Αντώνιος Μομφερράτος: μια βιογραφία (1852-1924)

Αντώνιος Μομφερράτος
γράφει ο Φιλίστωρ

Πρόλογος

Ο Αντώνιος Μομφερράτος ήταν ένας επιφανής νομομαθής και δικηγόρος που ασχολήθηκε σε βάθος με τη φιλοσοφία αλλά κατεξοχήν με την Ιστορία του Δικαίου. Οι γονείς του κατάγονταν από την Κεφαλληνία, όπως μαρτυρά και το επώνυμο του, αλλά αυτός γεννήθηκε το 1852 στο Ναύπλιο και μετά τις πρώτες σπουδές του, φοίτησε στη νομική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 1874. Ακολούθως άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στην Αθήνα επιδεικνύοντας σπάνιες ικανότητες ευγλωττίας και επιδέξιας χρήσης της γλώσσας. Εκτός από νομομαθής ήταν γνώστης πολλών ξένων γλωσσών, άριστος γνώστης τόσο της Αρχαίας Ελληνικής όσο και της Λατινικής γλώσσας, αλλά και κάτοχος ευρύτατης γενικότερης εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης.


Επιστημονικό και συγγραφικό έργο

Αυτό όμως για το οποίο ξεχώρισε και στο οποίο υπήρξε πρωτοπόρος, ήταν η ενασχόληση του σε βάθος με την Ιστορία της φιλοσοφίας του Δικαίου. Συγκεκριμένα, μελέτησε σε βάθος το βυζαντινό και εκκλησιαστικό δίκαιο, τις περί δικαίου διαχρονικές ιδέες και παραδόσεις του Ελληνικού λαού όπως αυτές σώζονταν είτε γραπτά είτε προφορικά και κατέγραψε τα συμπεράσματα του σε μια ογκώδη συγγραφική εργασία. Στο συγγραφικό του έργο ο Μομφερράτος ασχολήθηκε με τον γάμο στο Ρωμαϊκό, εκκλησιαστικό και Ελληνικό Δίκαιο, με το κληρονομικό δίκαιο μοναχών και κληρικών στην Ελλάδα και την Τουρκία, με το ενοχικό δίκαιο Ρωμαίων και Βυζαντινών, με τα προικοσύμφωνα, τις επιτροπείες και τις κηδεμονίες, ενώ δημοσίευσε μελέτες του για τις ανώνυμες εταιρίες, τις σιωπηρές αναμισθώσεις και τη θανατική ποινή.

Αλλά και εκτός της επιστήμης του ασχολήθηκε με σειρά Ιστορικών θεμάτων κυρίως της ύστερης Βυζαντινής περιόδου όπως: " Η Μεθώνη και Κορώνη επί Ενετοκρατίας" (1907), Σιγισμούνδος Πανδόλφος Μαλατέστας : Πόλεμος Ενετών και Τούρκων εν Πελοποννήσω κατά τα έτη 1463-1466, "Διπλωματικαί ενέργειαι Μανουήλ Β' του Παλαιολόγου εν Ευρώπη και Ασία : ιστορικαί σημειώσεις", "Οι Παλαιολόγοι εν Πελοπονήσσω" και πολλά άλλα που στην εποχή τους ήταν πρωτοποριακά. Στις εργασίες αυτές ο Μομφερράτος κατάφερε να ανασύρει από τη λήθη σημαντικές πληροφορίες για τους πληθυσμούς του Ελλαδικού χώρου και τον τρόπο ζωής τους στην μεσαιωνική περίοδο. Διετέλεσε πρόεδρος επί πολλά έτη της Χριστιανικής Αρχαιολογικής εταιρίας, διασώζοντας την περιουσία της και τις συλλογές της από μια σειρά από δικαστικές διαμάχες με το Ελληνικό Δημόσιο.

