια Δεκεμβριανά - Εμφύλιος πόλεμος (1944-1949) Δέσποινα Κούρτη Δημήτρης Παρτσαλίδης Δημήτριος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Βούλγαρης Δημήτριος Γούναρης Δημήτριος Ιωαννίδης Δημήτριος Καλλέργης Δημήτριος Μάξιμος Δημήτριος Ράλλης Δημήτριος Υψηλάντης Δημήτριος Ψαρρός Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ) Δημοσθένης Δημοψήφισμα δημοψήφισμα 1924 Διατροφή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) Δικαιοσύνη Διονύσιος Σολωμός Διπλωματία δοσιλογισμός δουλεμπόριο Δύση Δωδεκάνησα Ε.Ρ.Ε. ΕΔΕΣ Εθνικά Δάνεια Εθνική αντίσταση Εθνική τράπεζα Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) Εθνικός Διχασμός (1914-1918) Εθνικός Συναγερμός Εθνοσυνέλευση ΕΚΚΑ Εκκλησιαστική Ιστορία ΕΛΑΣ Ελβετία ΕΛΔΥΚ Ελευθέριος Βενιζέλος Ελληνική λογοτεχνία Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ελληνική Οικονομική κρίση Ελληνική Παιδεία Ελληνική Παλιγγενεσία (1821 - 1832) Ελληνική Παράδοση Έλληνικό Έθνος Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος Ελληνικός στρατός Ελληνισμός Ελληνισμός της Αμερικής Ελληνοτουρκικές σχέσεις Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897 Ελλήνων Πάσχα Εμμανουήλ Μπενάκης Εμμανουήλ Ξάνθος Εμμανουήλ Παπάς Εμμανουήλ Ρέπουλης Εμμανουήλ Ροϊδης Εμμανουήλ Τομπάζης Εμμανουήλ Τσουδερός Εμπόριο Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.) Ένωση Κέντρου ΕΟΚ ΕΟΚΑ Α΄ ΕΟΚΑ Β΄ Επανάσταση στο Γουδή Επανάσταση στο Γουδί Α΄ και Β΄ Βαλκανικός πόλεμος (1909-1914) Επέτειος Επίκουρος Επιτάφιος Ερατοσθένης Ερυθρός Σταυρός ΕΣΣΔ Ευάγγελος Αβέρωφ Ευάγγελος Λεμπέσης Ευεργέτες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαικός Διαφωτισμός εφημερίδα "Καθημερινή" Η γυναίκα στην Ιστορία Η δίκη των "εξ" Ήθη και έθιμα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) Ήπειρος Ηράκλειτος Ηρακλής Θεσσαλονίκης Ηρόδοτος Θαλής ο ΜΙλήσιος Θέατρο Θεμιστοκλής Θεμιστοκλής Σοφούλης Θεόδωρος Δηλιγιάννης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Θεόδωρος Πάγκαλος Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος) Θεόδωρος Τουρκοβασίλης Θεόφιλος Καΐρης Θερμοπύλες Θεσσαλονίκη Θουκυδίδης Θράκη Θρασύβουλος Τσακαλώτος Θρησκεία Θωρηκτό Αβέρωφ Ι.Β.Δ. Ιαπωνία Ιατρική Ιερή Συμμαχία Ιερός Λόχος Ιλιάδα Ίμια Ιουλιανή κρίση του ΄65 Ιούλιος Βέρν Ιπποκράτης ο Κώος Ισλάμ Ισοκράτης Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος Ιστορία Ιστορία της Αλβανίας Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας Ιστορία της Κρήτης Ιστορία του Αθλητισμού Ιταλία Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης Ιωάννης Γκούρας Ιωάννης Δεμέστιχας Ιωάννης Καποδίστριας Ιωάννης Κωλέττης Ιωάννης Μακρυγιάννης Ιωάννης Μεταξάς Ιωάννης Μιχαήλ Ιωάννης Παπακωνσταντίνου Ιωάννης Συκουτρής Ιωάννης Τσαγκαρίδης Ιωάννης Τσιμισκής Ιωάννινα Ίων Δραγούμης Ιωνική Επανάσταση