Πολιτική Σταδιοδρομία

Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1898 όταν εκλέχθηκε βουλευτής Κεφαλληνίας, ενώ αμέσως μετά ορίστηκε "υπουργός Δικαιοσύνης και προσωρινώς επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως" στη κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη με τον οποίο, όπως και με τον Στέφανο Σκουλούδη, συνδεόταν με στενή φιλία. Ως υπουργός Παιδείας επέδειξε αξιόλογη δραστηριότητα αναφορικά με τον εξοπλισμό των σχολείων Στην εισηγητική του έκθεση προς τον βασιλιά έκανε λόγο για ανάγκη προσοχής στη φυσιολογία των παιδιών, προστασίας της σπονδυλικής τους στήλης, της ανάπτυξής τους κ.ά. «Προλαμβάνονται ασθένειαι και αιτίαι ασθενειών αν κατά την κατασκευήν των θρανίων τηρηθώσιν οι υπό των υγιεινολόγων, ιατρών και μηχανικών ορισθέντες κανόνες» έγραφε το πρωτοποριακό εκείνο βασιλικό διάταγμα. Ήταν ένας τύπος θρανίου αλλά με έξι διαφορετικές προδιαγραφές προσαρμοσμένες στο ύψος των μαθητών. Οι σωζόμενες λεπτομερείς περιγραφές είναι εντυπωσιακές, ενώ το κείμενο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολούθως εκλέχθηκε βουλευτής Κραναίας και το 1902 ορίστηκε εκ νέου υπουργός Παιδείας σε νέα κυβέρνηση Ζαΐμη. Το 1911 εκλέχθηκε καθηγητής Αστικού Δικαίου στο πανεπιστήμιο Αθηνών και κατά τον Εθνικό Διχασμό στήριξε τον Θρόνο και τον Βασιλιά Κωνσταντίνο. Ακολούθως, το 1916 ανέλαβε το κρίσιμο υπουργείο Δικαιοσύνης επί πρωθυπουργίας Αλέξανδρου Ζαΐμη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Αντάντ. Κατά τη σύντομη θητεία του και παρά τις κρίσιμες περιστάσεις, κατάφερε να παράξει σοβαρό νομοθετικό έργο δημοσιεύοντας τον πρώτο νόμο στη σύγχρονη Ελληνική Ιστορία για το ενοικιοστάσιο. Ο νόμος είχε βασιστεί στη νομοθετική παράδοση του Βυζαντίου και έθεσε τις νομικές βάσεις για τους λεπτομερείς νόμους που ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες. Ακολούθως, μετά την επιστροφή του Βενιζέλου στην εξουσία, επέστρεψε στη θέση του στο πανεπιστήμιο, ένα χρόνο μετά όμως αποπέμφθηκε όπως και οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί που είχαν εκτεθεί υπέρ του Βασιλιά Κωνσταντίνου, ενώ το 1918 εξορίστηκε. Λόγω των κακουχιών που υπέστη νόσησε αρκετά σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα όπου νοσηλεύτηκε στον "Ευαγγελισμό" πάντοτε φρουρούμενος. Όταν ηττήθηκε ο Βενιζέλος στις εκλογές του 1920, ο Μομφερράτος αποκαταστάθηκε στο αξίωμα του από τις μετανοεμβριανές κυβερνήσεις το οποίο κράτησε ως το 1923, ενώ απεβίωσε ένα έτος μετά. 

Αποτίμηση

Ο Μομφερράτος ήταν ένα ακούραστο πνεύμα που παρήγαγε ακατάπαυστα υψηλού επιπέδου πνευματική εργασία επί παντός επιστητού. Δεν περιορίστηκε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά δραστηριοποιήθηκε και στο δημόσιο βίο προσφέροντας σοβαρές υπηρεσίες στη πατρίδα του. Τίμησε τα ανώτατα κρατικά αξιώματα που έλαβε, παράγοντας σοβαρό νομοθετικό έργο του ο οποίου ο αντίκτυπος επεκτεινόταν ακόμη και μεταπολεμικά. 

Πηγές

http://search.lib.auth.gr/Αντώνιος Μομφεράτος

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5548

Όλα τα έργα του Αντωνίου Μομφερράτου που είναι άμεσα διαθέσιμα προς ανάγνωση από την Ανέμη

https://www.taathinaika.gr/echoun-kai-ta-scholika-thrania-ti-diki-tous-istoria/

Σχόλια

 1. Ενδιαφέρον άρθρο, δεν γνώριζα τον Μομφερράτο. Να σημειώσουμε ότι ο νόμος του ενοικιοστασίου ήταν τόσο σημαντικός για την Ελλάδα της εποχής που κάθε τροποποίησή του ανακοινωνόταν και δημοσιευόταν στις εφημερίδες. Προστάτευε τους άπειρους φτωχούς εργάτες που τους εκμεταλλεύονταν και απειλούσαν οι ιδιοκτήτες. Όσον αφορά την κατασκευή των σχολικών καθισμάτων βάσει του ύψους του μαθητού, φανερώνει μια πρωτοποριακή αντίληψη, η οποία δεν πρόκειται βέβαια να υλοποιηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Κλέωνα καλημέρα, Εκτιμώ ιδιαίτερα όταν κάποιος είναι αρκετά ειλικρινής να πει αυτό που αναφέρεις στην αρχή: ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑ. Είμαστε σε μια εποχή που κανείς δεν τολμά να εκστομίσει τις τρεις αυτές λεξούλες που δεν είναι ποινικό αδίκημα.

   Επί της ουσίας τώρα. ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΗΞΕΡΑ για τον Μομφερράτο. Ανακάλυψα για αυτόν το καλοκαίρι κάποιες πληροφορίες για την περιπέτεια του στη βενιζελική καταγίδα 1917-1920 και αμέσως μετά ψάχτηκα και προσπάθησα να ανασύρω από τη λήθη μια προσωπικότητα που αναμφίβολα πρόσφερε. Ο βασικός λόγος που υπάρχει το ιστολόγιο αυτό είναι για να δημοσιεύει άρθρα όπως αυτό του Μομφερράτου. Σε ευχαριστώ για το σχόλιο και τη στήριξη!

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Ο σχολιασμός του αναγνώστη (ενημερωμένου η μη) είναι το καύσιμο για το ιστολόγιο αυτό, έτσι σας προτρέπουμε να μας πείτε την γνώμη σας. Τα σχόλια οφείλουν να είναι κόσμια, εντός θέματος και γραμμένα με Ελληνικούς χαρακτήρες (όχι greeklish και κεφαλαία).

Καλό είναι όποιος θέλει να διατηρεί την ανωνυμία του να χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο έτσι ώστε σε περίπτωση διαλόγου, να γίνεται αντιληπτό ποιος είπε τι. Κάθε σχόλιο το οποίο είναι υβριστικό η εμπαθές, θα διαγράφεται αυτομάτως.

"Encompass worlds but do not try to encompass me..."