Κ. Θ. Δημαράς Καλαμάτα Κανέλος Δεληγιάννης Καρλ Γιουνγκ Καρλ Μαρξ Κάρολος Παπούλιας Καρχηδόνα κατεχόμενα της Κύπρου Κατοχή Κατοχικά Δάνεια Κίμων ο Αθηναίος Κίνα Κίνημα του Ρομαντισμού κινηματογράφος Κινηματογράφος και Ιστορία Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.) Κολλυβάδες Κόμμα Φιλελευθέρων Κομμουνισμός Κομνηνός Πυρομάγλου Κοράνιο Κόρινθος Κουμουνδούρος - Τρικούπης - Θεοτόκης (1865-1909) Κύθηρα Κυπριακή Ιστορία Κυριάκος Κατσιμάνης Κύριλλος Λούκαρις Κωνσταντίνος Δεμερτζής Κωνσταντίνος Καβάφης Κωνσταντίνος Καναρης Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος Καραμανλής Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος) Κωνσταντίνος Λινάρδος Κωνσταντίνος Μανιαδάκης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄ Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος Σημίτης Κωνσταντίνος Σμολένσκι Κωνσταντίνος Τσαλδάρης Κωνσταντίνος Φωτιάδης Κωνσταντινούπολη Κως Κώστας Βάρναλης Κώστας Περρίκος Κωστής Παλαμάς ΛΑ.Ο.Σ Λαθρομετανάστευση Λαικό Κόμμα Λαμία Λατινική Αμερική Λεονίντ Τρότσκι Λέσβος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος Λόγιος Ερμής Λόρδος Βύρων Λουτράκι Λύσανδρος Μαζική πολιτική προπαγάνδα Μακάριος Μακεδονία Μακεδονικό Ζήτημα Μακεδονικός Αγώνας Μακεδονομάχοι Μάνη Μάο Τσε Τουνγκ Μαραθώνας Μάρκος Βαφειάδης Μάρκος Μπότσαρης Μάτζικερτ Μεγάλη Βρετανία Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia) Μέγαρο Μαξίμου Μέγας Αλέξανδρος Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών Μέγας Θεοδόσιος Μέγας Κωνσταντίνος Μελέτης Βασιλείου Μεσαίωνας Μέση Ανατολή Μεσόγειος Μεσολόγγι Μεσοπόλεμος (1922-1941) Μεσσήνη Μεσσηνίας Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974) Μέττερνιχ Μίκης Θεοδωράκης Μίκης Πρωτοπαπαδάκης Μικρά Ασία μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή παρωδία δίκης και εκτέλεση των έξι (1918-1922) Μιλτιάδης ο Αθηναίος Μιλτιάδης Πορφυρογέννης Μιχαήλ Ψελλός Μνημείο Μοροζίνι Μουσολίνι Μπενιζέλος Ρούφος Μυστικές υπηρεσίες ναζισμός Νάξος Ναπολέων Βοναπάρτης Ναπολέων Ζέρβας Ναυαρίνο Ναύπακτος Ναύπλιο Ναυτική Ιστορία Νέα Δημοκρατία Νεοκλής Σαρρής Νεότουρκοι Νικήτας Σταματελόπουλος Νικηφόρος Φωκάς Νικίας Νικόλαος Δημητρακόπουλος Νικόλαος Λεωτσάκος Νικόλαος Πλαστήρας Νικόλαος Πολίτης Νικόλαος Στράτος Νίκος Ζαχαριάδης Νίκος Καζαντζάκης Νίκος Μπελογιάννης Νίκος Νικολούδης Νίτσε Ξάνθη Ξενοφών Οδυσσέας Ανδρούτσος Οδυσσέας Ελύτης Οδυσσέας Ιάλεμος Οδύσσεια Οθωμανική Αυτοκρατορία Οθωνική περίοδος (1832-1864) Οικουμενικό Πατριαρχείο Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά ομάδα των "Ιαπώνων" Όμηρος ομοφυλοφιλία Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) Οργάνωση "Χ" Ορθοδοξία π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος ΠΑ. ΣΟ. Κ. Παγκόσμιος Ιστορία Παλαιών Πατρών Γερμανός Παναγής Τσαλδάρης Παναγιώτης Δαγκλής Παναγιώτης Δεμέστιχας Παναγιώτης Κανελλόπουλος Πάνος Κορωναίος Πάτρα Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ Παύλος Γύπαρης Παύλος Κουντουριώτης Παύλος Μελάς Παυσανίας Παυσανίας Κατσώτας Παυσανίας ο περιηγητής ΠΕΑΝ Πειραιάς πειρατεία Πεισίστρατος Πελοποννησιακός πόλεμος Περικλής Περικλής Αργυρόπουλος Περικλής Γιαννόπουλος Περικλής Δεληγιάννης Περιοδικά Ιστορίας Περσικοί πόλεμοι Πετρέλαια στο Αιγαίο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης Πέτρος Γαρουφαλιάς Πέτρος Μακρής - Στάϊκος Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης Πλάτων Πλούταρχος Ποίηση και αισθητική Πόλεμος των Μπόερς Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι πολιτική δολοφονία Πολιτική Ιστορία Πολωνία Πόντος Πρίγκιπας Ανδρέας προπαγάνδα πρόσφυγες προσωκρατικοί φιλόσοφοι Προτεινόμενα Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff Πύρρος της Ηπείρου Ρήγας Παλαμίδης Ρήγας Φερραίος ριζοσπάστης Ρόδος Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ρώμη Ρωμηοσύνη Ρωσία Ρωσικο κόμμα Σάββας Γκαλιμαρίδης Σάμος Σαντόρε Σανταρόζα Σαντορίνη ΣΚΑΪ Σκάκι Σκωτία Σόλων Σοφοκλής Βενιζέλος Σοφοκλής Δούσμανης Σπυρίδων Μαρκεζίνης Σπυρίδων Τρικούπης Σταλινισμός Σταυροφορίες Σταφιδικό Ζήτημα Στέφανος Δραγούμης Στέφανος Σαράφης Στέφανος Σκουλούδης Στέφανος Στεφανόπουλος Στράβων Στρατής Μυριβίλης Στρατιωτικά κινήματα Στρατιωτική Ιστορία Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη Στυλιανός Γονατάς Στυλιανός Χούτας Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ Συνθήκη της Λοζάννης Συνθήκη των Σεβρών συντάξεις ΣΥΡΙΖΑ Σύχρονη Ελληνική Ιστορία - Μεταπολίτευση (1974- ) Σωκράτης Σώματα Ασφαλείας Τα κείμενα του "φιλίστωρος" (Ι. Β. Δ.) Ταγίπ Ερντογάν Τάγματα ασφαλείας Τείχος του Βερολίνου τεκτονισμός Τέχνες Τεχνολογία το παιχνίδι στην Ιστορία Τοπική Ιστορία Τουρκία Τουρκοκρατία (1453-1821) Τράπεζα της Ελλάδος Τράπεζες Τριπλή Κατοχή της Ελλαδος και Αντίσταση (1941-1944) Τριπολιτσά Τσαούς Αντών (Φωστερίδης) Ύδρα Υποβρύχιο Παπανικολής υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ Υφαλοκρυπίδα Φαίδων Γκιζίκης Φαλμεράγιερ Φανάρι Φασισμός Φιλελληνισμός Φιλία Φιλική Εταιρεία Φιλολογικά και άλλα δοκίμια Φιλοποίμην Φιλορθόδοξη Εταιρεία Φιλοσοφία Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας Φλωρεντία Φλώρινα Φραγκοκρατία Φωκίων Φωτογραφικό Οδοιπορικό Χαλκιδική Χαράλαμπος Κατσιμήτρος Χαράλαμπος Τσερούλης Χαράτσι Χαρίλαος Τρικούπης Χαρίλαος Φλωράκης Χάτι Χουμαγιούν Χίτλερ Χούντα Χρεοκοπία Χρηματιστήριο χριστιανικό ολοκαύτωμα Χριστόδουλος Τσιγάντες Χριστούγεννα Χρυσόστομος Σμύρνης Χωροφυλακή Ψαρά ψυχολογία Ψυχρός Πόλεμος Articles in English CIA http://www.istorikathemata.com/ John Iatrides K.K.E. KGB Mεσσήνη Robert Bruce Slider William Wallas Winston Churchil
Εμφάνιση περισσότερων