Walt Whitmann

Όλα τα θέματα του ιστολογίου

"υγρό πυρ" 1821 19η Μαίου 25η Μαρτίου 28η Οκτωβρίου 1940 4η Αυγούστου α Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος Αβράαμ Λίνκολν Άγγελος Έβερτ Άγγελος Σικελιανός Αγγλία Άγιο Όρος Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος Αδαμάντιος Κοραής Αθανάσιος Ευταξίας Αθανάσιος Σουλιώτης - Νικολαϊδης Αθανάσιος Τσακάλωφ Αιγαίο Αιγαίο Ελληνική θάλασσα Αίγινα Αισχύλος Ακρόπολη Αλβανία Αλεξάνδρεια Αλέξανδρος Ζαϊμης Αλέξανδρος Κορυζής Αλέξανδρος Κουμουνδούρος Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος Οθωναίος Αλέξανδρος Παπάγος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος Παπαναστασίου Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής Αλέξανδρος Σακελαρίου Αλέξανδρος Υψηλάντης Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος Αλεξάντρ Σολτζενίτσιν Αμερικανικός Εμφύλιος πόλεμος Αναγέννηση Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος Αναστάσιος Παπούλας Ανατολική Ρωμυλία Ανδρέας Γ. Παπανδρέου Ανδρέας Καρκαβίτσας Ανδρέας Λόντος Ανδρέας Μεταξάς Ανδρέας Μιαούλης Ανδρέας Μιχαλακόπουλος Ανδρέας Τζίμας Άνθιμος Γαζής Αννα Κομνηνή Άννα Κομνηνή Αννίβας Αντάντ Αντιβενιζελισμός αντισημιτισμός Αντόνιο Γκράμσι Αντώνης Σαμαράς Απεργίες Αποικιοκρατία Άραβες Αρβανίτες Άρειος Πάγος Άρης Βελουχιώτης Αριστείδης ο Αθηναίος Αριστοτέλης Αριστοτέλης Ωνάσης Αρχαία Αθήνα Αρχαία Ελληνική Ιστορία - Ρωμαιοκρατία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Αρχαία Σπάρτη Αρχαιοκαπηλεία Αρχαιολογία Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος Αρχιμίδης Αστρονομία Αστυνομία Αυστρία Αυτοκράτορας Ηράκλειος Αφρική Αχαϊκή Συμπολιτεία β Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος Βαλκάνια βασανιστήρια Βασίλειος Τσίχλης Βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄ Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ Βασιλιάς Όθων Α΄ Βασιλιάς Παύλος Α΄ Βασιλιάς Φίλιππος Β΄ Βενιαμίν Λέσβιος Βιβλία και Βιβλιοθήκες Βιβλιοκρισίες Βιέννη Βιετνάμ Βιογραφίες Βλάσης Γαβριηλίδης Βουλγαρία Βυζαντινή Ιστορία γ Γαβριήλ Μιχαήλ Δημητριάδης Γαλλία Γαλλική Επανάσταση Γαριβάλδι Γελιογραφίες Γενοκτονία των Αρμενίων Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Γερμανία Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός Γεώργιος Α. Παπανδρέου Γεώργιος Βλάχος Γεώργιος Γρίβας (Διγενής) Γεώργιος Ζησιμόπουλος Γεώργιος Θεοτόκης Γεώργιος Κάνιγκ Γεώργιος Καραϊσκάκης Γεώργιος Καρτάλης Γεώργιος Καφαντάρης Γεώργιος Κονδύλης Γεώργιος Κουντουριώτης Γεώργιος Λεοναρδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπανδρέου (GAP) Γεώργιος Πωπ Γεώργιος Ράλλης Γεώργιος Σεφέρης Γεώργιος Σταύρου Γεώργιος Στρέιτ Γεώργιος Τσολάκογλου Γεώργιος Τσόντος (Βάρδας) Γιάννης Ιωαννίδης Γιάννης Ψυχάρης Γιόζιφ Μπροζ (Τίτο) Γιουγκοσλαβία Γιώργης Σιάντος Γιώργος Ρωμανός Γκουλάγκς Γλώσσα και καθημερινός βίος των Ελλήνων διαχρονικά Γράμμος - Βίτσι Γρηγόρης Φαράκος Γρηγόριος Δίκαιος (Παπαφλέσσας) Γρηγόριος Ξενόπουλος δ Δαρδανέλλια Δεκεμβριανά - Εμφύλιος πόλεμος (1944-1949) Δέσποινα Κούρτη Δημήτρης Παρτσαλίδης Δημήτριος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Βούλγαρης Δημήτριος Γούναρης Δημήτριος Ιωαννίδης Δημήτριος Καλλέργης Δημήτριος Μάξιμος Δημήτριος Ράλλης Δημήτριος Υψηλάντης Δημήτριος Ψαρρός Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος (ΔΣΕ) Δημοσθένης Δημοψήφισμα δημοψήφισμα 1924 Διατροφή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) Δικαιοσύνη Διονύσιος Σολωμός Διπλωματία δοσιλογισμός δουλεμπόριο Δύση Δωδεκάνησα Ε.Ρ.Ε. ΕΔΕΣ Εθνικά Δάνεια Εθνική αντίσταση Εθνική τράπεζα Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) Εθνικός Διχασμός (1914-1918) Εθνικός Συναγερμός Εθνοσυνέλευση ΕΚΚΑ Εκκλησιαστική Ιστορία ΕΛΑΣ Ελβετία ΕΛΔΥΚ Ελευθέριος Βενιζέλος Ελληνική λογοτεχνία Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ελληνική Οικονομική κρίση Ελληνική Παιδεία Ελληνική Παλιγγενεσία (1821 - 1832) Ελληνική Παράδοση Έλληνικό Έθνος Ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος Ελληνικός στρατός Ελληνισμός Ελληνισμός της Αμερικής Ελληνοτουρκικές σχέσεις Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897 Ελλήνων Πάσχα Εμμανουήλ Μπενάκης Εμμανουήλ Ξάνθος Εμμανουήλ Παπάς Εμμανουήλ Ρέπουλης Εμμανουήλ Ροϊδης Εμμανουήλ Τομπάζης Εμμανουήλ Τσουδερός Εμπόριο Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.) Ένωση Κέντρου ΕΟΚ ΕΟΚΑ Α΄ ΕΟΚΑ Β΄ Επανάσταση στο Γουδή Επανάσταση στο Γουδί Α΄ και Β΄ Βαλκανικός πόλεμος (1909-1914) Επέτειος Επίκουρος Επιτάφιος Ερατοσθένης Ερυθρός Σταυρός ΕΣΣΔ Ευάγγελος Αβέρωφ Ευάγγελος Λεμπέσης Ευεργέτες Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαικός Διαφωτισμός εφημερίδα "Καθημερινή" Η γυναίκα στην Ιστορία Η δίκη των "εξ" Ήθη και έθιμα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) Ήπειρος Ηράκλειτος Ηρακλής Θεσσαλονίκης Ηρόδοτος Θαλής ο ΜΙλήσιος Θέατρο Θεμιστοκλής Θεμιστοκλής Σοφούλης Θεόδωρος Δηλιγιάννης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Θεόδωρος Πάγκαλος Θεόδωρος Πάγκαλος (ο νεότερος) Θεόδωρος Τουρκοβασίλης Θεόφιλος Καΐρης Θερμοπύλες Θεσσαλονίκη Θουκυδίδης Θράκη Θρασύβουλος Τσακαλώτος Θρησκεία Θωρηκτό Αβέρωφ Ι.Β.Δ. Ιαπωνία Ιατρική Ιερή Συμμαχία Ιερός Λόχος Ιλιάδα Ίμια Ιουλιανή κρίση του ΄65 Ιούλιος Βέρν Ιπποκράτης ο Κώος Ισλάμ Ισοκράτης Ισπανικός Εμφύλιος πόλεμος Ιστορία Ιστορία της Αλβανίας Ιστορία της Ελληνικής αεροπορίας Ιστορία της Κρήτης Ιστορία του Αθλητισμού Ιταλία Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης Ιωάννης Γκούρας Ιωάννης Δεμέστιχας Ιωάννης Καποδίστριας Ιωάννης Κωλέττης Ιωάννης Μακρυγιάννης Ιωάννης Μεταξάς Ιωάννης Μιχαήλ Ιωάννης Παπακωνσταντίνου Ιωάννης Συκουτρής Ιωάννης Τσαγκαρίδης Ιωάννης Τσιμισκής Ιωάννινα Ίων Δραγούμης Ιωνική Επανάσταση Κ. Θ. Δημαράς Καλαμάτα Κανέλος Δεληγιάννης Καρλ Γιουνγκ Καρλ Μαρξ Κάρολος Παπούλιας Καρχηδόνα κατεχόμενα της Κύπρου Κατοχή Κατοχικά Δάνεια Κίμων ο Αθηναίος Κίνα Κίνημα του Ρομαντισμού κινηματογράφος Κινηματογράφος και Ιστορία Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.) Κολλυβάδες Κόμμα Φιλελευθέρων Κομμουνισμός Κομνηνός Πυρομάγλου Κοράνιο Κόρινθος Κουμουνδούρος - Τρικούπης - Θεοτόκης (1865-1909) Κύθηρα Κυπριακή Ιστορία Κυριάκος Κατσιμάνης Κύριλλος Λούκαρις Κωνσταντίνος Δεμερτζής Κωνσταντίνος Καβάφης Κωνσταντίνος Καναρης Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος Καραμανλής Κωνσταντίνος Καραμανλής (ο νεώτερος) Κωνσταντίνος Λινάρδος Κωνσταντίνος Μανιαδάκης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄ Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος Σημίτης Κωνσταντίνος Σμολένσκι Κωνσταντίνος Τσαλδάρης Κωνσταντίνος Φωτιάδης Κωνσταντινούπολη Κως Κώστας Βάρναλης Κώστας Περρίκος Κωστής Παλαμάς ΛΑ.Ο.Σ Λαθρομετανάστευση Λαικό Κόμμα Λαμία Λατινική Αμερική Λεονίντ Τρότσκι Λέσβος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος Λόγιος Ερμής Λόρδος Βύρων Λουτράκι Λύσανδρος Μαζική πολιτική προπαγάνδα Μακάριος Μακεδονία Μακεδονικό Ζήτημα Μακεδονικός Αγώνας Μακεδονομάχοι Μάνη Μάο Τσε Τουνγκ Μαραθώνας Μάρκος Βαφειάδης Μάρκος Μπότσαρης Μάτζικερτ Μεγάλη Βρετανία Μεγάλη Ελλάδα (Magna Grecia) Μέγαρο Μαξίμου Μέγας Αλέξανδρος Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών Μέγας Θεοδόσιος Μέγας Κωνσταντίνος Μελέτης Βασιλείου Μεσαίωνας Μέση Ανατολή Μεσόγειος Μεσολόγγι Μεσοπόλεμος (1922-1941) Μεσσήνη Μεσσηνίας Μεταπολεμική Ελληνική Ιστορία (1949-1974) Μέττερνιχ Μίκης Θεοδωράκης Μίκης Πρωτοπαπαδάκης Μικρά Ασία μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή παρωδία δίκης και εκτέλεση των έξι (1918-1922) Μιλτιάδης ο Αθηναίος Μιλτιάδης Πορφυρογέννης Μιχαήλ Ψελλός Μνημείο Μοροζίνι Μουσολίνι Μπενιζέλος Ρούφος Μυστικές υπηρεσίες ναζισμός Νάξος Ναπολέων Βοναπάρτης Ναπολέων Ζέρβας Ναυαρίνο Ναύπακτος Ναύπλιο Ναυτική Ιστορία Νέα Δημοκρατία Νεοκλής Σαρρής Νεότουρκοι Νικήτας Σταματελόπουλος Νικηφόρος Φωκάς Νικίας Νικόλαος Δημητρακόπουλος Νικόλαος Λεωτσάκος Νικόλαος Πλαστήρας Νικόλαος Πολίτης Νικόλαος Στράτος Νίκος Ζαχαριάδης Νίκος Καζαντζάκης Νίκος Μπελογιάννης Νίκος Νικολούδης Νίτσε Ξάνθη Ξενοφών Οδυσσέας Ανδρούτσος Οδυσσέας Ελύτης Οδυσσέας Ιάλεμος Οδύσσεια Οθωμανική Αυτοκρατορία Οθωνική περίοδος (1832-1864) Οικουμενικό Πατριαρχείο Όλα τα άρθρα με χρονολογική σειρά ομάδα των "Ιαπώνων" Όμηρος ομοφυλοφιλία Οργανισμός ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) Οργάνωση "Χ" Ορθοδοξία π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος ΠΑ. ΣΟ. Κ. Παγκόσμιος Ιστορία Παλαιών Πατρών Γερμανός Παναγής Τσαλδάρης Παναγιώτης Δαγκλής Παναγιώτης Δεμέστιχας Παναγιώτης Κανελλόπουλος Πάνος Κορωναίος Πάτρα Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ Παύλος Γύπαρης Παύλος Κουντουριώτης Παύλος Μελάς Παυσανίας Παυσανίας Κατσώτας Παυσανίας ο περιηγητής ΠΕΑΝ Πειραιάς πειρατεία Πεισίστρατος Πελοποννησιακός πόλεμος Περικλής Περικλής Αργυρόπουλος Περικλής Γιαννόπουλος Περικλής Δεληγιάννης Περιοδικά Ιστορίας Περσικοί πόλεμοι Πετρέλαια στο Αιγαίο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης Πέτρος Γαρουφαλιάς Πέτρος Μακρής - Στάϊκος Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης Πλάτων Πλούταρχος Ποίηση και αισθητική Πόλεμος των Μπόερς Πολιτικαντισμός εν Ελλάδι πολιτική δολοφονία Πολιτική Ιστορία Πολωνία Πόντος Πρίγκιπας Ανδρέας προπαγάνδα πρόσφυγες προσωκρατικοί φιλόσοφοι Προτεινόμενα Πρωτογενείς Ιστορικές πηγές πρωτόκολλο Πολίτη-Calfoff Πύρρος της Ηπείρου Ρήγας Παλαμίδης Ρήγας Φερραίος ριζοσπάστης Ρόδος Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Ρώμη Ρωμηοσύνη Ρωσία Ρωσικο κόμμα Σάββας Γκαλιμαρίδης Σάμος Σαντόρε Σανταρόζα Σαντορίνη ΣΚΑΪ Σκάκι Σκωτία Σόλων Σοφοκλής Βενιζέλος Σοφοκλής Δούσμανης Σπυρίδων Μαρκεζίνης Σπυρίδων Τρικούπης Σταλινισμός Σταυροφορίες Σταφιδικό Ζήτημα Στέφανος Δραγούμης Στέφανος Σαράφης Στέφανος Σκουλούδης Στέφανος Στεφανόπουλος Στράβων Στρατής Μυριβίλης Στρατιωτικά κινήματα Στρατιωτική Ιστορία Στρατιωτικό καθεστώς Ιωαννίδη Στυλιανός Γονατάς Στυλιανός Χούτας Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότωφ Συνθήκη της Λοζάννης Συνθήκη των Σεβρών συντάξεις ΣΥΡΙΖΑ Σύχρονη Ελληνική Ιστορία - Μεταπολίτευση (1974- ) Σωκράτης Σώματα Ασφαλείας Τα κείμενα του "φιλίστωρος" (Ι. Β. Δ.) Ταγίπ Ερντογάν Τάγματα ασφαλείας Τείχος του Βερολίνου τεκτονισμός Τέχνες Τεχνολογία το παιχνίδι στην Ιστορία Τοπική Ιστορία Τουρκία Τουρκοκρατία (1453-1821) Τράπεζα της Ελλάδος Τράπεζες Τριπλή Κατοχή της Ελλαδος και Αντίσταση (1941-1944) Τριπολιτσά Τσαούς Αντών (Φωστερίδης) Ύδρα Υποβρύχιο Παπανικολής υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ Υφαλοκρυπίδα Φαίδων Γκιζίκης Φαλμεράγιερ Φανάρι Φασισμός Φιλελληνισμός Φιλία Φιλική Εταιρεία Φιλολογικά και άλλα δοκίμια Φιλοποίμην Φιλορθόδοξη Εταιρεία Φιλοσοφία Φιλοσοφία της ζωής και της Ιστορίας Φλωρεντία Φλώρινα Φραγκοκρατία Φωκίων Φωτογραφικό Οδοιπορικό Χαλκιδική Χαράλαμπος Κατσιμήτρος Χαράλαμπος Τσερούλης Χαράτσι Χαρίλαος Τρικούπης Χαρίλαος Φλωράκης Χάτι Χουμαγιούν Χίτλερ Χούντα Χρεοκοπία Χρηματιστήριο χριστιανικό ολοκαύτωμα Χριστόδουλος Τσιγάντες Χριστούγεννα Χρυσόστομος Σμύρνης Χωροφυλακή Ψαρά ψυχολογία Ψυχρός Πόλεμος Articles in English CIA http://www.istorikathemata.com/ John Iatrides K.K.E. KGB Mεσσήνη Robert Bruce Slider William Wallas Winston Churchil
Εμφάνιση περισσότερων